ICDL Digital Student

Certifikát ICDL Profile Create & Collaborate

Certifikát Create & Collaborate (ICDL Profile Create & Collaborate Certificate) je zcela nový mezinárodně platný certifikát patřící do programu ICDL Digital Student. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro efektivní týmovou spolupráci ve školách, moderních obchodních společnostech, výrobních firmách i veřejných institucích.

Certifikát ICDL Profile Create & Collaborate Certifikát Profile Create & Collaborate Profile Create & Collaborate rámeček

Certifikát vychází z nejnovějších celosvětových trendů v oblasti digitálního vzdělávání. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je pevně dán předepsanými moduly a je detailně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o Certifikát Create & Collaborate musí úspěšně složit všechny čtyři zkoušky, přitom doba od první do poslední úspěšně složené zkoušky nesmí být delší než 3 roky.

Profily

Certifikát ICDL Profile Create & Collaborate má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.