Doporučené ceny pro testovací střediska

Certifikáty ECDL / ICDL

Položka Ceny
(Kč včetně DPH)
Certifikát ECDL Start

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL (včetně plastové karty)

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace (včetně personifikované plastové karty velikosti platební karty). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
126,-
Certifikát ECDL Advanced

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionálních uživatelských znalostí a dovedností v oblasti uvedené na dokladu. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
132,-
Certifikát ECDL Expert

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionálních uživatelských znalostí a dovedností v oblasti kancelářských aplikací. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
132,-
Certifikát Digitální fotografie

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu odborné kvalifikace v oblasti digitální fotografie. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
109,-
Certifikát ECDL Profile

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšně absolvovaných zkoušek ze všech programů konceptu ECDL (základní, pokročilý, Digitální fotografie, e-Citizen, ...). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát e-Citizen

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu o úspěšném absolvování programu pro digitální začleňování e-Citizen. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
97,-
Duplikát ECDL dokladu (inovace dokladu)

Vystavení duplikátu libovolného certifikátu nebo plastové karty. Duplikát papírového certifikátu je vystavován vždy s novým číslem a aktuálním datem, duplikát plastové karty je vystavován s číslem a datem vydání dokladu, ke kterému byla karta vydána. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.