Sylaby pokročilé

Ostatní moduly ECDL / ICDL

Mezi ostatní moduly jsou zařazovány moduly se zcela specificky zaměřeným vzdělávacím obsahem a moduly národních programů akreditovaných nadací ICDL Foundation. Ostatní moduly jsou pro orientaci označovány fialovou nebo zelenou barvou, která nesouvisí s obtížností modulů.

Technologie Blockchain
Stáhnout Sylabus IM5 1.0 v PDF (ENG) Sylabus 1.0 Insights (ENG)

Modul IM5 (Blockchain) je zaměřen na pochopení pojmů, principů a možností týkající se technologie blockchain, která je laické veřejnosti známá především v souvislosti s kryptoměnami. Jedná se o středně obtížný teoretický modul určený pro osoby, které nejsou IT profesionály, ale které z titulu svého současného nebo budoucího zaměstnání, funkce či postavení potřebují být tzv. "v obraze". Úspěšný absolvent certifikační zkoušky by měl být schopen vést nebo účastnit se jednání s IT profesionály nebo specialisty v této oblasti digitálních technologií. Zkouška z tohoto modulu se skládá na automatizované testovací platformě SkillsBox v angličtině. Nedílnou součástí modulu je vzdělávací materiál, 3x diagnostický test a 2x certifikační zkouška (z toho jedna opravná), vše dostupné po dobu jednoho roku po zakoupení elektronického indexu pro program ICDL Insights. Modul je dostupný od Q3/2023.

Velká data
Stáhnout Sylabus Big Data 1.0 v PDF (ENG) Sylabus 1.0 Insights (ENG)

Modul IM4 (Big Data) je zaměřen na pochopení pojmů, principů a možností týkající se správy, analýzy a využívání tzv. velkých dat. Jedná se o středně obtížný teoretický modul určený pro osoby, které nejsou IT profesionály, ale které z titulu svého současného nebo budoucího zaměstnání, funkce či postavení potřebují být tzv. "v obraze". Úspěšný absolvent certifikační zkoušky by měl být schopen vést nebo účastnit se jednání s IT profesionály nebo specialisty v této oblasti digitálních technologií. Zkouška z tohoto modulu se skládá na automatizované testovací platformě Skillsbox v angličtině. Nedílnou součástí modulu je vzdělávací materiál, 3x diagnostický test a 2x certifikační zkouška (jedna opravná), vše dostupné po dobu jednoho roku po zakoupení elektronického indexu pro program ICDL Insights. Modul je dostupný od Q3/2023.

Umělá inteligence
Stáhnout Sylabus AI 1.0 v PDF (ENG) Sylabus 1.0 Insights (ENG)

Modul IM3 (Artificial Intelligence) je zaměřen na pochopení pojmů, principů a možností technologie umělé inteligence. Jedná se o středně obtížný teoretický modul určený pro osoby, které nejsou IT profesionály, ale které z titulu svého současného nebo budoucího zaměstnání, funkce či postavení potřebují být tzv. "v obraze". Úspěšný absolvent certifikační zkoušky by měl být schopen vést nebo účastnit se jednání s IT profesionály nebo specialisty v této oblasti digitálních technologií. Zkouška z tohoto modulu se skládá na automatizované testovací platformě Skillsbox v angličtině. Nedílnou součástí modulu je vzdělávací materiál, 3x diagnostický test a 2x certifikační zkouška (jedna opravná), vše dostupné po dobu jednoho roku po zakoupení elektronického indexu pro program ICDL Insights. Modul je dostupný od Q3/2023.

Internet věcí
Stáhnout Sylabus IoT 1.0 v PDF (ENG) Sylabus 1.0 Insights (ENG)

Modul IM2 (Internet of Things) je zaměřen na pochopení principů, možností a vzájemné komunikace nejrůznějších zařízení (chytrých zařízení, senzorů, prvků automatizace a podobně) připojených do internetu. Jedná se o středně obtížný teoretický modul určený pro osoby, které nejsou IT profesionály, ale které z titulu svého současného nebo budoucího zaměstnání, funkce či postavení potřebují být tzv. "v obraze". Úspěšný absolvent certifikační zkoušky by měl být schopen vést nebo účastnit se jednání s IT profesionály nebo specialisty v této oblasti digitálních technologií. Zkouška z tohoto modulu se skládá na automatizované testovací platformě Skillsbox v angličtině. Nedílnou součástí modulu je vzdělávací materiál, 3x diagnostický test a 2x certifikační zkouška (jedna opravná), vše dostupné po dobu jednoho roku po zakoupení elektronického indexu pro program ICDL Insights. Modul je dostupný od Q3/2023.

Cloudové technologie
Stáhnout Sylabus Cloud 1.0 v PDF (ENG) Sylabus 1.0 Insights (ENG)

Modul IM1 (Cloud Computing) je zaměřen na pochopení pojmů, principů a možností cloudových technologií. Jedná se o středně obtížný teoretický modul určený pro osoby, které nejsou IT profesionály, ale které z titulu svého současného nebo budoucího zaměstnání, funkce či postavení potřebují být tzv. "v obraze". Úspěšný absolvent certifikační zkoušky by měl být schopen vést nebo účastnit se jednání s IT profesionály nebo specialisty v této oblasti digitálních technologií. Zkouška z tohoto modulu se skládá na automatizované testovací platformě Skillsbox v angličtině. Nedílnou součástí modulu je vzdělávací materiál, 3x diagnostický test a 2x certifikační zkouška (jedna opravná), vše dostupné po dobu jednoho roku po zakoupení elektronického indexu pro program ICDL Insights. Modul je dostupný od Q3/2023.

Digitální začleňování
Stáhnout Sylabus e-Citizen 1.0 v PDF Sylabus 1.0 e-Citizen

Modul EC1 (e-Citizen) je prezentován jako specificky orientovaný snadno zvládnutelný motivační program určený pro digitálně vyloučené osoby. Zabývá se řešením každodenních problémů a běžných životních situací, bezpečným využíváním online služeb, vyhledáváním informací, vyhodnocováním důvěryhodnosti zdrojů a komunikací prostřednictvím internetu. Modul má předepsaný vzdělávací obsah i formu vzdělávání a je zakončen jednoduchou asistovanou zkouškou. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být digitálně začleněný. Měl by být schopen pracovat s jednoduchým textem, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, vyhledávat potřebné informace na internetu s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdrojů a využívat služby internetu pro řešení běžných životních situací. Modul je dostupný od roku 2017.

Základy používání mobilních zařízení
Stáhnout Sylabus DC1 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul DC1 (Tablet Fundamentals) je zaměřen na vstupní znalosti a dovednosti potřebné pro používání mobilních zařízení (tabletů a chytrých telefonů). Jedná se o jeden z nejjednodušších modulů určený především pro žáky základních škol nebo pro seniory, který zahrnuje doporučený netradiční vzdělávací proces a tav. asistovanou zkoušku. Modul je zcela praktický. Úspěšný absolvent vzdělávacího procesu a asistované zkoušky by měl umět používat mobilní zařízení pro bezpečný přístup na internet, pro komunikaci elektronickou poštou, pro vyhledávání informací a pro zpracování fotografií a jednoduchých videozáznamů. Asistovanou zkoušku z tohoto modulu lze skládat s využitím mobilních zařízení s Apple iOS nebo OS Android. Modul je dostupný od Q3/2023.

Sdílení a prezentace digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF3 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF3 (Sdílení a prezentace digitálních fotografií) je zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen používat vhodné nástroje pro sdílení a prezentaci digitálních fotografií. Měl by umět vytvářet samostatně spustitelné prezentace a tisknout fotografie jednotlivě i v tiskových sestavách. Modul je dostupný od roku 2014.

Úpravy a vylepšování digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF2 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF2 (Úpravy a vylepšování digitálních fotografií) je zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen pomocí grafického editoru upravovat digitální fotografie, odstranit případné vady a aplikovat grafické efekty. Měl by umět pracovat s RAW formáty a správně provést jejich konverzi na běžný souborový formát, vytvořit panorámata a HDR fotografie. Modul je dostupný od roku 2014.

Správa a archivace digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF1 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF1 (Správa a archivace digitálních fotografií) je zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět používat programové nástroje pro správu a archivaci digitálních fotografií, získávat digitální fotografie z různých dostupných zdrojů. Měl by být schopen zvládnout práci s metadaty, účelně třídit a vyhledávat digitální fotografie. Modul je dostupný od roku 2014.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.