ECDL logo ICDL zrcadlo

Certifikát ECDL

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) - nejstarší mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně kvalifikovaný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro vstup na trh práce.

Certifikát ECDL platová kartička ECDL Core

Certifikát vychází především z evropských standardů a zvyklostí. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá nejen většinu hlavních oblastí a základních kompetencí vzdělávacího rámce DIGCOMP, ale zasahuje také do dalších oblastí běžně využívaných na trhu práce. Vzdělávací obsah je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby. Praktickým doplňkem tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit sedm zkoušek z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, a to čtyři z množiny světle modrých, a tři z množiny tmavě modrých modulů. Doba od první do sedmé úspěšně složené zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Moduly M3, M4, M5 a M6 lze nahradit pokročilými moduly AM3, AM4, AM5, resp. AM6. Množina modulů, ze které je možné vybírat, není uzavřená a může se v budoucnu rozšiřovat.

Moduly Certifikátu ECDL

Certifikát ECDL je v některých zemích světa nazýván „ECDL Standard Certificate” a má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.