Sylaby pokročilé

Pokročilé moduly ECDL / ICDL

Pokročilé moduly se zabývají především přenositelnými digitálními kompetencemi potřebnými pro profesionální zvládnutí (nejen) kancelářského programového vybavení a z pohledu některých profesí zasahují až do profesních dovedností. Oranžové označení modulů souvisí s obtížností z pohledu typické cílové skupiny. Pokročilé moduly patří mezi obtížné moduly a jsou nejčastěji využívány odbornou veřejností.

Analýza a vizualizace dat
Stáhnout Sylabus AM8 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul AM8 (Data Analytics) je zaměřen na základy práce s daty. Jedná se o převážně praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost, resp. pokročilé uživatele. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen připravit a zpracovat libovolná data, měl by ovládat základy datové a statistické analýzy a vizualizaci dat. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel 2016 (a vyšších verzích) a Microsoft Power BI Desktop. Modul je dostupný od roku 2020.

Finanční tabulky
Stáhnout Sylabus AM7 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul AM7 (Financial Spreadsheets) je zaměřen na pokročilou práci s finančními daty. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost s orientací na finance a účetnictví. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen připravit sofistikované finanční reporty, provádět složitější matematické a statistické výpočty a využívat tabulkový procesor s vysokou produktivitou. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel 2016 a vyšších verzích. Modul je dostupný od poloviny roku 2020.

Pokročilé prezentace
Stáhnout Sylabus AM6 2.0 v PDF Sylabus 2.0
Stáhnout Sylabus AM6 3.0 v PDF (ENG) Sylabus 3.0 (ENG)

Modul AM6 (Advanced Presentation) je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen připravit a předvést kvalitní prezentaci s využitím pokročilých nástrojů a knihoven obrázků. Měl by umět vytvářet a upravovat diagramy, formátovat grafy, používat videosekvence, zvukové ukázky a animace. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé použití databází
Stáhnout Sylabus AM5 2.0 v PDF Sylabus 2.0

Modul AM5 (Advanced Databases) je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit databázi s pokročilou strukturou a kvalitními výstupy. Měl by umět používat makra, odkazy na data, podformuláře pro rozšiřování možností formulářů a zlepšení jejich funkcionality, vytvořit sestavy s různými výpočty a podsestavy pro zvýšení přehlednosti sestav. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilá práce s tabulkami
Stáhnout Sylabus AM4 2.0 v PDF Sylabus 2.0
Stáhnout Sylabus AM4 3.0 v PDF Sylabus 3.0

Modul AM4 (Advanced Spreadsheets) je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět vytvořit kvalitní tabulky a grafy s využitím pokročilých možností formátování. Měl by být schopen analyzovat, filtrovat a řadit data v tabulkách a seznamech, používat pokročilé funkce, vytvářet a používat scénáře, spolupracovat při revizích tabulek a využívat možnosti zabezpečení. Měl by umět propojovat tabulky s daty, vkládat a importovat data. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé zpracování textu
Stáhnout Sylabus AM3 2.0 v PDF Sylabus 2.0
Stáhnout Sylabus AM3 3.0 v PDF (ENG) Sylabus 3.0 (ENG)

Modul AM3 (Advanced Documents) je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit textový dokument na profesionální úrovni. Měl by zvládnout pokročilé možnosti textového editoru (titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky, pole, formuláře, šablony, vodotisk, makra). Měl by umět vytvořit obsahy, rejstříky a křížové odkazy, využívat nástroje pro týmovou spolupráci při úpravách dokumentů. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.