Sylaby standard

Standardní moduly ECDL / ICDL

Standardní moduly se zabývají především přenositelnými digitálními kompetencemi, ale zasahují také do oblasti specifických digitálních kompetencí využívaných na trhu práce v celé řadě profesí. Sytě modré označení modulů souvisí s obtížností z pohledu typické cílové skupiny. Standardní moduly patří mezi středně obtížné moduly a jsou nejčastěji využívány technicky i netechnicky orientovanými středními školami, případně při realizaci státní podpory v oblasti zaměstnanosti.

Ochrana osobních údajů a citlivých informací
Stáhnout Sylabus M21 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M21 (Data Protection) je zaměřen na znalost základních pojmů v oblasti ochrany osobních údajů, smyslu a zásad ochrany osobních údajů podle obecného nařízení na ochranu osobních údajů GDPR. Jedná se o středně obtížný převážně teoretický modul určený pro osoby činné v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát zásady zpracování osobních údajů, zákonné důvody zpracování, práva subjektů údajů a způsob jejich uplatnění, role a odpovědnosti zainteresovaných stran a měl by rozumět smyslu a způsobům ochrany osobních údajů. Modul bude dostupný pouze pro potřeby akreditovaných rekvalifikačních programů.

Robotika
Stáhnout Sylabus M19 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M19 (Robotics) je zaměřen na pochopení základních principů robotiky, jednoduché programování robotů a jejich řízení. Úspěšný absolvent zkoušky by měl rozumět principům robotů a jednoduchých robotických systémů, znát základní části robotů, umět programovat jednoduché chování robotů a umět ovládat jejich řídící systém. Modul je dostupný od poloviny roku 2021.

Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Stáhnout Sylabus M18 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M18 (ICT in Education) je určen zejména pedagogickým pracovníkům. Je zaměřen na efektivní využívání ICT ve výuce, učení a hodnocení výsledků žáků. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět plánovat a zlepšovat výuku využitím ICT prostředků, znát klíčové technologie používané ve výuce, chápat a umět využívat hlavní funkce systémů pro řízení výuky a správy vzdělávacího obsahu. Modul je ve zkušebním provozu v rámci běžícího evropského projektu. O uvolnění pro odbornou veřejnost se zatím neuvažuje.

Využívání digitálních technologií v marketingu
Stáhnout Sylabus M17 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M17 (Digital Marketing) je zaměřen na znalost základních pojmů, principů a možností tohoto mladého digitálního odvětví. Úspěšný absolvent zkoušky by měl chápat principy digitálního marketingu, jeho výhody i omezení, znát možnosti prezentace na internetu, měl by umět využívat sociální média pro jednoduchou propagaci a získávání obchodních kontaktů, měl by mít povědomí o využití analytických nástrojů pro měření a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových kampaní. Modul je dostupný od poloviny roku 2018. Na lokalizaci Sylabu spolupracovala společnost Počítačová služba, s.r.o..

Informatické myšlení a programování
Stáhnout Sylabus M16 1.1 v PDF Sylabus 1.1
Stáhnout Sylabus M16 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M16 (Computing) je zaměřen na znalosti a dovednosti týkající se schopnosti používat informatické myšlení, pracovat s jednoduchými algoritmy, kódovat a vytvářet jednoduché počítačové programy. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět nnavrhovat, upravovat, analyzovat a testovat algoritmy pomocí vývojových diagramů a pseudokódu, chápat základní pojmy a principy související s kódováním, testováním, validací požadavků. Měl by umět využívat jednoduché programové konstrukty, iterace, proměnné, cykly, funkce apod. Modul je dostupný od září 2017. Sylabus ve verzi 1.1 nově obsahuje digitální kompetence pro práci s programovým kódem spojené s nástroji využívajícími technologie umělé inteligence.

Plánování projektů
Stáhnout Sylabus M13 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M13 (Project Planning) je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a na základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět používat běžně rozšířené programové nástroje pro podporu řízení projektů, měl by být schopen vypracovat projektový plán a sledovat vývoj a výsledky projektu, včetně plánování a řízení času, činností, nákladů a zdrojů. Měl by být schopen připravit a vytisknout reporty z projektu. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project a také v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.

Tvorba webových stránek
Stáhnout Sylabus M10 2.0 v PDF Sylabus 2.0

Modul M10 (Web Editing) je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát jazyk HTML, základní značky HTML, kaskádové styly a webové formuláře. Měl by být schopen vytvářet, publikovat a udržovat statické webové stránky. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web a také KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.

Úpravy digitálních obrázků
Stáhnout Sylabus M9 2.1 v PDF Sylabus 2.1
Stáhnout Sylabus M9 2.0 v PDF Sylabus 2.0

Modul M9 (Image Editing) je zaměřen na produktivní a efektivní používání grafických editorů a nástrojů využívajících technologie umělé inteligence pro běžnou práci s digitálními obrázky. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát základní principy práce s digitálními obrázky. Měl by být schopen generovat a upravovat obrázky, pracovat s textem, aplikovat nejrůznější efekty, přípravovat obrázky k tisku a pro publikování. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw a také Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011. Sylabus ve verzi 2.1 nově obsahuje digitální kompetence pro práci s obrázky spojené s nástroji využívajícími technologie umělé inteligence.

Prezentace
Stáhnout Sylabus M6 6.1 v PDF Sylabus 6.1
Stáhnout Sylabus M6 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M6 (Presentation) je zaměřen na a produktivní a efektivní používání aplikací a nástrojů využívajících technologie umělé inteligence pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit/upravit/uložit/vytisknout prezentaci s efektivním využitím nástrojů a možností programů včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací a zvuků a také vyhodnocovat obsah prezentace. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999. Sylabus ve verzi 6.1 nově obsahuje digitální kompetence pro práci s obsahem prezentace spojené s nástroji využívajícími technologie umělé inteligence.

Použití databází
Stáhnout Sylabus M5 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M5 (Using Databases) je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl pochopit princip databáze, její strukturu a být schopen vytvořit jednoduchou databázi. Měl by také umět vytvořit tabulku, upravovat ji, řadit a filtrovat data tabulky a vytvářet formuláře tak, aby byl schopen získat a vytisknout požadované informace z databáze. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí a také v OpenOffice Base. Modul je dostupný od roku 1999.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.