ICDL Digital Student Program ICDL Digital Student zrcadlo

Program ICDL Digital Student

Program přizpůsobený potřebám základních a středních škol a moderním trendům v „digitálním vzdělávání“.

Do programu ICDL Digital Student jsou zahrnuty jak jednoduché moduly, tak moduly zaměřené na základy programování, informatické myšlení, robotiku nebo multimédia. Samozřejmostí jsou také moduly pro týmovou spolupráci a ve školství běžně využívané kancelářské aplikace. Moduly jsou seskupeny do profilů tak, aby odpovídaly potřebám vzdělávání žáků základních škol (profil Digital Essentials), studentů středních odborných škol zaměřených na digitální technologie (profil Compute & Code) a žákům ostatních středních odborných i všeobecně vzdělávacích škol (profil Create & Collaborate).

V rámci programu ICDL Digital Student je možné získat, kromě jiných, také zcela nové typy certifikátů – ICDL Profile Digital Literacy Certificate, ICDL Profile Compute & Code Certificate a ICDL Profile Create & Collaborate Certificate.

Digital Literacy Skills (Dovednosti pro digitální gramotnost)

Program ICDL Digital Literacy skills
 • Computer & Online Essentials (Práce s počítačem a internetem) – česká lokalizace dostupná od roku 2020 (Sylabus 1.0)
 • Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu) - česká lokalizace dostupná od roku 2020 (Sylabus 1.0)
 • Online Collaboration (Spolupráce a výměna informací na internetu) – česká lokalizace dostupná od roku 2014 (Sylabus 1.0)
 • Application Essentials (Práce s webovými aplikacemi) – česká lokalizace dostupná od roku 2020 (Sylabus 1.0)
 • Cyber Security (Bezpečné používání informačních technologií) – česká lokalizace dostupná od roku 2016 (Sylabus 2.0)

Create & Collaborate (Dovednosti pro práci s obsahem a týmovou spolupráci)

Create & Collaborate (Dovednosti pro práci s obsahem a týmovou spolupráci)
 • Documents (Zpracování textu) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
 • Presentation (Prezentace) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
 • Teamwork (Týmová spolupráce) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu
 • Multimedia (Multimédia) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu

Compute & Code (Dovednosti pro práci s daty a programování)

Compute & Code (Dovednosti pro práci s daty a programování)
 • Spreadsheets (Práce s tabulkami) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
 • Using Databases (Použití databází) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
 • Computing (Informatické myšlení a programování) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 1.0)
 • Robotics (Robotika) – česká lokalizace je dostupná od poloviny roku 2021

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.