ECDL e-Citizen ICDL zrcadlo

Certifikát e-Citizen

Certifikát e-Citizen (e-Citizen Certificate) – mezinárodně platný certifikát dříve patřící do samostatného programu e-Citizen, nově do programu ICDL Digital Citizen. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu prošel úspěšně motivačním a vzdělávacím kurzem e-Citizen a že má základní představu o možnostech digitálních technologií pro řešení běžných životních situací.

Certifikát e-Citizen

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán mezinárodně standardizovaným Sylabem e-Citizen.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o certifikát e-Citizen musí úspěšně složit asistovanou zkoušku e-Citizen.

Profil e-Citizen

Certifikát e-Citizen má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.