ICDL Digital Citizen
ICDL Digital Citizen ICDL Digital Citizen zrcadlo

Program ICDL Digital Citizen

Program zahrnuje vzdělávací moduly určené pro specifické skupiny obyvatelstva, a to především pro začínající uživatele digitálních technologií ve starším věku, osoby zdravotně postižené nebo osoby obtížně vzdělavatelné (ale i další).

Introductory Skills (Vstupní digitální dovednosti)

Introductory Skills (Vstupní digitální dovednosti)
  • Digital Citizen PC (Úvod do používání počítačů a internetu) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu
  • Digital Citizen Tablet (Úvod do používání mobilních zařízení) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu
  • Digital Citizen Plus (Základy používání počítačů a internetu) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu

*** Moduly jsou určeny pro dospělé a nezahrnují závěrečnou zkoušku

Digital Inclusion (Dovednosti pro digitální začleňování)

Digital Inclusion (Dovednosti pro digitální začleňování)
  • e-Citizen (Digitální začleňování) – česká lokalizace dostupná od roku 2017 (Sylabus 1.0)

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.