ICDL Workforce ICDL zrcadlo

Program ICDL Workforce

Program zaměřený na pomoc lidem, kteří vstupují na trh práce, mění zaměstnání nebo pracovní pozici.

Moduly tohoto programu pokrývají základy ovládání počítače a operačního systému, základy práce s internetem a komunikace elektronickou poštou, základy bezpečné práce s daty a informacemi, ochranu osobních údajů a práci s desktopovými kancelářskými aplikacemi. Moduly se řadí mezi nejjednodušší a současně nejžádanější na trhu práce.

Digital Essentials (Základy digitálních dovedností)

Digital Essentials (Základy digitálních dovedností)
  • Computer Essentials (Práce s počítačem a správa souborů) – česká lokalizace dostupná od roku 2015 (Sylabus 1.0)
  • Online Essentials (Práce s internetem a komunikace) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 1.0)

Office Applications (Dovednosti pro kancelářské aplikace)

Program ICDL Office Applications
  • Documents (Zpracování textu) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
  • Spreadsheets (Práce s tabulkami) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
  • Presentation (Prezentace) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)

Good Practise (Dovednosti pro dobrou praxi)

Program ICDL Good Practise
  • Data Protection (Ochrana osobních údajů a citlivých informací) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.