Indexy ECDL

Indexy ECDL jsou osobní doklady o registraci ke zkouškám v národním informačním systému WASET. Každý zájemce, který chce absolvovat jakoukoli zkoušku nebo zkoušky ECDL / ICDL musí vlastnit nejméně jeden vhodný index.

Jednotlivé indexy lze použít pouze pro určitou skupinu nebo skupiny modulů (např. základní moduly, standardní moduly, pokročilé moduly), jsou omezeny počtem modulů a dobou platnosti indexu. Do indexů se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky (neúspěšné zkoušky se nezaznamenávají). Indexy ECDL lze používat opakovaně, ale jen na moduly v nich uvedené.

Index ECDL Select

Index ECDL Select – pro jakékoli existující, ale i budoucí základní a/nebo standardní moduly programu ECDL / ICDL (maximálně 7 modulů). Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

Index ECDL Profile

Index ECDL Profile – pro jakékoli existující, ale i budoucí základní, standardní a/nebo pokročilé moduly ECDL / ICDL (počet modulů není omezen). Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky.

Index ECDL Single

Index ECDL Single – pro jakýkoli existující nebo budoucí základní, standardní, pokročilý modul, programu ECDL / ICDL, nebo pro libovolný z ostatních modulů (např. Digitální fotografie, e-Citizen). Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

Index Digi Photo

Index Digitální fotografie – pro libovolné moduly národního programu Digitální fotografie (maximálně 3 moduly). Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2022 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.