Doporučené ceny pro vzdělávací a certifikační střediska

Platné od 1. ledna 2022.

Služby ECDL zkoušky

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ani její pracovní skupina ECDL-CZ neorganizují a nerealizují žádné zkoušky ECDL pro veřejnost.

Poskytnutí služeb ECDL zkoušky lze objednat u libovolného akreditovaného vzdělávacího a certifikačního střediska, které nabízí vybranou zkoušku nebo zkoušky. ECDL zkoušky je vždy spojeno s určitými náklady na straně vzdělávacího a certifikačního střediska. Poskytnutí této služby testované osobě ZDARMA je možné jen tehdy, pokud jsou příslušné náklady hrazeny z jiných zdrojů, např. ze zisku zaměstnavatele, z dotace zřizovatele, z charitativních zdrojů, z prostředků SRPŠ, z projektů financovaných ESF či z prostředků státu a podobně.

Výše nákladů vzdělávacího a certifikačního střediska, a tedy i nabídka konkrétní ceny za tyto služby, je mimo jiné závislá na počtu zájemců a na počtu modulů testovaných společně v rámci jednoho termínu testování. V případě, že vzdělávací a certifikační středisko uspořádá termín testování například jen pro jednoho či dva zájemce nebo jen z jednoho či dvou modulů, mohou být ceny pro uchazeče za provedení zkoušky vyšší až o 50 %. Tento případ se vyskytuje zejména v rámci odborné přípravy testerů. S žádostmi o konkrétní cenové nabídky se proto obracejte na Vámi vybrané vzdělávací a certifikační středisko.

Z pohledu zájemce o složení vybrané ECDL zkoušky nebo zkoušek, existují tři nákladové položky:

  • Cena za provedení vlastní zkoušky (zkoušek) vychází z dohody mezi testovanou osobou a akreditovaným vzdělávacím a certifikačním střediskem. Tato cena nesmí být vyšší ani nižší než doporučená cena platná pro danou cílovou skupinu. Horní cenová hranice chrání zájemce o zkoušky a dolní cenová hranice chrání vzdělávací a certifikační střediska (poskytovatele služeb), aby nedošlo k deformaci trhu dumpingovými nabídkami a mohla tak být zajištěna požadovaná kvalita služeb. Cenová rozpětí mají charakter cenových doporučení a lze je označit za ceny obvyklé.
  • Cena za vybraný ECDL index nebo indexy je neměnná a musí být dodržena všemi vzdělávacími a certifikačními středisky akreditovanými v České republice. Na ECDL indexy nelze poskytovat žádné slevy, ani je prodávat se ziskem. Ceny indexů jsou trvale stabilní a nemění se ani v důsledku inflace nebo kurzových vlivů.
  • Cena za vystavení získaného certifikátu zahrnuje náklady kanceláře ECDL-CZ na vystavení konkrétního dokladu. Pro akreditovaná vzdělávací a certifikační střediska jsou ceny za certifikáty cenami doporučenými. Výsledná cena za vystavení konkrétního certifikátu tedy může zohledňovat také náklady vzdělávacího a certifikačního střediska (např. poštovné).

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.