ECDL logo ICDL zrcadlo

Certifikát Tablet Fundamentals

Certifikát Tablet Fundamentals (Tablet Fundamentals Certificate) je mezinárodně platný certifikát patřící do programu ICDL Digital Citizen. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu prošel úspěšně vzdělávacím kurzem zaměřeným na mobilní zařízení (tablety a chytré telefony) a že má základní znalosti a dovednosti potřebné pro jejich bezpečné a efektivní používání.

Certifikát ECDL Expert

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán mezinárodně standardizovaným Sylabem ICDL Digital Tablet Fundamentals.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o tento typ certifikátu musí úspěšně složit asistovanou zkoušku Tablet Fundamentals (Základy používání mobilních zařízení).

Profily Expert

Certifikát ECDL Expert má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.