ICDL Professional ICDL Professional zrcadlo

Program ICDL Professional

Program určený pro zkušené uživatele digitálních technologií, kteří již jsou digitálně kvalifikovaní a potřebují zdokonalit nebo rozšířit své digitální kompetence.

Moduly tohoto programu pokrývají široké spektrum digitálních kompetencí, od digitálního marketingu, projektového plánování nebo analýzy dat, přes 3D modelování, programování nebo práci s grafikou, až po pokročilou profesně zaměřenou práci s kancelářskými aplikacemi nebo digitální fotografií. Moduly jsou seskupeny do profilů podle profesního zaměření, např. Marketing & Communication, Finance & Management, Technical nebo Design a patři mezi středně obtížné až obtížné moduly.

Marketing & Communication (Dovednosti pro obchod a marketing)

Program ICDL Marketing & Communication (Dovednosti pro obchod a marketing)
 • Digital Marketing (Digitální marketing) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 1.0)
 • Advanced Documents (Pokročilé zpracování textu) – česká lokalizace dostupná od roku 2010 (Sylabus 2.0)
 • Advanced Presentation (Pokročilé prezentace) – česká lokalizace dostupná od roku 2010 (Sylabus 2.0)

Finance & Management (Dovednosti pro ekonomy a manažery)

Program ICDL Finance & Management (Dovednosti pro ekonomy a manažery)
 • Advanced Spreeadsheets (Pokročilá práce s tabulkami) – česká lokalizace dostupná od roku 2010 (Sylabus 3.0)
 • Finacial Spreadsheets (Finanční tabulky) – česká lokalizace dostupná od června 2020 (Sylabus 1.0)
 • Data Analytics (Analýza a vizualizace dat) - česká lokalizace dostupná od února 2020 (Sylabus 1.0)
 • Project Planning (Plánování projektů) – česká lokalizace dostupná od roku 2013 (Sylabus 1.0)

Technical (Dovednosti pro techniky)

Program ICDL Technical (Dovednosti pro techniky)
 • Using Databases (Použití databází) – česká lokalizace dostupná od roku 2019 (Sylabus 6.0)
 • Advanced Spreadsheets (Pokročilé databáze) – česká lokalizace dostupná od roku 2010 (Sylabus 2.0)
 • Coding (Programování) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu

Design (Dovednosti pro grafiky a designéry)

Program ICDL Design (Dovednosti pro grafiky a designéry)
 • Web Editing (Tvorba webových stránek) – česká lokalizace dostupná od roku 2012 (Sylabus 2.0)
 • Image Editing (Úpravy digitálních obrázků) – česká lokalizace dostupná od roku 2012 (Sylabus 2.0)
 • 2D CAD (Technické kreslení) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu
 • 3D Design (3D Navrhování) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu

Digital Photography (Dovednosti pro pokročilou práci s fotografiemi)

Program ICDL Digital Photography (Dovednosti pro pokro�ilou pr�ci s fotografiemi)
 • Managing and Archiving (Správa a archivace digitálních fotografií) – národní modul dostupný od roku 2014 (Sylabus 1.0)
 • Enhancement (Úpravy a vylepšování digitálních fotografií) – národní modul dostupný od roku 2014 (Sylabus 1.0)
 • Sharing and Presenting (Sdílení a prezentace digitálních fotografií) – národní modul dostupný od roku 2014 (Sylabus 1.0)

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.