Sylaby konceptu ECDL / ICDL

ECDL / ICDL sylaby jsou mezinárodně standardizované, veřejně dostupné, jednoduché a strukturované dokumenty, které definují vzdělávací obsah (rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností) pro všechny oblasti digitálních technologií (moduly), které koncept ECDL / ICDL používá.

Sylaby ICDL

Smyslem ECDL / ICDL sylabů není detailně popsat vše, co je v dané oblasti technicky možné, ale jen to, co je nezbytně nutné pro efektivní, produktivní a bezpečné zvládnutí digitálních technologií v dané oblasti.

Sylaby jsou podkladem pro přípravu testových úloh pro ECDL zkoušky. Testové úlohy se vztahují ke konkrétním položkám odpovídajícího sylabu a nemohou jít mimo jeho rámec.

Sylaby jsou podle potřeby periodicky aktualizovány a následně národními autoritami lokalizovány do mnoha světových jazyků. Vyšší číslo v názvu sylabu označuje novější verzi v evoluční vývojové řadě. Pokud dojde k zásadním změnám vzdělávacího obsahu, jsou vývojové verze sylabů číslovány znovu od verze 1.

Po vydání nové verze sylabu začíná přechodné období současné platnosti starší i nové verze sylabu. Toto období může být v různých zemích světa různě dlouhé. V ČR trvá přechodné období 36 měsíců. Po tuto dobu je možné skládat ECDL zkoušky, které se opírají jak o starší, tak o novou verzi příslušného sylabu.

Autorem vzdělávacího obsahu ECDL / ICDL sylabů je nadnárodní nadace ICDL Foundation (kromě sylabů národních programů, např. programu Digitální fotografie).


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.