ICDL Workforce
ICDL Workforce ICDL zrcadlo

Program ICDL Workforce

Program zaměřený na pomoc lidem, kteří vstupují na trh práce, mění zaměstnání nebo pracovní pozici.

Digital Essentials (Základy digitálních dovedností)

Digital Essentials (Základy digitálních dovedností)
  • Computer Essentials (Základy práce s počítačem a správa souborů) – česká lokalizace dostupná od roku 2015 (Sylabus 1.0)
  • Online Essentials (Základy práce s internetem a komunikace) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 1.0)

Office Applications (Dovednosti pro kancelářské aplikace)

Program ICDL Office Applications
  • Word Processing (Zpracování textu) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
  • Spreadsheets (Práce s tabulkami) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
  • Presentation (Prezentace) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)

Good Practise (Dovednosti pro dobrou praxi)

Program ICDL Good Practise
  • Data Protection (Ochrana osobních údajů a citlivých informací) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.