ECDL logo ICDL zrcadlo

Certifikát Digitální fotografie

Certifikát Digitální fotografie (Digital Photography Certificate) – mezinárodně platný certifikát patřící do českého národního programu Digital Photography, resp. do skupiny národních programů ECDL Endorsed. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má komplexní znalosti a dovednosti v oblasti digitální fotografie.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán příslušnými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o Certifikát Digitální fotografie musí úspěšně složit všechny tři zkoušky, přitom doba od první do poslední úspěšně složené zkoušky nesmí být delší než 3 roky.

Profily

Certifikát Digitální fotografie je vydáván výhradě v České republice a má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.