Sylaby pokročilé

Ostatní moduly ECDL / ICDL

Mezi ostatní moduly jsou zařazovány moduly se zcela specificky zaměřeným vzdělávacím obsahem a moduly národních programů akreditovaných nadací ICDL Foundation. Ostatní moduly jsou označovány pro orientaci fialovou barvou, která nesouvisí s obtížností modulů.

e-Citizen
Stáhnout Sylabus e-Citizen 1.0 v PDF Sylabus 1.0 e-Citizen

Modul EC (e-Citizen) je snadno zvládnutelný motivační program určený pro digitálně vyloučené osoby. Zabývá se řešením každodenních problémů a běžných životních situací, bezpečným využíváním online služeb, vyhledáváním informací, vyhodnocováním důvěryhodnosti zdrojů a komunikací prostřednictvím internetu. Program (modul) má předepsaný vzdělávací obsah i formu vzdělávání a je zakončen velmi jednoduchou asistovanou zkouškou. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být digitálně začleněný. Měl by být schopen pracovat s jednoduchým textem, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, vyhledávat potřebné informace na internetu s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdrojů a využívat služby internetu pro řešení běžných životních situací. Program (modul) je dostupný od roku 2015.

Sdílení a prezentace digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF3 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF3 (Sdílení a prezentace digitálních fotografií) je zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen používat vhodné nástroje pro sdílení a prezentaci digitálních fotografií. Měl by umět vytvářet samostatně spustitelné prezentace a tisknout fotografie jednotlivě i v tiskových sestavách. Modul je dostupný od roku 2014.

Úpravy a vylepšování digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF2 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF2 (Úpravy a vylepšování digitálních fotografií) je zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen pomocí grafického editoru upravovat digitální fotografie, odstranit případné vady a aplikovat grafické efekty. Měl by umět pracovat s RAW formáty a správně provést jejich konverzi na běžný souborový formát, vytvořit panorámata a HDR fotografie. Modul je dostupný od roku 2014.

Správa a archivace digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF1 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF1 (Správa a archivace digitálních fotografií) je zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět používat programové nástroje pro správu a archivaci digitálních fotografií, získávat digitální fotografie z různých dostupných zdrojů. Měl by být schopen zvládnout práci s metadaty, účelně třídit a vyhledávat digitální fotografie. Modul je dostupný od roku 2014.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2022 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.