ICDL Workforce

Certifikát ICDL Profile Digital Literacy

Certifikát Digital Literacy (ICDL Profile Digital Literacy Certificate) je zcela nový mezinárodně platný certifikát patřící do programu ICDL Workforce. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií.

Certifikát ICDL Profile Digital Literacy zrcadlení Certifikát ICDL Profile Digital Literacy ICDL Profile Digital Literacy rámeček

Certifikát vychází z nejnovějších trendů v oblasti digitálního vzdělávání a kombinuje požadavky evropského rámce DIGCOMP s mezinárodním konceptem ECDL / ICDL. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je pevně dán předepsanými moduly a je detailně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o Certifikát Digital Literacy musí úspěšně složit všech pět zkoušek, přitom doba od první do poslední úspěšně složené zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Modul „Computer & Online Essentials“ může být uznán jako splněný, pokud žadatel o vystavení tohoto typu certifikátu úspěšně složil moduly M2 a M7. Podobně může být uznán jako splněný modul „Application Essentials“, pokud žadatel úspěšně složil moduly M3, M4 a M6.

Profily

Certifikát ICDL Profile Digital Literacy má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.