ECDL logo ICDL zrcadlo

Certifikát ECDL / ICDL Profile

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – relativně nový typ mezinárodně platného certifikátu, který má univerzální, resp. průřezový charakter. K datu vystavení obsahuje aktuální výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek konceptu ECDL / ICDL, a to nezávisle na tom, do kterého programu je zkouška standardně zařazena. Certifikát ECDL Profile dokládá znalostní a dovednostní profil svého držitele.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro zápis každé konkrétní zkoušky do tohoto certifikátu je přesně popsán odpovídajícími mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o certifikát ECDL Profile musí úspěšně složit nejméně jednu zkoušku z libovolného programu konceptu ECDL / ICDL. moduly M2-M7, M9-M10, M12-M17, AM3-AM6, Foto1-Foto3, e-Citizen

Certifikát ECDL Profile se dříve v ČR nazýval „ECDL Modular Certificate” a má časově neomezenou platnost.

*** Vzhled (design) certifikátu není pevně stanoven a čas od času se může změnit. Certifikát je chráněn hologramem a jeho platnost lze kdykoli ověřit u národní autority konceptu ECDL / ICDL.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.