Úřad práce

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) a Úřad práce České republiky (ÚP), v osobě prof. RNDr. Olgy Štěpánkové, CSc., předsedkyně ČSKI, a tehdejší generální ředitelky ÚP Ing. Marie Bílkové, podepsaly v září roku 2014 Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje digitální gramotnosti nezaměstnaných a sociálně vyčleněných osob na trhu práce. Tisková zpráva GŘ ÚP je ke stažení zde.

Toto Memorandum výrazně přispělo, a dle našeho názoru dlouhodobě přispívá, k lepší informovanosti pracovníků a klientů ÚP v oblasti digitálních kompetencí uplatnitelných na trhu práce. Díky tomuto Memorandu průběžně dochází k systematickému rozšiřování a využívání nabídky akreditovaných rekvalifikačních programů zaměřených na podporu rozvoje digitální gramotnosti uchazečů o zaměstnání, ale také nejnověji na rozvoj digitálních kompetencí pro Průmysl 4.0. Stranou nezůstává ani podpora digitálně vyloučených klientů ÚP a s ní související mezinárodní program e-Citizen pro jejich digitální začleňování.

Pro potřeby ÚP a jejich klientů jsou Ministerstvem školství aktuálně akreditovány tři rekvalifikační programy:

  • Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core)
  • Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Advanced)
  • Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)

Pracovníci kanceláře ECDL Czech Republic dlouhodobě spolupracují na nejrůznějších projektech ÚP, realizují semináře pro vybrané pracovníky krajských poboček ÚP a provozují tematicky zaměřenou telefonickou poradenskou linku 224 904 242 pro zaměstnance ÚP, to vše bez nároku na úhradu nákladů.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.