Certifikáty ECDL / ICDL

Položka Ceny
(Kč včetně DPH)
Certifikát ECDL Start

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
109,-
Certifikát ECDL

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
109,-
Certifikát ECDL (plastová karta)

Vystavení mezinárodně platného doplňkového dokladu digitální kvalifikace k certifikátu ECDL v podobě personifikované plastové karty. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
51,-
Certifikát ECDL Advanced

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionálních uživatelských znalostí a dovedností v oblasti uvedené na dokladu. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
132,-
Certifikát ECDL Expert

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionálních uživatelských znalostí a dovedností v oblasti kancelářských aplikací. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
132,-
Certifikát Digitální fotografie

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu odborné kvalifikace v oblasti digitální fotografie. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
132,-
Certifikát e-Citizen

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu o úspěšném absolvování motivačního programu Digitální začleňování zakončeného asistovanou zkouškou. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
132,-
Certifikát Tablet Fundamentals

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Základy používání mobilních zařízení zakončeného asistovanou zkouškou. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
132,-
Certifikát ECDL Profile

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšně absolvovaných zkoušek ze všech programů konceptu ECDL (vyjma programu ICDL Digital Citizen). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
109,-
Certifikát ICDL Profile Digital Literacy

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti podle nejnovějších standardů. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
126,-
Certifikát ICDL Profile Create & Collaborate

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu netechnicky orientovaných digitálních kompetencí podle nejnovějších standardů digitálního vzdělávání. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
126,-
Certifikát ICDL Profile Compute & Code

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu technicky orientovaných digitálních kompetencí podle nejnovějších standardů digitálního vzdělávání. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky vzdělávacího a certifikačního střediska.
126,-

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.