Indexy ECDL

Položka Ceny pro všechny typy zájemců
(Kč včetně DPH)
Index ECDL Single

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkoušce z libovolného existujícího nebo budoucího modulu základního a pokročilého programu ECDL, programu Digitální fotografie nebo programu ICDL Digital Citizen (1 modul). Do tohoto dokladu se zaznamenává úspěšně absolvovaná zkouška. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
297,-
Index ECDL Select

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z existujících, ale i budoucích modulů základního programu ECDL (max. 7 modulů). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
702,-
Index ECDL Profile

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z libovolných existujících, ale i budoucích modulů základního a pokročilého programu ECDL (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky.
1 077,-
Index Digitální fotografie

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z modulů programu Digitální fotografie (max. 3 moduly). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
678,-
Duplikát indexu

Vystavení duplikátu libovolného licenčního dokladu na jméno držitele. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě požadavku vzdělávacího a certifikačního střediska nebo držitele původního indexu. V odůvodněných případech může být vystavení duplikátu odmítnuto.
149,-
Elektronický index ICDL Insights

Elektronický licenční doklad opravňující držitele k přístupu ke vzdělávacímu materiálu z vybraného modulu programu ICDL Insights, třem diagnostickým zkouškám a k registraci ke dvěma certifikačním zkouškám (pokusům). Vzdělávací materiál, diagnostické a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce. Platnost indexu je 1 rok od data prodeje, resp. nákupu indexu.
726,-

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.