ICDL Digital Citizen ICDL Digital Citizen zrcadlo

Program ICDL Digital Citizen

Program zahrnuje vzdělávací moduly určené pro specifické skupiny obyvatelstva, a to především pro začínající uživatele digitálních technologií, osoby digitálně vyloučené, případně osoby ohrožené digitálním vyloučením (ve starším věku, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, obtížně vzdělavatelné a podobně).

Moduly Tablet Fundamentals, Digital Citizen a Digital Citizen Plus jsou zaměřeny na úvodní znalosti a dovednosti potřebné pro používání jak stolních či přenosných počítačů, tak mobilních zařízení (tabletů a chytrých telefonů). Jedná se o jedny z nejjednodušších modulů mezinárodního konceptu ECDL/ICDL. Modul e-Citizen (dříve prezentovaný jako samostatný program) se speciálním postupem vzdělávání pro digitálně vyloučené osoby patří mezi tzv. „motivační programy“, které nejsou primárně určeny k získání odborných znalostí a dovedností, ale k získání či zvýšení motivace začít digitální technologie využívat. Slouží tedy pro tzv. digitální začleňování, resp. překonání digitální propasti.

Všechny moduly tohoto programu zahrnují tzv. asistovanou závěrečnou zkoušku, která je velmi jednoduchá a probíhá s osobní pomocí akreditovaného testera.

Komplexní informace pro zájemce o využití modulu Tablet Fundamentals je ke stažení zde, komplexní informace pro zájemce o využití modulu e-Citizen je ke stažení zde.

Introductory Skills (Vstupní digitální dovednosti)

Introductory Skills (Vstupní digitální dovednosti)
  • Tablet Fundamentals (Základy používání mobilních zařízení) – česká lokalizace modulu dostupná od Q3/2023 (Sylabus 1.0)
  • Digital Citizen (Úvod do používání počítačů a internetu) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu
  • Digital Citizen Plus (Základy používání počítačů a internetu) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu

Digital Inclusion (Dovednosti pro digitální začleňování)

Digital Inclusion (Dovednosti pro digitální začleňování)
  • e-Citizen (Digitální začleňování) – česká lokalizace dostupná od roku 2017 (Sylabus 1.0)

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.