Logo ECDL e-Citizen

Program e-Citizen

Program e-Citizen je netradičně postavený vzdělávací program zaměřený na tzv. „digitální začleňování”, resp. na snižování „digitální propasti”. Program byl vyvinut v roce 2006 nadací ECDL Foundation ve spolupráci s Irskou informatickou společností a asociací Age Action Ireland.

e-Citizen je jednoduchý vzdělávací program pro práci s počítačem určený naprostým začátečníkům nebo nezkušeným uživatelům počítačů. Program poskytuje základní znalosti nejčastěji užívaných programů a učí bezpečnému využívání internetu pro běžné úkony jako je online nakupování, vyhledávání informací nebo komunikace prostřednictvím e-mailu.

Cílovou skupinou pro využití programu e-Citizen jsou:

 • Sociálně (digitálně) vyloučené osoby
 • Osoby ohrožené digitálním vyloučením
 • Dlouhodobě nezaměstnané osoby
 • Osoby v důchodovém nebo předdůchodovém věku
 • Osoby zejména s fyzickým zdravotním postižením
 • Osoby bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím
 • Osoby s minimálními technickými schopnostmi
 • Osoby obtížně vzdělavatelné v rámci standardního „postupného“ vzdělávacího systému
 • Osoby, které nejsou ochotné věnovat čas postupnému vzdělávání
 • Osoby s žádnou nebo nízkou motivací pro využívání digitálních technologií
 • Osoby s nulovou představou o možnostech, bezpečnosti a účelnosti využívání digitálních technologií

Úspěšný absolvent vzdělávacího programu e-Citizen by měl být schopen:

 • Používat počítač a internet pro řešení běžných životních situací
 • Komunikovat prostřednictvím elektronické pošty
 • Vyhledávat a prohlížet informace na internetu
 • Vyplňovat webové formuláře a využívat jednoduché služby internetu
 • Rozpoznávat důvěryhodnost zdrojů a informací
 • Uvědomovat si rizika související s využíváním internetu

Komplexní informace o programu e-Citizen ke stažení: Program e-Citizen (komplexní informace).pdf

Certifikát e-Citizen

Program e-Citizen je zakončen jednoduchou motivační asistovanou zkouškou s možností získat mezinárodní certifikát e-Citizen.

Index pro program e-Citizen

Každý zájemce, který chce absolvovat program e-Citizen včetně závěrečné zkoušky, musí být držitelem indexu ECDL Single.

Index ECDL Single – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. e-Citizen, ECDL Core, ECDL Advanced nebo ECDL Endorsed (například program Digitální fotografie). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.