ECDL logo ICDL zrcadlo

Certifikát ECDL Advanced

Certifikát ECDL Advanced (ECDL Advanced Certificate) – mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má profesionální uživatelské znalosti a dovednosti a je v oblasti uvedené na certifikátu plně připraven pro trh práce.

Certifikát ECDL Advanced

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o Certifikát ECDL Advanced musí úspěšně složit jednu zkoušku z následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru. Množina modulů, ze kterých je možné vybírat, není uzavřená a může se v budoucnu rozšiřovat.

Profily certifikátu ECDL Advanced

Certifikát ECDL Advanced má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.