ICDL Digital Student
ICDL Digital Student Program ICDL Digital Student zrcadlo

Program ICDL Digital Student

Program přizpůsobený potřebám základních a středních škol a moderním trendům v „digitálním vzdělávání“.

Digital Essentials (Základy digitálních dovedností)

Digital Essentials (Základy digitálních dovedností)
  • Computer Essentials (Základy práce s počítačem a správa souborů) – česká lokalizace dostupná od roku 2015 (Sylabus 1.0)
  • Online Essentials (Základy práce s internetem a komunikace) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 1.0)

Create & Collaborate (Dovednosti pro práci s obsahem a týmovou spolupráci)

Create & Collaborate (Dovednosti pro práci s obsahem a týmovou spolupráci)
  • Documents (Dokumenty) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu
  • Presentation (Prezentace) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu
  • Collaboration (Týmová spolupráce) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu
  • Multimedia (Multimédia) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu

Compute & Code (Dovednosti pro práci s daty a programování)

Compute & Code (Dovednosti pro práci s daty a programování)
  • Spreadsheets (Tabulky) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu
  • Databases (Databáze) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu
  • Computing (Základy informatického myšlení a programování) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 1.0)
  • Robotics (Základy robotiky) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.