Srovnání kompetencí DIGCOMP 2.0 s ECDL sylaby

Srovnání kompetencí rámce DIGCOMP 2.0 s mezinárodně standardizovanými ECDL / ICDL sylaby

Cílem projektu Evropské komise DIGCOMP bylo zmapování existujících vzdělávacích systémů v oblasti digitálních znalostí a dovedností a vytvoření univerzálního vzdělávacího rámce. Závěrečná studie projektu (včetně update DIGCOMP 2.0) definuje pět hlavních oblastí, které považuje za nejdůležitější pro dosažení digitální gramotnosti obyvatelstva. Koncept ECDL a jeho vzdělávací programy byl jedním z významných systémů, které byly v rámci projektu DIGCOMP vyhodnocovány.

DIGCOMP 2.0 Framework Pokrytí ECDL Sylaby Poznámka
1. Informace a informační gramotnost 1.1 Prohlížení, vyhledávání a třídění M15, M7 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
1.2 Vyhodnocování M15
1.3 Ukládání a zpětné využití M15, M9, M2
2. Komunikace a spolupráce 2.1 Komunikace prostřednictvím technologií M14, M7, M17 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
2.2 Sdílení informací a obsahu M14, M7, M17
2.3 Aktivní online občanství M14, M15
2.4 Spolupráce pomocí digitálních prostředků M14, M17
2.5 Netiketa M12
2.6 Správa digitální identity M14, M12, M17
3. Tvorba digitálního obsahu 3.1 Vytváření obsahu v různých formátech M3, M4, M6, M9 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
3.2 Vylepšení a úpravy existujících zdrojů k vytváření nového informačního obsahu M3, M4, M6
M9, M14, M15
3.3 Autorská práva a licence M14, M15
3.4 Programování M16, M10
4. Bezpečnost 4.1 Ochrana zařízení M12 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
4.2 Ochrana dat a osobních údajů M12, M7
4.3 Ochrana zdraví M2
4.4 Ochrana životního prostředí M2
5. Řešení problémů 5.1 Řešení technických problémů M2 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
5.2 Identifikace potřeb a schopnost zvolit správné technologické postupy a nástroje M14, M13
5.3 Inovace a schopnost kreativního používání technologií M6, M7
5.4 Identifikace slabých míst v digitálních znalostech a dovednostech M2, M15

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.