Oficiální dokumentace

Neveřejné informace pro akreditované subjekty a pracovní skupinu ECDL-CZ, oficiální dokumentaceZkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.