Certifikáty konceptu ECDL / ICDL

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL certifikáty jsou již řadu let doporučovány a využívány de facto jako celosvětový standard.

Certifikáty ECDL / ICDL

V době vzniku mezinárodního konceptu ECDL existoval pouze jeden typ ECDL certifikátu, který byl vydáván za sedm úspěšně složených ECDL zkoušek. Zjednodušená verze – certifikát ECDL Start, vyšel vstříc méně zkušeným uživatelům počítačů a vyžadoval úspěšné složení nejméně čtyř ECDL zkoušek. Zatímco certifikát ECDL Start dokládá digitální gramotnost svého držitele, tak certifikát ECDL signalizuje širší digitální dovednosti na úrovni tzv. digitální kvalifikace. Oba certifikáty dokládají především znalosti a dovednosti z oblasti tzv. přenositelných digitálních kompetencí.

Certifikáty ECDL Advanced a ECDL Expert byly zavedeny současně se zveřejněním pokročilého programu ECDL Advanced určeného zkušeným uživatelům zejména kancelářského programového vybavení.

S rozvojem konceptu ECDL a s přibývajícími moduly z mnoha různých oblastí digitálních technologií byla pravidla vystavování certifikátů postupně upravována tak, aby respektovala nové trendy ve vzdělávání i na trhu práce, to vše při zachování historické kontinuity a neomezené platnosti certifikátů.

Certifikát ECDL Profile umožňuje svému držiteli doložit úspěšně složené libovolné ECDL zkoušky bez ohledu na ECDL programy, se kterými souvisí. Certifikovat tak lze nejrůznější vzdělávací profily (kombinace ECDL modulů) požadované zaměstnavateli, vyučované ve školách nebo stanovené na základě zcela individuálních požadavků.

Nejnovějšími certifikáty v oblasti digitálních kompetencí jsou certifikáty řady ICDL Profile, které reagují na moderní trendy ve vzdělávání. Zatímco certifikát ICDL Profile Digital Literacy je reakcí na standardy Evropské komise, certifikáty ICDL Create & Collaborate a ICDL Compute & Code vychází vstříc požadavkům všeobecně vzdělávacích a odborných škol.

Některé typy ECDL / ICDL certifikátů je možné získat po celém světě a některé jen v evropských zemích. Certifikáty vydávané na základě schválených národních programů je možné získat pouze v zemi původu příslušného programu. V ČR jde například o certifikát Digitální fotografie.

Všechny ECDL a ICDL certifikáty jsou centrálně evidovány národními autoritami, mohou být kdykoli opětovně vystaveny a mají časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.