Programy konceptu ECDL / ICDL

Mezinárodní koncept ECDL / ICDL zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, které jsou přizpůsobeny pro různé cílové skupiny.

Většina programů vzniká centrálně na půdě ICDL Foundation v Irsku, některé programy pochází přímo od národních informatických společností z celého světa. Všechny programy jsou licencovány, provozovány podle jednotných pravidel a jsou stále aktualizovány a rozšiřovány.

Vzdělávací a certifikační programy konceptu ECDL / ICDL se rozdělují jak podle obtížnosti a tematických oblastí (např. základní program „ECDL Core“, pokročilý program „ECDL Advanced“ nebo program „Digitální fotografie“), tak nově podle cílových skupin, pro které jsou určeny (např. program ICDL Workforce, ICDL Professional nebo program ICDL Digital Student). Rozdělení podle cílových skupin ale neznamená, že např. student střední školy by nemohl skládat zkoušky z programu ICDL Professional. Rozdělení programů ECDL / ICDL podle obtížnosti, resp. tematických oblastí, je využíváno především při procesu akreditace testovacích středisek a testerů a v licenční politice (ECDL indexy) a je indikováno odlišnou barvou infografiky (např. světle modré moduly jsou nejjednodušší, tmavě modré jsou středně obtížné a oranžové nejobtížnější).

Programy ICDL

Program „ICDL Workforce“

ICDL Workforce

Program zaměřený na pomoc lidem, kteří vstupují na trh práce, mění zaměstnání nebo pracovní pozici.

Moduly tohoto programu pokrývají základní ovládání počítače a internetu, sdílení dat a práci s informacemi, ochranu osobních údajů, týmovou spolupráci, oblast bezpečnosti a práci s kancelářskými aplikacemi. Moduly se řadí mezi nejjednodušší a dobře korespondují s mezinárodně zavedenými pojmy jako „Digitální gramotnost“ nebo „ Digitální kvalifikace“. Vybrané moduly jsou vhodné také pro vzdělávání podle evropského rámce digitálních kompetencí DIGCOMP. Více informací...

V rámci programu ICDL Workforce je možné získat, kromě jiných, také zcela nový typ certifikátu - ICDL Profile Digital Literacy Certificate.

Program „ICDL Professional“

ICDL Professional

Program určený pro zkušené uživatele digitálních technologií, kteří již jsou digitálně kvalifikovaní a potřebují zdokonalit nebo rozšířit své digitální kompetence.

Moduly tohoto programu pokrývají velké množství oblastí digitálních technologií, od digitálního marketingu, projektového plánování nebo analýzy dat, přes 3D modelování, programování nebo práci s grafikou, až po pokročilou profesně zaměřenou práci s kancelářskými aplikacemi nebo digitální fotografií. Moduly jsou seskupeny do profilů podle profesního zaměření, např. Marketing & Communication, Finance & Management, Technical nebo Design a patři mezi středně obtížné moduly. Více informací...

Program „ICDL Digital Student“

ICDL Digital Student

Program přizpůsobený potřebám základních a středních škol a moderním trendům v „digitálním vzdělávání“.

Do programu jsou zahrnuty jak zcela jednoduché moduly, tak moduly zaměřené na základy programování, informatické myšlení, robotiku nebo multimédia. Samozřejmostí jsou také moduly pro týmovou spolupráci a ve školství běžně využívané kancelářské aplikace. Moduly jsou seskupeny do profilů tak, aby odpovídaly potřebám vzdělávání žáků základních škol (profil Digital Essentials), studentů středních odborných škol zaměřených na digitální technologie (profil Compute & Code) a žákům ostatních středních odborných i všeobecně vzdělávacích škol (profil Create & Collaborate). Více informací...

V rámci programu ICDL Digital Student je možné získat, kromě jiných, také zcela nové typy certifikátů - ICDL Profile Compute & Code Certificate a ICDL Profile Create & Collaborate Certificate.

Program „ICDL Digital Citizen“

ICDL Digital Citizen

Program zahrnuje vzdělávací moduly určené pro specifické skupiny obyvatelstva, a to především pro začínající uživatele digitálních technologií ve starším věku, osoby zdravotně postižené nebo osoby obtížně vzdělavatelné (ale i další).

Modul e-Citizen (dříve samostatný program) se speciálním postupem vzdělávání pro digitálně vyloučené osoby patří mezi tzv. „motivační programy“, které nejsou primárně určeny k získání odborných znalostí a dovedností, ale k získání či zvýšení motivace začít digitální technologie využívat. Slouží tedy pro tzv. digitální začleňování, resp. překonání digitální propasti. Skupina modulů Introductory Skills je určena pro dospělé a moduly v této skupině nezahrnují závěrečnou zkoušku. Více informací...

Program „ECDL Core“

ECDL Core

Nejstarší a celosvětově nejvyužívanější program konceptu ECDL, který vznikl v rámci evropského projektu a v ČR je dostupný od roku 1999. Zabývá se běžnými uživatelskými, tzv. „přenositelnými digitálními dovednostmi“, které lze uplatnit prakticky kdekoli v osobním nebo pracovním životě.

Tento program je určen pro vzdělávání široké veřejnosti a může vést k získání mezinárodně uznávaných certifikátů ECDL Start Certificate, ECDL Certificate nebo ECDL Profile Certificate.

Program „ECDL Advanced“

ECDL Advanced

Pokročilý program konceptu ECDL vznikl na základě poptávky zemí, jimž pro svou jednoduchost nestačil základní program ECDL Core. V ČR je dostupný od roku 2010. Pokročilý program ECDL pokrývá profesionální uživatelské znalosti a dovednosti v oblasti kancelářských aplikací.

Program je určen především zkušeným uživatelům a může vést k získání mezinárodně uznávaných certifikátů ECDL Advanced Certificate, ECDL Expert Certificate nebo ECDL Profile Certificate.

Program „e-Citizen“

ECDL e-Citizen

Netradičně postavený vzdělávací a motivační program zaměřený na tzv. „Digitální začleňování“. Program byl vyvinut v roce 2006 nadací ECDL Foundation ve spolupráci s Irskou informatickou společností a asociací Age Action Ireland. Zabývá se řešením běžných životních situací občanů s využitím digitálních technologií.

Program je snadno zvládnutelný a je určený pro „digitálně vyloučené“ osoby s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu. Cílovou skupinou jsou nejen občané bez zaměstnání, starší občané a osoby zdravotně postižené, ale především občané sociálně (digitálně) vyloučení nebo tímto vyloučením ohrožené. Více informací...

Kromě zvýšené motivace pro používání digitálních technologií mohou úspěšní absolventi jednoduché a asistované závěrečné zkoušky získat mezinárodně uznávané certifikáty e-Citizen Certificate nebo ECDL Profile Certificate.

Program „Digital Photography“

ECDL Digital Photography

Program patří mezi tzv. „ECDL Endorsed“ programy, které vznikají z iniciativy národních informatických společností a jsou centrálně schvalovány ICDL Foundation. Tento program byl vyvinut v ČR v roce 2014. Pokrývá uživatelské digitální dovednosti v oblasti digitální fotografie. Zahrnuje jak běžné úpravy a vylepšování digitálních fotografií, tak správu, archivaci, sdílení a prezentaci digitálních fotografií.

Program je určen alespoň digitálně gramotným osobám se zaměřením na práci s digitální fotografií a může vést k získání mezinárodně uznávaných certifikátů Digital Photography Certificate nebo ECDL Profile Certificate.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2022 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.