ICDL Digital Student Program ICDL Digital Student zrcadlo

Program ICDL Digital Student

Program přizpůsobený potřebám základních a středních škol a moderním trendům v „digitálním vzdělávání“.

Digital Literacy Skills (Dovednosti pro digitální gramotnost)

Program ICDL Digital Literacy skills
 • Computer & Online Essentials (Práce s počítačem a internetem) – česká lokalizace dostupná od roku 2020 (Sylabus 1.0)
 • Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu) - česká lokalizace dostupná od roku 2020 (Sylabus 1.0)
 • Online Collaboration (Spolupráce a výměna informací na internetu) – česká lokalizace dostupná od roku 2014 (Sylabus 1.0)
 • Application Essentials (Práce s webovými aplikacemi) – česká lokalizace dostupná od roku 2020 (Sylabus 1.0)
 • Cyber Security (Bezpečné používání informačních technologií) – česká lokalizace dostupná od roku 2016 (Sylabus 2.0)

Create & Collaborate (Dovednosti pro práci s obsahem a týmovou spolupráci)

Create & Collaborate (Dovednosti pro práci s obsahem a týmovou spolupráci)
 • Documents (Zpracování textu) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
 • Presentation (Prezentace) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
 • Teamwork (Týmová spolupráce) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu na první polovinu roku 2022
 • Multimedia (Multimédia) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu na rok 2022

Compute & Code (Dovednosti pro práci s daty a programování)

Compute & Code (Dovednosti pro práci s daty a programování)
 • Spreadsheets (Práce s tabulkami) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
 • Using Databases (Použití databází) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
 • Computing (Informatické myšlení a programování) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 1.0)
 • Robotics (Robotika) – česká lokalizace je dostupná od poloviny roku 2021

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2022 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.