ECDL logo ICDL zrcadlo

Certifikát ECDL Expert

Certifikát ECDL Expert (ECDL Expert Certificate) – mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má profesionální uživatelské znalosti a dovednosti v oblasti nejpoužívanějších kancelářských aplikací a je plně připraven pro trh práce.

Certifikát ECDL Expert

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o Certifikát ECDL Expert musí úspěšně složit tři zkoušky z následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom doba od první do třetí úspěšně složené zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Množina modulů, ze kterých je možné vybírat, není uzavřená a může se v budoucnu rozšiřovat.

Profily Expert

Certifikát ECDL Expert má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.