Programy konceptu ECDL / ICDL

Mezinárodní koncept ECDL / ICDL zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, které jsou přizpůsobeny pro různé cílové skupiny.

Většina programů vzniká centrálně na půdě ICDL Foundation v Irsku, některé programy pochází přímo od národních informatických společností z celého světa. Všechny programy jsou licencovány, provozovány podle jednotných pravidel a jsou stále aktualizovány a rozšiřovány.

Vzdělávací a certifikační programy konceptu ECDL / ICDL se tradičně rozdělují jak podle obtížnosti a tematických oblastí (základní program „ECDL Core“, pokročilý program „ECDL Advanced“, program pro digitální začleňování „e-Citizen“ a program „Digitální fotografie“), tak moderněji podle cílových skupin, pro které jsou určeny (program ICDL Insights, ICDL Workforce, ICDL Professional, ICDL Digital Student a ICDL Digital Citizen). Rozdělení podle cílových skupin ale neznamená, že např. student střední školy by nemohl skládat zkoušky z programu ICDL Professional.

Rozdělení programů ECDL / ICDL podle obtížnosti, resp. tematických oblastí, je využíváno především při procesu akreditace vzdělávacích a certifikačních středisek a testerů a v licenční politice (ECDL indexy) a je indikováno odlišnou barvou infografiky (např. světle modré moduly jsou nejjednodušší, tmavě modré jsou středně obtížné a oranžové nejobtížnější).

Program „ECDL Core“

ECDL Core

Nejstarší a celosvětově nejvyužívanější program konceptu ECDL, který vznikl v rámci evropského projektu a v ČR je dostupný od roku 1999. Zabývá se běžnými uživatelskými, tzv. „přenositelnými digitálními dovednostmi“, které lze uplatnit prakticky kdekoli v osobním nebo pracovním životě.

Tento program je určen pro vzdělávání široké veřejnosti a může vést k získání mezinárodně uznávaných certifikátů ECDL Start Certificate, ECDL Certificate nebo ECDL Profile Certificate.

Program „ECDL Advanced“

ECDL Advanced

Pokročilý program konceptu ECDL vznikl na základě poptávky zemí, jimž pro svou jednoduchost nestačil základní program ECDL Core. V ČR je dostupný od roku 2010. Pokročilý program ECDL pokrývá profesionální uživatelské znalosti a dovednosti v oblasti kancelářských aplikací.

Program je určen především zkušeným uživatelům a může vést k získání mezinárodně uznávaných certifikátů ECDL Advanced Certificate, ECDL Expert Certificate nebo ECDL Profile Certificate.

Program „e-Citizen“

ECDL e-Citizen

Netradičně postavený vzdělávací a motivační program zaměřený na tzv. „Digitální začleňování“. Program byl vyvinut v roce 2006 nadací ECDL Foundation ve spolupráci s Irskou informatickou společností a asociací Age Action Ireland. Zabývá se řešením běžných životních situací občanů s využitím digitálních technologií.

Program je snadno zvládnutelný a je určený pro „digitálně vyloučené“ osoby s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu. Cílovou skupinou jsou nejen občané bez zaměstnání, starší občané a osoby zdravotně postižené, ale především občané sociálně (digitálně) vyloučení nebo tímto vyloučením ohrožené.

Kromě zvýšené motivace pro používání digitálních technologií mohou úspěšní absolventi jednoduché a asistované závěrečné zkoušky získat certifikát e-Citizen Certificate.

Program „Digital Photography“

ECDL Digital Photography

Program patří mezi tzv. „ECDL Endorsed“ programy, které vznikají z iniciativy národních informatických společností a jsou centrálně schvalovány ICDL Foundation. Tento program byl vyvinut v ČR v roce 2014. Pokrývá uživatelské digitální dovednosti v oblasti digitální fotografie. Zahrnuje jak běžné úpravy a vylepšování digitálních fotografií, tak správu, archivaci, sdílení a prezentaci digitálních fotografií.

Program je určen digitálně gramotným nebo digitálně kvalifikovaným osobám se zájmem o práci s digitální fotografií a může vést k získání mezinárodně uznávaných certifikátů Digital Photography Certificate nebo ECDL Profile Certificate.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.