ICDL Workforce ICDL zrcadlo

Program ICDL Insights

Program zaměřený na pomoc lidem, kteří nejsou IT profesionály, ale potřebuji pochopit principy a potenciál nejmodernějších digitálních technologií nebo se potřebují informovaně rozhodovat v oblastech, které s těmito moderními technologiemi souvisí.

Moduly tohoto programu se zabývají oblastí cloudových technologií, internetem věcí, umělou inteligencí, problematikou velkých dat, technologií blockchain nebo fenoménem Průmyslu 4.0. V rámci konceptu ECDL / ICDL tvoří zvláštní kategorii, která ověřuje pokročilé digitální kompetence jednoduchým způsobem prostřednictvím teoretických otázek. Na rozdíl od ostatních modulů konceptu ECDL / ICDL, obsahují moduly tohoto programu nejen certifikační zkoušku, ale také vzdělávací materiál a diagnostický test. Vlastní certifikační zkouška probíhá na specializované online testovací platformě a je vyhodnocována automaticky.

V rámci programu ICDL Insights je možné získat certifikát – ICDL Profile Certificate.

TECHNOLOGICAL SOLUTINONS (ZNALOSTI PRO MANAŽERY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY)

program_icdl_insights_technological_solutions.svg
  • Cloud Computing (Cloudové technologie) – v ČR dostupný v angličtině od Q3/2023 (Sylabus 1.0), česká lokalizace diagnostického testu a certifikační zkoušky je v plánu
  • Internet of Things (Internet věcí) – v ČR dostupný v angličtině od Q3/2023 (Sylabus 1.0), česká lokalizace diagnostického testu a certifikační zkoušky je v plánu
  • Artificial Intelligence (Umělá inteligence) – v ČR dostupný v angličtině od Q3/2023 (Sylabus 1.0), česká lokalizace diagnostického testu a certifikační zkoušky je v plánu
  • Big Data (Velká data) – v ČR dostupný v angličtině od Q3/2023 (Sylabus 1.0), česká lokalizace diagnostického testu a certifikační zkoušky je v plánu
  • Blockchain (Technologie Blockchain) – v ČR dostupný v angličtině od Q3/2023 (Sylabus 1.0), česká lokalizace diagnostického testu a certifikační zkoušky je v plánu
  • Industry 4.0 (Průmysl 4.0) – v ČR bude dostupný v angličtině od roku 2024, česká lokalizace diagnostického testu a certifikační zkoušky je v plánu

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.