Aktuality a zajímavosti

20. května 2024
Tak už se to blíží ... Za méně, než dva týdny se dovíme, kdo dosáhl nejlepších výsledků v národní soutěži v digitálních kompetencích. Zda kluci nebo holky, který učitel či učitelka, která škola. Sami jsme zvědaví.
17. května 2024
Pravděpodobně nejžádanější uživatelská digitální kompetence na světě je pokročilá schopnost používat tabulkový procesor. Chcete vědět, jak efektivně, produktivně a smysluplně využívat nástroje podporované umělou inteligencí při práci s tabulkami? Pokud ano, pak si vyzkoušejte mezinárodně platnou certifikační zkoušku ECDL z modulu M4 – Spreadsheets (Práce s tabulkami), která vychází z aktualizovaného sylabu verze 6.1 . Kontaktujte vybrané akreditované středisko.
15. května 2024
Studenti 2. ročníku IT oboru ze SPŠEaG V Úžlabině přišli navštívit prostory české technologické společnosti CertiCon v Praze Dejvicích s cílem podívat se pod pokličku profesionální vývojářské společnosti. Tentokráte se jim věnovali kolegové ze SW divize a soudě dle dlouhé diskuze je získané informace skutečně zaujaly. Škola už řadu let systémově využívá mezinárodní koncept digitálních kompetencí ECDL/ICDL a byla jedna z prvních v ČR, která podpořila uznávání vybraných ECDL zkoušek a certifikátů v rámci školních maturit.
26. dubna 2024
Schopnost vyhledávat informace a kriticky je posuzovat - to jsou dvě klíčové (nejen) digitální kompetence, které potřebuje každý z nás. Chcete vědět, jak se to dělá efektivně, produktivně a smysluplně s pomocí umělé inteligence? Pokud ano, pak si vyzkoušejte mezinárodně platnou certifikační zkoušku ECDL z modulu M15 – Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu), která vychází z aktualizovaného sylabu verze 1.1 Kontaktujte vybrané akreditované středisko.
25. dubna 2024
Je až s podivem, jak není lehké vysvětlit laické i odborné veřejnosti tak jednoduchou věc, jakou je rozdělení digitálních dovedností lidí na uživatelské a profesní. Víte, jaký je v tom rozdíl?

Všeobecné nadšení z prudkého rozvoje moderních digitálních technologií poněkud dává zapomenout na fakt, že odhadem 90 % lidí bude ve svém životě tyto technologie převážně jen používat a jen asi 10 % lidí bude tyto technologie vymýšlet, vyvíjet, vyrábět, spravovat, udržovat nebo opravovat. Jinak řečeno, jen malá část lidí se digitálními technologiemi bude přímo živit, a k tomu bude potřebovat především profesní digitální dovednosti, zatímco pro drtivou většinu lidí budou v životě důležité především uživatelské digitální dovednosti.

Ten, kdo si myslí, že lidé digitální technologie používat již umí, a že se nepotřebují v této oblasti formálně vzdělávat, tak ten je jednoduše na omylu. Stačí, když si uvědomíme „kolik toho je“, a jak velký význam mají slovíčka jako "produktivně, efektivně nebo bezpečně".

Mezi organizace, které chápou důležitost vyváženého vzdělávání mezi profesními a uživatelskými digitálními dovednostmi se řadí i Svaz průmyslu a dopravy ČR, se kterým jsme včera podepsali memorandum o spolupráci. Doufáme, že se nám společnými silami podaří zlepšit nejen profesní digitální dovednosti budoucích odborníků, ale především uživatelské digitální dovednosti běžných uživatelů, které jsou základním předpokladem pro úspěšný vstup na trh práce.

Vždyť zaměstnavatelé přece nepotřebují jen „ajťáky“, nebo se mýlíme?

22. dubna 2024
Střední škola stavební a strojní Teplice - "Fráni Šrámka" staví armádu robotů. Ne, ne, … není třeba se obávat, nejde o válečné roboty, ale o robotická vozítka určená pro mezinárodní certifikační zkoušky z modulu ICDL Robotics vybavená řídící jednotkou Arduino. Zájemci o tuto praktickou zkoušku již tedy nemusí spoléhat jen na vizuální programování, ale mohou si „zařádit“ v řádkovém editoru.
22. dubna 2024
První skupina akreditovaných testerů ECDL dnes absolvovala online seznamku s ostrými testovými úlohami prvních tří modulů konceptu ECDL/ICDL, u kterých je možné v průběhu certifikačních zkoušek využívat nástroje podporované AI (zpracování textu, práce s tabulkami a práce s informacemi). Doufáme, že se nám podařilo zodpovědět i otázky, které nebyly položeny.
19. dubna 2024
Prvních „sedm samurajů“ ze SPŠ a VOŠ Chomutov úspěšně zdolalo ostrou certifikační zkoušku z modulu ICDL Robotics na platformě Arduino Nano s využitím robotického vozítka LBot. Na rozdíl od jiných robotických platforem, které lze u této mezinárodně platné zkoušky využít, se k řešení robotických situací nevyužívá programování v blokových programovacích jazycích, ale v řádkovém editoru vývojového prostředí Arduino IDE. Není bez zajímavosti, že se maturanti oborů Automatizace a Výpočetní technika setkali s tímto robotickým vozítkem poprvé a z časových důvodů neměli možnost se s ním předem podrobně seznámit. Přesto dosáhli vysoké průměrné úspěšnosti téměř 87 %. Maturantům gratulujeme a jejich učitelům děkujeme za skvělou práci!
16. dubna 2024
O umělé inteligenci mluví kde kdo, ale jen málo kdo ji umí skutečně smysluplně a efektivně využívat. Klasické textové editory toho zvládnou hodně, ale existuje celá řada úkolů, které pro ně nejsou snadno řešitelné – tedy pokud nepoužijete umělou inteligenci. Chcete vědět, které a jak je řešit? Pokud ano, pak si vyzkoušejte mezinárodně platnou certifikační zkoušku ECDL z modulu M3 – Documents (Zpracování textu), která vychází z aktualizovaného sylabu verze 6.1. Kontaktujte vybrané akreditované středisko.
8. dubna 2024
Zájemci z řad akreditovaných testerů konceptu ECDL/ICDL mohou absolvovat odbornou přípravu z technologie a procesů automatizovaného testování na platformě Skillsbox.

První školení svého druhu proběhne už tuto středu (10. dubna 2024).

27. března 2024
Střední škola automobilní a informatiky (SŠAI), řečená "Weilovka", se zařadila mezi školy, které to myslí s mezinárodně standardizovanými certifikačními zkouškami ECDL opravdu vážně. Vedení školy nejprve přesvědčilo své učitele, aby sami zapracovali na svých digitálních dovednostech, a pak přišla řada na žáky. Dva studijní obory mají několik předepsaných ECDL zkoušek jako povinnou součást výuky, za jakékoli další zkoušky pak žáci získávají bonifikaci k maturitní zkoušce. Hlavním cílem školy je standardizace výuky uživatelských digitálních kompetencí, zjištění případných nedostatků a zaměření se na jejich odstranění. Jak prosté. Průměrná úspěšnost zkoušek nad 80 % jasně dokládá, že to kantoři této školy dělají dobře. Gratulujeme!
27. března 2024
Máte rádi magická čísla? Slavili jste 22. únor roku 22, a to ve 22 hodin, 22 minut a 22 sekund? Pokud ano, tak můžete spolu s námi sdílet radost z „kulaté“ akreditace testera mezinárodního konceptu ECDL/ICDL. Národní identifikační číslo CZT1000 získal sympatický mladý učitel Vojtěch Kašpárek ze ZŠ a MŠ Loděnice u Brna. . Gratulujeme a těšíme se na spolupráci.
20. března 2024
Další série kurzů ICDL robotiky pro učitele začátečníky je v běhu, tentokráte výhradně pro učitele základních škol. Není bez zajímavosti, že téměř všichni účastníci kurzů byli vedením škol "hozeni do vody", přitom jejich často jedinou kvalifikací byl jejich nízký věk. Je až neuvěřitelné, jak rozšířená je prokazatelně nesmyslná představa, že mladí lidé již digitální technologie zvládají "levou zadní". Také by nebylo od věci, kdyby učitelům už konečně někdo kompetentní vysvětlil, proč mají tou robotikou zatěžovat plošně všechny děti přesto, že je naprosto zřejmé, že 90 % z nich se ničemu podobnému v životě nebude věnovat.
6. března 2024
3 767, to je počet certifikačních zkoušek ECDL, které proběhly v ČR za první dva měsíce tohoto roku. V celkem 320 termínech vyhlášených téměř stovkou akreditovaných vzdělávacích a certifikačních středisek byla nejpopulárnější zkouška z modulu M4 (Spreadsheets) u které uspělo 69 % zájemců. Stále velký zájem přetrvává také o zkoušku z modulu M3 (Documents) a M5 (Databases). V posledních několik letech narostl také zájem o zkoušku z modulu M12 (Cyber Security), kterou ovšem úspěšně absolvuje méně než polovina účastníků. Zájem o mezinárodně platné ECDL zkoušky také trvale roste u modulů M9 (Image Editing), M10 (Web Editing) a M14 (Online Collaboration). Z pokročilých (obtížnějších) modulů vede od počátku roku modul AM3 (Advanced Documents), který zvládlo 84 % účastníků.
5. března 2024
Prvním vzdělávacím a certifikačním střediskem konceptu ECDL/ICDL v ČR, které získalo akreditaci pro mezinárodně uznávané zkoušky programu ICDL Insights, a sice pro modul IM3 – Artificial Intelligence (Umělá inteligence), je firma Jan Dědič z Kladna. Gratulujeme a děkujeme za důvěru.
15. února 2024
Na rozdíl od nás zdravých mají tihle lidé nepoměrně méně možností, jak najít smysluplné uplatnění na trhu práce, ale i v životě samém. Pokud jim alespoň trochu pomohla interaktivní přednáška o smyslu robotiky a praktické ukázky situací, které mohou robotičtí pomocníci řešit, pak jsme skutečně rádi. Robotický seminář pro zdravotně postižené uspořádala společnost CertiCon a jeho vedení se ujal ředitel ECDL Czech Republic Jiří Chábera.
6. února 2024
Absolventi českých škol postrádají čím dále tím více uživatelské digitální dovednosti potřebné pro vstup na trh práce.

Z výsledků praktických certifikačních zkoušek mezinárodního konceptu ECDL/ICDL vyplývá, že v posledních letech prudce roste podíl absolventů škol, jejichž uživatelské digitální dovednosti mají malý rozsah a často jsou jen velmi povrchní (tzv. Digital Awareness), a to na úkor absolventů škol s tzv. digitální kvalifikací (Digital Competence), ... přitom tato úroveň uživatelských digitálních dovedností je potřebná pro úspěšný vstup na trh práce a další osobní rozvoj.

Minimální úroveň uživatelských digitálních dovedností potřebných pro běžný občanský život, kterou představuje tzv. digitální gramotnost (Digital Literacy), se také začíná povážlivě naklánět. Že tomu nerozumíte? Pak se stačí podívat, jaký je rozdíl mezi uživatelskými a profesními digitálními dovednostmi na stránce , a uvědomit si, do jaké skupiny digitálních dovedností patří programování nebo třeba robotika, jejichž výuka ve školách je plošně upřednostňována.

Bystrý čtenář si rozhodně udělá správný závěr, zvláště když si uvědomí, kolik absolventů škol se asi bude ve svém životě věnovat vývoji, správě nebo údržbě digitálních technologií a kolik z nich bude digitální technologie jen užívat.

17. ledna 2024

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s českou technologickou společností Certicon a.s. a kanceláří ECDL Czech Republic pořádá pro učitele a žáky základních a středních, technických i všeobecně vzdělávacích škol Národní soutěž škol v digitálních kompetencích 2024.

Soutěže, která bude probíhat v období od 1. ledna 2024 do 31. května 2024, se může zúčastnit každá škola v ČR, která projeví zájem, a to v následujících kategoriích:

 • O nejaktivnější školu
 • O nejzapálenějšího učitele/učitelku
 • O nejvšestrannějšího žáka/žákyni
 • Moduly Cyber Security, Information Literacy, Computing, Robotics, všechny moduly programu ECDL Advanced a všechny moduly programu ICDL Insights (umělá inteligence, internet věcí, velká data, cloudové technologie a blockchain) budou hodnoceny vyšší váhou. Výherci získají ceny dle vlastního výběru (ve stanoveném limitu). Bližší informace ke stažení zde.

15. ledna 2024
Kancelář ECDL-CZ aktualizovala informace pro zájemce o využití modulu pro digitální začleňování (e-Citizen). Jednoduchý dokument shrnující všechny podstatné informace o tomto modulu mezinárodního konceptu ECDL/ICDL je ke stažení zde.
15. ledna 2024
Kancelář ECDL-CZ aktualizovala informace pro zájemce o využití modulu Základní používání mobilních zařízení (Tablet Fundamentals). Jednoduchý dokument shrnující všechny podstatné informace o tomto modulu mezinárodního konceptu ECDL/ICDL je ke stažení zde.
10. ledna 2024
V roce 2024 bychom především rádi
 • … uspořádali další sérii školení ze základů robotiky pro učitele začátečníky
 • … zpřístupnili pro zájemce v ČR jednu zcela novou certifikační zkoušku
 • ... umožnili zájemcům o certifikaci digitálních kompetencí absolvovat vybrané zkoušky na nových platformách, zejména v oblasti grafiky, plánování projektů nebo robotiky
 • … seznámili veřejnost s nejnovějšími certifikačními zkouškami z oblasti umělé inteligence, internetu věcí, velkých dat, cloudových a blockchain technologií
 • … pomohli žákům prvních stupňů základních škol ke smysluplnějšímu a bezpečnějšímu využívání mobilních zařízení
 • ... odměnili nejaktivnější školy, nejzapálenější učitele a učitelky i nejvšestrannější žáky, žákyně, studenty a studentky škol
 • ... pomohli MŠMT s uzákoněním principu uznávání (nejen) ECDL certifikátů u školních maturit
 • ... podpořili pracovníky ÚP při digitálním začleňování a rekvalifikacích jejich klientů
Chcete vědět více? ... www.ecdl.cz
PF2024
1. ledna 2024
15. prosince 2023
Další tři kurzy ICDL robotiky pro učitele začátečníky jsou za námi a víte co nás nejvíce potěšilo? Někteří učitelé a učitelky po konci kurzu utíkali fofrem přepracovat své ŠVP ???? Zeptejte se jich, proč?
13. prosince 2023
Se svou troškou do mlýna jsme se pokusili přispět k lepšímu pochopení a vnímání problematiky digitálních kompetencí. Na konferenci, kterou pořádala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, se sešli nejen zástupci vzdělavatelů, ale také zástupci MPSV a MŠMT. Děkujeme všem za pozornost a doufáme, že ...
28. listopadu 2023
Pro školy, které preferují výuku algoritmické logiky a základů programování v řádkových programovacích jazycích, připravujeme ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Chomutov zadání certifikační zkoušky z modulu M19 – ICDL Robotics pro robotické vozítko osazené řídící jednotkou Arduino Uno a pro vývojové prostředí Arduino IDE.
22. listopadu 2023
Všeobecně podporovaná orientace škol na profesní digitální dovednosti a moderní digitální technologie má také své negativní dopady. Celosvětově rozšířený fenomén „Digital Native Fallacy“ si začíná vybírat svoji daň.

Absolventi českých škol sice tuší, k čemu je dobré programování, a řada z nich dokonce umí docela dobře programovat, někteří dokáží rozpohybovat robotickou stavebnici nebo vytisknout z plastu něco na 3D tiskárně, jiní umí „zfejkovat“ písemku z češtiny nebo vytvořit „deepfake“ video za pomoci nástrojů využívajících technologie umělé inteligence, a to často lépe a rychleji než jejich učitelé. Podpora tzv. „informatického myšlení“ je bezesporu důležitá, ale skutečnost je taková, že nezanedbatelná část absolventů českých škol postrádá praktické uživatelské digitální dovednosti potřebné pro běžný život nebo automaticky očekávané trhem práce. Není výjimkou, že se ve školách nenaučí komunikovat pomocí aplikací, které využívá většina zaměstnavatelů. Není výjimkou, že neumí na očekávané úrovni používat kancelářské nástroje, se kterými se více či méně budou celý život setkávat. Není výjimkou, že neumí pracovat s daty a správně vyhodnocovat informace, není výjimkou, že netuší, jak efektivně používat nástroje pro podporu prezentace, že nemají zaužívané bezpečnostní návyky tak, aby dokázali odolat hrozbám a útokům v dnešním digitalizovaném světě nebo že neví, kam vlastně uložili svoje dokumenty. O zálohování těchto dokumentů ani nemluvě.

Bližší informace o tom, co absolventi českých škol umí a co se ve škole nenaučili najdete v tiskové zprávě.
14. listopadu 2023
Další a další učitelé ze základních škol přijíždějí, přijeli a přijedou do společnosti CertiCon, která nám poskytuje zázemí i podporu, aby absolvovali školení robotiky ECDL pro začátečníky. Soudě podle zpětné vazby od dosavadních absolventů je školení inspirativní a tak trochu převrací všeobecně rozšířenou představu o smyslu zavádění robotiky do školství.
7. listopadu 2023
Ředitelé a ředitelky středních škol Olomouckého kraje se sešli na dvoudenním jednání uprostřed krásné přírody CHKO Jeseníky. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost prezentovat informace o možnosti uznávání mezinárodních certifikačních zkoušek (certifikátů) ECDL/ICDL v rámci školních maturit. Děkujeme všem zainteresovaným stranám.
2. listopadu 2023
Červená posluchárna CIIRC ČVUT v Praze opět přivítala příznivce mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL. Hlavním tématem byl nový vzdělávací a certifikační program ICDL Insights určený pro ty, kteří si uvědomují, že informace o módních technologických trendech prezentované v mediálním prostoru mají k serióznosti často velmi daleko. Humanoidní robůtek NAO, který ve spolupráci s jazykovým modelem Chat GPT-4 konverzoval o problémech českých učitelů, pobavil přítomné svými schopnostmi, ale i technologickými limity. Všem přítomným bylo zcela jasné, že role kritického myšlení, zejména ve spojení s populárními jazykovými modely využívající technologie umělé inteligence, je a hlavně ještě dlouho bude naprosto nezastupitelná.
1. listopadu 2023
Červená posluchárna CIIRC ČVUT v Praze opět přivítala příznivce mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL. Hlavním tématem byl nový vzdělávací a certifikační program ICDL Insights určený pro ty, kteří si uvědomují, že informace o módních technologických trendech prezentované v mediálním prostoru mají k serióznosti často velmi daleko. Humanoidní robůtek NAO, který ve spolupráci s jazykovým modelem Chat GPT-4 konverzoval o problémech českých učitelů, pobavil přítomné svými schopnostmi, ale i technologickými limity. Všem přítomným bylo zcela jasné, že role kritického myšlení, zejména ve spojení s populárními jazykovými modely využívající technologie umělé inteligence, je a hlavně ještě dlouho bude naprosto nezastupitelná.
27. října 2023
Ředitelé i ředitelky středních škol Jihomoravského kraje si se zájmem vyslechli informace o možnosti nahradit profilovou část maturitní zkoušky vybranými mezinárodními certifikáty z oblasti digitálních kompetencí. Porada ředitelů proběhla začátkem tohoto týdne na půdě Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Děkujeme všem zainteresovaným stranám za poskytnutý prostor k prezentaci užitečného tématu.
20. října 2023
Padesátka učitelů, učitelek, ředitelů i ředitelek středních škol Jihomoravského kraje si s menším či větším překvapením poslechla, že na umělé inteligenci není nic nadpozemského a že tou nejdůležitější digitální kompetencí potřebnou pro smysluplné používání populárních jazykových modelů je schopnost kriticky vyhodnocovat informace. Minikonference, na které jsme představili mezinárodní certifikaci ICDL v oblasti AI, se konala minulý týden ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně v rámci celonárodní aktivity Dny AI.
12. října 2023
Ve čtvrtek proběhlo v prostorách společnosti CertiCon první z celé řady plánovaných školení základů robotiky pro učitele začátečníky. Jako vždy se mezi účastníky objevili i falešní začátečníci, ale ani ti, soudě podle bezprostředních reakcí, neodešli zklamáni. Kromě informace o tom, jak souvisí robotika s mezinárodním konceptem ECDL/ICDL, se účastníci dověděli, že robotika není jen o programování (jak se někteří kormidelníci českého školství domnívají). Jsme rádi, že zájem učitelů převyšuje naše kapacity a doufáme, že po skončení podzimní série školení budou spokojeni všichni.
2. října 2023
Nejen pro učitele i učitelky, ředitele i ředitelky, akreditované testery a testerky ECDL, ale i pro další odbornou veřejnost připravujeme v prostorách Českého institutu robotiky a informatiky v Praze v Dejvicích na Kulaťáku národní informační seminář ECDL/ICDL. Rádi bychom Vám představili zcela nový mezinárodní certifikační program s názvem ICDL Insights, který překvapivě není určen pro odborníky, a také nový modul programu ICDL Digital Citizen – Tablet Fundamentals, který se věnuje elementárním dovednostem potřebným pro smysluplné a bezpečné používání mobilních zařízení. Součástí semináře bude přednáška odborníků z CIIRC ČVUT zaměřená na spolupráci umělé inteligence a robotiky. I my se těšíme na to, jak bude komunikovat humanoidní robot NAO s umělou inteligencí ????. Pokud si uděláte časv úterý, 31. října, mezi 12:30 a 14:30, a budete chtít přijít, potvrďte nám předem svoji účast na administrativa@ecdl.cz, počet míst je omezen.
26. září 2023
Děkujeme všem akreditovaným testerům konceptu ECDL, kteří se aktivně účastnili revize testových úloh pro nový modul Tablet Fundamentals (Základy používání mobilních zařízení) určený pro děti 4. až 6. tříd ZŠ a pro digitálně vyloučené seniory. Úlohy pro asistovanou zkoušku, jejíž absolventi mohou získat mezinárodně platný certifikát dokládající předpoklady pro bezpečné a efektivní používání tabletů a chytrých telefonů, jsou nyní k dispozici jak pro mobilní zařízení Apple, tak pro mobilní zařízení Samsung Galaxy s Androidem.
19. září 2023
Chcete získat mezinárodní certifikát ECDL za práci s grafikou a nemáte k dispozici Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint nebo už jste unaveni z Gimpu? Kancelář ECDL-CZ právě uvolnila sadu testových úloh pro certifikační zkoušku z modulu M9 (Image Editing) přizpůsobenou pro prostředí pokročilého grafického editoru českého původu Photopea, který je dostupný online a je zdarma. Tento velice zajímavý editor, který mimo jiné podporuje grafické formáty Adobe Photoshopu, Gimpu a CorelDRAW, vřele doporučujeme.
19. září 2023
Chcete získat mezinárodní certifikát ECDL za práci s grafikou a nemáte k dispozici Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint nebo už jste unaveni z Gimpu? Kancelář ECDL-CZ právě uvolnila sadu testových úloh pro certifikační zkoušku z modulu M9 (Image Editing), tentokráte přizpůsobenou pro prostředí grafického editoru Affinity Photo 2. Po editorech Photopea, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Zoner Photo Studio CZ a Gimp jde o další grafický editor vhodný pro mezinárodně platné certifikační zkoušky ECDL.
5. září 2023
Nejen pro učitele i učitelky, ředitele i ředitelky, pro akreditované testery a testerky mezinárodního konceptu ECDL/ICDL, ale i pro další odbornou veřejnost připravujeme již tradičně v prostorách Českého institutu robotiky a informatiky (CIIRC ČVUT) v Praze v Dejvicích na na Kulaťáku národní informační seminář. Máme v plánu představit zcela nový certifikační program s názvem ICDL Insights, jehož součástí je kromě jiných i modul IM3 – Artificial Intelligence. Nezapomeneme ale ani na ty nejmenší, školou povinné, a v rámci programu ICDL Digital Citizen představíme nový modul DC1 – Tablet Fundamentals, který se věnuje elementárním dovednostem potřebným pro smysluplné a bezpečné používání mobilních zařízení. Aby toho nebylo málo, naše informace doprovodí populárně naučná přednáška známého odborníka na AI. Vše brzy upřesníme
24. srpna 2023
Již šestým rokem se budeme podílet na realizaci profesního studia MBA Akademie digitálního managementu z.ú. v Olomouci, a to přednáškou na téma: „Digitální kompetence (nejen) ve firemní praxi“. Máte-li zájem, neváhejte se ozvat, můžeme jen doporučit. Bližší informace na webu ADM.

Leták MBA_2023_info

Leták MBA_2023_obsah

18. srpna 2023
Co že je ten Bitcoin za zázrak a jak souvisí s řetězem? To, a ještě mnohem více, se dovíte, pokud zaměříte svoji pozornost na další nový vzdělávací a certifikační modul programu ICDL Insights mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL/ICDL. V průběhu roku 2023 bude zájemcům v ČR zpřístupněna mezinárodně uznávaná zkouška ICDL z modulu IM5 – Blockchain (Technologie Blockchain), a to včetně diagnostické zkoušky a vzdělávacích materiálů. Více informací zde. Žádné obavy, zkouška z tohoto modulu není určena IT profesionálům, ba právě naopak.
16. srpna 2023
České školy, které využívají mezinárodní koncept digitálních znalostí a dovedností ECDL/ICDL pro své žáky, studenty i učitele, nás už dlouhou dobu žádají, abychom zpřístupnili certifikační zkoušky ECDL také v anglickém jazyce. Stalo se . Od letošních prázdnin nemusí anglofilští zájemci o ECDL certifikáty cestovat za zkouškami do anglicky mluvících zemí. Také studenti jazykových škol mají nově možnost prokázat nejen své digitální kompetence, ale také kvalitu své technické angličtiny. Zadání certifikačních zkoušek ECDL je zatím k dispozici pro nejčastěji využívané moduly. Bude-li ze strany veřejnosti zájem, jejich počet rozšíříme.
7. srpna 2023
Pro děti školou povinné, pro lidi ve zralém věku, kteří se bojí technologií jako čert kříže, nebo pro kohokoli, kdo si uvědomuje, že je potřeba se vzdělávat celý život. Kancelář ECDL-CZ uvolnila sylabus a testové úlohy nového vzdělávacího programu zakončeného asistovanou mezinárodně platnou zkouškou s názvem Tablet Fundamentals (Základy používání mobilních zařízení). Program je zaměřený na bezpečné a efektivní používání mobilních zařízení, tedy především tabletů, ale i chytrých telefonů. Aktuálně je možné skládat zkoušku s využitím tabletů Apple iPad, případně chytrých telefonů Apple iPhone. Připravujeme také testové úlohy pro tablety Samsung Galaxy řady S, resp. chytré telefony s operačním systémem Android. Bližší informace zde a zde.
2. srpna 2023
Pro děti školou povinné, pro lidi ve zralém věku nebo pro kohokoli, kdo si uvědomuje, že je potřeba se vzdělávat celý život. Kancelář ECDL-CZ uvolnila sylabus a testové úlohy nového vzdělávacího programu zakončeného asistovanou mezinárodně platnou zkouškou s názvem Tablet Fundamentals (Základy používání mobilních zařízení). Program je zaměřený na bezpečné a efektivní používání mobilních zařízení, tedy především tabletů, ale i chytrých telefonů. Aktuálně je možné skládat zkoušku s využitím tabletů Apple iPad, případně chytrých telefonů Apple iPhone. Připravujeme také testové úlohy pro tablety Samsung Galaxy řady S, resp. chytré telefony s operačním systémem Android. Bližší informace zde a zde.
27. července 2023
20 nejzajímavějších testovacích středisek ECDL / ICDL na světě. Podívejte se, na jakých exotických místech můžete skládat standardizované zkoušky z digitálních kompetencí a získat některý z mezinárodně platných ECDL certifikátů.
17. července 2023
Všichni o ní mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl. Kdo to je? V tomto případě nemáme na mysli paní Columbovou, ale umělou inteligenci. Vizionáři se předhánějí, politici o ní mluví v televizi, všichni výrobci se chlubí, že ji mají ve svých výrobcích. Stále populárnější ChatGPT používají žáci, studenti i učitelé škol, aniž by jim někdo pořádně vysvětlil, jaký je rozdíl mezi jazykovým modelem využívajícím nestrukturovanou hromadu textových dat a expertním systémem opírajícím se o důvěryhodné faktické informace a odborné znalosti. Pokud si v tom chcete udělat jasno, obraťte pozornost na Modul IM3 (Artificial Intelligence) mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL/ICDL, který je zaměřen na pochopení pojmů, principů a možností technologie umělé inteligence. … chcete vědět víc?
14. července 2023
Komu je v tuzemsku vedro a nemá sílu se věnovat vlastnímu vzdělávání, může si odskočit a ochladit se v některém z řady akreditovaných vzdělávacích a certifikačních středisek ECDL / ICDL v Indickém oceánu. Hned dvanáct středisek je k dispozici na francouzském Réunionu a dvě střediska jsou na ostrově Mauricius. A komu by bylo příjemněji na Seychelách, ten najde dvě akreditovaná střediska na ostrově Mahe, jedno z nich co by kamenem dohodil od krásné mořské rezervace. Dokonce i na Maledivách lze získat některý z ECDL / ICDL certifikátů. Ano, jsme skutečně globální neziskový vzdělávací a certifikační koncept, který pomáhá lidem na celém světě. Hezkou letní dovolenou.
8. července 2023
Historicky první ECDL zkoušky uspořádala MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí ve spolupráci s Obchodní akademií a VOŠ Valašské Meziříčí. Mezinárodně uznávaných zkoušek v oblasti zpracování textu se zúčastnili všichni žáci 1. ročníku oboru IT a 60 % z nich uspělo na první pokus. Vzhledem ke specifikům této „paragrafové“ školy výborný počin i výsledky. Přejeme další úspěchy hlavně studentům a studentkám! Pro sluchově postižené informace přímo od zdroje.
8. července 2023
Žáci a učitelé jako rovní s rovnými – nemožné? Ale kdepak, v ECDL žádný problém… Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína uspořádala ve spolupráci se soukromou vzdělávací společností POE EDUCO, s.r.o. první mezinárodně uznávané ECDL zkoušky na půdě této školy. Předmětem zkoušek byly moduly M2 (Computer Essentials), M3 (Documents) a M7 (Online Essentials). Odvahu našlo celkem 13 zájemců, z toho 5 učitelů a 8 žáků osmého a devátého ročníku (nutno poznamenat, že učitelé skládali jen jednu zkoušku, zatímco většina žáků hned tři). Zkoušku úspěšně složili všichni pedagogové a ze žáků zaváhali pouze dva, kteří v některých modulech úspěšní nebyli. Ale i tak super akce, gratulujeme!
3. července 2023
Tvrzení, že: „učitelé jsou nejobtížněji vzdělavatelná skupina obyvatelstva“ rozhodně neplatí na 5 základní škole Moskevská na Kladně, která se nedávno stala akreditovaným vzdělávacím a certifikačním střediskem ECDL. Na českých školách je jen velmi málo ředitelů a ředitelek škol, kteří dokáží najít přijatelný způsob, jak své kantory přimět k systematickému rozšiřování a/nebo prohlubování jejich vlastních digitálních kompetencí, … a ještě méně je těch, kteří k tomu využijí objektivní měření výsledků vzdělávání pomocí mezinárodního konceptu ECDL/ICDL. Jsme rádi, že se takoví ředitelé nebo ředitelky čas od času najdou.
30. června 2023
Další studenti SPŠE V Úžlabině přišli navštívit prostory české technologické společnosti CertiCon v Praze Dejvicích. Bez dalších komentářů citujeme jednu studentku: „Moc mě přednášky nebaví, ale tohle byla pro mě nejvíce zajímavá přednáška za posledních 10 let.“ … a jednoho studenta: „Taky velké plus byla týmová práce "vyrábění origami" neboť krásně představila pojem Agilního Vývoje, který je z mé vlastní zkušenosti z praxe/brigády stavebním blokem týmové práce ve Software developmentu.“ Škola už řadu let systémově využívá mezinárodní koncept digitálních kompetencí ECDL/ICDL a byla jedna z prvních v ČR, která podpořila uznávání vybraných ECDL zkoušek v rámci školních maturit.
27. června 2023
Akreditaci testovacího střediska ECDL/ICDL může získat nejen kterákoli škola, velká nebo malá komerční vzdělávací organizace či státní instituce, ale také podnikající fyzická osoba. Požadavky na kvalifikaci zainteresovaných zaměstnanců, technické vybavení střediska a požadavky na kvalitu procesů musí být a jsou pro všechny stejné. Příkladem může být nově akreditované kladenské testovací středisko Bc. Jana Dědiče, MBA, které se specializuje na certifikaci digitálních dovedností souvisejících s tabulkovými procesory a dalšími moderními oblastmi digitálních technologií.
19. června 2023
Mensa gymnázium, o.p.s. – soukromá škola pro nadané děti, založená roku 1993 Mensou České republiky, se rozhodla využít pokusného ověřování MŠMT a umožnit svým maturantům a maturantkám nahradit školní maturitu z IVT mezinárodně platným certifikátem ICDL Profile. V rámci vzdělávacího profilu s názvem „ICDL Profile Compute & Code“ si maturanti mohou vybrat dvě z následujících ECDL/ICDL zkoušek – Spreadsheets, Using databases, Computing a Robotics. Tato nabídka sama o sobě signalizuje vysoké ambice této soukromé školy. Všechna čest.
15. června 2023
Skvělé zprávy z VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom! Jsme nadšení, že stateční studenti a studentky této školy úspěšně složili všechny zkoušky ECDL požadované pro uznání školní maturity z ICT. Ukazují, že jsou připraveni na digitální výzvy současné doby. Jsou to nadějní a ambiciózní jedinci, kteří mají nezbytné (nejen) digitální dovednosti pro úspěch v moderním světě informačních technologií. V této litoměřické soukromé škole se neříká „za dobrotu na žebrotu“, ale „za úspěšně složené mezinárodní zkoušky ECDL školní maturitu z ICT“.
12. června 2023
Další studenti SPŠ Ostrov opět přišli navštívit prostory české technologické společnosti CertiCon v Praze Dejvicích. Naši kolegové je nechali nahlédnout do zákulisí, aby si udělali představu, co obnáší práce softwarového analytika, vývojáře nebo testera. Škola už řadu let systémově využívá mezinárodní koncept digitálních kompetencí ECDL/ICDL a byla jedna z prvních v ČR, která začala nabízet certifikační zkoušku ECDL z modulu Computing (Informatické myšlení a programování). Bylo nám potěšením, přijďte zas.
7. června 2023
Krásné mezinárodní identifikační číslo akreditovaného testovacího střediska ECDL – CZ300 dostala nově akreditovaná brněnská Základní škola Krásného 24. No není to krása?
1. června 2023
Vídeň včera přivítala nejen českého prezidenta Petra Pavla, ale také zástupce evropských informatických společností provozujících ve svých zemích mezinárodní koncept digitálních kompetencí a digitální gramotnosti ECDL/ICDL. ICDL Europe & MENA CEO Forum, jak se tato akce formálně nazývá, se každoročně zabývá problematikou podpory rozvoje digitálních kompetencí obyvatelstva Evropy, počínaje žáky školou povinnými a konče seniory. Nejzajímavější příspěvky představili rakouští, italští a francouzští kolegové. Jsme rádi, že se na této smysluplné mezinárodní aktivitě můžeme podílet. Po vzoru Francie bychom rádi nabídli žákům (nejen) prvních stupňů základních škol mezinárodní certifikaci digitálních dovedností potřebných pro efektivní a bezpečné využívání tabletů a chytrých telefonů. Nově připravovaný vzdělávací a certifikační modul konceptu ECDL/ICDL se jmenuje „Digital Citizen Tablet Fundamentals“ a podle plánu má být v ČR dostupný začátkem nového školního roku.
31. května 2023
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín již tradičně nezůstává pozadu. V letošním roce 18/18 maturantů oboru Informační technologie dosáhlo na uznání jedné z odborných maturitních zkoušek „výměnou“ za předložení mezinárodně platného certifikátu ECDL s předem dohodnutými zkouškami. Jak jednoduché a současně funkční…, gratulujeme.
27. května 2023
Výsledky maturantů, kteří využili možnost nahradit svoji školní maturitu vybranými certifikačními zkouškami ECDL dokazují, že očekávané pozitivní efekty takového modelu školních maturit nejsou jen hypotetické. „Oproti předchozímu školnímu roku byli žáci na zkoušky daleko lépe připraveni a nebylo zapotřebí, až na jednu výjimku, zkoušky opakovat“, komentuje školní maturity Ing. Vladimír Vondruška, učitel teoretického vyučování a ICT metodik SŠTŘ Nový Bydžov.
17. května 2023
Studentům naší partnerské školy SPŠE V Úžlabině se asi u nás líbí. Už je to poněkolikáté, kdy se budoucí ajťáci přišli v hojném počtu podívat, jak to chodí v české technologické společnosti CertiCon. Tentokráte se jim věnovali naší kolegové z divize Medical Solutions.
11. května 2023
Gimp sice nepovažujeme za příliš povedený nástroj, ale je zdarma a mnoho lidí jej používá. Pro zájemce o mezinárodně uznávanou zkoušku ECDL z modulu M9 – Image Editing máme dobrou zprávu. Nově lze tuto zkoušku skládat také v prostředí nejnovější verze Gimpu 2.10.34
5. května 2023
Ve skladech nemusí být jen zboží nebo materiál, ale také hromady dat. Také v jezerech můžeme najít obrovské objemy různorodých dat, ve kterých se živá duše nemůže vyznat. Že nechápete o co jde? V průběhu roku 2023 bude zájemcům v ČR zpřístupněna mezinárodně uznávaná zkouška ICDL z modulu IM4 – Big Data (Velká data), a to včetně vzdělávacích materiálů. Více informací zde. Žádné obavy, zkouška z tohoto modulu není určena IT profesionálům, ba právě naopak.
27. dubna 2023

„Holt dobrej oddíl“ aneb jednodušší a současně smysluplnější maturity v praxi.
48 z 52 studentů a studentek oborů „Cestovní ruch“ a „Veřejnosprávní činnost“ OA a SOŠ Choceň využilo možnost nahradit školní maturitu z informačních technologií prostým doložením certifikátu ICDL (ECDL) Profile. To na první pohled vypadá jako „brnkačka“, ale není certifikát jako certifikát. Vedení školy rozhodlo, že pro nahrazení školní maturity bude požadovat úspěšné složení deseti (10!) vybraných ECDL zkoušek. A to je trochu makačka, zvláště když mezi těmito zkouškami byly certifikační zkoušky z grafiky, programování webových stránek nebo pokročilé zkoušky z kancelářských aplikací. U oboru „Obchodní akademie“ to dopadlo také skvěle. 38 ze 44 studentů a studentek, kteří maturovali z „IT“, nahradilo svoji maturitu mezinárodně platnými ECDL zkouškami, resp. certifikátem. Barča Joštová dokonce dosáhla na nejvyšší typ mezinárodně platného certifikátu – ECDL Expert a několik dalších maturantů k němu má našlápnuto! Gratulujeme všem k dobré práci a děkujeme za možnost zveřejnit tak skvělý příklad dobré praxe, který může být pro mnoho škol a maturantů inspirací.
21. dubna 2023

Uznávání certifikátů digitálních kompetencí u školních maturit - prodloužení pokusného ověřování!

MŠMT 1. října 2020 vyhlásilo na dobu tří let tzv. „pokusné ověřování“ zaměřené na uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitní zkoušky. Pokusné ověřování bylo nyní prodlouženo o dva roky tj. do 30. září 2025. Díky rozhodnutí MŠMT se mohou do konce června přihlásit i další školy, které o využívání principu uznávání certifikátů u maturit projeví zájem. Oficiální informace MŠMT najdete zde. V rámci tohoto pokusného ověřování je možné (kromě jiných) uznávat všechny certifikáty, resp. certifikační zkoušky mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL. V případě zájmu o bližší vysvětlení se na nás můžete obrátit.

Princip je velmi jednoduchý. Vedení školy může rozhodnout o tom, jaké mezinárodně platné certifikáty z oblasti digitálních technologií a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části MZ. Přitom stačí, když své maturanty bude včas o této skutečnosti informovat a když stanoví hodnotící kritéria. V oblasti digitálních kompetencí je možné uznat část MZ nebo nahradit MZ jako celek s využítím i více různých typů certifikátů najednou.

Možnost škol uznat svým maturantům mezinárodní certifikáty digitálních kompetencí přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti digitálních technologií, ale také výrazně prospěje studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v této oblasti.

19. dubna 2023
Netrvalo dlouho a Digital Academy Kutná Hora svým příkladem inspirovala svoji partnerskou školu - Obchodní akademii Praha, která se také rozhodla, že se zapojí do využívání mezinárodního konceptu ECDL/ICDL. Satalickou obchodku, která je kromě jiného zajímavá tzv. Finským vzdělávacím modelem, každý den míjí spousta řidičů jedoucí do Prachy z východu Čech. Tak teď už všichni vědí, že to není jen taková lecjaká škola.
17. dubna 2023
Rádi byste věděli, co že to ty „věci“ na internetu vlastně dělají a k čemu je to dobré? V průběhu roku 2023 bude zájemcům v ČR zpřístupněna mezinárodně uznávaná zkouška ICDL z modulu IM2 – Internet of Things (Internet věcí), a to včetně vzdělávacích materiálů. Více informací zde. Žádné obavy, zkouška z tohoto modulu není určena IT profesionálům, ba právě naopak.
14. dubna 2023
Bývalá malotřídka v Kutné Hoře – Malíně, pro níž dlouho nemělo město využití, se proměnila ve zbrusu novu soukromou střední školu zaměřenou na obchodní a digitální kompetence. Kromě toho, že vypadá jako ze škatulky nám udělalo radost, že se tato škola – Digital Academy Kutná Hora, rozhodla využívat v rámci vzdělávacího procesu měření úrovně digitálních kompetencí podle mezinárodního konceptu ECDL/ICDL.
14. dubna 2023
Stále vám není úplně jasné, co to jsou ty "cloudy" a jak to vlastně funguje? V průběhu roku 2023 bude zájemcům v ČR dostupná mezinárodně uznávaná zkouška ICDL z modulu IM1 - Cloud Computing (Cloudové technologie) včetně vzdělávacích materiálů.. Více informací zde. Žádné obavy, zkouška z tohoto modulu není určena IT profesionálům, ba právě naopak.
1. dubna 2023
Mezinárodní koncept ECDL/ICDL nedávno zaznamenal významný milník ve svém poslání zvyšovat standardy digitálních kompetencí uživatelů informačních a komunikačních technologií po celém světě. S více než dvěma desetiletími zkušeností koncept ECDL/ICDL úspěšně využilo více než 17 milionům zájemcům ve více než 100 zemích světa. Jsme rádi, že se na takovém díle můžeme aktivně podílet, ECDL Czech Republic.
27. března 2023
Jak jsme slíbili, připravili jsme pro vás ke stažení také cvičné testy z modulu M19 - Robotika (ASAP doplníme i ty zbývající).
23. března 2023
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka se rozhodla využívat koncept ECDL/ICDL nejen pro efektivnější vzdělávání svých žáků, ale také pro vzdělávání svých učitelů. Vedení školy si v plné nahotě uvědomuje, že moderní technické vybavení, kterého má škola dostatek, samo o sobě k rozvoji školy nestačí. To můžeme jen podepsat!
15. března 2023
Kancelář ECDL-CZ zveřejnila inovovanou webovou stránku, která nově obsahuje příklady ostrých praktických úkolů ze všech ECDL / ICDL modulů aktuálně dostupných v ČR. U většiny modulů programu ECDL Core jsou na této stránce dostupné také cvičné testy ke stažení (ASAP doplníme i ty zbývající).
9. března 2023
Půl mega? Ano! Od doby, kdy se Česká republika zapojila do mezinárodního konceptu ECDL, proběhlo ve stovkách českých akreditovaných vzdělávacích společností, státních institucí a škol všech stupňů neuvěřitelných 500 tisíc certifikačních zkoušek ECDL. Ty skládali žáci, studenti, učitelé, zaměstnanci státu i soukromého sektoru, klienti úřadů práce, profesionální uživatelé digitálních technologií, nadšenci i úplní amatéři. A zájem neopadá, ba naopak. Jsme rádi, že můžeme pomáhat.
8. března 2023
Tento, na první pohled zasněný mladík, Vítek Němec, z Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, se stal vítězem národní soutěže v digitálních kompetencích 2022/23, a to v kategorii „O nejvšestrannějšího studenta“. V soutěžním období úspěšně složil certifikační zkoušky ECDL ze sedmi oblastí digitálních kompetencí s poměrně dobrými výsledky, ale to mu nestačilo. Chtěl být jednoduše ještě lepší, a proto si zopakoval zkoušky z tabulkového procesoru a z grafiky. A povedlo se mu to. Gratulujeme!
3. března 2023
Vítězkou národní soutěže v digitálních kompetencích 2022/2023 se v kategorii „O nejzapálenější učitelku“ staly hned tři učitelky z OA a SOŠ CR Choceň. V duchu mírně upraveného výroku třech mušketýrů „jedna za všechny, všechny za jednu“ si nejen vzájemně vypomáhají, ale také si vybraly cenu pro vítěze. Gratulujeme!
2. března 2023
Naopak, ... ECDL Czech Republic děkuje Vyšší odborné škole a střední škole Boskovice.
1. března 2023

Výsledky národní soutěže v digitálních kompetencích 2022/2023 o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka/žákyni a nejzapálenějšího učitele/učitelku.

Soutěž o nejaktivnější školu vyhrála Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek. Na druhém místě se umístila Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň a bezprostředně za ní pak Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, které v období čtyř měsíců uskutečnily nejvíce ECDL zkoušek. Hodnocena byla také úspěšnost a zaměření ECDL zkoušek. S větší vahou byly hodnoceny digitální kompetence v oblasti robotiky, programování, práce s informacemi a kybernetické bezpečnosti.

V kategorii nejvšestrannější žákyně zvítězila Tereza Illéšová ze Střední školy informačních technologií, s.r.o. a jako nejvšestrannější žák byl vyhodnocen Vítek Němec z Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice.

Vítězem v kategorii nejzapálenější učitel (v oblasti organizace a vedení certifikačních zkoušek) se stal Miloslav Penc ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o. z Hradce Králové a jako nejzapálenější učitelka (v oblasti hodnocení výsledků certifikačních zkoušek) byla oceněna Hana Šedová z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň.

ČSKI se rozhodla vyhlásit mimořádnou cenu věnovanou manželskému páru. Toto ocenění získali manželé Naxerovi ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov.

Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky (dle vlastního výběru :-) věnovala ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete na webových stránkách Digikoalice.

Tiskovou zprávu o výsledcích národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejzapálenějšího učitele a nejvšestrannějšího žáka či žákyni najdete na webových stránkách PR servisu České tiskové kanceláře. Tisková zpráva ke stažení v pdf zde.

27. února 2023
Vítězem národní soutěže v digitálních kompetencích 2022/2023 se v kategorii „O nejzapálenějšího učitele“ stal Miloslav Penc ze soukromé Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky Hradec Králové. Že nemyslí jen sám na sebe, to je patrné nejen z jeho fotografie fotbalového trenéra TJ Sokol Třebeš , ale také z ceny, kterou si za svůj výkon sám vybral. Prý „nářadí není nikdy dost, hlavně se pořád ztrácí“, gratulujeme!
24. února 2023
Vítězkou národní soutěže v digitálních kompetencích 2022/2023 se v kategorii „O nejvšestrannější studentku“ stala Tereza Illéšová ze soukromé Střední školy informačních technologií Frýdek-Místek. Že se příroda a digitální technologie nevylučují, to je patrné i z ceny, kterou si Tereza za svůj výkon sama vybrala. Kromě toho celkem s přehledem strčila do kapsy celou hromadu kluků, gratulujeme!
21. února 2023
TOP 10 národní soutěže „O nejaktivnější školu“
Zvítězila škola, jejíž studenti a studentky absolvovali v daném období největší počet mezinárodních certifikačních zkoušek konceptu ECDL/ICDL z různých oblastí digitálních kompetencí (modulů). Přitom moduly M12 (Cyber Security), M15 (Information Literacy), M16 (Computing), M19 (Robotics) a všechny moduly programu ECDL Advanced byly hodnoceny s vyšší váhou.
 • 1. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek
 • 2. Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
 • 3. Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice
 • 4. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov
 • 5. Střední průmyslová škola Ostrov, p.o.
 • 6. Střední škola informačních technologií, s.r.o. z Frýdku-Místku
 • 7. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem
 • 8. Střední škola a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o.
 • 9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí
 • 10. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
21. února 2023
Titul „Nejaktivnější škola“ letos obhájila Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola Frýdek-Místek
Je to až neuvěřitelné, s jakou energií se učitelky této školy po řadu let nadstandardně věnují svým studentů a studentkám. Nevíme, zda jim absolventi školy za jejich práci poděkují, ale v jednom jsme si jistí. Až tito mladí lidé vstoupí na trh práce a uvědomí si, jak moc jim digitální dovednosti získané s pomocí konceptu ECDL/ICDL budou ku prospěchu, pak si na jejich práci rozhodně vzpomenou. Gratulujeme učitelům, učitelkám i vedení školy!
10. února 2023
Stále vám není úplně jasné, co to jsou ty "cloudy" a jak to vlastně funguje? V průběhu roku 2023 bude zájemcům v ČR dostupná mezinárodně uznávaná zkouška ICDL z modulu IM1 - Cloud Computing (Cloudové technologie) včetně vzdělávacích materiálů. Více informací zde. Žádné obavy, zkouška z tohoto modulu není určena IT profesionálům, ba právě naopak.
10. února 2023
Víte, že nám MŠMT nedávno akreditovalo nový rámcový rekvalifikační program zaměřený na digitální kompetence pro Průmysl 4.0? Úřady práce i vzdělávací společnosti mohou nově sestavovat své vzdělávací kurzy na míru z oblastí, jako je robotika, programování, kritické myšlení, plánování projektů, kyberbezpečnost nebo třeba digitální marketing. Bližší informace najdete zde.
2. února 2023
České reálné gymnázium v Českých Budějovicích se rozhodlo získat ECDL akreditaci a nabídnout svým žákům a studentům absolvování vybraných ECDL zkoušek přímo na půdě školy. V nabídce nebude chybět ani mezinárodně platná zkouška z robotiky, digitálního marketingu nebo práce s informacemi, ale také pokročilé zkoušky z kancelářských aplikací. S uznáváním vybraných certifikačních zkoušek u maturit se také počítá.
1. února 2023
zde
20. ledna 2023
Už jste někdy narazili na rozpor mezi tím, co lidi o sobě tvrdí, že umí, … a co skutečně umí? Chcete vědět, co umí nebo co se naučili vaši žáci, studenti, kolegové, zaměstnanci, absolventi rekvalifikací nebo vzdělávacích kurzů? Pro akreditované testery mezinárodního konceptu ECDL/ICDL jsme na únor připravili dva online mítinky na téma „Silné a slabé stránky absolventů certifikačních zkoušek“, aneb jak získat objektivní zpětnou vazbu pro smysluplnější výuku digitálních dovedností ve školách nebo pro další vzdělávání veřejnosti. Jste akreditovanými testery? Informujte se v kanceláři ECDL-CZ (https://www.ecdl.cz/kontakty.php), rádi vám poskytneme více informací. Nejste testery? Pak se jimi můžete stát.
16. ledna 2023
Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022 se blíží do finále! V prvních únorových dnech pečlivě zpracujeme dostupná data a pak se uvidí, kdo je nejlepší. Již tradičně se soutěžilo (a stále ještě soutěží) ve třech kategoriích, a to o nejaktivnější školu, nejzapálenějšího učitele/učitelku a o nejvšestrannějšího žáka/žákyni. Rozhodujícím faktorem úspěchu přitom bude nejen počet vedených, vyhodnocovaných a absolvovaných praktických ECDL zkoušek, ale především jejich zaměření a úspěšnost. Ceny do soutěže věnují společně ČSKI a CertiCon, přitom není bez zajímavosti, že výherci samotní si budou moci vybrat takovou cenu, která se jim bude nejvíce líbit (samozřejmě za přiměřenou cenu).
4. ledna 2023

Přijměte od nás přání všeho nejlepšího do nového roku 2023. Vstupujeme do něj s nadějí, že se dění kolem nás brzy uklidní a všichni se budeme moci intenzivněji věnovat, kromě jiného, také investicím (nejen) do vlastního vzdělávání. V novém roce 2023 bychom rádi:

 • Pomohli MŠMT s uzákoněním principu uznávání ICT certifikátů u školních maturit
 • Podpořili pracovníky ÚP ČR v jejich snaze o digitální začleňování a rekvalifikace jejich klientů
 • Odměnili výherce národní soutěže škol v digitálních komeptencích
 • Zpřístupnili zájemcům v ČR sadu nových ICDL modulů zaměřených na umělou inteligenci, internet věcí, cloudové technologie a velká data
20. prosince 2022
Co takhle rozdat si to s umělou inteligencí? Od roku 2023 bude zájemcům v ČR dostupná mezinárodně uznávaná zkouška ICDL z modulu IM3 - Artificial Intelligence (Umělá inteligence). Žádné obavy, zkouška z tohoto modulu není určena IT profesionálům, ba naopak. Více informací naleznete v sylabu daného modulu.
28. listopadu 2022
Co že to je? To je jen malá upoutávka na nabídku nových certifikačních zkoušek mezinárodního konceptu ECDL / ICDL, které bychom rádi zpřístupnili české veřejnosti v příštím roce. Sami jsme zvědavi, jaké to bude a jestli to zvládneme.
21. listopadu 2022
V průběhu dvou kovidových let uskutečnila Základní škola Bernarda Bolzana v Táboře vzdělávací projekt zakončený ECDL certifikací. Do projektu se zapojili učitelé a učitelky základních škol z Tábora a okolí. Příprava na certifikační zkoušky z vybraných ECDL modulů probíhala převážně prezenční formou. Jejich struktura byla zvolena tak, aby co nejlépe reflektovala požadavky na vzdělání pedagogických pracovníků (modul M12 – Cyber Security, M14 – Online Collaboration, M6 – Presentation, M4 – Spreadsheets a podobně). I když pro zúčastněné nebylo vždy snadné udržet studijní tempo, nadšení a odhodlání většině vydrželo až do konce, a tak se dnes mohou někteří pochlubit plnohodnotnou certifikací ECDL Core.
16. listopadu 2022
Učitelé OA a VOŠ Kotlářská a SŠTE Olomoucká Brno stále pracují na rozšíření své akreditace o další vybrané ECDL zkoušky. Vedle základních ECDL zkoušek tak budou mít studenti těchto škol brzy možnost absolvovat certifikační zkoušky například z modulů M12 – Cyber Security, M10 – Web Editing, M14 – Online Collaboration, M17 – Digital Marketing nebo AM6 – Advanced Presentation.
24. října 2022
Minulý týden proběhlo v Mnichově sekání zástupců evropských informatických společností, které se ve svých zemích starají o mezinárodní koncept ECDL / ICDL. Nejvíce nás zaujal nový program s názvem „ICDL Insights“, který se věnuje nejmodernějším oblastem digitálních kompetencí. ICDL moduly, jako Artificial Intelligence, Cloud Computing, Internet of Things, Big Data a Blockchain mezi některými vyvolávají nadšená očekávání, mezi jinými obavy a respekt, … tak uvidíme.
19. října 2022
Táákhle velikou radost mají maturantky a maturanti VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom, kteří se rozhodli studovat tuhle litoměřickou soukromou školu. Ta je již třetím rokem zapojena do pilotního ověřování MŠMT k uznávání mezinárodních certifikátů ECDL/ICDL místo praktické maturitní zkoušky. Dosud se této možnosti rozhodlo využít 95 % žáků školy a všichni uspěli! Klobouk dolů.
17. října 2022
Ostraváci se předvedli v plné síle. Studenti i učitelé naší partnerské Střední školy informačních technologií Frýdek-Místek, kteří navštívili pobočku společnosti CertiCon v Ostravě, byly s exkurzí velice spokojeni. Bylo nám potěšením.
14. října 2022
Tak to vypadá, že tenhle graf z Evropské komise nepotřebuje komentář. Češi nijak nezáří. Když se navíc podíváte pořádně pod pokličku, co že to EK vlastně srovnávala , tak opět narazíte na zcela vágní a bezobsažné pojmy, jako „základní digitální dovednosti“ a „vyšší než základní digitální dovednosti“ Samá mlha! Nelžeme si tak trochu do vlastní kapsy? Není to ve skutečnosti ještě horší?
13. října 2022
Budoucí ajťáci ze Sezimova Ústí chtěli zjistit, jak to u nás vypadá, přesněji řečeno, přijeli se podívat, čím se zabývá česká technologická společnost CertiCon. Tentokráte se jim osobně věnoval ředitel divize Software Solutions Ing. Michal Paulíček. V letošním roce šlo již o osmou návštěvu studentů IT oborů akreditovaných škol konceptu ECDL, tedy pokud nepočítáme zítřejší partu na naší pobočce v Ostravě. Asi se jim u nás líbí.
30. září 2022

Vítěz je jasný
Během téměř rok trvající lokalizace testových úloh nového modulu ICDL Robotics (Základy robotiky) jsme došli k závěru, že aktuálně nejvhodnějším robotickým řešením pro účely mezinárodně platné ECDL zkoušky je robotické vozítko mBot2 s řídící jednotkou CyberPi od výrobce Makeblock Education.
Z pohledu vzdělávání jde o robotické zařízení velice vhodné pro 2 poslední ročníky ZŠ, všechny ročníky všeobecně vzdělávacích SŠ a 2 první ročníky technicky orientovaných SŠ.
Ne, že by na trhu nebyly technicky lepší výrobky a ne že by ICDL zkouška nemohla využívat jiné robotické vozítko, ale mBot2 je dokonale vyváženým a cenově poměrně dostupným řešením. Vozítko je kompaktní, robustní a spolehlivé, přitom velmi dobře rozšiřitelné. Vývojové prostředí je stabilní, pružné a dobře lokalizované, nabídka blokových prvků je široká a bloky dělají to, co mají. Režim ladění programů v reálném čase je super, stejně tak odezva zařízení v případě běhu programu přímo v řídící jednotce CyberPi. V neposlední řadě musíme pochválit opravdu funkční bezdrátové připojení. Můžeme jen doporučit!
23. září 2022

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s českou technologickou společností Certicon a.s. a kanceláří ECDL Czech Republic pořádá pro učitele a žáky základních a středních, technických i všeobecně vzdělávacích škol Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022

Soutěže, která bude probíhat v období od 1. října 2022 do 31. ledna 2023, se může zúčastnit každá škola v ČR, která projeví zájem, a to v následujících kategoriích:

 • O nejaktivnější školu
 • O nejzapálenějšího učitele/učitelku
 • O nejvšestrannějšího žáka/žákyni

Při hodnocení výsledků této již tradiční soutěže budou mít nejvyšší váhu digitální dovednosti z oblasti robotiky, informatického myšlení a programování, práce s informacemi a kybernetické bezpečnosti. Výherci samotní si budou moci vybrat takovou cenu, která se jim bude nejvíce líbit. Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Digikoalice.

23. září 2022
V minulém týdnu jsme opět nazuli tenisky a běhali, chodili, procházeli se a přitom sbírali kilometry. Že nevíte proč? Tak napovíme... Na Letné proběhl další ročník Teribear, sportovně – charitativní akce určená všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. A to ECDL Czech Republic chce.
21. září 2022
Jsme velice rádi, že se Úřad práce ČR rozhodl využít v rámci svých poradenských aktivit mezinárodní program pro tzv. „digitální začleňování“ s názvem e-Citizen. Jde o motivační a vzdělávací program z rodiny konceptu ECDL/ICDL, jehož smyslem je pomoci klientům ÚP odstranit překážky, které jim brání ve využívání digitálních technologií nejen v běžném životě, ale také v oblasti vzdělávání a trhu práce. Krajské pobočky ÚP z Pardubic a ze středních Čech vysoutěžily jako dodavatele tohoto mimořádně efektivního programu akreditované vzdělávací středisko ECDL – IdeaHelp Žamberk, které se v období následujících čtyř let bude věnovat téměř 2 500 klientům ÚP.
19. září 2022
Na rozdíl od nás zdravých mají tihle lidé nepoměrně méně možností, jak najít smysluplné uplatnění v životě i na trhu práce. Pokud jim alespoň trochu pomohla interaktivní přednáška o smyslu robotiky a praktické ukázky situací, které mohou robotičtí pomocníci řešit, pak jsme opravdu rádi. Robotický seminář uspořádala společnost CertiCon a jeho vedení se ujal ředitel ECDL Czech Republic Jiří Chábera.
9. září 2022
Studenti IT oborů z dalších našich partnerských škol … VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí / Sezimácká střední, Průmyslovka Rakovník a Střední škola informačních technologií Frýdek-Místek, se v září a v říjnu chystají na exkurze do prostor společnosti CertiCon v Praze a v Ostravě s cílem omrknout, jak to v takové české technologické společností chodí. Naši kolegové již tradičně udělají všechno proto, aby se jim u nás zalíbilo.
7. září 2022
Již pátým rokem se budeme podílet na realizaci profesního studia MBA Akademie digitálního managementu z.ú. v Olomouci, a to hned první online přednáškou na téma: „Digitální kompetence (nejen) ve firemní praxi“. Máte-li zájem, neváhejte se ozvat, stále zbývá několik volných míst. Bližší informace na webu ADM.
6. září 2022
Také Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, SŠ - COPT se rozhodla stát se akreditovaným střediskem ECDL a nabídnout svým studentům možnost získat přímo na půdě školy některý z mezinárodních ECDL certifikátů. Konferenční sál školy včera zaplnily čtyři třídy prváků následovaných skupinou učitelů. Všem jsme se pečlivě věnovali a doufáme, že si domů odnesli pověstného brouka v hlavě.
29. srpna 2022
Počet středních škol, které se rozhodly uznávat svým studentům u maturit vybrané certifikační zkoušky ECDL, ale i další typy certifikátů digitálních kompetencí, utěšeně narůstá. Není bez zajímavosti, že samotné certifikační zkoušky uznávané u maturit jsou v řadě případů podstatně komplexnější a náročnější než samotné praktické maturity. Takže kromě zmírnění maturitního stresu, které prospěje nejen maturantům samotným, ale také učitelům padajícím v době maturit „na ústa“, dochází přirozenou cestou k hlubšímu a efektivnějšímu vzdělávání. A o to tady jde v první řadě.
25. srpna 2022
Ještě ani nezačal další školní rok a učitelé ze Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové už zase sedí ve školních lavicích . Rozšiřují si akreditaci mezinárodního konceptu ECDL/ICDL, protože chtějí svým studentům usnadnit přístup k dalším certifikačním zkouškám ECDL, tentokráte z modulů M12 – Cyber Security a M14 – Online Collaboration. Že nevíte, o co jde? Pak se podívejte na stránky školy nebo přímo na stránky www.ecdl.cz.
15. srpna 2022
ICDL - Robotika (modul M19)

Dovedeš postavit robota a umíš ho správně zapojit? Pokud máš certifikát z ICDL Robotics, nemusiš to dokazovat. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

11. srpna 2022
ICDL - Analýza a vizualizace dat (modul AM8)

Pokud Vás baví analýza dat a tvorba reportů, potom máte možnost získat jeden z najatraktivnějších certifikátů ECDL Advanced "Data Analytics". Váš současný či potencionální zaměstnavatel to jistě ocení. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

8. srpna 2022
ECDL - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracovávání informací z internetu (modul M15)

Chcete umět odlišit, kterým informacím můžete věřit a jak získané informace správně vyhodnotit, pak je tento modul určený právě Vám. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

4. srpna 2022
M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)

Digitální marketing je jednou z nových oblastí digitálních kompetencí celosvětového konceptu ECDL / ICDL, kterými by měl vládnou každý, kdo se pohybuje v reklamě, obchodě nebo podnikání. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

1. srpna 2022
AM7 - Finanční tabulky (Financial Spreadsheets)

Mezinárodní zkouška z tohoto modulu je pravděpodobně tou nejtěžší, kterou ECDL pamatuje. Je určená pro zkušené uživatele tabulkových procesorů. Digitální dovednosti, které tato zkouška pokrývá, patří na trhu práce mezi nejžádanější, a to téměř bez ohledu na profesi. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

29. července 2022
M16 - Základy informatického myšlení a programování (Computing). ECDL/ICDL zkouška zaměřená na formování informatického myšlení, algoritmickou logiku a naprosté základy programování. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

27. července 2022
M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security). Ukažte všem, že umíte digitální technologie zvládat bezpečně. Nezáleží, zda jste úředník, učitel, absolvent střední školy či pracovník nemocnice. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

26. července 2022
MŠMT nám právě akreditovalo inovovanou verzi vzdělávacího programu pro školy, resp. učitele, kteří mají zájem využívat mezinárodní koncept ECDL / ICDL při vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí. Rozhodnutí Č.j.: MSMT- 14483/2022-2-459 tak umožní vedení škol hradit vzdělávací služby z prostředků DVPP a také levněji o DPH. Vybraní učitelé se, kromě jiného, naučí objektivně hodnotit výsledky řešení praktických úkolů pomocí mezinárodně standardizované metodiky.
14. července 2022
"A na toho malého se nedostalo...". Ale kdepak, testové úlohy pro mezinárodně platnou zkoušku ECDL z modulu M19 - Robotics jsou české veřejnosti k dispozici jak pro robotické vozítko VEX IQ 2nd Generation, tak pro vozítko VEX IQ 1st Generation. Stranou tedy nezůstanou ani ty školy, které před časem zakoupily pro své studenty starší verzi této poměrně povedené robotické stavebnice.
11. července 2022
Studenti IT oborů z několika partnerských škol letos opět zavítali do prostor společnosti CertiCon v Praze a v Ostravě s cílem omrknout, jak to v takové české technologické společností chodí. A soudě podle jejich reakcí nebyli nespokojeni. Bylo nám potěšením.
8. července 2022
Tak, a je to hotové! Nová, mezinárodně platná ECDL zkouška digitálních kompetencí z oblasti základů robotiky – M19 Robotics je nyní dostupná všem zájemcům v ČR na robotické platformě VEX IQ (2nd Generation) + VEXcode IQ Blocks od firmy VEX Robotics. Ale ani starší verze této robotické stavebnice nezůstane stranou našeho zájmu. Už na tom makáme.
28. června 2022
Tak které robotické vozítko uchvátilo účastníky robotického kurzu pro učitele začátečníky? Chcete znát vítěze mezi robotickými stavebnicemi akreditovanými pro mezinárodní zkoušku ICDL Robotics? Pokud ano, tak sledujte naši stránku, brzy se to dovíte.
10. června 2022
A máme za sebou první kurz robotiky pro učitele začátečníky. 8 hodin čistého času, parta robotů z různých stájí, parta učitelů z různých škol (z nichž nejméně dva se jako začátečníci jen tvářili) , spoustu kabelů, programů a něco málo programování. První dojmy jsou pozitivní. Co na to účastníci se dovíme časem, až se jim to rozleží. Zítra je na řadě další parta.
3. června 2022
Učitelé ze základní školy v Plané nad Lužnicí si se zájmem vyslechli informace o možnostech využívání mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v podmínkách své školy. Soudě podle jejich bezprostředních reakcí je zaujala především systémovost a koncepčnost tohoto vzdělávacího a certifikačního nástroje v oblasti digitálních kompetencí. Prý právě toto v oblasti digitálního vzdělávání postrádají, a to už podle RVP z „nové“ informatiky ve škole učí. Bude nám potěšením, když jim budeme moci s digitálním vzděláváním pomáhat.
27. května 2022
Zajímá vás problematika ochrany soukromí na internetu? Pak vás určitě bude také zajímat akce BIG COOKIE COUNT pořádaná v rámci projektu CSI-COP. Nejbližší on-line diskuse na toto téma proběhne v češtině 30.5.2022, v časech 13:00-14:00 a 15:00-16:00 hodin. Chcete vědět, co se děje v počítači při hackerském útoku a jak s tím vším souvisejí tzv. cookies? Tomuto tématu bude věnována on-line schůzka v angličtině 30.5.2022, v čase mezi 11:00-12:00 hodinou. Přihlášku můžete poslat na mail csi-cop@ciirc.cvut.cz. Bude-li vás víc, než zvládneme, budeme vše opakovat! (This communication is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº873169)
24. května 2022
Právě jsme pro zájemce z řad české veřejnosti uvolnili zadání nejjednodušší mezinárodní zkoušky ECDL z modulu M2 – Computer Essentials upravené pro prostředí nejnovějšího operačního systému Microsoft Windows 11. Ne, že by ty jedenáctky přinesly něco extra zajímavého nebo nového, ale musíme jít s dobou.
20. května 2022
Třaskavá zpráva pro všechny příznivce i odpůrce nových RVP v oblasti "nové" informatiky! Nejnovější studie LWI (Learning & Work Institute) uvádí, že za posledních 5 let došlo ke 40% poklesu počtu žáků, kteří pokračují ve studiu informatiky, jakmile přestane být ve věku 14 let programování povinné. Velká Británie se stala první zemí na světě, která zařadila programování do povinných školních osnov. Ty se aktuálně zaměřují spíše na kódování než na digitální gramotnost a běžně využívané praktické digitální dovednosti. Jedním z hlavních důvodů, proč Británie ke změně obsahu vzdělávání před lety přistoupila, byla snaha zvýšit zájem o studium technických oborů v čele s informatikou. Závěry, nechť si každý čtenář udělá sám …
17. května 2022
Plníme své sliby, a proto jsme pro učitele ZŠ a SŠ připravili jednodenní kurz základů robotiky pro začátečníky. Termíny kurzu jsme naplánovali na červen v sídle naší firmy.
A čím že je tento kurz výjimečný?

Učitelé:
 • si budou moci osahat ne jednu, ne dvě, ale hned šest typů robotických stavebnic na jednom místě, a to včetně hromady senzorů;
 • se seznámí ne s jedním, ne se dvěma, ale hned se šesti programovými nástroji pro programování řídících jednotek robotických stavebnic;
 • bez práce získají spoustu praktických zkušeností od lektora, který hovoří jazykem, kterému porozumí i naprostý začátečník;
 • si vyzkouší tvorbu a ladění jednoduchých řídících programů ve vybraném blokovém jazyce;
 • získají přímo od zdroje informace o tom, jaké úlohy obsahuje nejnovější mezinárodní zkouška ECDL z Robotiky.
 • Chcete vědět více? Kontaktujte kancelář ECDL-CZ, budeme se těšit.
11. května 2022
Evropská obchodní akademie Děčín je jednou z několika škol v ČR, která se rozhodla využívat pro podporu vzdělávání svých studentů výhradně pokročilé verze mezinárodních certifikačních zkoušek ECDL Advanced. Gratulujeme vedení a učitelům této školy k úspěšnému získání národní akreditace certifikačního střediska konceptu ECDL/ICDL.
10. května 2022
Tak jsme tomu fešákovi museli upravit vizáž. Výrobce VEX Robotics pár drobností nedomyslel, a tak jsme doporučenou konfiguraci „VEX IQ BaseBot“ museli upravit. Vyměnili jsme čelní nárazník za větší, aby bylo možné umístit senzory výše nad zem a tyto senzory jsme vybavili praktickými podložkami, aby bylo možné snadno měnit jejich orientaci podle toho, co a kterým směrem chceme detekovat. Ve finále jsme také optimalizovali použité porty, aby při zkouškách ECDL z modulu Robotics překážely co nejméně. Ještě pár týdnů, a tato zbrusu nová mezinárodní zkouška bude české veřejnosti dostupná i na této velmi pěkné robotické platformě. Za zapůjčení robota pro účely akreditace děkujeme firmě AV MEDIA.
6. května 2022
Řada maturantů letos opět s chutí využila možnost vyměnit ECDL certifikát za kousek školní maturity. SPŠE V Úžlabině nabízí tuto možnost svým studentům v rámci tzv. pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT. Zájem studentů oproti loňskému kovidovému roku vzrostl téměř pětinásobně. Letos se pro možnost nahradit část své maturity vybranými certifikačními zkouškami ECDL Advanced rozhodlo 37 studentů školy. Zkoušku Advanced Documents (AM3) absolvovalo 36 studentů (27 studentů uspělo) a zkoušku Advanced Spreadsheets (AM4) 32 studentů (24 studentů uspělo). Průměrná úspěšnost u obou zkoušek byla téměř shodná cca 79%. Nejvyšší úspěšnosti dosáhli tentokrát dva studenti, a to 100 % u jedné z uvedených zkoušek. Gratulujeme, to se vidí málokde!
19. dubna 2022
Pro ty z vás, kteří nemáte v oblibě aplikace od Googlu, máme dobrou zprávu. Od dnešního dne můžete skládat mezinárodně platnou ECDL zkoušku z modulu M14 – Online Collaboration (Spolupráce a výměna informací na internetu) také v prostředí webových aplikací Microsoft 365.
19. dubna 2022
Právě jsme zahájili práce na akreditaci fungl nové stavebnice VEX IQ v2 od firmy VEX Robotics. A tohle je testovací robotické vozítko s poněkud technickým jménem „M19“ (zasvěcení vědí). Pro úplnost dodáváme, že stranou by neměl zůstat ani jednodušší robotický bratříček VEX GO. Za zapůjčení stavebnice děkujeme společnosti AV MEDIA.
11. dubna 2022
ECDL certifikáty místo školní maturity? Donedávna nepředstavitelné je nyní možné! Pokusné ověřování principu uznávání ICT certifikátů u školních maturit, které před dvěma lety vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým instituem ČR, bude v důsledku koronavirových omezení pravděpodobně prodlouženo. A nejen to. Podle posledních neoficiálních informací MŠMT zvažuje kromě zrušení některých dosavadních omezení dokonce rozšíření pokusného ověřování o další mezinárodní certifikační systémy, a to nejen z oblasti ICT.
4. dubna 2022
Učitelé z Obchodní akademie a vyšší odborné školy Kotlářská Brno se ani nestačili zapotit a už byli s ECDL zkouškami konanými za ztížených podmínek hotovi. Nejrychlejší z nich, mladá paní učitelka matematiky, zvládla 36 zkušebních úloh za 17 minut. No není to dobrý výkon? Šlo sice o jednoduchou zkoušku, ale i tak klobouk dolů.
25. března 2022
Akreditace robotického vozítka Lafvin, postaveného na platformě Arduino Uno, se odkládá na neurčito. Věřte nevěřte, pro blokové programování neexistuje žádný vhodný software, který by netrpěl nějakými zásadními nemocemi (alespoň o něm nevíme). Buď si nerozumí s potřebnými senzory a servomotory anebo se tváří, že umí všechno, ale ve skutečnosti neumí bez problémů ani obnovit uložený projekt. Nicméně na základě mnoha požadavků českých škol začínáme pracovat na akreditaci několika robotických stavebnic společnosti VEX Robotics, takže se zájemci o mezinárodně platnou ECDL zkoušku z modulu M19 – Robotics stejně mají na co těšit.
14. března 2022
Dlouho odolával, ale nakonec jsme ho přesvědčili ke spolupráci. Od dnešního dne mohou všichni občané ČR skládat mezinárodní zkoušku ECDL z modulu M19 – Robotics (základy robotiky) s využitím cenově dostupného robotického vozítka Cutebot, kterému šéfuje oblíbená řídící jednotka BBC microbit , a prostředí Microsoft MakeCode for micro:bit ve webové verzi.
9. března 2022
„Rada starších“ SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec se v pátek po vyučování sešla, aby projednala možnost využití mezinárodního konceptu ECDL/ICDL. Všichni učitelé informatiky, včetně ředitele školy si vyslechli, jaké nové druhy mezinárodních zkoušek koncept ECDL/ICDL v ČR aktuálně nabízí, jaké mají tyto zkoušky vliv na motivaci žáků i učitelů a jaký mají dopad na kvalitu vzdělávání žáků. Ředitel školy zdůraznil potřebu rozvoje i takových digitálních kompetencí, které nejsou obsahem odborného vzdělávání. Děkujeme škole za projevený zájem a těšíme se na případnou spolupráci.
3. března 2022
Tento příspěvek má zcela výjimečně osobní nádech. Déjà vu, tak by se daly nazvat pocity, které mě přepadly při návštěvě této jihlavské základky. Před téměř 35 lety jsem se, co by voják základní vojenské služby (tzv. špagát), každou středu odpoledne staral o mimoškolní vyžití místních dětí. A dnes, přesněji včera odpoledne, jsem přijal pozvání na diskusi s vedením a pedagogy této školy na téma možného využití mezinárodního konceptu ECDL/ICDL. To, že „kulatý stůl“ probíhal v divadelním sále školy, to už mě nemohlo rozhodit. Jménem svým i jménem všech kolegyň, které se o „ECDL“ v ČR starají, děkuji škole za projevený zájem.
25. února 2022
1. ročníky ajťáků a elektrotechniků SPŠE V Úžlabině včera na několik hodin obsadily velkokapacitní a moderně vybavený přednáškový sál, aby si vyslechly přímo od zdroje zajímavé informace o digitálních kompetencích a mezinárodním konceptu ECDL/ICDL. Škola má v oblasti certifikace digitálních kompetencí dlouhou tradici a patří mezi školy, které (nejen) tento vzdělávací a certifikační systém využívají také v rámci školních maturit.
18. února 2022
Další velká brněnská škola - Obchodní akademie a vyšší odborná škola Kotlářská, se rozhodla vstoupit do akreditačního procesu a stát se vzdělávacím a certifikačním střediskem mezinárodního konceptu EDCDL/ICDL. Škola se, kromě jiného, zaměřuje na informační služby a knihovnictví, čímž je v Jihomoravském kraji svého druhu jedinečná. Jsme si naprosto jistí, že studenti této školy budou nabídku certifikačních zkoušek ECDL rádi využívat.
16. února 2022
Průmyslovka Rakovník zorganizovala pro prvních 16 studentů školy ECDL zkoušky z modulů využívajících webové aplikace Microsoft 365. Většina studentů zkoušky dokončila ještě před vypršením časového limitu, některým stačil i poloviční čas. A to bylo jen zahřívací kolo. Škola disponuje výrazně širší škálou akreditovaných modulů pro oblasti digitálních kompetencí, které budou pro technicky orientované studenty určitě atraktivnější.
14. února 2022
Tak takto vypadá digitalizace státní správy v praxi. Pokud jste zaměstnáni a potřebujete podat daňové přiznání sami prostřednictvím tzv. EPO formuláře (elektronické podání), tak máte už měsíc smůlu. Co na tom, že už je půlka února. Nejsme si jistí, v čem je problém, ale dost možná bychom mohli některým úředníkům generálního finančního ředitelství pomoci.
10. února 2022
Bez ohledu na covidovou pandemii ECDL Chorvatsko, spolu s úřady práce, pomáhá nezaměstnaným zlepšovat jejich digitální dovednosti. Více než 1 400 lidí absolvuje školení zakončené mezinárodně platnými zkouškami ECDL. Celkový počet nezaměstnaných, kteří prošli některým z projektů v posledních letech, brzy přesáhne 10 tisíc.
4. února 2022
U příležitosti 19. mezinárodního „Dne bezpečnějšího internetu“ máme pro některé z vás špatnou zprávu: „Internet nebude nikdy bezpečný“ a je iluzorní si myslet, že se to dá jednoduše v dohledné době změnit. Jedinou cestou, jak alespoň trochu snížit reálná rizika spojená s využíváním internetu je zapracovat na svém vlastním vzdělání v oblasti digitální gramotnosti, do které bezpečné chování na internetu neoddělitelně patří. Pokuste se složit mezinárodně standardizovanou ECDL zkoušku „IT Security“ a zjistíte, jak na tom skutečně jste. Ti úspěšnější mohou jako bonus získat mezinárodně platný certifikát.
25. ledna 2022
Žádný strach, i tomu nejmenšímu robůtkovi se věnujeme naplno. Na rozdíl od dvou větších bratříčků, vozítka LEGO Mindstorms EV3 a nejnověji Makeblock mBot2, pro které jsou již testové úlohy pro mezinárodní zkoušku ICDL z modulu M19 uvolněny, se tenhle prcek s řídící jednotkou micro:bit malinko vzpouzí. Pokud si postaví hlavu, tak ho někde zaparkujeme a budeme se věnovat dalšímu sourozenci z rodiny ECDL robotů - robotickému vozítku s řídící jednotkou Arduino Uno R3.
20. ledna 2022
Neobvykle dobrých výsledků v rámci odborné přípravy testerů ECDL dosáhli učitelé ZŠ Petrin z Bruntálu. To ale není všechno! Jako jedna z mála základních škol v České republice získala Petrin - Základní škola Bruntál akreditaci, která ji opravňuje k poskytování nejnovějších certifikačních zkoušek konceptu ECDL z oblasti robotiky, informatického myšlení a programování a z oblasti práce s informacemi. Gratulujeme!
17. ledna 2022
Že klíčem k úspěchu není jen ochota se něco naučit, to v této soukromé škole vědí velmi dobře. Možná právě proto nabízí Střední škola Klíč - SPoSŠ v České Lípě svým studentům a studentkám celou řadu různých certifikací, nově i z oblasti digitálních kompetencí podle mezinárodního konceptu ECDL/ICDL. Akreditace této školy je důkazem starého známého rčení: „Když se chce, všechno jde“
11. ledna 2022
Pokud stále váháte, jakou robotickou stavebnici (robotické vozítko) pořídit do vaší školy pro vzdělávání svých žáků (a učitelů) nebo pro mezinárodní zkoušku ECDL z modulu M19 – Robotics, tak máte vyřešeno. Nejnovější (a tedy na řadu let perspektivní) robotické vozítko se jmenuje mBot2. Je vybaveno řídící jednotkou CyberPi a umí toho spoustu. Právě dokončujeme testové úlohy pro tento typ robotické stavebnice, takže první zájemce o mezinárodní certifikát ECDL z robotiky právě s využitím mBot2 bude možné uspokojit již za dva týdny.
3. ledna 2022
Co se stalo hned zkraje nového roku:
 • Akreditovaným střediskům jsme od 1. ledna 2022 zrušili povinnost automaticky objednávat certifikáty ECDL Core a ECDL Expert v případě, že na některý z nich vznikne testované osobě nárok. V souvislosti s touto změnou bylo pro držitele nových indexů ECDL Profile (platných od 1. ledna 2022) zrušeno právo na bezplatné vystavení jednoho certifikátu ECDL Profile
 • Zájemcům o nejnovější typy ICDL certifikátů jsme od 1. ledna 2022 umožnili získat certifikáty ICDL Profile Digital Literacy a ICDL Profile Compute & Code
 • Chtě nechtě se nám výrazně zvýšily náklady na vystavování všech typů ECDL/ICDL certifikátů, takže jsme museli o pár desítek korun zdražit. Ceny všech ostatních služeb, které poskytujeme odborné i laické veřejnosti, zůstávají beze změn

Co se bude dít v dohledné době:
 • Uvolníme zkušební úlohy z modulu M19 – Robotics pro nejnovější robotické vozítko mBot2 s řídící jednotkou Cyber-Pi … leden 2022 (už se stalo :-))
 • Uvolníme zkušební úlohy z modulu M5 – Using Databases pro prostředí MySQL … duben 2022
 • Pokud to půjde (pracujeme na tom), připravíme zkušební úlohy z modulu M19 – Robotics také pro robotické vozítko Cutebot s řídící jednotkou BBC micro:bit … březen 2022
 • Pokud si školy vyberou, tak připravíme zkušební úlohy z modulu M19 – Robotics také pro vybrané robotické vozítko s řídící jednotkou Arduino … červen 2022
 • V kanceláři ECDL Czech Republic proběhne mezinárodní audit kvality, což musíme zvládnout, protože dnes již globalizovaný koncept ECDL/ICDL si na nic nehraje … červenec až srpen 2022

Co máme v plánu:
 • Po uvolnění jarních koronavirových omezení nabídnout začátečníkům z řad učitelům ZŠ a SŠ intenzivní kurz robotiky zaměřený na zvládnutí zkoušky z modulu M19 – Robotics … duben 2022 a dále
 • Zorganizovat další ročník národní soutěže v digitální gramotnosti pro základní a střední školy … březen až červen 2022
 • Lokalizovat nový modul Team/Remote Work zaměřený na efektivní a bezpečné využívání digitálních technologií pro práci na dálku … říjen 2022
 • Aktualizovat testové úlohy u celé řady stávajících modulů ECDL pro nové verze ECDL sylabů
 • Získat reálnou podporu GŘ ÚP pro program digitálního začleňování e-Citizen a nově akreditovaný rekvalifikační program zaměřený na digitální kompetence pro Průmysl 4.0

Co uděláme, i kdyby čert na koroně jezdil:
 • Budeme nadále pomáhat akreditovaným středním školám, které se v rámci pokusného ověřování MŠMT rozhodly uznávat svým studentům a studentkám ECDL certifikáty u školních maturit, se zvládnutím související administrativy
 • Vyškolíme další desítky učitelů a lektorů v rámci odborné přípravy testerů
 • Uspořádáme desítky přednášek pro žáky a studenty škol zaměřených na pochopení smyslu a účelu přenositelných digitálních kompetencí pro běžný život i trh práce

V každém případě se podíváme, zda by se pro prostředí ČR nehodily nějaké ve světě nově zavedené nebo připravované mezinárodní ICDL zkoušky, například:
 • Multimedia
 • eCommerce
 • CRM Systems
 • Coding
 • Cloud Computing
 • Artificial Intelligence
 • Big Data
 • Internet of Things
 • Blockchain
 • Industry 4.0
21. prosince 2021
Navzdory koronavirové situaci, za přísných hygienických opatření, absolvovali učitelé Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, v čele s ředitelem školy, celkem 18 vybraných ECDL zkoušek v rámci odborné přípravy testerů. A stále nemají dost! Už teď plánují další zkoušky.
13. prosince 2021
Rumunsko se nezdá! Kromě toho, že postavilo ultramoderní digitální muzeum, tak nezaváhalo a rozhodlo se využívat mezinárodní koncept ECDL/ICDL jako referenční standard pro certifikaci digitálních kompetencí ve svém národním plánu obnovy. Nejméně 30 000 státních úředníků, 100 000 učitelů, 1 100 pracovníků knihoven a 100 000 dalších zaměstnanců veřejné správy bude čerpat výhody různých projektů. Kromě toho je koncept ECDL/ICDL oficiálně uznáván v rumunském vzdělávacím systému a ve státní správě. Státní zaměstnanci musí prokázat své digitální dovednosti certifikací ECDL a učitelé mohou používat ECDL k získání kreditů v rámci svého kariérního rozvoje.
3. prosince 2021
Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové dlouho pečlivě zvažovala, zda a jakým způsobem využívat mezinárodní koncept ECDL/ICDL při vzdělávání svých studentů. Jsme velice rádi, že ve finále zvítězila myšlenka pustit se do toho naplno. V aule školy proběhla první část odborné přípravy učitelů za osobní účasti ředitele školy a vše naznačuje, že se také tato škola brzy zařadí do komunity desetitisíců škol z celého světa, které dělají pro své studenty více, než musí
3. prosince 2021
Fungl nový mBot2 s řídící jednotkou CyberPi, jeden z prvních, který dorazil do ČR, se chystá na zkoušky ECDL. Rádi bychom, aby první zájemci o mezinárodně platnou zkoušku ICDL z modulu M19 – Robotics měli tuto platformu k dispozici co nejdříve. mBot2 se tak zařadí do party akreditovaných ICDL robotů vedle svého stájového kolegy – vozítka LEGO Mindstorms EV3, pro kterého již byly zkušební úlohy kanceláří ECDL-CZ pro veřejnost uvolněny.
1. prosince 2021
Evropská obchodní akademie Děčín míří vysoko. V rámci probíhajícího akreditačního řízení ECDL se škola rozhodla využívat pro podporu vzdělávání svých studentů výhradně pokročilé verze mezinárodních certifikačních zkoušek ECDL Advanced. To není v české kotlině příliš obvyklá praxe a minimálně si to zaslouží kladné body za odvahu. Držíme škole i jejím studentům palce a budeme jim na cestě k tomuto ambicióznímu cíli rádi pomáhat.
29. listopadu 2021
Sušenky se nám začínají připalovat. Tak nějak by se dala stručně charakterizovat problematika tzv. „Cookies“ a evropského nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích (ePrivacy). Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona, která transponuje toto evropské nařízení do české legislativy. Pokud netušíte, co jsou to „sušenky“ a o co v této věci jde, doporučujeme prohlédnout si prezentaci projektu CSI-COP z nedávné Noci vědců na CIIRC ČVUT v Praze. Zde je odkaz na video (úsek 1:06 až 31:15). Více podrobností také zde.
26. listopadu 2021
Gymnázium Jana Palacha Praha 1 je jediná škola v ČR, která se zapojila do pokusného ověřování uznávání ECDL certifikátů u školních maturit přesto, že nemá vlastní akreditované středisko ECDL. Jak se zdá, tak to ale ničemu nevadí. Studenti 3. i 4. ročníku mají o tuto „alternativní maturitu“ zájem navzdory tomu, že je to obtížnější cesta k cíli. Škola stanovila poměrně tvrdá, ale jasná pravidla. Každá certifikační zkouška ECDL má svoji bodovou hodnotu a hodnocení školní maturity vychází ze získaného počtu bodů. Mezi zkouškami, které škola u maturity uznává, nechybí ani zkoušky pokročilé úrovně ECDL Advanced. Studenti školy mohou vybrané certifikační zkoušky ECDL skládat v kterémkoli akreditovaném středisku ECDL v ČR.
17. listopadu 2021
7 učitelek a učitelů, včetně ředitele školy Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, se v minulém týdnu zúčastnilo první série odborné přípravy osob podle konceptu ECDL/ICDL. Po zralé úvaze vzali myšlenku systémového využívání tohoto mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu vážně. Vedení školy si aktuálně vybírá, jaké druhy zkoušek se nejvíce hodí pro jejich studenty a kteří učitelé se budou té či oné oblasti digitálních kompetencí věnovat. Není bez zajímavosti, jak dobře korespondují principy konceptu ECDL/ICDL s novými RVP v oblasti informatiky.
11. listopadu 2021
„Nejen programováním je živ ajťák“. Tak nějak by se dala nazvat již tradiční přednáška pro studenty technických oborů, kterou uspořádala ČSKI ve spolupráci se společností CertiCon na půdě VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.Bylo nám potěšením a doufáme, že studenti této školy budou dělat ve svém životě jen ta správná rozhodnutí.
8. listopadu 2021
Další parta učitelů středních škol lačnících po robotických dovednostech dorazila v pátek do prostor české technologické společnosti CertiCon, kde proběhl druhý běh historicky prvního přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku ICDL Robotics (Základy robotiky). Bylo nám potěšením, rádi jsme pomohli.
29. října 2021
Ve středu proběhl v prostorách české technologické společnosti CertiCon historicky první přípravný kurz na mezinárodní zkoušku ICDL Robotics (Základy robotiky). Účastníky kurzu byli učitelé ze středních škol, kteří jsou současně akreditovanými testery ECDL. Snad byl kurz pro přítomné přínosem. Příští týden si to zopakujeme a pokud budou odezvy opět kladné, pak jej nabídneme širší odborné veřejnosti.
22. října 2021
Zajímavá zpráva pro všechny příznivce i odpůrce nových RVP v oblasti informatiky! Nejnovější studie LWI (Learning & Work Institute) uvádí, že za posledních 5 let došlo ke 40% poklesu počtu žáků, kteří pokračují ve studiu informatiky, jakmile přestane být ve věku 14 let programování povinné. Velká Británie se stala první zemí na světě, která zařadila programování do povinných školních osnov. Ty se aktuálně zaměřují spíše na kódování než na digitální gramotnost a běžně využívané praktické digitální dovednosti. Jedním z hlavních důvodů, proč Británie ke změně obsahu vzdělávání před lety přistoupila, byla snaha zvýšit zájem o studium technických oborů včele s informatikou. Závěry, nechť si každý čtenář udělá sám …
21. října 2021
„Robotická dočesná“ - tak by se dala nazvat zkrácená verze Národního informačního semináře ECDL/ICDL 2021, kterou jsme uspořádali (hned dvakrát) pro ty zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se nemohli osobně zúčastnit akce na CIIRC ČVUT. Přítomní lektoři, učitelé a ředitelé škol si se zájmem vyslechli podrobné informace o nové mezinárodně platné certifikační zkoušce ICDL – Robotics.
18. října 2021
„Koncept ECDL je jedním z nejvýznamnějších systémů, kterým je naplňován Evropský univerzální vzdělávací rámec DIGCOMP“. To se mimo jiné dočtete v aktualizované verzi dokumentu MPSV s názvem „Analýza existujících profilů digitálních kompetencí a standardů poskytovatelů vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí“, ke stažení zde
15. října 2021
Bavorsko důsledně kráčí cestou digitalizace ve školách. Bavorské státní ministerstvo školství a kultury aktualizovalo rámcovou dohodu o účasti studentů škol na mezinárodní certifikaci ECDL / ICDL. Státní tajemnice Anna Stolz u příležitosti prodloužení rámcové dohody o využívání certifikace vysvětluje: „Svět se díky digitalizaci přibližuje. Díky ICDL, dříve známému také jako evropský počítačový řidičský průkaz (ECDL), dáváme našim studentům příležitost doložit své digitální dovednosti prostřednictvím mezinárodně uznávaného certifikátu. ICDL může mnohým otevřít dveře do digitálního světa i do profesionálního života.“ Na fotografii je Státní tajemnice Anna Stolz (© StMUK / Tobias Hase)
8. října 2021
Více než padesátka učitelů ZŠ a SŠ si přišla do Červené posluchárny CIIRC v pražských Dejvicích osobně poslechnout aktuální informace o nové mezinárodně platné ICDL zkoušce pod kódovým označením M19 – Robotics. Doufáme, že se všem program Národního informačního semináře ECDL/ICDL líbil.
Pro ty z Vás, kteří se nemohli na seminář dostavit, jsou k dispozici materiály z akce:
Odkazy na publikované informace o Testbedu CIIRC ČVUT, který účastníci semináře osobně navštívili:
5. října 2021
Rádi bychom veřejně poděkovali dvěma školám a jejich pedagožkám. Mgr. Darina Šuhajová ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdek-Místek a Mgr. Hana Šedová z OA a SOŠ CR Choceň se na konci září zúčastnily tradiční konference „Počítač ve škole“ v Novém Městě na Moravě, kde v rámci svých přednášek představily desítkám přítomných učitelů své zkušenosti s využíváním mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v dlouholeté praxi svých škol. V obou přednáškách se kromě jiného objevila témata ICT bezpečnosti, práce s daty a informacemi, programování či uznávání mezinárodních ECDL certifikátů v rámci maturit. Děkujeme (nejen) oběma dámám!
30. září 2021
Rádi bychom veřejně poděkovali prvním pěti učitelům, kteří nám, bez nároku na odměnu, pomáhali s lokalizací nové zkoušky ECDL / ICDL Robotics (Základy robotiky), a stali se tak prvními akreditovanými učiteli, resp. ECDL testery pro oblast robotiky v ČR. Tato mezinárodní certifikační zkouška je nyní dostupná nejen žákům a studentům škol, ale také všem zájemcům v ČR z řad veřejnosti.
 • Vojtěch Švandelík, Gymnázium Christiana Dopplera
 • Mgr. Martin Prade, ZŠ Oblačná, Liberec
 • Ing. Jan Lemka, SPŠ Ostrov
 • Mgr. Aleš Sekal, Základní škola Bernarda Bolzana, Tábor
 • Mgr. Vladimír Přibyl, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín
Děkujeme všem za pomoc, tým ECDL Czech Republic.
24. září 2021
VE ZNAMENÍ ROBOTIKY (Národní informační seminář ECDL/ICDL 2021)

Robotika – vítané oživení výuky nebo noční můra pro učitele a ředitele škol?

Ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 (NCP4.0) a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) pořádáme pro učitele základních a středních škol Národní informační seminář ECDL / ICDL 2021 s podtitulem „VE ZNAMENÍ ROBOTIKY“.
Pozvánka na akci Registrujte se předem na info@ecdl.cz, nebo na 224 904 226.
17. září 2021
Bezmála 15 let se snažíme vytrvale informovat odpovědné instituce, že digitální kompetence mnoha (nikoli všech) zaměstnanců státní správy (a nejen jich), mají eufemisticky řečeno "jisté nedostatky". Opíráme se přitom o výsledky praktických zkoušek ECDL z různých oblastí digitálních kompetencí, modul M12 – ICT Security nevyjímaje. Asi opět nezbude než čekat na další pořádně drahou bezpečnostní kauzu, která se prosákne do médií, snad to s někým odpovědným hne. Jak zjistili bezpečnostní experti, drtivá většina úřadů se hackerům neubrání
9. září 2021
Mezinárodní certifikace digitálních dovedností konceptu ECDL / ICDL v oblasti robotiky je nyní dostupná i pro zájemce v ČR. Ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 při Českém institutu robotiky, informatiky a kybernetiky ČVUT chystáme představení tohoto nového modulu učitelům a žákům středních škol, ... a nejen to.
1. září 2021
"Jsme přesvědčeni o tom, že cílené vzdělávání v oblasti digitálních technologií podpořené mezinárodní certifikací je pro budoucnost našich žáků příležitostí. Jasná pravidla, učit se to, co je opravdu důležité, možnost provázat výuku s následným ověřením získaných digitálních znalostí a dovedností, získat mezinárodně platný certifikát jako ocenění vlastní aktivity – to jsou jen základní výhody celosvětově rozšířeného konceptu ECDL / ICDL." Nejen tato slova, ale také finanční příspěvek školy má zvýšit motivaci žáků SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim ke vzdělávání.
20. srpna 2021
Dobrá zpráva pro moravské školy! Od příštího roku se budeme podílet na realizaci mezinárodního projektu s názvem „Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia“, který bude financován z programu INTERREG. Smyslem tohoto vzdělávacího projektu, který řídí slovenská nezisková organizace UNI KREDIT, a kterého se na české straně aktivně zúčastní nejméně 12 středních škol, 34 učitelů a 510 studentů, je pomoci středním školám lépe připravit své absolventy pro potřeby trhu práce.
12. srpna 2021
Už řadu let jsme partnerem Akademie digitálního managementu v Olomouci. Všechny přednášky tohoto profesního studia MBA jsou zajímavé a pro mnohé účastníky přínosné, a můžeme je jen doporučit. Co teprve ta naše o digitálních kompetencích.... Přesvědčte se sami.
11. srpna 2021
Modul M19 Základy Robotiky (Robotics) - Tak už je to skoro hotové! Spolupracující učitelé, kteří se podílejí na lokalizaci této nové mezinárodně platné ECDL zkoušky, se pustili do závěrečných revizí testových úloh. Od nového školního roku budou moci zájemci skládat tuto certifikační zkoušku v češtině, a to s využitím stavebnic LEGO MINDSTORMS Education EV3 nebo NXT. Na výběr budou mít také mezi nativním blokovým jazykem nebo jazykem Scratch. Odpůrci LEGO stavebnic nebo blokového programování se mohou také těšit, protože máme v plánu upravit testové úlohy nejen pro EV3 Python, ale také pro mBoty, a možná také pro „ekosystém“ Arduino.
5. srpna 2021
Studenti ostravské soukromé školy AHOL - Střední odborná škola během koronavirové uzávěry nelenili, a „po škole“ se připravovali na složení vybraných ECDL zkoušek. Škola pro ně na konci školního roku dokázala zorganizovat hned 6 termínů testování. Z osmdesáti mezinárodně platných zkoušek bylo 76 úspěšných. Dobrá práce, gratulujeme!
2. srpna 2021
Již potřetí jsme to získali! A co? No přece … … prestižní ocenění Mezinárodní společnosti pro technologie ve vzdělávání (ISTE), komunity globálních pedagogů, kteří věří ve schopnost a sílu technologií transformovat výuku a učení, urychlit inovace a řešit problémy ve vzdělávání. Mezinárodní ocenění „Seal of Alignment Student Standard“ nám bylo uděleno na další tři roky 2021 - 2023. Cítíme hrdost i závazek.
20. července 2021
V akčním plánu digitálního vzdělávání 2021-2027 Evropská komise mimo jiné prohlašuje, že:
 • Digitální gramotnost má zásadní význam pro život v digitalizovaném světě.
 • Základní digitální dovednosti by se měly stát součástí základních přenositelných dovedností, kterými by všichni lidé měli disponovat.
 • Digitální kompetence by měly být základní dovedností všech pedagogů a školících pracovníků.
 • Vedoucí pracovníci v oblasti vzdělávání hrají v digitálním vzdělávání klíčovou úlohu.
 • Abychom podpořili konkurenceschopnost, potřebujeme, aby lidé měli nejnovější pokročilé digitální dovednosti.

Všichni o tom mluví a nikdo neví, co jsou to základní nebo přenositelné digitální dovednosti, co jsou to pokročilé dovednosti, co by tedy měli ti kantoři umět a co mají ti vedoucí pracovníci podporovat. Mezinárodní koncept ECDL/ICDL to ale vidí jasně. Na www.ecdl.cz se můžete přesvědčit.
7. července 2021
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, známá svým příkladem dobré praxe v oblasti vzdělávání a certifikace vlastních učitelů (prakticky na každé přednášce o konceptu ECDL se o tom mluví), má opět malý primát. Studenti některých oborů mají přímo ve svých ŠVP certifikace z vybraných modulů ECDL, na které jsou v průběhu dvou let v rámci povinného předmětu cíleně připravováni. Zatímco na jiných školách uznávají studentům ECDL certifikáty u školních maturit, tak v Boskovicích studenty k maturitě bez úspěšně složených zkoušek ECDL ani nepustí!
5. července 2021
Ministryně školství Porýní-Falc (Německo), Dr. Stefanie Hubig, podepsala novou dohodu, která usnadňuje zavádění a využívání mezinárodního konceptu ECDL/ICDL ve školách v tomto státě. A není v Evropě ani ve světě sama.
30. června 2021
Prázdninová akce pro učitele a učitelky
Díky podpoře společnosti CertiCon můžeme také letos nabídnout speciální letní akci pro ty z Vás, kteří se na své škole věnují mezinárodnímu konceptu ECDL, jsou akreditovanými testery a chtějí se dále rozvíjet.

V období letních prázdnin nabízíme možnost složit bezplatně ECDL zkoušky za ztížených podmínek z libovolných modulů. Můžete si tak rozšířit svoji stávající akreditaci o nové oblasti digitálních kompetencí a zatraktivnit tak koncept ECDL pro Vaše žáky, studenty i učitele. Podmínkou je vlastnit platný ECDL index na vybranou zkoušku či zkoušky. Akreditaci Vám případně rozšíříme také bezplatně.

Bližší informace na akreditace@ecdl.cz, administrativa@ecdl.cz, tel. 224 904 246, 224 904 226, www.ecdl.cz
 • 15. 7.  9:00 - 12:00
 • 19. 7.  11:00 - 14:00
 • 21. 7.  11:00 - 14:00
 • 27. 7.  9:00 - 12:00
 • 29. 7.  10:00 - 13:00
 • 4. 8.  12:00 - 15:00
 • 6. 8.  9:00 - 12:00
 • 10. 8.  9:00 - 12:00
 • 12. 8.  11:00 - 14:00
 • 16. 8.  10:00 - 13:00
 • 31. 8.  9:00 - 12:00
28. června 2021
Kromě vysvědčení na konci školního roku dostávají studenti mnoha (nejen) českých škol ještě něco navíc. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín patří mezi školy, které své studentky mohou potěšit také některým z mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů. Gratulujeme škole, úspěšným studentům a studentkám!
25. června 2021
Na vývoji evropského rámce digitálních kompetencí DIGCOMP se podílíme již řadu let. Přispíváme našimi poznatky a zkušenostmi z certifikace digitálních kompetencí, přinášíme perspektivu trhu práce a vyvíjíme certifikační programy šité tomuto rámci na míru. Že nevíte, co to je DIGCOMP a jak souvisí s konceptem ECDL / ICDL? Tak si poslechněte kolegu Franka z ICDL Foundation zde.
14. června 2021
TOP 10 škol v ČR, které se nejlépe popasovaly s ECDL zkouškami v průběhu školní uzávěry:
1. Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky
2. OA a SOŠ CR Choceň
3. SPŠ Ostrov
4. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola Frýdek-Místek
5. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
6. Střední škola informačních technologií Frýdek-Místek
7. VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom
8. FZŠ Stupkova 16, Olomouc
9. Delta - Střední škola informatiky a ekonomie
10. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Nejen tyto školy, ale všechny školy si zaslouží metál!
10. června 2021
Také VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí umožňuje studentům hned několika oborů předložit u školní maturity certifikát o úspěšném absolvování vybraných ECDL zkoušek. Maturanti si tak mohou usnadnit svoji zkoušku z dospělosti. Kromě zkoušek mezinárodního konceptu ECDL / ICDL škola u maturit uznává i certifikáty společnosti Autodesk.
2. června 2021
Mezinárodní projekt CSI-COP zabývající se ochranou našeho soukromí hledá zájemce o spolupráci! Hlavním tématem projektu jsou všem známé „sušenky“ (cookies), které jsou často zneužívány pro špehování našeho chování na internetu (úspěšní absolventi mezinárodních ECDL zkoušek bezpečně vědí, co sušenky dovedou). Projekt je otevřený všem zájemcům a nepředpokládá žádné odborné vzdělání a dovednosti. Vše, co budou účastníci projektu potřebovat, se dozvědí z krátkého a srozumitelného on-line kurzu, který aktuálně běží na webu projektu. Na tomto webu se mohu zájemci zaregistrovat. Během léta 2021 bude dostupná také česká verze.
Projektový tým na ČVUT vede prof. RNDr. O. Štěpánková, CSc. (csi-cop@ciirc.cvut.cz).
24. května 2021
Věřte nevěřte, najdou se i tací, kteří rádi a nezištně pomohou. Jedním z takových je učitel ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, Radek Weis, který nám opakovaně pomáhá při úpravách testových úloh ECDL pro prostředí aplikací Google. Díky jeho pomoci mohou také Google fanoušci skládat od dnešního dne v ČR jednu z nejjednodušších mezinárodně platných ECDL zkoušek – Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem). Děkujeme.
20. května 2021
Další školou, která bez problémů zvládla absolvovat celý akreditační proces (včetně odborné přípravy učitelů) v době lockdownu je EDUCAnet České Budějovice. Tato soukromá škola patří do moderní sítě základních a středních škol, které v přátelském systému nabízejí kvalitní vzdělání a připravují děti pro život. Studenti budou moci na půdě školy skládat celou řadu mezinárodních zkoušek a získat některé z mezinárodně platných ECDL certifikátů. Od září 2021 škola plánuje nabízet nejrůznější vzdělávací kurzy zakončené složením vybraných ECDL zkoušek také veřejnosti.
14. května 2021
Je nám smutno. Odešel Milan Ftáčnik, předseda naší sesterské Slovenské informatické společnosti, profesionál každým coulem. Při osobních setkáních sympatický, rozvážný, věcný a optimistický. Dokázal pojmenovat věci pravými jmény a nikoho při tom neurazit. Měl přirozený cit pro situaci a uměl nacházet schůdná řešení. Vždy hleděl dopředu. Tak trochu jsme ho našim slovenským přátelům záviděli. Bude nám chybět.
5. května 2021
Hradecká Kyberna nastavila laťku proklatě vysoko! Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky se snaží zajistit vysokou úroveň odbornosti svých absolventů, a proto v rámci maturitní zkoušky skládají jejich maturanti (kromě jiného) také mezinárodní zkoušky z pokročilých modulů programu ECDL Advanced. Nutno podotknout, že celou řadu ECDL zkoušek v základní úrovni obtížnosti absolvují žáci této soukromé školy už v druháku.
30. dubna 2021
Také Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín využila pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT a umožnila svým studentům uznání části praktické maturitní zkoušky na základě doložení vybraných ICT certifikátů. Konkrétně u oboru Informační technologie mohou být uznány ECDL zkoušky z modulu M2 (Základy práce s počítačem a správa souborů), M7 (Základy práce s internetem a komunikace) a M12 (Bezpečné používání informačních technologií) a také CISCO certifikace.
29. dubna 2021
Národní centrum Průmyslu 4.0 zveřejnilo ve svém bulletinu informaci o nově akreditovaném rekvalifikačním programu podle mezinárodních standardů ECDL/ICDL zaměřeném na Průmysl 4.0. Vážíme si toho a bereme to jako důkaz, že naše snažení v této oblasti padá na úrodnou půdu.
28. dubna 2021
V rámci dotačního programu Ministerstva kultury VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků mohou knihovníci absolvovat kurzy digitálních dovedností na úrovni mezinárodních standardů ECDL / ICDL a také inovační přípravné kurzy vedoucí k získání některého z ECDL certifikátů. Zaměření těchto kurzů musí odpovídat vzdělávacímu obsahu příslušných ECDL modulů, výuku musí zajišťovat kvalifikovaní lektoři a tyto kurzy musí být přístupny pracovníkům knihoven všech typů.
19. dubna 2021
Jaký může být výsledek zavedení nových RVP v oblasti informatiky a ICT? Nová zpráva britského institutu Learning and Work informuje o drastickém (40%!) poklesu zájmu mladých lidí o studium předmětů ICT ve školách, a to navzdory skutečnosti, že v roce 2014 se Spojené království stalo první zemí na světě, která začlenila programování do povinných školních osnov. Tyto osnovy jsou zaměřeny spíše na programování než na digitální gramotnost. Kromě toho 70 % mladých lidí očekává, že jim budoucí zaměstnavatelé poskytnou školení v oblasti digitálních dovedností, zatímco jen 50 % společností s takovým školením počítá. Navíc se pouze 60 % zaměstnavatelů domnívá, že mladí lidé opouštějí školu s dostatečnými digitálními dovednostmi. Více informací zde nebo zde.
9. dubna 2021
Využívání digitálních technologií je hezkým příkladem platnosti úsloví: „Když dva dělají totéž, není to totéž“. Většina z nás digitální technologie používá více než kdy jindy, ale mnozí z nás neproduktivně, neefektivně a ne příliš bezpečně ke škodě své i svých zaměstnavatelů. Proto se mezinárodní komunita 100+ zemí světa, sdružená kolem konceptu ECDL/ICDL, rozhodla nabídnout pracující veřejnosti i zaměstnavatelům další mezinárodně platnou certifikační zkoušku ECDL s názvem „TeamWork“. Ta bude zaměřena na praktické dovednosti spojené s týmovou prací na dálku. Její národní adaptaci plánujeme v dohledné době.
30. března 2021
Střední škola AGC a.s. také nezůstala pozadu. Vedení školy se rozhodlo uznávat svým studentům u školní maturity ECDL certifikáty získané na základě úspěšného složení vybraných ECDL zkoušek. Zajímavostí je, že kompletní technické a programové vybavení testovací místnosti vyhrál pan ředitel v rámci své účasti na odborném webináři. Gratulujeme panu řediteli a držíme palce všem maturantům.
18. března 2021
Uznávání ECDL zkoušek u maturit vstupuje do praxe. SPŠE V Úžlabině tuto možnost svým studentům nabídla v rámci tzv. pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT. Přes všechny koronavirové překážky se našlo 6 studentů a 3 studentky, kteří se rozhodli tuto možnost využít a složit hned dvě z nejobtížnějších zkoušek mezinárodního konceptu ECDL, a to Advanced Word Processing a Advanced Spreadsheets. A výsledky? Excelentní! Z osmnácti pokročilých zkoušek byla neúspěšná pouze jedna a průměrná úspěšnost všech zkoušek přesáhla 85 %! A co není bez zajímavosti, nejvyšší úspěšnosti dosáhla žena, a to 96,5 %. Gratulujeme škole, studentům i studentkám!
11. března 2021
MŠMT zařadilo do seznamu akreditovaných rekvalifikačních programů nový program s názvem „Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)“, viz zveřejněné podmínky . Vzdělávací obsah tohoto rekvalifikačního programu je zaměřen na digitální kompetence, které úzce souvisí s moderními digitálními technologiemi typickými pro období Průmyslu 4.0. Úřad práce tak může modulárně sestavovat nejrůznější rekvalifikační kurzy zaměřené na základy programování, základy robotiky, základy digitálního marketingu, plánování projektů nebo třeba bezpečné užívání digitálních technologií.
Tisková zpráva v plném znění zde.
10. března 2021
Společně s pěti nadšenými učiteli ze dvou základních škol, dvou odborných škol a jednoho gymnázia jsme se pustili do přípravy české verze praktických úkolů pro zcela novou mezinárodní zkoušku ICDL Robotics (Základy robotiky). Po pečlivém zvážení jsme jako testovací prostředí vybrali stavebnici Lego Mindstorms (NXT, EV3). Stranou našeho zájmu ale nezůstanou ani jiné typy robotických stavebnic. Zájemci o složení této mezinárodně platné ECDL zkoušky se dočkají na začátku nového školního roku.
5. března 2021
Věřte nevěřte, pražské Gymnázium Christiana Dopplera uspořádalo pro své kantory v tomto podivném období již druhý termín mezinárodních zkoušek ECDL. Na tom by nebylo zase nic tak zvláštního, kdyby nešlo o zkoušky s vyšší obtížností konané jen pár měsíců od získání mezinárodní akreditace školy. A jak učitelé dopadli? Výtečně! Z celkového počtu 28 zkoušek byly jen 2 zkoušky neúspěšné. Gratulujeme!
3. března 2021
Nejsme velkými fandy sebehodnocení digitálních dovedností, a přesto, anebo právě proto, jsme přijali nabídku spolupracovat při školení vybraných zaměstnanců ÚP ČR, které uspořádali kolegové z MPSV stojící za projektem „DigiKatalog“ a autoevaluačním nástrojem „EVALDO“. Považujeme za správné, aby si každý mohl udělat svůj názor na to, jaké jsou výhody a nevýhody sebehodnocení ve srovnání s objektivním a mezinárodně standardizovaným měřením úrovně digitálních kompetencí. Slovy jedné z účastnic školení je to taková „vyšší dívčí“. Velice děkujeme kolegům z MPSV i účastníkům školení z řad ÚP za možnost prezentovat, co mezinárodní koncept digitálních dovedností ECDL / ICDL dovede.
2. března 2021
Nejmodernější učebna robotiky ve fungl nové budově ZŠ a MŠ v Praze na Zličíně. Jsme hrdi na to, že si tato škola vybrala pro podporu výuky mezinárodní koncept ECDL / ICDL. Vedení školy má v plánu vyučovat digitální technologie nejen podle nových RVP, ale také podle těchto mezinárodních standardů. Žáci školy tak budou mít možnost skládat na půdě školy mezinárodní zkoušky ECDL z celé řady oblastí digitálních technologií, a to včetně modulu M19 – Robotics (Základy robotiky).
17. února 2021
Ředitel Masarykovy ZŠ ve Staré Pace bez zaváhání rozhodl, že mezinárodní koncept ECDL / ICDL je vhodným nástrojem nejen pro získávání praktických digitálních dovedností uplatnitelných na trhu práce, ale také nástrojem pro podporu zavádění a naplňování nových RVP. Tato malebná škola rozšířila celosvětovou komunitu více než 24 000 akreditovaných škol, které koncept ECDL / ICDL při vzdělávání využívají. Gratulujeme!
15. února 2021
Po několika měsících příprav uvolnila kancelář ECDL-CZ pro veřejnost zcela novou mezinárodně platnou zkoušku ECDL pro úplné začátečníky pod kódovým označením M27 – Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem). Tuto zkoušku lze aktuálně skládat v prostředí operačního systému Windows, webového úložiště OneDrive a webové poštovní aplikace Outlook 365. Testové úlohy pro prostředí webových aplikací Google se také plánují.
10. února 2021
Pravidelní čtenáři našich stránek již vědí, že Evropa (bohužel) není v digitálních dovednostech premiantem. (Nejen) asijské země světa nám dávají v posledních letech na frak. Na nic si totiž nehrají, nic si nenamlouvají a na svém vzdělávání skutečně intenzivně pracují. Soutěž ICDL IT Security 2020, která nedávno úspěšně proběhla na Tchaj-wanu, je jen jedním z mnoha příkladů. Více se dočtete zde.
8. února 2021
ICDL Europe zveřejnila novou publikaci o mezinárodním konceptu ECDL / ICDL a evropském vzdělávacím rámci digitálních kompetencí DIGCOMP. Tento vzdělávací rámec je důležitým nástrojem pro porozumění digitálním kompetencím. Pomáhá sladit školení, certifikaci a potřeby trhu práce. Zvyšuje mobilitu, otevírá vzdělávací příležitosti a pomáhá jednotlivcům při osvojování digitálních dovedností. Nová publikace ukazuje na to, jak snadno a dobře je možné využívat mezinárodní koncept ECDL / ICDL při naplňování myšlenek tohoto evropského standardu. Více informace najdete zde, případně stáhnete zde.
5. února 2021
Téměř stovka akreditovaných testerů, převážně učitelů základních a středních škol, se dobrovolně podílela na závěrečné revizi testových úloh nově lokalizovaného modulu ECDL pod kódovým označením M27 – Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem). Pro mezinárodně uznávanou zkoušku ECDL z tohoto modulu je možné aktuálně použít prostředí operačního systému Windows, webového úložiště OneDrive a webové poštovní aplikace Outlook 365. Alternativní úlohy pro prostředí webových aplikací Google připravujeme. Všem upřímně děkujeme za spolupráci.
3. února 2021
Jedna z největších brněnských technických škol - Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o. - se po letech praktických zkušeností rozhodla, že rozšíří řady svých akreditovaných testerů o další kantory a kantorky, kteří budou využívat mezinárodní koncept ECDL / ICDL při vzdělávání a certifikaci svých studentů. Škola má velmi dobře propracovaný motivační systém. Zájem o získání některého z celé řady mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů mezi studenty rok od roku roste. Kantoři v čele s ředitelem mají naprosto jasno v tom, co budou jejich studenti v reálném životě nejvíce potřebovat a dělají tak pro své studenty podstatně více, než jim předepisují RVP.
1. února 2021
Na první pohled počítače vs. učitelé 1:0. Ve skutečnosti ale vyhráli učitelé Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových, Pardubice, a to soudě podle toho, jak byli úspěšní u zkoušek ECDL za ztížených podmínek. V čelem s ředitelem školy si kantoři doplňují svoji odbornou kvalifikaci tak, aby byli schopni nabídnout žákům co možná nejširší výběr mezinárodně uznávaných ECDL zkoušek, které jejich žáci mohou skládat na půdě školy.
19. ledna 2021
Všechny výstupy námi vyvinutého modulu vzdělávacího programu „Cesta k výjimečnosti“ jsou již nyní umístěny na metodickém portálu RVP.CZ

Modul s názvem: „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“ je bezplatně k dispozici nejen pro vzdělávací organizace, ale také pro všechny ředitele, ředitelky, učitele a učitelky. Doufáme, že se všem zájemcům bude líbit.

19. ledna 2021
Dell a ICDL to v Číně pořádně rozjeli! Za účelem překlenutí pěkně hluboké propasti mezi digitálními dovednostmi čínské pracovní síly a potřebami zaměstnavatelů zahájila společnost Dell s Národním střediskem pro vzdělávání a asijskou pobočkou nadace ICDL Foundation projekt „Upskilling Future Workforce Under the Digital Economy“. Očekává se, že z tohoto projektu budou mít užitek desítky tisíc čínských učitelů a studentů odborných škol, jakož i zaměstnanci z továren dodavatelského řetězce společnosti Dell China. Bližší informace zde.
18. ledna 2021
GIRLS, STEP INTO THE FUTURE! Tak se jmenuje projekt, který pomáhal mladým ženám v rozvoji digitálních dovedností v Bosně a Hercegovině. V rámci projektu si studentky osvojily různé techniky vytváření webových stránek a závěrem absolvovaly certifikační zkoušky ECDL. Bez zajímavosti není, že projekt byl financován americkým velvyslanectvím v Sarajevu a realizován Asociací informatiky v Bosně a Hercegovině. Více informací zde.
7. ledna 2021
Letos pro vás plánujeme:
 • Uvolnit nový modul s kódovým označením M27 – Computer & Online Essentials, který je určen pro úplné začátečníky a pro práci s počítačem, internetem, webovými aplikacemi (Outlook 365, Google Kalendář a Gmail) a s úložišti (Onedrive, Google Disk)… konec ledna
 • Lokalizovat zcela novou mezinárodní zkoušku ICDL z modulu M19 – Robotics (Základy robotiky) určenou nejen pro žáky ZŠ a SŠ, ale také pro širokou veřejnost … do poloviny roku
 • Uspořádat celou řadu školení a přednášek pro zájemce o využívání konceptu ECDL ve školách, vzdělávacích společnostech, institucích nebo firmách … vše on line
5. ledna 2021
Pokud patříte mezi učitele nebo učitelky, kteří mají zájem využívat ve své škole mezinárodní koncept digitálních dovedností ECDL, pak vězte, že je možné absolvovat většinu odborné přípravy učitelů on line. Také je možné většinu nákladů hradit z prostředků DVPP. Jsme tu pro vás!
30. prosince 2020
Někdy vyzdvihované, někdy přehlížené. Do nedávna příčinou sociálního odloučení, teď, v době koronavirové situace, nástrojem pro udržování sociálního kontaktu. Plné problémů, ale často nepostradatelné. Ano, to jsou digitální technologie. A aby vám digitální technologie dobře sloužily, jsme tu pro vás i v roce 2021. Vaše ECDL. Hodně štěstí!
26. prosince 2020
Mlha přede mnou, mlha za mnou. Ano, tak nějak vypadá reálný svět internetu. Šokující zjištění? Tak vězte, že pouze 2% ze 46 000 studentů středních škol dokáže s jistotou rozpoznat, co jsou žvásty, mlhy, hlouposti, lži nebo manipulace, kterých je internet plný. Vědecky se tomu říká nedostatečné „kritické myšlení“. Chcete-li se naučit, jak v tomhle světě chodit a nezblbnout, tak si zkuste mezinárodní zkoušku ECDL z modulu M15 – Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu). Pokud neuspějete, tak alespoň budete vědět, na čem jste.
24. prosince 2020
Podobně jako v létě, po prvním lockdownu, tak ani po druhé „odstávce“ společnosti nenecháme držitele ECDL indexů na pospas osudu a prodloužíme platnost všech ECDL indexů nejméně o 6 měsíců. Takže žádné obavy o budoucnost, jsme s vámi, vaše ECDL Czech Republic.
18. prosince 2020
Evropská komise představila nový plán vzdělávání - „Digital Education Action plan“, jehož cílem je především podpora rozvoje základních a pokročilých digitálních znalostí a dovedností široké veřejnosti. Zúčastnili jsme se veřejné konzultace, argumentovali horem dolem, ale velká očekávání nemáme. Plánů a iniciativ již byla v minulosti celá hromada a situace se příliš nezměnila.
16. prosince 2020
Líbí se vám více webové aplikace od Googlu než od Microsoftu? Chcete se mezi prvními na světě pokusit složit mezinárodní zkoušku ECDL z nového modulu M346 – Application Essentials (Základy práce s aplikacemi)?Díky nezištné pomoci dvou českých učitelů to není problém. Radek Weis z pardubické chemické průmyslovky pomohl s úpravami zkušebních úloh pro prostředí Google Apps a Luboš Hainc ze střední odborné školy v Roudnici nad Labem pak všechny úlohy pečlivě zkontroloval. Oběma učitelům moc děkujeme za spolupráci.
16. prosince 2020
Studenti z hradecké Kyberny se už nemohli dočkat. Jakmile se uvolnila koronavirová opatření, hromadně se vrhli na dlouho odkládané ECDL zkoušky. Mají je totiž v rámci studia povinné. V této soukromé škole vychovávají nadprůměrně dobré IT profesionály, přesto nemají problém vyučovat také běžné uživatelské digitální dovednosti, kterými se ECDL zabývá. Mnohé školy tyto uživatelské dovednosti přehlížejí a ve stylu „ode zdi ke zdi“ podléhají módním trendům. Možná by se měly zamyslet a svůj přístup přehodnotit. Vždyť kromě profesní specializace by měli být studenti především digitálně gramotní.
8. prosince 2020
Ještě ani neuschnul podpis na smlouvě o akreditaci školy a pražské Gymnázium Christiana Dopplera uspořádalo první ECDL zkoušky, a to pro své pedagogy. Část z učitelů a učitelek dokonce začala zkouškami na pokročilé úrovni v rámci programu ECDL Advanced, což není úplně obvyklé. To si zaslouží obdiv. Držíme jim palce a jsme zvědavi, jak dopadnou.
5. prosince 2020
ZŠ Oblačná v Liberci je škola, kterou opouštějí její žáci s certifikátem ECDL Core v kapse. Tento mezinárodně platný certifikát dokládá, že úspěšně absolvovali nejméně sedm ECDL zkoušek a jsou z pohledu digitálních dovedností připraveni pro vstup na trh práce (i když na to mají většinou ještě dost času). Klobouk dolů. Ne málo z nich, pak na střední škole v hodinách IKT pomáhá vyučujícímu s výukou svých vrstevníků. No není to skvělý benefit, být místo žáka asistentem učitele?
3. prosince 2020
„Veverky“ nelenily a využily nucenou přestávku nejen k úklidu školy, ale také k odborné přípravě svých učitelů v rámci konceptu ECDL. ZŠ Bratranců Veverkových Pardubice sice není první školou, která získala akreditaci testovacího střediska ECDL v době koronavirové, ale je první základkou. Dokonce i pan ředitel dočasně opustil svoji roli šéfa a zasedl do školní lavice k ECDL zkouškám. A hned úspěšně. Gratulujeme panu řediteli i jeho učitelkám a učitelům! Je super, když škola přemýšlí nad tím, co by pro své žáky mohla ještě udělat.
2. prosince 2020
Jsou oblasti, ve kterých bychom se od Italů mohli všichni učit. Kdo by neznal červené Ferrari, Stradivariho housle nebo da Vinciho Monu Lízu? Víte, že již od roku 1999 je ECDL oficiálním standardem pro uznávání digitálních kompetencí na všech veřejných školách a univerzitách v Itálii? A nejde o žádnou překonanou historii. Italské ministerstvo školství každé tři roky obnovuje smlouvu s italskou informatickou společností (AICA), která se o provoz mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL v Itálii stará.
20. listopadu 2020
Tuhle zajímavou výzdobu v učebně informatiky jste už možná viděli. Bez zajímavosti ale není ani to, že učitelé Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí hrají týmovou hru. Hned čtyři z nich úspěšně absolvovali odbornou přípravu testerů v rámci akreditace školy pro mezinárodní koncept ECDL a každý se při tom zaměřil na jinou oblast digitálních technologií. V praxi se tak při ECDL zkouškách svých studentů budou výborně doplňovat.
18. listopadu 2020
Gymnázium Christiana Dopplera míří vysoko. Jde o první školou v historii konceptu ECDL v ČR, jejíž učitelé začali svoji odbornou přípravu rovnou pokročilými zkouškami programu ECDL Advanced. A přesto, že na první pokus ne všichni uspěli, tak vytrvali, a nakonec zvládli úspěšně složit až 15 různých ECDL zkoušek za ztížených podmínek. Škola tak získala mezinárodní akreditaci konceptu ECDL / ICDL pro nebývale vysoký počet oblastí digitálních technologií. Je nadmíru jasné, že se studenti této školy mají od koho učit.
16. listopadu 2020
Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice je první školou, která zvládla absolvovat celý akreditační proces (včetně odborné přípravy učitelů) v době nouzového stavu. Toto gymnázium tak rozšířilo komunitu cca 24 000 škol z celého světa, které dělají pro své studenty více, než musí. Její studenti budou moci na půdě školy nejen získat některý z mezinárodně platných ECDL certifikátů, ale podle plánů ředitelky školy, tyto certifikáty také uplatnit u školních maturit.
12. listopadu 2020
Více než 50 000 studentů rumunských středních škol využilo od roku 2010 možnost nahradit si jednu ze svých maturitních zkoušek odpovídajícím ECDL certifikátem. Nejen že maturita tak byla pro ně o něco méně stresující, ale navíc získali mezinárodně uznávaný doklad o svých digitálních dovednostech, který jim usnadnil vstup na trh práce. V rámci tzv. pokusného ověřování již dokonce takovou možnost mají, díky MŠMT, také studenti asi dvacítky českých středních škol.
6. listopadu 2020
V Portugalsku na to jdou trochu zhurta.Všichni učitelé a lektoři v oblasti vzdělávání dospělých v oboru ICT musí mít odpovídající ICT kvalifikaci. Bez výjimky. Jedinou přípustnou alternativou je certifikát ECDL získaný na základě praktických zkoušek z předepsaných oblastí digitálních technologií.
19. října 2020
Za podpory Generálního ředitelství Úřadu práce ČR jsme se rozhodli uspořádat 14 online školení pro 14 krajských poboček Úřadu práce. Pracovníci krajských poboček si tak mohou zvýšit povědomí o digitálních dovednostech vhodných pro trh práce, mohou se seznámit s připravovaným rekvalifikačním programem pro Průmysl 4.0 nebo prodiskutovat postup, jak odhadnou úroveň digitálních dovedností uchazečů o zaměstnání.
Seminář KPÚP 2020

Zajímavá místa vybraných ECDL sylabů (výtah ze vzdělávacího materiálu projektu FranklinCovey)

Metodika identifikace úrovně digitálních kompetencí klientů ÚP
16. října 2020
Zkoušky z modulu určeného pro úplné začátečníky pod kódovým označením M346 – Application Essentials (Základy práce s aplikacemi), který je zaměřený na základy používání těch nejběžnějších webových kancelářských aplikací nyní můžete skládat také v prostředí Google Apps. Za pomoc při přípravě testových úloh pro toto prostředí děkujeme učiteli z pardubické chemické průmyslovky, panu Radkovi Weisovi.
8. října 2020
Jak jsme slíbili, pustili jsme se do lokalizace zcela nového ICDL modulu M19 – Základy robotiky (Robotics) Na našem webu (http://www.ecdl.cz/sylaby_standard.php) je již nyní k dispozici lokalizovaná verze ICDL Sylabu, která definuje vzdělávací obsah tohoto modulu. Vybraní učitelé ZŠ a SŠ, akreditovaní testeři ECDL, kteří využívají při výuce některou z běžně dostupných robotických stavebnic, s námi nyní budou připravovat a ladit praktické zkušební úlohy. Věříme, se nám vše společně podaří a že brzy po novém roce umožníme žákům i studentům škol, resp. české veřejnosti absolvovat mezinárodně platnou zkoušku z této prudce se rozvíjející oblasti digitálních technologií.
2. října 2020
Trivis Střední škola veřejnoprávní Brno jako první v ČR umožnila svým studentům absolvovat zcela novou mezinárodně platnou zkoušku z oblasti webových kancelářských aplikací. Ještě to nejsou ani dva měsíce, co byl pro českou veřejnost uvolněn tento nový ICDL modul M346 – Application Essentials. Věříme, že studenti této školy budou úspěšní a gratulujeme vedení školy i jejím učitelům k historickému prvenství.
23. září 2020
Dezinfekce rukou, roušky na ústech, o přestávkách dezinfekce stolů a židlí, otevřená okna a průvan. To všechno provázelo několikahodinový maraton přednášek pro studenty všech oborů Střední školy AGC a.s. v Teplicích. Budoucí ajťáci, manažeři a ekonomové, technici i učitelky mateřských škol, všichni naslouchali informacím o digitálních dovednostech, které by pro ně mohly být v budoucnu užitečné. Doufáme, že většinu z celkového počtu více než stovky studentů školy přednášky zaujaly.
11. září 2020

Uznávání certifikátů digitálních kompetencí u školních maturit!

MŠMT přijalo náš návrh a vyhlásilo na dobu tří let tzv. „pokusné ověřování“ zaměřené na uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Princip je velmi jednoduchý. Vedení školy může rozhodnout o tom, jaké mezinárodně platné certifikáty z oblasti digitálních technologií a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části MZ. Přitom stačí, když vé maturanty bude včas o této skutečnosti informovat a když stanoví hodnotící kritéria. Na rozdíl od maturity z jazyků je možné v oblasti digitálních kompetencí uznat pouze část MZ, nikoli nahradit MZ jako celek, zato lze využít i více různých typů certifikátů najednou.

Možnost škol uznat svým maturantům mezinárodní certifikáty digitálních kompetencí přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti digitálních technologií, ale také výrazně prospěje studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v této oblasti.

Bližší informace získáte na webu ministerstva, na této adrese.

1. září 2020
Z pohledu mezinárodního konceptu ECDL historicky nejúspěšnější základka Pelhřimov, Osvobození, uspořádala pro své učitele malý seminář, a to navzdory hektickému začátku školního roku. Za přítomnosti místostarosty města Pelhřimov a ředitelky školy se učitelé seznámili s tím, co je nového v oblasti konceptu ECDL a jaké jsou nejmodernější celosvětové trendy v oblasti digitálních kompetencí a vzdělávání žáků základních škol. Věříme, že to pro ně bylo inspirativní a že jejich žáci budou při ECDL zkouškách nejméně tak úspěšní, jako tomu bylo v minulosti.
28. srpna 2020
Prezentujeme Vám poslední z řady krátkých videí, které je součástí vzdělávacího programu pro ředitele a ředitelky škol zaměřeného na posílení strategické složky digitální gramotnosti. Tentokrát můžete nahlédnout do několika učeben špičkově vybavené střední školy. Video doplňuje téma č. 5 vzdělávacího programu s názvem – IT minimum pro vedoucí pracovníky škol.

Videoklip ke shlédnutí zde.

25. srpna 2020

V současné době se věnujeme lokalizaci zcela nového ICDL modulu M19 – Základy robotiky (Robotics).

Za pomoci pěti nadšených učitelů (dvou se základních škol, dvou z odborných škol a jednoho z gymnázia) bychom rádi tuto zajímavou mezinárodní certifikační zkoušku zpřístupnili české veřejnosti do září tohoto roku. Po pečlivém zvážení jsme jako testovací prostředí vybrali stavebnici Lego Mindstorms (NXT, EV3). Stranou našeho zájmu ale nezůstanou ani jiné typy robotických stavebnic.

18. srpna 2020
Kancelář ECDL-CZ právě uvolnila nové verze testových úloh pro pokročilou mezinárodní zkouška z tabulkového procesoru připravené podle nejnovějších mezinárodních standardů Advanced Sylabu 3.0. V některých zemích je tento ECDL modul nově nazýván „Management Spreadsheets“, a to něco napovídá.
10. srpna 2020
Další z řady krátkých videí, které je součástí vzdělávacího programu pro ředitele a ředitelky škol zaměřeného na posílení strategické složky digitální gramotnosti. Tentokrát se můžete podívat, jak vypadá špičkové vybavení střední školy v oblasti informačních systémů. Video doplňuje téma č. 7 vzdělávacího programu s názvem – Informační systémy v malé a střední organizaci.

Videoklip ke shlédnutí zde.

6. srpna 2020
Pro úplné začátečníky, kteří mají obavy sáhnout na myš a klávesnici jsme uvolnili nový lokalizovaný ICDL modul zaměřený na základy používání těch nejběžnějších webových kancelářských aplikací. Zkoušky z tohoto modulu pod kódovým označením M346 – Application Essentials můžete již od této chvíle skládat v následujících akreditovaných střediscích:
■ Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ■ ABS WYDA - vzdělávací společnost Žďár nad Sázavou ■ SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762 ■ Trivis Střední škola veřejnoprávní Brno ■ Námořní akademie Praha ■ OA a SOŠ CR Choceň
4. srpna 2020
Pomalu se stává tradicí, že učitelé o prázdninách věnují část volného času na rozšiřování své akreditace a přijíždí k nám složit ECDL zkoušky z nejnovějších modulů. Letos jednoznačně vede pokročilá zkouška z tabulkového procesoru, ale zájem je také o digitální marketing nebo základy programování a informatického myšlení.
27. července 2020
Další z řady krátkých videí, které je součástí vzdělávacího programu pro ředitele a ředitelky škol zaměřeného na posílení strategické složky digitální gramotnosti. Tentokrát se můžete podívat, jak vypadá špičkově vybavená střední škola pro výuku v oblasti domácí automatizace. Video doplňuje téma č. 8 vzdělávacího programu s názvem – Automatizace procesů v organizaci.

Videoklip ke shlédnutí zde.

21. července 2020
Zájem studentů o složení mezinárodně platných zkoušek ECDL / ICDL na OA a SOŠ Choceň je tak velký, že jim studenti dávají přednost před prázdninovým odpočinkem. Neodpočívají ani jejich učitelky, které do roztrhání těla organizují v době své dovolené jeden termín ECDL zkoušek za druhým. Všichni si zaslouží náš obdiv i úctu.
16. července 2020
Vyvinuli jsme vzdělávací program pro ředitele a ředitelky škol, zaměřený na posílení strategické složky digitální gramotnosti. Zde je první z řady krátkých videí, v tomto případě video, které doplňuje téma č. 6 vzdělávacího programu s názvem – Technické a programové vybavení škol. Máte možnost se podívat, jak může vypadat špičkově vybavená střední škola.

Videoklip ke shlédnutí zde.

1. července 2020
Už několik let jsme partnery Akademie digitálního managementu v Olomouci, protože nám jde o společnou věc, o dobrovolné, efektivní a účinné vzdělávání veřejnosti v oblasti digitálních kompetencí. Nový ročník profesního studia MBA zaměřený na management, digitální technologie a jejich využívání v praxi startuje 19. září 2020 a soudě podle plánovaných přednášek bude opět zajímavý. Můžete se informovat přímo na webu ADM. Jsme moc rádi, že můžeme, prostřednictvím přednášek Jiřího Chábery přispívat k vytvoření či k vyjasnění profesionálního pohledu účastníků tohoto MBA studia na digitální kompetence, které téměř všichni potřebujeme nejen pro běžný občanský život, ale také pro nalezení, udržení nebo posílení svého uplatnění na trhu práce.
25. června 2020
M16 - Základy informatického myšlení a programování(Computing). Jedna z novějších ECDL zkoušek zaměřená na formování informatického myšlení, algoritmickou logiku a naprosté základy programování. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

24. června 2020
Jsme hrdi na to, že jsme alespoň trochu mohli přispět ke smysluplnému využití nejmodernějších vzdělávacích technologií, které v rámci projektu Center interaktivní výuky (CIV) dodala Praha do SŠAI Weilova zvané Weilovky. Weilovka je jedna z několika škol v ČR, kde vedení školy dokázalo přesvědčit své učitele, aby se dlouhodobě a systematicky věnovali zdokonalování svých vlastních digitálních dovedností, a to s pomocí mezinárodního konceptu ECDL. Většina kantorů této školy může (nejen) díky ECDL snadněji začít využívat čtyři zbrusu nové, technologicky špičkově vybavené učebny.
23. června 2020
První obchodní akademií, která hodlá využívat nové pokročilé ECDL moduly Data Analytics a Financial Spreadsheets nejen při běžné výuce, ale také u školních maturit, je Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Pro ekonomy se zaměřením na IT je to perfektní volba! Tahle moravská škola se nově zařadila do komunity tisíců škol po celém světě, které to s výukou přenositelných digitálních kompetencí podle mezinárodních standardů myslí vážně. Gratulujeme vedení školy a všem kantorům, kteří úspěšně absolvovali odbornou přípravu v rámci akreditačního procesu školy.
20. června 2020
M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security). Ukažte všem, že umíte digitální technologie zvládat bezpečně. Nezáleží, zda jste úředník, učitel, absolvent střední školy či pracovník nemocnice. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

19. června 2020
Ředitelky školy rozhodla, že Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, bude v rámci školních maturit uznávat vybrané mezinárodně platné zkoušky ECDL a hned 17 maturantů této možnosti využilo. Přes koronavirové problémy všichni zkoušky úspěšně zvládli. Zbývá jen dodat, že silná motivace je klíčem k úspěchu a strach z poznání je horší, než poznání samo.
17. června 2020
M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)

Digitální marketing je jednou z nových oblastí digitálních kompetencí celosvětového konceptu ECDL / ICDL, kterými by měl vládnou každý, kdo se pohybuje v reklamě, obchodě nebo podnikání. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

11. června 2020
Celkem těžko uvěřitelných 600 termínů ECDL zkoušek proběhlo do dnešního dne na jednom z nejlepších gymnázií, které dlouhodobě využívá mezinárodní koncept ECDL / ICDL při výuce. Každým rokem více než stovka studentů absolvuje 9 vybraných zkoušek a téměř 2/3 z nich více než překoná pomyslnou laťku „Digital Competence“ (Digitální kvalifikace). Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 také jako jedna z prvních začala využívat koncept ECDL v rámci školních maturit.
5. června 2020
Kromě nových pokročilých a profesně orientovaných ICDL modulů, připravujeme také moduly pro úplné, ale opravdu úplné začátečníky, kteří se bojí sáhnout na myš a klávesnici (Computer & Online Essentials a Application Essentials). Posledně jmenovaný modul zaměřený na základy používání těch nejběžnějších aplikací (pod kódovým označením M346) uvolníme pro veřejnost ještě do prázdnin.
3. června 2020
ECDL - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracovávání informací z internetu (modul M15)

Chcete umět odlišit, kterým informacím můžete věřit a jak získané informace správně vyhodnotit, pak je tento modul určený právě Vám. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

3. června 2020
ICDL - Analýza a vizualizace dat (modul AM8)

Pokud Vás baví analýza dat a tvorba reportů, potom máte možnost získat jeden z najatraktivnějších certifikátů ECDL Advanced "Data Analytics". Váš současný či potencionální zaměstnavatel to jistě ocení. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

3. června 2020
AM7 - Finanční tabulky (Financial Spreadsheets)

Mezinárodní zkouška z tohoto modulu je pravděpodobně tou nejtěžší, kterou ECDL pamatuje. Je určená pro zkušené uživatele tabulkových procesorů. Digitální dovednosti, které tato zkouška pokrývá, patří na trhu práce mezi nejžádanější, a to téměř bez ohledu na profesi.Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

2. června 2020
Obhájili jsme prestižní ocenění Mezinárodní společnosti pro technologie ve vzdělávání (ISTE), komunity globálních pedagogů, kteří věří ve schopnost a sílu technologií transformovat výuku a učení, urychlit inovace a řešit těžké problémy ve vzdělávání. Ocenění „Seal of Alignment Student Standard“ nám bylo uděleno na další tři roky.
1. června 2020
Dne 1. 6. 2020 uvolnila kancelář ECDL-CZ pro českou veřejnost pokročilý ICDL modul AM7 – Finanční tabulky (Financial Spresadsheets). Tato nová, mezinárodně standardizovaná zkouška patří, podobně jako nedávno uvolněná zkouška AM8 – Analýza a vizualizace dat (Data Analytics), do programu ICDL Professional určeného pro zkušené uživatele tabulkových procesorů. Digitální dovednosti, které obě zmíněné mezinárodní zkoušky pokrývají, patří na trhu práce mezi nejžádanější, a to téměř bez ohledu na profesi.

Na revizi české lokalizace se podílely více než 4 desítky testerů ECDL. Všem děkujeme za pomoc. Sylaby obou modulů s popisem vzdělávacího obsahu najdete zde.

28. května 2020
Dne 27. 5. 2020 se na OA a SZŠ Blansko , konaly praktické školní maturity. Někteří studenti měli maturitu kratší, a to díky rozhodnutí ředitele školy, že úspěšným absolventům předepsaných ECDL zkoušek uzná (chcete-li „odpustí“) tu část školní maturity, která se týká informačních technologií. Body pro výsledné maturitní hodnocení studenti získali podle dosažené úspěšnosti těchto mezinárodně platných ECDL zkoušek. Gratulujeme úspěšným studentům a děkujeme vedení školy.
25. května 2020
Polovina maturantů OA a SOŠ CR Choceň stihla i v době koronaviru úspěšně složit všech ředitelem požadovaných 10 (slovy deset!) ECDL zkoušek, a ten jim tak mohl uznat část jejich praktických maturit. Budoucí obchodníci, úředníci a pracovníci cestovek tak poněkud vyčnívají mezi svými vrstevníky, a to nejen v rámci svých oborů a své školy. Všichni úspěšně prošli (mimo jiné) zkouškami z grafiky, programování webových stránek a databází, a dva studenti dokonce v rámci maturit získali nejvyšší dostupný certifikát ECDL Expert (což má v ČR jen několik stovek lidí). Klobouk dolů.
20. května 2020
Pouze 2 % ze 46 000 studentů má „kritické myšlení“. Mezinárodní asociace pro hodnocení vzdělávacích výsledků (IEA) zkoumala schopnosti a dovednosti desítky tisíc studentů a učitelů za 14 zemí světa a došla k závěru, že nestačí vedle digitálních technologií pouze vyrůstat nebo těmito technologiemi vybavit školy. Co takhle přestat tenhle virální problém podceňovat a třeba si zkusit složit mezinárodní zkoušku ECDL z modulu M15 – Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu)? Alespoň budete vědět, na čem jste.
18. května 2020
Držíme slovo. Tak, jak jsme slíbili, nezávisle na vládních zmatcích, bez ohledu na úředního šimla a bez nesplnitelných podmínek jsme automaticky prodloužili dobu platnosti všech typů ECDL indexů tisícům účastníků ECDL zkoušek v ČR, a to hned o 6 měsíců! Všichni aktivní účastníci ECDL zkoušek tak mohou v klidu pokračovat v započatém díle. Ať se jim podaří vše, co mají v plánu.
15. května 2020
Další střední škola se rozhodla uznávat vybrané úspěšně složené ECDL zkoušky při školní maturitě. Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se zařadila mezi školy, které si uvědomily, že uznávání ICT certifikátů u maturit může být prospěšné pro všechny strany. Studenti mají motivaci, zkrátí si trochu maturitu a navíc získají, vedle maturitního vysvědčení, také mezinárodně platný doklad o svých digitálních kompetencích. Až se princip uznávání zaběhne a bude ho využívat více studentů, tak kantoři dost možná ušetří také trochu času a energie a škola pak část organizačních nákladů na praktické školní maturity. Standardizace vzdělávání i objektivní hodnocení je třešnička na dortu, … anebo je to cíl?
14. května 2020
Ne každý podnikatel je lump a ne každá firma se snaží zákazníka okrást! . Jsou i takoví podnikatelé a takové komerční firmy, které cítí potřebu veřejnosti přímo nebo nepřímo dobrovolně a bez nároku na odměnu pomáhat. Má to i anglický název, říká se tomu Corporate Social Responsibility (Firemní společenská odpovědnost). A pro příklad nemusíme chodit daleko – česká technologická společnost CertiCon a.s., která na trzích celého světa působí již přes 20 let, stejně dlouhou dobu podporuje provoz a rozvoj mezinárodního konceptu ECDL / ICDL v České republice.
13. května 2020
Pilotní ověřování našeho vzdělávacího projektu pro vedoucí pracovníky škol jsme uspořádali i v době koronavirové. Říkáte si, dneska žádný problém… Jak ale na dálku zařídit interaktivní fyzickou prohlídku technického a programového vybavení vybrané školy, která je součástí tohoto programu, když tam jednoduše nemůžete? Řešením bylo narychlo natočit „videoexkurze“ a uspořádat online meeting. A výsledek? Fascinující! Však uvidíte sami. Postupně budeme na naší FB stránce zveřejňovat jednotlivá videa. Když si počkáte, uvidíte pravděpodobně jednu z nejlépe a nejzajímavěji vybavených středních škol v ČR!
27. dubna 2020
Nic nového pod sluncem! To už křičíme do světa řadu let! Podle nejnovější studie IDC, která se zaměřila na digitální dovednosti z pohledu zaměstnavatelů, máme problém. Stát sice podporuje řadu vzdělávacích programů, školství se také intenzivně snaží, ale tyto vzdělávací programy se často zaměřují jen na lidi, kteří již nějaké digitální dovednosti mají. Jistě, že AI, VR, 3D, robotika nebo programování, … to všechno je moderní, potřebné a zajímavé, ale pomyslné nůžky mezi vysoce kvalifikovanými odborníky a lidmi bez dostatečných přenositelných digitálních dovedností se stále více a více rozevírají. Co takhle začít, po vzoru řady zemí ve světě, konečně systémově využívat mezinárodní koncept ECDL / ICDL a tenhle problém vyřešit?
22. dubna 2020
Nevíte, o čem je ECDL modul „Data Protection“ nebo proč vzniklo GDPR? Mrkněte se na film The Circle a bude vám jasno.
21. dubna 2020
Není rybaření jako rybaření. Fishing jako Phishing. Někdo chytá ryby na udici a někdo lidi na jejich neznalost, neschopnost nebo neochotu dodržovat při používání digitálních technologií elementární pravidla hry. V kyblíku se tak místo ryb mohou ocitnout nejen přístupová hesla, čísla bankovních účtů nebo platebních karet, ale také jména milenek. Kdo ví, co by bylo horší. Úspěšní absolventi mezinárodně uznávané ECDL zkoušky z modulu M12 – IT Security (Bezpečné používání informačních technologií) se ale chytit nedají.
20. dubna 2020
Hlavní příčinou kolapsu škol či nemocnic po útocích počítačových virů (nejen typu Ransomware) není ve většině případů nedostatečná IT infrastruktura, ale jednoduše nízké digitální kompetence uživatelů počítačů a počítačových sítí. Plně chápeme, že nakoupit rychlejší servery a sofistikované síťové prvky je snazší než se věnovat systematickému, efektivnímu a měřitelnému vzdělávání zaměstnanců. Nebylo by ale mnohem levnější a smysluplnější, kdyby vybraní zaměstnanci povinně skládali třeba zkoušku ECDL z modulu M12 – IT Security (Bezpečné používání informačních technologií)?
17. dubna 2020
Školy jsou sice zavřené, ale digitální stopy některých z nich nelze přehlédnout. Pokud právě teď z nudy trávíte čas na sociálních sítích, udělejte pro sebe něco užitečného a mrkněte na videonávody SPŠE V Úžlabině. Můžete se tak nenásilně zdokonalit ve vybraných oblastech digitálních technologií a kdo ví, třeba také později složit některé z mezinárodně uznávaných ECDL zkoušek. A žádné obavy..., strach z poznání bývá horší než poznání samo.
17. dubna 2020
Odbornou přípravu ECDL testerů jsme přizpůsobili současným možnostem. Školení pro odbornou veřejnost proběhne na dálku, plně elektronicky dne 22. 4. 2020: Koncept ECDL, Informační systém I a Ekonomika a cenová politika. Školení je určeno zájemcům o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Stačí se přihlásit mailem na administrativa@ecdl.cz. Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Těm, kteří již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
15. dubna 2020
Kdo by neznal Flynna Carsona, fiktivní postavu filmového knihovníka, který s nasazením života bránil artefakty ve své knihovně? Doslechli jsme se, že nedávno navštívil také Městskou knihovnu v Praze a trochu tam zvířil prach. Nově máte v této knihovně možnosti zdarma si vypůjčit vybrané e-knihy se vzdělávací a ICT tématikou. Od Flynna to sice nebude,ale tituly jako ICT Metodik, ICT koordinátor, Webináře ve vzdělávání či Web writing také stojí za to.
8. dubna 2020
Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že „Téměř polovina dospělých v Evropě má potenciál pro zlepšování dovedností nebo pro rekvalifikaci“. Tuto skutečnost my již dávno víme z výsledků praktických zkoušek ECDL. Když toto tvrzení přeložíme do češtiny, tak 128 000 000 dospělých v EU, tj. 46 % obyvatel EU, jsou lidé, kteří buď neumí s počítačem vůbec, anebo mají tak povrchní digitální dovednosti, že si s nimi v praxi sotva vystačí. O smysluplném a efektivním využívání digitálních technologií na trhu práce nemůže být ani řeč. Pro úplnost ale musíme dodat, že se zpráva EU netýká jen digitálních dovedností. Podrobnosti zde.
7. dubna 2020
Šířící se koronavirová infekce přinutila hodně lidí trávit neobvykle hodně času u počítačů, a to i ty méně počítačově zdatné. To je přímo živná půda pro hackery, kteří využívají neznalosti, nepozornosti nebo nedisciplinovanosti lidí. Na internetu můžete najít spoustu hraběcích rad, jak takovému nebezpečí čelit. Prý stačí zakázat makra a mazat e-maily z neznámého zdroje. Omyl…, tohle opravdu nestačí. Jediný způsob, jak se takovému nebezpečí bránit dnes i v budoucnu, je stát se digitálně gramotným! Kdo netuší, co by proto mohl udělat, nechť se podívá na naše stránky, a to především na moduly M12 – IT Security a M15 – Information Literacy. Hlavu vzhůru a užijte si Velikonoce.
2. dubna 2020
Statutární město Karviná patří mezi zaměstnavatele, kteří si uvědomují význam digitálních kompetencí a jejich zásadní vliv na efektivitu a produktivitu práce s digitálními technologiemi. Vedení města už 15 let proto rok co rok motivuje své nově příchozí zaměstnance ke vzdělávání prostřednictvím vybraných ECDL zkoušek, které realizuje ve spolupráci s akreditovaným testovacím střediskem POE EDUCO Nový Jičín. Poslední termín certifikačních zkoušek ECDL proběhl několik dní po vyhlášení nouzového stavu za velmi přísných hygienických podmínek, a to s úspěšností téměř 92 %. Gratulujeme a děkujeme za příklad dobré praxe!
1. dubna 2020
Tak, jak naučila nouze Dalibora housti, tak se Češi v karanténě učí používat digitální technologie především díky nutnosti komunikovat na dálku. Kdo neslyšel o této staré pověsti, nechť si přečte Jiráskovu klasiku, času má dosti. Nezbytnost či svízelná situace donutila člověka dělat něco, co nechtěl a jinak by to ani nesvedl. Z té lepší stránky máme radost a držíme všem palce. Jen pozor, abychom neusnuli na vavřínech…, digitální technologie neslouží jen pro komunikaci a zábavu a učit se je třeba celý život, a nejen v koronavirové karanténě.
26. března 2020
Co bychom dneska všichni v karanténě dělali, nebýt internetu. Stát se tohle před 25 lety, kdy největší vymožeností byl modem o rychlosti 2400 bitů za sekundu a Windows 95 nebo 3.11 (což, světe div se, mnozí z nás ještě pamatují), tak bychom všichni asi jen lenošili. Ne proto, že bychom nemohli mezi sebou komunikovat, ale proto, že by lehla ekonomika. Buďme za internet rádi!
25. března 2020
Rádi bychom ujistili všechny držitele platných ECDL indexů, že automaticky prodloužíme jejich platnost nejméně o dobu, po kterou bude trvat neplánované uzavření škol. Nemusíte se obávat, že byste kvůli epidemii koronavirové infekce nemohli včas dokončit své ECDL zkoušky a přišli tak o možnost získat některý z vysněných ECDL certifikátů. Buďte trpěliví, odpovědní a ohleduplní! Jsme s vámi, tým ECDL-CZ.
21. března 2020
Druhou část pilotního ověřování vzdělávacího projektu pro ředitele a vedení škol s názvem: „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedení škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“, plánovanou na tento týden, jsme museli díky koronaviru odložit na neurčito. Součástí programu totiž byly kromě jiného praktické ukázky moderního technického vybavení a technologických řešení, které měla prezentovat Střední průmyslová škola na Proseku. V tomto případě online prezentace není zcela nejvhodnější. Pevně věříme, že se v dohledné době v pořádku všichni osobně setkáme. Včas vás budeme o náhradním termínu informovat.
20. března 2020
Celonárodní karanténa nás donutila k tomu, abychom přizpůsobili odbornou přípravu ECDL testerů současným možnostem. Historický primát prvního školení spojeného s prezentací možností národního informačního systému WASET, které dnes proběhlo na dálku, plně elektronicky, drží již navždy TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové. Popravdě, pro posluchače asi celkem pohodlné, ale pro lektora noční můra. Digitální technologie přece jen mají své limity. Oční kontakt se navazuje těžko, sledovat reakce publika je prakticky nemožné a o emocích ani nemluvě. Naštěstí byli dnešní zájemci o získání akreditace testovacího střediska ECDL z těch, kteří s digitálními technologiemi rozhodně problém nemají. Děkujeme za spolupráci!
19. března 2020
Pojďme pomoci těm, kteří jsou méně technicky zdatní, a to, co my považujeme za normální a běžné, je pro ně nedosažitelné! Vyzýváme všechny držitele ECDL certifikátů, všechny digitálně gramotné a digitálně kvalifikované spoluobčany, pomozte svým rodičům a prarodičům, známým i sousedům, starším nebo zdravotně postiženým, všem, kteří mají problémy nainstalovat či nastavit nástroje pro online komunikaci. Pomozte jim založit účty na sociálních médiích, aby mohli udržovat kontakt se svými nejbližšími. Půjčte jim tablet nebo notebook, připojte je k internetu. Mezi námi jsou tři milióny lidí, kteří s tím mají problémy a vaši pomoc uvítají. Děkujeme!
13. března 2020
Akreditované školy jsou zavřené a zkoušky ECDL probíhají pouze v některých komerčních vzdělávacích organizacích. Kdybyste byli v potížích a nutně potřebovali složit nějakou ECDL zkoušku v době vyhlášeného nouzového stavu, pak zavolejte nebo napište. Uděláme pro vás i nemožné. Hlavně zdraví přeje tým ECDL-CZ.
5. března 2020
Jestli si myslíte, že mezinárodní koncept ECDL je pouze pro středoškoláky nebo dospělé, pak se mýlíte. Také žáci 2. stupně základních škol mohou systematicky a efektivně rozvíjet své digitální znalosti a dovednosti s využitím celosvětového standardu digitálních kompetencí ECDL/ICDL. Důkazem je ZŠ Olomouc ve Stupkově ulici, ZŠ Pelhřimov v ulici Osvobození nebo ZŠ Liberec v Oblačné ulici.
2. března 2020
Ještě stále pochybujete o tom, že je pro vás důležité znát a dodržovat pravidla bezpečného chování na internetu? Stále nevíte, proč byste si měli složit ECDL zkoušku z oblasti bezpečnosti (Modul M12 – IT Security)? Pokud pochybujete, vyrazte do kina na nově uváděný film „V síti“. Pak pravděpodobně změníte názor...
24. února 2020
Koncem února 2020 se na SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi uskutečnily tři přednášky o digitálních kompetencích a konceptu ECDL . Přítomni byli studenti z maturitního studia oboru informatika a gastronomie, žáci učebních oborů cukrář, kuchař, číšník, prodavač a nechyběli ani studenti nástavbového studia po vyučení. Všichni studenti spolu s učiteli a panem ředitelem jsou důkazem, že chytré děti a dobré učitele lze najít na různých místech České republiky. A ještě si zde k obědu můžete dát "klasiku" a zavzpomínat na svá studentská léta.
19. února 2020
Více než 30 budoucích IT odborníků z rakovnické průmyslovky Emila Kolbena se přišlo na vlastní oči přesvědčit, jaký je chod moderní IT firmy CertiCon. Naši kolegové a kolegyně se jim věnovali a kdo ví, třeba jsme některé z nich neviděli naposledy. Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník patří mezi nejvýznamnější školy ve svém regionu a navíc je také akreditovaným střediskem konceptu ECDL/ICDL.
13. února 2020
Česká verze mezinárodně platné ICDL zkoušky z modulu AM8 – Analýza a vizualizace dat (Data Analytics) je připravena. Každý, kdo ve své profesi rutinně pracuje s daty nebo se v této oblasti vidí v budoucnu, si může ověřit své znalosti a získat mezinárodně platný doklad o svých digitálních kompetencích. Zkoušku lze absolvovat v prostředí Microsoft Excel 2016 / 2019 a Power BI Desktop.
6. února 2020
Jak rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál.
Jde o podtitul vzdělávacího modulu pro ředitele, ředitelky a další vedoucí pracovníky škol, který připravila ECDL Czech Republic v rámci projektu „Cesta k výjimečnosti“ vedeného českým zastoupením americké společnosti FranklinCovey Education.

Ve spolupráci s pražskou Střední průmyslovou školou na Proseku, která poskytla profesionální servis v podobě špičkově vybavené učebny a technického dozoru, uspořádala 5. února 2020 pracovní skupina ECDL Czech Republic první běh pilotního ověřování vzdělávacího modulu s názvem „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. Smyslem tohoto vzdělávacího modulu je zlepšit informovanost vedoucích pracovníků škol o digitálních technologiích používaných v malých a středních organizacích a rozšířit povědomí o možnostech a způsobech využívání těchto technologií v podmínkách škol.
Tiskovou zprávu najdete zde.
23. ledna 2020
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 18. 2. 2020 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém I a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Těm, kteří již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
16. ledna 2020
Již 5. února proběhne na půdě pražské SPŠ na Proseku první část pilotního ověřování nového vzdělávacího programu „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedení škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. Tento program je součástí vzdělávacího projektu společnosti Franklin Covey Education. Bližší informace na zde.
15. ledna 2020
Několik desítek akreditovaných testerů mezinárodního konceptu ECDL / ICDL provedlo revizi české verze testových úloh nového pokročilého modulu AM8 – Analýza a vizualizace dat (Data Analytics). Již začátkem února budou moci první zájemci o oblast práce s daty v ČR prokázat, že na to mají, a získat tak jako jedni z prvních na světě mezinárodně platný Certifikát ECDL / ICDL Profile - Data Analytics. Zkoušku bude možné absolvovat v prostředí Microsoft Excel 2016 / 2019 a Power BI Desktop. A že to má smysl, to si buďte jistí, protože v oblasti řízení firem jde o jednu z nejžádanějších digitálních kompetencí v technologicky rozvinutých zemích.
5. ledna 2020
Co nového pro vás chystáme v roce 2020?
 • pro pokročilé uživatele mezinárodně platnou zkoušku – Data Analytics (Analýza a vizualizace dat)
 • pro neméně pokročilé uživatele se zájmem o peníze – Financial Spreadsheets (Finanční tabulky)
 • pro začátečníky, kteří permanentně nestíhají – Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem) a Application Essentials (Základy práce s aplikacemi)
 • další zajímavé přednášky pro žáky i učitele
 • a možná stihneme i modul Robotics (Základy robotiky)
12. prosince 2019
Od 12. prosince 2019 můžete v ČR skládat mezinárodní zkoušku z databází v prostředí LibreOffice Base 6, a to vše podle nejnovějších ECDL / ICDL standardů (Sylabus 6.0). Za spolupráci při lokalizaci testových úloh patří opět dík Radkovi Weisovi, učiteli informatiky z pardubické chemické průmyslovky.
9. prosince 2019
Střední škola automobilní a informatiky (SŠAI), mezi Pražáky známá jako Weilovka, vytrvale kráčí po cestě, která patří mezi nejobtížnější – a sice vzdělává své vlastní kantory. Vedení školy v čele s ředitelem je motivuje, aby si průběžně zvyšovali své osobní digitální kompetence a skládali vybrané ECDL zkoušky. Nemusí přitom chodit nijak daleko, protože škola má své vlastní akreditované středisko ECDL.
5. prosince 2019
Zdaleka nejžádanější digitální dovednost na trhu práce téměř po celém světě představuje schopnost umět využívat široké možnosti tabulkového procesoru, zejména Excelu. Kromě velice rozšířené zkoušky ECDL v základní a pokročilé úrovni obtížnosti nově existují dvě mezinárodně platné zkoušky ICDL, a to pro oblast analýzy a vizualizace dat (Data Analytics) a pro oblast finančních tabulek (Financial Spreadsheets). Zájemce o tyto zkoušky s vyšší obtížností a s mimořádnou uplatnitelností na trhu práce potěšíme – obě zkoušky budou v ČR dostupné na jaře. Data Analytics koncem ledna a Financial Spreadsheets o pár měsíců později.
3. prosince 2019
Čtyři studenti z Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci našli odvahu a dobrovolně absolvovali své první mezinárodní ECDL zkoušky. Premiéra to nebyla jen pro ně, ale také pro jejich učitele. A dopadlo to náramně dobře! Ze šestnácti zkoušek jen jediné zaváhání. Gratulujeme k úspěšné premiéře studentům školy, učitelům i vedení školy, které v zapojení do mezinárodního konceptu ECDL / ICDL vidí smysl.
26. listopadu 2019
Krásná historická budova, ve které sídlí Gymnázium Polička, dnes zažila téměř plnou aulu prváků. Přišli si poslechnout něco o ECDL a digitálních dovednostech pro budoucnost. Stranou nezůstalo ani vedení školy v čele s ředitelem. Jsme opravdu rádi, že se v Čechách našlo další gymnázium, které se rozhodlo systematicky dělat pro své studenty více, než podle RVP musí.
15. listopadu 2019
Stoletá základní škola Bratranců Veverkových v Pardubicích se rozhodla vzdělávat své žáky v oblasti digitální gramotnosti v souladu s mezinárodními standardy konceptu ECDL / ICDL. Všichni učitelé a učitelky v čele s ředitelem, kteří se zúčastnili úvodního představení konceptu ECDL na půdě školy, byli podle prvních reakcí spokojeni a projevili zájem aktivně se na věci podílet.
12. listopadu 2019
Více než šedesát budoucích strojařů, elektrikářů a ajťáků z VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí si včera přišlo na téměř hodinu poslechnout, co jim může nabídnout koncept ECDL. Podle slov paní ředitelky jsou absolventi školy nadprůměrní v jazycích a pokud budou moci na trhu práce snadno doložit také své digitální kompetence, budou úspěšnější než jejich vrstevníci.
8. listopadu 2019
Důvěryhodná analýza požadavků na dovednosti zaměstnanců v souvislosti s dopady Průmyslu 4! Autor studie, McKinsey Global Institute si uvědomuje rozdíl mezi profesními IT kompetencemi a základními digitálními dovednostmi, nezapomíná na obyčejné lidi, kteří nikdy nebudou IT odborníky, ale digitální technologie budou využívat ve svém osobním i profesním životě. Shrnutí studie najdete zde.
22. října 2019
Jsme potěšeni, že existují školy, které se aktivně zajímají o budoucnost konceptu ECDL. SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim je jednou z nich. Dnes v poledne budeme s učiteli a vedením školy probírat u kulatého stolu digitální kompetence, mezinárodní standardy a koncept ECDL / ICDL. Bude nám potěšením a děkujeme za zájem.
18. října 2019

Dvě třetiny pracujících používají IT

Počítač v práci používá 56 % pracujících, přičemž intenzita práce s IT závisí hlavně na dosaženém vzdělání. Osoby s vyšším vzděláním si častěji rozšiřují svoje počítačové dovednosti. Podrobnější informace najdete v měsíčníku Českého statistického úřadu.
18. října 2019

Pracovní trh si žádá digitálně gramotné zaměstnance

Aby člověk žijící v 21. století mohl vykonávat některé aktivity rychle a efektivně, je potřeba, aby byl digitálně gramotný. Díky osvojení této dovednosti mu je umožněno nakupovat online z domova, spravovat finance přes internet nebo komunikovat s úřady, aniž by musel stát dlouhé fronty. Usnadňuje to čas a většinou i peníze. Je ale potřeba být digitálně gramotný i v zaměstnání? Bližší odpovědi na otázku "Co byste měli na počítači u​​mět, abyste se uplatnili na trhu práce"najdete na PortáluDigi.
11. října 2019
Přednášky o digitálních dovednostech, konceptu ECDL a potřebách trhu práce pro studenty a studentky VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom v Litoměřicích byly trochu jiné, než je běžné na podobných školách. Zájem, vnitřní kultura i tvůrčí atmosféra v této soukromé škole bylo něco, co se nedalo přehlédnout. Učitelé a učitelky i vedení školy vědí, co chtějí a kam směřují. A vypadalo to, že to vědí i jejich studenti a studentky! Bylo nám potěšením a věříme, že systémové využívání mezinárodního konceptu ECDL / ICDL napříč vyučovanými obory bude nadále pomáhat jak škole, tak sympatickým mladým lidem, pro které se tato škola stala tou vyvolenou.
8. října 2019
Již dva maturitní obory VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice mají ve svých ŠVP zahrnuté nejen odpovídající ECDL sylaby, ale také plnohodnotné ECDL zkoušky z řady modulů. Počet digitálně kvalifikovaných studentů, kteří opustí tuto oborově pestrou školu s mezinárodně platným ECDL certifikátem v ruce neustále narůstá.
2. října 2019
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí zorganizovala pro učitele informatických předmětů diskuzi u kulatého stolu na téma systémového využívání konceptu ECDL / ICDL ve výuce ICT. Podle reakcí přítomných učitelů se zdá, že se tato moravská škola brzy začlení do komunity tisíců škol po celém světě, které to s výukou přenositelných digitálních kompetencí podle mezinárodních standardů myslí vážně. Rovněž ředitel školy ví, v čem spočívá smysl a přínos mezinárodního konceptu ECDL pro dnešní mladou generaci.
ICDL modul M346 – Application Essentials
2. října 2019
Trivis Střední škola veřejnoprávní Brno jako první v ČR umožnila svým studentům absolvovat zcela novou mezinárodně platnou zkoušku z oblasti webových kancelářských aplikací. Ještě to nejsou ani dva měsíce, co byl pro českou veřejnost uvolněn tento nový ICDL modul M346 – Application Essentials. Věříme, že studenti této školy budou úspěšní a gratulujeme vedení školy i jejím učitelům k historickému prvenství.
30. září 2019
Více než 100 informatických a odborných společností z celého světa přijalo vzdělávací profil s názvem „Compute & Code“ jako standard pro žáky a studenty středních, technicky orientovaných škol. V ČR je již nyní možné skládat tři ze čtyř mezinárodně platných ECDL zkoušek, které jsou součástí tohoto profilu digitálních kompetencí. Bližší informace najdete zde.
19. září 2019
Aktuální verze Informačních letáků (QRG) programů ECDL / ICDL Core, ECDL / ICDL Advanced již včetně nově připravovaného modulu Data Analytics. Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek. Letáky (QRG) jsou určeny výhradně pro osoby registrované k ECDL zkouškám.
18. září 2019
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Jde o starší verzi letáků, ovšem již s informacemi také o atraktivních modulech Základy informatického myšlení a programování (Computing), Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education ) a Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek. Letáky (QRG) jsou určeny výhradně pro osoby registrované k ECDL zkouškám.
17. září 2019
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 16. 10. 2019 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
11. září 2019
Workshop – ECDL zkouška z modulu ECDL Computing
 • 08. 10. 2019 13:30 - 15:30
 • 16. 10. 2019 13:30 - 15:30
Srdečně zveme zájemce z řad široké veřejnosti na workshop pořádaný kanceláří ECDL - CZ v rámci CodeWeeku. Workshop je určen těm z Vás, kteří si chtějí složit mezinárodní ECDL zkoušku z modulu M16 – Computing (Základy informatického myšlení a programování). Připravili jsme pro Vás také krátkou přednášku, která Vás seznámí s principy mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL v oblasti digitálních znalostí a dovedností. Přednáška i zkouška z M16 je v rámci workshopu zdarma. Pro absolvování zkoušky musí mít zájemce platný ECDL index . Index je možné zakoupit také až na místě (cena indexu ECDL Single je 297 Kč včetně DPH). Registrace na workshop nutná, zasláním e-mailu na adresu akreditace@ecdl.cz. Workshop proběhne v sídle Kanceláře ECDL - CZ, prostory společnosti CertiCon a.s., budova The Blox– Evropská 11, Praha 6, 8. patro. Těšíme se na Vás.
8. září 2019
Díky prodloužené akreditaci, kterou MŠMT udělilo vzdělávacímu programu „Využití mezinárodního konceptu ECDL ve výuce ICT“, může každý učitel nebo učitelka získat v rámci systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) plnohodnotnou testerskou akreditaci ECDL dle vlastního výběru.
6. září 2019
Také v České republice již můžete skládat ECDL / ICDL zkoušky v prostředí Office 2019, a to v prostředí prohlížečů Firefox, Chrom, Edge a IE.
3. září 2019
Mezinárodní koncept ECDL / ICDL přináší mnoho nového a zajímavého také pro zkušené uživatele digitálních technologií, jejichž pracovní role vyžaduje efektivní používání podnikových aplikací na pokročilé úrovni. Bližší informace zde.
19. července 2019
Trh práce se vyvíjí stejně tak rychle, jak se specializují požadavky na digitální znalosti a dovednosti zaměstnanců. Koncept ECDL / ICDL přichází s novým vzdělávacím / certifikačním modulem pokročilé úrovně – Financial Spreadseets (Finanční tabulky). Zájemci o složení celosvětově platné zkoušky z tohoto modulu musí mít v České republice ještě pár týdnů strpení než zvládneme připravit zkušební úlohy v češtině. Nový modul patří do programu s názvem "ICDL Professional" a byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů digitálních technologií, jejichž pracovní role vyžaduje efektivní používání podnikových aplikací na pokročilé úrovni. Bližší informace zde.
19. července 2019
Od poloviny července 2019 je možné skládat také na území ČR mezinárodní zkoušku pro práci s prezentacemi v prostředí Impress z balíku LibreOffice 6, a to podle nejnovějších ECDL / ICDL standardů (Sylabus 6.0). Za spolupráci při lokalizaci testových úloh patří opět dík Radkovi Weisovi, učiteli informatiky ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.
8. července 2019
Nový ECDL / ICDL modul s názvem Data Analytics bude pro veřejnost uvolněn již po prázdninách. V ČR by měl být dostupný koncem roku 2019. Zájemci o mezinárodně platnou zkoušku ECDL / ICDL si budou moci prověřit své znalosti a dovednosti v oblasti analýzy dat pomocí tabulek a nástrojů pro vizualizaci. O užitečnosti není pochyb - většina rozhodnutí v obchodní sféře, zákaznickém servisu, výrobě i logistice je v dnešní době závislá na výsledcích analýzy velkých dat.
27. června 2019
Dvacítka mladíků ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, jedné z nejlepších akreditovaných škol ECDL v ČR, si přišla do „relax“ zóny ostravské pobočky společnosti CertiCon poslechnout něco o digitálních technologiích a o profesionálním vývoji a testování software. Někteří z nich si osobně vyzkoušeli přijímací pohovor, jiní bedlivě poslouchali zkušenosti z praxe a ti ostatní si prohlédli vývojovou laboratoř.
25. června 2019
Letní akce pro učitele
Díky podpoře společnosti CertiCon a.s. můžeme letos opět nabídnout speciální letní akci pro ty z Vás, kteří se na své škole věnují konceptu ECDL anebo o tom zatím uvažují.

V období letních prázdnin nabízíme možnost složit bezplatně ECDL zkoušky za ztížených podmínek z libovolných modulů. Můžete si tak rozšířit svoji stávající akreditaci o nové oblasti ICT a zatraktivnit tak koncept ECDL pro Vaše žáky, studenty i učitele. Podmínkou je vlastnit platný index na vybranou zkoušku (vybrané zkoušky). Akreditaci Vám rozšíříme zdarma.

Bonusem pro Vaši školu bude bezplatná akreditace testovací platformy pro odpovídající modul.

Plánované termíny testování:
 • 11.7.2019 10 h
 • 23.7.2019 10 h
 • 25.7.2019 10 h
 • 13.8.2019 10 h
 • 26.8.2019 10 h
 • 28.8.2019 12 h
Místo konání: CertiCon a.s., The Blox, Praha 6, Evropská 2758/11, 8. patro
20. června 2019
Fotky z Národního informačního semináře ECDL 2019 jsou dispozici ke stažení v přiloženém komprimovaném souboru. Stejné fotografie naleznete také na fb/ECDL.CZ.
19. června 2019
Nelehký úkol čekal 22 studentů a studentek z Chocně. Aby si mohli zjednodušit praktickou část školních maturit, museli úspěšně zvládnout deset ECDL zkoušek, včetně takových, jako jsou Web Editing, Using Databases, Image Editing nebo IT Security. Zvládli to hravě, gratulujeme. OA a SOŠ CR Choceň aktivně pomáhá ČSKI a MŠMT při přípravě pilotního ověřování principu „Uznávání ICT certifikátů u maturit“. Děkujeme za spolupráci!
13. června 2019

Dne 12. června 2019 proběhl Národní informační seminář ECDL 2019, který pořádala ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s. Zajímavými hosty na semináři byli Ing. Ivan Pilný, zakladatel a bývalý generální ředitel české pobočky Microsoftu, Ing. Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti a Mgr. Petr Naske, tajemník DigiKoalice. Kromě zajímavých informací a hostů se účastníci semináře setkali s humanoidním robotem jménem Pepper.

Prezentace ze semináře si můžete prohlédnout zde:

13. června 2019

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni a nejzapálenějšího učitele.

Letos byla v rámci kategorie nejaktivnější škola vyhlášena dvě první místa. Ocenění získaly dvě školy: Gymnázium, Praha 4, Postupická a Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, které v období pěti měsíců uskutečnily nejvíce ECDL zkoušek. Nejlepšího umístění dosáhly školy nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), z modulu M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a modul M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing).

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka jednoznačně zvítězil Vítězslav Kříž ze Střední průmyslové školy Česká Lípa, který z modulů M2, M3, M4, M5, M6, M7, M14 a M15 dosáhl průměrné úspěšnosti více než 98 %. Jako nejvšestrannější žákyně byla vyhodnocena Nela Hajzlerová z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň , která s průměrnou úspěšností více než 88 % složila zkoušky rovněž z modulů M2, M3, M4, M5, M6, M7, M14 a M15.

Vítězem v kategorii nejzapálenější učitel - vedoucí testování se stal Mgr. Petr Zerzán z Delty – Střední školy ekonomie a informatiky, jako nejzapálenější učitel - hodnotitel výsledků zkoušek byl oceněn Mgr. Rudolf Naxer ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov.

ČSKI se rozhodla vyhlásit mimořádnou cenu za odvahu. Toto ocenění získal Damián Hajduk ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky, který absolvoval dvě zkoušky z pokročilého programu ECDL v rámci praktické profilové zkoušky a splnil tím dílčí zkoušku z ovládání kancelářského software na pokročilé úrovni.

Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky (dle vlastního výběru!) věnovala ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

Tiskovou zprávu o výsledcích národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejzapálenějšího učitele a nejvšestrannějšího žáka či žákyni najdete na webových stránkách PR servisu České tiskové kanceláře. Tisková zpráva ke stažení v pdf zde.

23. května 2019
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 25. 6. 2019 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
20. května 2019
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín má pravděpodobně největší a nejmodernější akreditovanou testovací místnost ECDL v ČR: monitory v šuplíku, rychlé počítače a 3D myši, zvuk, projektory i klimatizace. V této místnosti uspořádalo vedení školy pro své kantory kulatý stůl na téma „Digitální kompetence a využití konceptu ECDL ve školství", přestože škola má dostatečně početný a kvalifikovaný tým učitelů. Děkujeme vedení školy za podporu mezinárodního konceptu ECDL a za organizaci akce.
10. května 2019
Z evropského na celosvětový standard digitálních kompetencí
Nadnárodní nadace ECDL Foundation představuje aktualizovanou verzi známé a široce využívané mezinárodní certifikace digitálních kompetencí a novou globální identitu ICDL,
které lépe vychází vstříc potřebám studentů, lidem na trhu práce, ale i profesionálním uživatelům po celém světě v době, kdy vývoj digitálních technologií je rychlejší než kdykoli dříve. ICDL, nové jméno celosvětového vzdělávacího a certifikačního konceptu, bude představeno dnes, 10. května 2019 v Bruselu.

Představujeme čtyři hlavní vzdělávací a certifikační programy: ICDL Digital Student, ICDL Workforce, ICDL Professional a ICDL Digital Citizen.

Tisková zpráva je ke stažení zde.
7. května 2019
Dvacet maturantů ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové se v rámci školních maturit pustilo do nelehkého úkolu. Budoucí ajťáci skládají pokročilé ECDL zkoušky dle vlastního výběru. Ředitel školy v rámci praktických profilových zkoušek zařadil jako dílčí zkoušku zkoušku z ovládání kancelářského software na pokročilé úrovni. Tuto část zkoušky lze splnit i získáním dvou certifikátů ECDL ADVANCED. Maturanti tak budou mít maturitu jednodušší a do života si k tomu odnesou velice hodnotný doklad svých pokročilých digitálních kompetencí. Na certifikát ECDL Advanced totiž dosáhne pouze 1 % lidí na světě.
25. dubna 2019
Na půdě Generálního ředitelství Úřadu práce proběhlo školení na téma digitálních kompetencí a digitální gramotnosti. Přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery bylo přítomno 14 zástupců ze všech krajských poboček ÚP z oblasti poradenství. Věříme, že je toto téma zaujalo a doufáme, že budou motivovat své kolegy v krajích a společně se postaví mnoha problémům nezaměstnaných a digitálně vyloučených osob.
17. dubna 2019
První studenti a studentky z Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko získali po měsících příprav a zkoušek kýžený ECDL certifikát, který dokládá jejich digitální kvalifikaci a připravenost pro vstup na trh práce. Není bez zajímavosti, že z celkového počtu 42 zkoušek pouze 3 nebyly na první pokus úspěšné! Klobouk dolů. Gratulujeme nejen studentům a studentkám, ale i řediteli školy a jeho kolegyním. Více na webu školy.
17. dubna 2019

Supermoderní „červená“ posluchárna v budově CIIRC ČVUT bude místem konání Národního informačního semináře ECDL 2019, který pořádá ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s. Kromě zajímavých informací a hostů se účastníci semináře 12. června setkají F2F s humanoidem jménem Pepper. Pozvánka na seminář platí pro akreditované školy, vzdělávací organizace a odbornou veřejnost. Pozor, zájemci se musí předem registrovat na info@ecdl.cz - více informací v pozvánce.

15. dubna 2019
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem se zařadila mezi akreditované školy, kde se přednášky o digitální gramotnosti a konceptu ECDL pomalu stávají tradicí. Tentokrát se přednášky účastnili všichni žáci prvních ročníků obchodní akademie i lycea.
5. dubna 2019
ZŠ TGM Milovice získala akreditaci střediska ECDL během 48 hodin a za dalších 24 hodin si již první učitelé a učitelky na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je skládat ECDL zkoušky. Vedení školy ví, že žáci a žákyně by měli umět smysluplně a efektivně používat počítače, chovat se na internetu bezpečně a nebýt jen izolováni v sociálních sítích. Gratulujeme paní ředitelce a celému týmu učitelů.
1. dubna 2019
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) se stala partnerkou Akademie digitálního managementu Olomouc. Akademie v rámci profesního studia MBA nabízí velice zajímavá a aktuální digitální témata ze všech možných úhlů pohledu. Jedna z řady zajímavých přednášek se týkala digitálních kompetencí a konceptu ECDL ve firemní praxi.
25. března 2019
Zaměstnanci krajských knihoven, kteří se sešli v Klementinu na jednání sekce vzdělávání (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky), se zájmem naslouchali přednášce o využití konceptu ECDL při vzdělávání veřejnosti, kterou uspořádal Knihovnický institut NK ČR - informační služby.
7. března 2019
Také Střední průmyslová škola chemická Pardubice dělá pro své studenty více než musí. Chemici a chemičky, hasiči i hasičky, celkem 150 mladých lidí ze všech prvních ročníků si včera poslechlo přednášky zaměřené na digitální dovednosti a mezinárodní koncept ECDL. Doufáme, že je to zaujalo a že objeví zajímavé souvislosti mezi svou budoucí profesí a digitálními technologiemi. Děkujeme za pozornost.
5. března 2019
Malá škola v malém městečku na jihu Čech, s dlouhou historií a velkými plány, Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, získala po několika měsících pečlivých příprav akreditaci mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Žáci a žákyně této školy budou mít nově možnost, přímo na půdě své školy, absolvovat vybrané mezinárodně platné zkoušky a získat tak do života více, než je v řadě jiných škol obvyklé.
27. února 2019
Srbští soudci a soudní úředníci už několik let absolvují školení zakončená ověřením získaných znalostí a dovedností pomocí certifikace ECDL. Zlepšení jejich digitálních dovedností zajisté vede k podstatnému zvýšení efektivity jejich práce.
21. února 2019
ZŠ Stupkova Olomouc, která je řadu let akreditovaným střediskem ECDL a která umožňuje svým žákům skládat celou řadu mezinárodních ECDL zkoušek (včetně zkoušek „IT Security“ nebo „Image Editing“), má neuvěřitelně dobré výsledky. Téměř 80 % absolventů zkoušek dosáhlo mezinárodní kvalifikace na stupni „Digital Literacy“, ale co je opravdu neuvěřitelné, že 60 % žáků dosáhlo i na stupeň „Digital Competence“ (což je stav připravenosti pro vstup na trh práce). Gratulujeme!
15. února 2019
ČSKI, garant mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ČR, je jednou z prvních organizací, která se zapojila do práce národní DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa). V rámci této iniciativy se ČSKI zavázala ke splnění konkrétních cílů, a to nejen na národní úrovni, ale také ve spolupráci s ECDL Foundation na úrovni celé Evropské Unie. Bližší informace o závazku ČSKI na národní úrovni najdete zde.
7. února 2019
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, dlouholeté akreditované středisko ECDL, vyslala své skvělé kantory, aby si složili zkoušky ECDL/ICDL z pokročilých (Advanced) modulů. Škola může nyní nabízet svým studentům možnost získat některý z pokročilých mezinárodně platných ECDL certifikátů. Ty se mohou studentům školy hodit už u jejich maturity, protože vedení školy plánuje tyto certifikáty zohlednit při hodnocení výsledků školních maturit.
23. ledna 2019
Sympatická mladá dáma na fotografii, Hana Rosypalová, je první studentka OA a SOŠ CR Choceň, která úspěšně složila poměrně obtížnou mezinárodní zkoušku ECDL Advanced Word Processing. Gratulujeme.
22. ledna 2019
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně je jedna z akreditovaných škol, která umožňuje skládat ECDL zkoušky také žákům cizích škol, které akreditaci ECDL nemají. Dokonce za nimi mnoho let dojíždí, což mohou mnozí žáci ZŠ v Aši nebo gymnázia v Chebu potvrdit. Škola se samozřejmě stará i o své vlastní žáky, pro které uspořádala sérii přednášek o digitálních kompetencích potřebných pro běžný život a celosvětovém konceptu ECDL. Přednášku sledovalo více než sto žáků gymnázia i obchodní akademie.
21. ledna 2019

Kancelář ECDL-CZ opět vyhlašuje národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni a nejzapálenějšího učitele či učitelku.

Do soutěže se mohou zapojit všechny školy, tedy nejen ty, které jsou akreditovanými testovacími středisky ECDL. Letos budou největší vahou hodnoceny zkoušky z oblasti práce s informacemi (Modul M15), z oblasti bezpečnosti (Modul M12) a z oblasti informatického myšlení a programování (Modul M16). Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky věnují (dle vlastního výběru!) ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.
11. ledna 2019
Studenti všech ročníků Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. včera bedlivě naslouchali přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery věnované digitální gramotnosti a konceptu ECDL. Škola je akreditovaných střediskem ECDL a navíc většina učitelů, včetně paní ředitelky, vlastní ECDL certifikát úrovně Core.
19. prosince 2018
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov patří mezi akreditovaná testovací střediska ECDL s nejdelší historií. Má jedny z dlouhodobě nejlepších výsledků ECDL zkoušek a nejzapálenější manželský pár mezi učiteli informatiky, kteří využívají koncept ECDL při vzdělávání svých žáků.
13. prosince 2018
Střední škola automobilní a informatiky (Praha 10 - Hostivař) se zařadila mezi střední školy, které úspěšně zvládly jeden z nejtěžších úkolů v českém školství. Vedení školy v čele s ředitelem přesvědčilo své kantory, aby si trochu oživili a doplnili osobní digitální kompetence a složili vybrané ECDL zkoušky. Výsledkem se může tato aktivní pražská škola hrdě pochlubit. Více než 70 % pedagogického sboru úspěšně zvládlo vybrané ECDL moduly a další na tom stále pracují. Jsme si jistí, že jejich vylepšené digitální dovednosti přispějí nejen ke kvalitnější výuce žáků, ale i k modernímu způsobu řízení školy jako organizace.
6. prosince 2018
Desítka učitelů kaplického gymnázia, ekonomické školy a odborného učiliště (G, SOŠE a SOU Kaplice), včetně paní ředitelky dne 5. 12 2018 se zájmem sledovala více než tříhodinovou interaktivní přednášku o mezinárodním konceptu ECDL a možnostech jeho využívání ve vzdělávání v podmínkách českého školství. Škola nyní usiluje o získání ECDL akreditace.
29. listopadu 2018
Studenti tří ročníků Střední odborné školy elektrotechnické, COP v Hluboké nad Vltavou téměř dvě hodiny naslouchali přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery věnované digitální gramotnosti a konceptu ECDL. Neobvykle dlouhou přednášku zorganizovali místní kantoři s podporou ředitele školy s cílem ukázat svým studentům, kromě jiného, že digitální kompetence nejsou jen o programování.
21. listopadu 2018
Kancelář ECDL Czech Republic, jménem ČSKI a za podpory společnosti CertiCon, zve akreditované partnery na obchodní seminář zaměřený na podporu komerčních vzdělávacích společností, který se bude konat dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin. Zdarma pro akreditované vzdělávací společnosti a akreditované testery. Na semináři budete mít možnost získat nejnovější informace o směřování mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL, a to jak v oblasti profesionální a trhu práce, tak v sociální oblasti či v oblasti školství. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si místo (mailem na administrativa@ecdl.cz nebo telefonicky na tel. číslech 224 904 226, 224 904 246).
21. listopadu 2018
Již třetím rokem uspořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň konferenci Škola a podnikání. Součástí programu byla také přednáška pro učitele ze škol v regionu na téma „Digitální kompetence (nejen) pro trh práce“, kterou za podpory společnosti CertiCon a.s. připravila ČSKI.
14. listopadu 2018
Dne 14. listopadu 2018 se přímo na letišti v Mnichově uskutečnilo jednání zástupců národních operátorů ECDL střední a východní Evropy na téma novinek v mezinárodním konceptu ECDL / ICDL.
12. listopadu 2018
Od 12. listopadu 2018 je možné v ČR skládat mezinárodně uznávanou zkoušku ECDL z modulu M9 (Image Editing) v prostředí ryze českého programu Zoner Photo Studio CZ ve verzi "X", který používá celá řada škol nejen pro práci s fotografiemi.
6. listopadu 2018
Obchodní akademie Český Těšín ve své akreditované testovací místnosti zajišťuje ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání VŠB - TU Ostrava testování z vybraných modulů ECDL. Studenti tak mohou skládat testy přímo na půdě školy. Dne 5. 11. 2018 proběhly na škole dvě přednášky pořádáně ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., dostavilo se více než 120 žáků školy. Využívání konceptu ECDL na této škole se pomalu stává tradicí.
24. října 2018
Ke dni 24. 10. 2018 můžete v ČR získat celosvětově platný certifikát ECDL z modulu "Prezentace" podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro Microsoft PowerPoint, následovat budou testové úlohy pro open source nástroje.
19. října 2018
Studenti a studentky Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko se na dnešní přednášce, pořádáně ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., mimo jiné dozvěděli, o čem je skutečná digitální gramotnost a jaké digitální kompetence budou v životě potřebovat. Mohli také porovnat své digitální dovednosti s dovednostmi vrstevníků v Rakousku, Norsku nebo třeba Singapuru.
8. října 2018
Studenti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně mohou místo klasické písemky úspěšně absolvovat odpovídající ECDL zkoušku, čímž získají nejen známku do své klasifikace, ale také mezinárodně platný certifikát. Když složí zkoušku ECDL na 85 % a lépe, mají jedničku. Dvojku dostanou za výsledek zkoušky mezi 75 % a 85 %. Navíc, když studenti uspějí při zkoušce ECDL lépe než na 90 %, mají další zkoušku z vybraného ECDL modulu zcela zdarma.
4. října 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 8. 11. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
2. října 2018
Ke dni 1. 10. 2018 kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový modul M17 - Digital Marketing (Využívání digitálních technologií v marketingu). Zájemci o zkoušku z tohoto modulu si mohou vybrat mezi téměř 40 akreditovanými středisky. První verze uvolněných testových úloh, kromě jiného, využívá prostředí Facebooku. Verze pro další sociální média připravujeme. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiální stránkách ECDL-CZ.
26. září 2018

Uznávání certifikátů digitálních kompetencí u školních maturit!

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, za podpory Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Královéhradeckého kraje, společností Oracle Czech Republic, Cisco Systems s.r.o. a MICROSOFT s.r.o., úspěšně dokončila jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na téma možného uznávání certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Po pečlivém hledání vhodného řešení došel Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT k závěru, že je možné navrhovaný princip uznávání certifikátů aplikovat na zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou praktické zkoušky podle § 79 odst. 4 písm. d) školského zákona, a to napříč zaměřením škol a oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. K využití této možnosti, při dodržení dohodnutých pravidel, plně dostačují současné pravomoci ředitelů/ředitelek středních škol.

Jde tedy o právo, nikoli o povinnost vedení školy rozhodnout, zda a v jakém rozsahu škola uzná svým maturantům praktickou zkoušku profilové části maturitní zkoušky za úspěšně vykonanou na základě doložení odpovídajícího mezinárodně platného certifikátu (nebo certifikátů).

Jak vyplývá ze studie CEDEFOP, zadané a publikované Evropskou komisí v roce 2012, mezi nejrozšířenější, nejkomplexnější a nejuznávanější certifikační systémy v oblasti digitálních kompetencí v Evropě, ale i ve světě, patří nezávislý a neziskový koncept ECDL/ICDL (International Certification of Digital Literacy), systém certifikací společnosti MICROSOFT a systém certifikací společnosti CISCO.

Každý z uvedených vzdělávacích a certifikačních systémů poskytuje možnost získat celou škálu mezinárodně platných certifikátů, které různou měrou pokrývají celé spektrum digitálních kompetencí, od přenositelných kompetencí (například ECDL), přes specifické, až po profesní (například MICROSOFT, CISCO). Z principu uznávání certifikátů digitálních kompetencí nejsou vyloučeny ani další mezinárodně platné a široce využívané profesní certifikační systémy, např. AutoDesk nebo Oracle.

Možnost škol uznat svým maturantům mezinárodní certifikáty digitálních kompetencí přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti digitálních technologií, ale také výrazně prospěje žákům a studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v této oblasti.

Princip uznávání certifikátů digitálních kompetencí je navíc plně slučitelný se stávajícími, ale i budoucími RVP, a je využitelný nezávisle na zaměření školy nebo oboru, což potěší zejména ty školy, které již některé certifikační systémy při své výuce využívají a s napětím očekávají nástup dlouho připravovaných nových RVP.

K datu 12. června 2019 MŠMT zvažuje, zda výše popsaný princip rovnou zapracuje do "školského zákona" nebo zda spustí tzv. "pokusné ověřování".

K datu 11. února 2020 MŠMT rozhodlo o pokračování příprav na tzv. "pokusné ověřování".

K datu 9. července 2020 MŠMT uspořádalo setkání všech zainteresovaných stran k tématu "pokusné ověřování".

25. září 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 16. 10. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
11. září 2018
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko se úspěšně připojila k tisícům evropských a k desítkám českých škol, které využívají pro výuku a testování digitálních kompetencí mezinárodní koncept ECDL/ICDL. Kromě maturitního vysvědčení mají žáci možnost přímo na půdě školy získat také mezinárodně platné ECDL certifikáty.
7. září 2018
UNESCO (UNESCO Institute for Statistics) v jedné z nově vydaných zpráv vyzdvihuje mezinárodní koncept ICDL (ECDL) jako významný příklad globálního vzdělávacího konceptu, který využívá evropský rámec digitálních kompetencí DIGCOMP.
3. září 2018
Pedagogové z VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem se těsně před začátkem nového školního roku setkali v rámci kulatého stolu s manažerem ECDL-CZ Ing. Jiřím Cháberou, aby si ujasnili, kdy je rozumné používat digitální technologie, co je ECDL a digitální gramotnost. Tato škola patří mezi akreditovaná testovací střediska ECDL se širokým rozsahem akreditace, její kantoři mají zájem vzdělávat nejen své studenty, ale i sami sebe.
8. srpna 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 6. 9. 2018 v čase 9:00–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
17. července 2018
Americká asociace American Council on Education (ACE) doporučila profil sestavený z pěti ECDL modulů k začlenění do kreditního systému na univerzitách v USA. Toto doporučení znamená, že lidé, kteří v rámci celoživotního vzdělávání dospělých, tj. mimo tradiční vzdělávací systém, úspěšně složili alespoň jednu z pěti doporučených ECDL zkoušek, budou mít možnost požádat o uznání ECDL zkoušek ve formě akademických kreditů na celé řadě univerzit v USA. Společnost ACE, která byla založena v roce 1918, je hlavním koordinačním orgánem pro všechny vysokoškolské instituce ve Spojených státech, které zastupují více než 1 600 prezidentů vysokých škol a univerzit a více než 200 souvisejících sdružení v celostátním měřítku.
17. července 2018
Nadace ECDL Foundation vyvinula nový modul ECDL s názvem „Ochrana osobních údajů“. Je určen zaměstnancům malých i velkých organizací a pokrývá základní digitální dovednosti spojené se zpracováním osobních údajů, zásady ochrany osobních údajů, práva subjektů údajů atd. a zabývá se způsoby, jakými je prováděna ochrana osobních údajů v organizacích.
9. července 2018
Od 9.července 2018 můžeze také na území ČR získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s textem a tabulkami v prostředí LibreOffice 6, a to vše podle nejnovějších standardů (Sylabus 6.0).
29. června 2018
Studenti 3. ročníku IT oboru z frýdecko-místecké průmyslovky navštívili ostravskou pobočku české technologické společnosti CertiCon a s neskrývaným zájmem bedlivě naslouchali, jaké neuvěřitelně zajímavé věci programátoři vyvíjejí.
27. června 2018
SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové slaví 60. výročí svého založení. Jsme potěšeni, že i tato škola patří mezi akreditovaná vzdělávací a testovací střediska mezinárodního konceptu ECDL.
20. června 2018
Jako první maturantce v ČR se Elišce Procházkové, studentce oboru Podnikání ze SŠTŘ Nový Bydžov, podařilo získat praktickou maturitní zkoušku tím, že úspěšně absolvovala 7 ECDL zkoušek (a to včetně zkoušky z modulu M12 - „Bezpečnost IT“). Až do letošního školního roku skládali všichni maturanti uvedeného oboru praktickou maturitní zkoušku pouze z účetnictví a písemné komunikace a Eliška byla první, která se nebála změny. A co ona na to? Přečtěte si tento minirozhovor v přiloženém dokumentu.

18. června 2018
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o je příkladem soukromé školy, která využívá koncept digitálních kompetencí ECDL nejen při výuce, ale také při maturitách. Vynikající tým tvoří nejen dobré vedení a motivovaní učiteléle, ale i dobří studenti.
13. června 2018
Všichni učitelé Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice úspěšně prošli vybranými zkouškami ECDL, vědí o čem koncept ECDL skutečně je, jak souvisí s digitální gramotností a jaké jsou jeho přínosy nejen pro studenty a pro školu, ale také pro ně samotné. A přesto se 12. 6. 2018 téměř dvě desítky učitelů a dvě stovky studentů zúčastnily přednášek na téma „Digitální kompetence, potřeby trhu práce a principy konceptu ECDL“.
11. června 2018
Žáci ze Základní školy Kamenná v Aši, která letos slaví 128 let od svého založení, jsou schopni získat v průběhu školní docházky plnohodnotný certifikát ECDL Core. Žáci nejenže absolvují minimálně sedm ECDL zkoušek, ale navíc většina z nich úspěšně složí zkoušku ECDL také z oblasti grafiky.
23. května 2018
Střední průmyslová škola na Proseku, pravidelně organizuje pro své studenty přednášky na téma „Digitální kompetence na trhu práce a koncept ECDL“, které ČSKI, za podpory společnosti CertiCon a.s., bezplatně poskytuje českým školám. Dne 23. 5. 2018 téměř 150 studentů soustředěně naslouchalo totomu tématu. Škola nabízí studentům celou řadu mezinárodních certifikačních programů, mezi nimi i 9 zkoušek ECDL z různých oblastí digitálních technologií.
18. května 2018
SŠTŘ Nový Bydžov je první školou, která dokázala v průběhu maturit zorganizovat plnohodnotné ECDL testování, jehož výsledek se započítával do hodnocení profilové části maturitní zkoušky. Ministerstvo školství zvažuje tzv. "ověřovací provoz uznávání IT certifikátů" (tedy nejen ECDL certifikátů). Školy by mohly maturantům uznávat ECDL zkoušky úspěšně složené nejen v době maturit, ale také v průběhu celého studia.
11. května 2018
Iniciativní učitelé informatiky ze Střední školy AGC v Teplicích uspořádali ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku dvě přednášky o digitálních dovednostech pro studenty oboru IT a oboru Ekonomiky a managementu.
9. května 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 19. 6. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
9. května 2018
Školení pro zájemce o akreditaci střediska / testera v programu e-Citizen (program Digitálního začleňování) se uskuteční dne 1. 6. 2018 v čase 9:30–11:30 hodin a 14. 6. 2018 v čase 13:00–15:00 hodin. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
2. května 2018

Zmocněnec ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast digitálního vzdělávání a předseda České národní koalice pro digitální pracovní místa, Ing. Ivan Pilný, pozdravil zástupce informatických společností z celého světa, kteří se sešli koncem dubna v Praze na světovém fóru ECDL / ICDL.

Ve svém vystoupení zdůraznil neustálou potřebu digitálního vzdělávání a podpořil smysl certifikace základních i pokročilých digitálních kompetencí. Tisková zpráva v plném znění zde.

2. května 2018
Koncept ECDL pomáhá lidem s fyzickým zdravotním postižením. Motivační program pro digitální začleňování e-Citizen ukazuje lidem, že digitálních technologií není potřeba se bát, naopak lze pomocí nich řešit různé životní situace. Přesně o toto usiluje společný projekt Námořní akademie České republiky, s.r.o. a spolku invalidů Alkmeon, z.s. Pokud bude projekt podpořen a získá grant od Úřadu vlády ČR, rozběhne se od ledna 2019. Bližší informace v přiloženém článku.
17. dubna 2018
Pracovní skupina ECDL-CZ se za přispění Evropské Unie, OPVVV a společnosti CertiCon bude podílet na vývoji zajímavého vzdělávacího programu pro ředitele a vedení škol. Stali jsme se partnerem projektu „Cesta k výjimečnosti“ a společně s přední světovou vzdělávací a poradenskou společností FranklinCovey připravíme vzdělávací modul s názvem: „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. Projekt bude trvat více než dva roky a již ve školním roce 2018/2019 začne ověřovací kurz, o který již nyní projevilo zájem vedení tří desítek českých škol (a to nejen těch, které využívají koncept ECDL).
5. dubna 2018
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova aktivně propaguje myšlenky digitální gramotnosti a certifikace ECDL mezi svými studenty, a to napříč vzdělávacími obory. Všichni prváci se zájmem naslouchali přednášce, kterou škola uspořádala ve spolupráci s ČSKI.
23. března 2018
V aule VOŠ, SŠ, COP v Sezimově Ústí se sešla více než stovka žáků z různých oborů této školy . Na přednášce, která byla uspořádána ve spolupráci s ČSKI se žáci dověděli, že digitální dovednosti nejsou jen o sociálních sítích a o programování, a že získat některý z ECDL certifikátů jim může pomoci uspět na trhu práce.
21. března 2018
Více než stovka studentů z oboru Management firem, Agropodnikání a z Ekonomického lycea bedlivě naslouchala přednášce o digitálních dovednostech, potřebách trhu práce a mezinárodním konceptu ECDL, který uspořádala VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem ve spolupráci s ČSKI.
16. března 2018
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, Most ve spolupráci s ČSKI uspořádala přednášku na téma digitální kompetence, požadavky trhu práce a mezinárodní koncept ECDL. Přednášky se zúčastnili studenti oboru informační technologie, cestovního ruchu, sportovního marketingu a managementu.
13. března 2018
Gymnázium, Praha 4, Postupická dlouhodobě využívá mezinárodní koncept ECDL v rámci výuky "počítačových předmětů", ale i u maturit. Každým rokem na této škole absolvuje vybrané ECDL zkoušky 120 až 150 žáků. Téměř 40 % žáků odchází ze školy s mezinárodním dokladem digitální kvalifikace, 33 % pak s dokladem digitální gramotnosti. Gymnázium od roku 2006 uskutečnilo více než 17 tisíc ECDL zkoušek zaměřených nejen na oblast kancelářských digitálních dovedností, ale také na grafiku, programování webových stránek a na IT bezpečnost.
2. března 2018
Od 1.března 2018 je možné v České republice získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s tabulkami (modul M4) podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro všechny testovací platformy založené na Microsoft Excel (2007, 2010, 2013 a 2016). Testové úlohy pro open source editor LibreOffice Calc se připravují. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiálních stránkách ECDL-CZ.
23. února 2018
Plné znění tiskové zprávy o výsledcích národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestrannějšího žáka či žákyni najdete na webových stránkách PR servisu České tiskové kanceláře.
19. února 2018

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestrannějšího žáka či žákyni.

První místo mezi školami obsadila Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola Frýdek-Místek, která v období tří měsíců uskutečnila téměř 700 ECDL zkoušek. Nejlepšího umístění dosáhla škola nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security).

ČSKI se rozhodla vyhlásit vítězku také v předem neohlášené kategorii, a sice v kategorii „Inovativní škola“. V této kategorii zvítězila Střední průmyslová škola Ostrov, jejíž žáci absolvovali nejen vysoký počet běžných ECDL zkoušek, ale také poměrně velký počet zkoušek z modulů M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing).

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka, v konkurenci více než 1 000 středoškoláků, jednoznačně zvítězil Lukáš Marek z průmyslovky Ostrov, který z modulů M2, M3, M7, M10, M15 a M16 dosáhl průměrné úspěšnosti více než 95 %. Jako nejvšestrannější zástupkyně něžnější části účastníků soutěže byla vyhodnocena Lucie Orlová ze Střední školy informačních technologií s.r.o. Frýdek-Místek, která za sebou nechala 99,6 % všech soupeřů a soupeřek, když s průměrnou úspěšností téměř 92 % složila zkoušky z modulů M2, M3, M5, M6, M7, M10 a M14.

Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky (dle vlastního výběru!) věnovala ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

16. února 2018
Kulatý stůl na téma Uznávání "IT" certifikátů u maturit proběhl v polovině února 2018 v sídle Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Sešli se zde zástupci vedení několika desítek středních škol, zástupci MŠMT a ČSKI (ECDL-CZ).
6. února 2018
Školení pro zájemce o akreditaci střediska / testera v programu e-Citizen (program Digitálního začleňování) se uskuteční dne 27.2.2018 v čase 9:00 - 11:00 hodin. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
5. února 2018
Školení pro odbornou veřejnost dne 22.2.2018 v čase 9:30 - 16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
5. února 2018
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové je jednou z nejdéle akreditovaných škol konceptu ECDL v ČR. Žáci této školy mají nově možnost získat mezinárodní certifikáty ECDL v oblasti IT bezpečnosti (IT Security), v oblasti práce s informacemi (Information Literacy), ale i v oblasti informatického myšlení a programování (Computing).
1. února 2018
Index ECDL Profile můžete nově používat nejen pro zkoušky základního programu ECDL Core, ale také pro zkoušky z pokročilého programu ECDL Advanced.
31. ledna 2018
Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci se zařadilo mezi akreditovaná střediska ECDL a využívá mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL ke zdokonalení digitálního vzdělávání svých studentů. Škola ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku uspořádala přednášku pro studenty kvinty na téma digitální gramotnosti.
23. ledna 2018
Testové úlohy pro modul M3 (Zpracování textu) a nový mezinárodní Sylabus verze 6.0 jsou od 23. ledna 2018 k dispozici pro všechny testovací platformy založené na Microsoft Word (2007, 2010, 2013 a 2016).
18. ledna 2018
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 využívá grantové projekty a rozšiřuje nabídku ECDL zkoušek pro své žáky. V rámci projektu „Technické obory – jistota uplatnění“ se do ECDL testování zapojilo více než 160 žáků vyšších ročníků. Zájem o získání některého z mezinárodně platných ECDL certifikátů ale mají také žáci prvních ročníků. Škola je akreditována nejen pro ECDL zkoušky z klasických kancelářských aplikací, ale také pro zkoušky z grafiky, tvorby webových stránek, IT bezpečnosti a nejnověji pro zkoušky ze základů informatického myšlení a programování.
17. ledna 2018
Od 12.ledna 2018 je možné v České republice získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s textem podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro Microsoft Word 2010. Testové úlohy pro open source editor LibreOffice Writer se připravují. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiální stránkách ECDL-CZ.
Představy a skutečnost
17. ledna 2018
Nadace ECDL Foundation zveřejnila novou souhrnnou studii, která porovnává sebehodnocení lidí s jejich skutečnými digitálními dovednostmi, a to nejen v pěti digitálně pokročilých evropských zemích, ale také v Singapuru a v Indii. Závěry jsou jasné. Lidé mají tendenci výrazně se přeceňovat a ve všech analyzovaných zemích existují významné nedostatky v oblasti digitálních dovedností. Originál souhrnné studie v angličtině si můžete stáhnout, překlad připravujeme.
14. ledna 2018

Podle zprávy Lloyds Bank z roku 2017 má 1,6 milionu podniků ve Velké Británii zaměstnance s nízkými nebo žádnými digitálními dovednostmi!
Lloyds Bank vydala čtvrtý ročník britského Business Digital Indexu pro rok 2017, ve kterém uvádí, že 41 % podniků v Británii má většinu zaměstnanců s nízkými nebo žádnými digitálními dovednostmi. Zpráva zdůrazňuje přínos základních digitálních dovedností zaměstnanců pro firmy a organizace, který se projevuje zejména zvýšením jejich obratu a úsporou času. Více informací naleznete na stránkách Lloyds Banking Group.
3. ledna 2018
Co chystáme v roce 2018?
 • dvě nové mezinárodní zkoušky programu ECDL Core: „Digital Marketing“ (Q1/Q2) a „ICT in Education“ (Q3/Q4)
 • testové úlohy podle nejnovějších ECDL Sylabů verze 6.0 (Core) a verze 3.0 (Advanced), a to pro moduly M3, M4, M5 a M6 (Q1) a pro moduly AM3, AM4 a AM6 (Q3)
 • kulatý stůl na téma využívání konceptu ECDL u maturit (únor v Praze)
 • řadu přednášek pro žáky SŠ na téma „Digitální gramotnost a požadavky trhu práce“ (po celý rok přímo ve školách)
 • kulaté stoly pro pedagogy SŠ na téma „Využívání konceptu ECDL při výuce a hodnocení žáků“ (po celý rok přímo ve školách)
 • celou řadu školení v rámci odborné přípravy osob (po celý rok)
 • semináře pro pracovníky krajských poboček Úřadu práce
 • přednášky pro Hospodářské komory, personalisty a vzdělavatele významných zaměstnavatelů a pro zaměstnavatelské svazy
Koncem dubna 2018 budeme v Praze poprvé za 20 let hostit světové ECDL fórum.
18. prosince 2017
Ke dni 18.12.2017 kancelář ECDL-CZ uvolnila praktické testové úlohy pro modul M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování) pro prostředí C# (Visual Studio 2017). Zájemci o zkoušku z modulu M16 mají nyní široký výběr jak akreditovaných středisek (nově 15 z nich nabízí testování pro prostředí C#), tak testovacích platforem (také pro prostředí Python a VBA).
18. prosince 2017
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín začala využívat mezinárodní koncept ECDL. Na první zkoušky se přihlásilo 73 žáků z prvních ročníků. Certifikace ECDL (doložení úrovně digitálních dovedností) zcela jistě zlepší uplatnitelnost studentů na trhu práce v ČR i v zahraničí.
14. prosince 2017
Školení pro odbornou veřejnost dne 14.12.2017 v čase 9 - 15 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: Evropská 11, Praha 6. Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro akreditované testery ECDL (pro akreditované testery bez poplatku). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz).
8. prosince 2017
Obchodní akademie Karlovy Vary slaví 80 let od svého založení. Od roku 2005 proběhlo na půdě školy, která je akreditovaným střediskem ECDL, neuvěřitelných 536 termínů testování, na kterých více než 850 žáků školy skládalo 5 441 ECDL zkoušek, a to s nadprůměrnou úspěšností.
6. prosince 2017
Poprvé za 20 let existence konceptu ECDL / ICDL se setkají zástupci informatických společností ze 140 zemí světa v Praze. Toto mezinárodní fórum se koná každý rok na jaře v některém z evropských hlavních měst a vždy přináší mnoho zajímavého a inspirativního ze světa vzdělávání a digitální gramotnosti.
3. prosince 2017
Vítáme Gymnázium Polička, C.k. učitelský ústav z roku 1900,do rodiny akreditovaných škol mezinárodního konceptu ECDL. Vážíme si pedagogů, kteří jsou ochotni dělat pro své žáky více, než musí.
28. listopadu 2017
SOŠ Nové Město na Moravě, která je akreditovaným testovacím střediskem ECDL uspořádala ve spolupráci s ČSKI další ze série přednášek na téma "Digitální gramotnost a požadavky trhu práce" pro 1. a 2. ročník oborů Logistika v dopravě, Železniční provoz a Ekonomika a podnikání.
21. listopadu 2017
Obchodní akademie Český Těšín nemá vlastní testovací středisko ECDL, a přesto nemalá část jejich absolventů získá v průběhu studia mezinárodně platný ECDL certifikát. Jak je to možné? Kromě kvalitní výuky digitálních technologií každým rokem pořádá osvětové přednášky na téma digitální gramotnost a požadavky trhu práce. A žáci na to slyší.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditované testovací středisko" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie). Podmínkou je platná smlouva o akreditaci pro ECDL testování.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaná testovací místnost" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaná testovací platforma" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie), pouze však ve spojení s výčtem odpovídajících programových a/nebo technických produktů.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaný tester" jsou oprávněni používat všichni akreditovaní testeři a testerky ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
20. listopadu 2017
Logo "Endorsed by ECDL Foundation" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou akreditována pro národní program Digitální fotografie. Podmínkou je platný dodatek ke smlouvě o akreditaci pro ECDL testování.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaný vzdělávací produkt" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou držitelem písemného oprávnění vydaného ECDL-CZ, a to výhradě ve spojení se vzdělávacím materiálem (publikací), který byl předmětem akreditace.
20. listopadu 2017
Logo "ECDL" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska a akreditovaní testeři ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována nebo akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
11. listopadu 2017
Umí Češi bezpečně pracovat v on-line prostředí? Více se dozvíte z vystoupení manažera ECDL - CZ Ing. Jiřího Chábery v magazínu Online na ČT24 v části vysílání s názvem Kyberbezpečnost. Dle slov Ing. Chábery jen digitálně gramotný jedinec si uvědomí všechna nebezpečí a je schopen čelit možným nástrahám. Celý rozhovor můžete shlédnout na webu české televize.
31. října 2017
Na konci října 2017 ECDL Foundation oficiálně představila nový Sylabus 3.0 pro tři základní moduly programu ECDL Advanced: AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkami a AM6 - Pokročilé prezentace. S rozvojem online technologií bylo nutné přistoupit k revizi těchto modulů, změny nejsou zásadní, funkcionalita byla zachována. Informační letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o rozsahu příslušných ECDL zkoušek.
25. října 2017
Manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil 24. října 2017 v pořadu České televize Studio ČT24. Rozhovor se týkal kybernetické bezpečnosti. Dle slov Ing. Chábery jen digitálně gramotný jedinec si uvědomí všechna nebezpečí a je schopen čelit možným nástrahám. Celý rozhovor můžete shlédnout na webu české televize (čas 23:45 záznamu).
19. října 2017
Aktuální zpráva z Central European ECDL Conference z Rumunska: Ministerstvo školství Kypru se rozhodlo poskytnout žákům středních škol zdarma možnost certifikovat své digitální dovednosti pomocí konceptu ECDL a motivovat je tak k systematičtějšímu, efektivnějšímu a standardizovanému digitálnímu vzdělávání.
5. října 2017

Kancelář ECDL-CZ opět vyhlašuje národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestranějšího žáka či žákyni.

Do soutěže se mohou zapojit všechny školy, tedy nejen ty, které jsou akreditovanými testovacími středisky ECDL. Letos budou největší vahou hodnoceny zkoušky z oblasti práce s informacemi (Modul M15), z oblasti bezpečnosti (Modul M12) a z oblasti informatického myšlení a programování (Modul M16). Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky věnují (dle vlastního výběru!) ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

4. října 2017
Kůlatý stůl v Olomouci, který se konal 21. září 2017 zahájil Týdny vzdělávání dospělých. Pozornost byla věnována tématu digitální gramotnosti. V rámci příkladů z praxe se hovořilo o standardizaci výuky digitální gramotnosti a využití konceptu ECDL v souvislosti se vzdělávacím rámcem DIGCOM. Znění tiskové zprávy.
27. září 2017
Ke dni 12.9.2017 kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový modul M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování). Zájemci o zkoušku z tohoto modulu si mohou nyní vybrat mezi téměř 40 akreditovanými středisky. Ke dnešnímu dni také více než 70 testerů již získalo akreditaci pro tento mudul. Praktické testové úlohy jsou aktuálně k dispozici pro prostředí Python, úlohy pro C# a VBA budou k dispozici do několika týdnů.
1. září 2017
Manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil 4.8. v pořadu Události České televize. Reportáž byla zaměřena na připravenost tuzemských firem na nové technologie. Dle slov Ing. Chábery stále převládá počet firem, které nejsou na nové technologie dostatečně připravené. Celou reportáž můžete shlédnout na webu české televize (čas 41:44 záznamu).
28. července 2017
Sylabus 6.0 v české verzi již k dispozici. Kancelář ECDL-CZ uvolnila české verze revidovaných vzdělávacích obsahů pro čtyři moduly programu ECDL Core: M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace. Ke stažení u jednotlivých modulů.
27. července 2017
Digital Education Manifesto - dokument, který vznikl na základě dvoudenního setkání představitelů vzdělávací sféry v lednu 2017 pod záštitou Malty jako předsedající země EU. Jedním z tématů byla budoucnost digitálního vzdělávání. Klíčovou otázkou není "Jak přizpůsobit vzdělávání digitálnímu světu a digitálním technologiím?", ale naopak "Jak využít digitální technologie k zásadním změnám vzdělávacího systému?" Podrobnosti o dokumentu Digital Education Manifesto.
14. července 2017
Nejnovější verze evropského vzdělávacího rámce DigComp 2.1, která byla představena 12.5.2017 v Bruselu, obsahuje rozšíření dovednostních úrovní z původních tří na osm. Report seznamuje s příklady z praxe, vyzývá členské země EU i jednotlivé společnosti k implementaci tohoto vzdělávacího rámce. ECDL Foundation se účastnila oficiálního představení, kde prezentovala dokument ECDL a DIGCOMP.
11. července 2017
Dne 3. července 2017 ECDL Foundation oficiálně představila nový vzdělávací obsah - Sylabus 6.0 pro čtyři základní moduly programu ECDL Core: M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace. S rozvojem cloudových a online technologií bylo nutné přistoupit k revizi těchto modulů, změny nejsou zásadní, funkcionalita byla zachována. Informační letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o rozsahu příslušných ECDL zkoušek.
3. července 2017
Zástupci ECDL Foundation se zůčastnili konference 2017 World Conference on Computers in Education, která se konala od 3. do 6.7. v Dublinu. Podrobnosti zde.
26. června 2017
Maturanti OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň se zúčastnili semináře „Úřad práce a EURES“ - z cyklu „Škola končí. Život začíná!“ Poradce IPS Úřadu práce v Ústí nad Orlicí a kariérová poradkyně školy zdůraznili požadavky trhu práce na digitálně gramotné uchazeče a v této souvislosti poukázali na vhodnost využití mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL již při studiu na střední škole. Více informací zde.
19. června 2017

Koncept ECDL (ICDL) získal světový punc kvality!

Americká společnost ISTE (International Society for Technology in Education) udělila konceptu ECDL (ICDL) prestižní ocenění „Seal of Alignment for Readiness, Student Standards 2017 - 2019”.

Skutečnost, že současný program ECDL (ICDL) pokrývá všechny oblasti ISTE standardů a rovněž vzdělávacího rámce DigComp je zárukou, že mezinárodní vzdělávací a certifikační program ECDL (ICDL) nabízí zcela komplexní řešení pedagogům a vzdělávacím organizacím, které hledají pro své žáky a studenty nejen skutečně standardizovaný vzdělávací systém, ale také mezinárodně ověřenou certifikaci digitálních znalostí a dovedností. Více informací zde.

7. června 2017

ECDL / ICDL je celosvětový vzdělávací a certifikační koncept digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL / ICDL definuje minimální vzdělávací obsah, prostřednictvím tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány a jsou průběžně aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL / ICDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé. Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z mezinárodně platných ECDL Certifikátů.

26. května 2017
Dne 24.5.2017 ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) uspořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy seminář na téma "Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání".
22. května 2017

U příležitosti 20 let fungování původem evropského projektu ECDL se ve dnech 17. až 19. května 2017 uskutečnilo na Maltě celosvětové fórum ECDL / ICDL.

Za účastí více než stovky delegátů z 50 zemí světa byly prezentovány nové směry a trendy v oblasti digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání. Mezinárodní koncept ECDL / ICDL na tento vývoj reaguje a bude reagovat celou řadou zajímavých a praktických novinek, které umožní ještě širší a pružnější vzdělávání a certifikace v oblasti digitálních znalostí a dovedností.

Koncept ECDL již není "Evropský řidičák na počítač", ale "Celosvětový certifikační systém digitální gramotnosti". ECDL / ICDL nově znamená: "European / International Certification of Digital Literacy".

Podrobnosti o dopadu novinek na každodenní využívání konceptu ECDL v podmínkách České republiky připravujeme a budeme vás o nich informovat.

17. května 2017
Dne 11.5.2017 ČSKI uspořádala seminář pro Krajskou pobočku ÚP Středočeského kraje v Příbrami, na kterém Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ vystoupil s prezentací na téma digitální dovednosti klientů a jejich rozpoznávání, pojmy použité ve Strategii digitální gramotnosti a jejich smysl a příklady z praxe, digitální dovednosti a rámec DIGCOMP (výklad rámce a souvisejících digitálních dovedností), digitální dovednosti požadované trhem práce (četnost požadavků, personální politika firem), nové oblasti digitálních dovedností (trendy a nástroje pro jejich měření), změny v akreditaci rekvalifikačních kurzů podle konceptu ECDL (modul práce s informacemi), motivační program e-Citizen (cílové skupiny, pilotní projekty).
10. května 2017
Maturita s využitím konceptu ECDL Studenti Gymnázia Postupická v Praze skládali již třetím rokem profilovou část maturitní zkoušky z informatiky, která vycházela z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Unikátní sylabus a komplexní testové úlohy připravila ČSKI ve spolupráci s pedagogy Gymnázia Postupická. Tisková zpráva je ke stažení zde.
3. května 2017
Co jsou digitální dovednosti a jaké potřeby školy řeší v oblasti infrastruktury? Tomuto tématu bylo věnováno setkání platformy pro infrastrukturu a investice v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Manažer ECDL-CZ, ČSKI Ing. Jiří Chábera vystoupil s prezentací na téma Vyvážené vzdělávání a potřeby trhu práce. Více informací naleznete zde.
3. května 2017
Informační seminář ECDL na téma "Nové pojetí a nové možnosti mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu, aneb ECDL v souvislostech" se uskutečnil v dubnu 2017 ve třech termínech. Na semináři 26.4. vystoupili i zástupci ECDL Foundation a ČSKI, kteří představili zcela nový modul "Managing Online Information". Prezentaci Ing. Jiřího Chábery, manažera ECDL-CZ, ČSKI, si můžete stáhnout zde.
1. května 2017

Vzdělávací rámec DIGCOMP a koncept ECDL

Co je to DIGCOMP, k čemu má sloužit a jak souvisí s mezinárodním konceptem ECDL, To vše se dozvíte v dokumentu s názvem ECDL and DIGCOMP, který připravila nadace ECDL Foundation pro zájemce o využívání tohoto vzdělávacího rámce.

 • ECDL Foundation, jako zainteresovaná strana, aktivně spolupracovala ve všech etapách vývoje rámce DIGCOMP.
 • ECDL moduly byly namapovány do obou verzí rámce DIGCOMP 1.0. i 2.0. Autor rámce - JRC prověřil tato mapování a označil je za praktické příklady implementace využití tohoto rámce.
 • ECDL využívá rámec DIGCOMP v praxi. Například ECDL Polsko vystavuje DIGCOMP PROFILE certifikáty. Specifické řešení pro státní správu má také ECDL-CZ.

Související dokumenty, propracovanější mapu rámce DIGCOMP na jednotlivé ECDL Sylaby a další informace naleznete na našich stránkách.

28. dubna 2017
Umí Češi a Češky zálohovat svá data? Přemýšlejí o tom, že by je zálohovat měli? Podle nové studie nadace ECDL Foundation až polovina z nás své fotky, videa i dokumenty ponechává jenom v jediném počítači, mobilu nebo na internetu. Více se dozvíte v magazínu Online na ČT24 v části vysílání s názvem Infografika: Nezálohujeme ze dne 22.4.2017. Ke shlédnutí zde (čas 8:28 záznamu).
15. března 2017
V neděli 12.3. vystoupil manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera v pořadu Studio 24 na ČT24. Tématem rozhovoru bylo zálohování dat. Mimo jiné uvedl, že podle výsledků mezinárodních zkoušek ECDL téměř 24% Čechů nedokáže svá data účinně zálohovat. To možná vypadá jako poměrně dobré číslo. Je třeba si ale uvědomit, že zkoušky ECDL absolvují převážně ti, kteří digitální technologie aktivně používají a zkoušky ECDL dělají dobrovolně. Digitální znalosti a dovednosti jsou v dnešní době potřebné nejen pro trh práce, ale i pro běžný občanský život. Celý rozhovor (čas 2:05:50 záznamu) můžete shlédnout zde.
23. února 2017
Věkové rozpětí akreditovaných testerů ECDL je poměrně široké. Nejmladšímu akreditovanému testerovi je pouhých 19 let (rok narození 1997) a navíc je akreditován pro program ECDL Core i ECDL Advanced. Naopak nejstarším akreditovaným testerem je žena ve věku 74 let (rok narození 1942). Testerů ve věku od 60 do 70 let je celkem 27, testeři s věkovou hranicí nad 70 let jsou celkem tři. Vážíme si práce všech testerů, ale zmíněným patří náš obdiv.
13. února 2017
ECDL Foundation začátkem února 2017 představila nový ECDL modul M16 s názvem Základy informatického myšlení a programování (Computing). Modul odráží nové trendy spojené s informatickým myšlením, algoritmickou logikou, kódováním, analýzou problémů, testováním systémů a programováním. V České republice bude modul uvolněn v polovině roku 2017.
6. února 2017
Koncem října 2016 ECDL Foundation představila v Miláně nový ECDL modul s názvem Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Modul je zaměřen na práci s digitálními marketingovými a reklamními nástroji, online prezentace, efektivní vyžívání sociálních médií pro propagaci a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových aktivit.
25. ledna 2017
ČSKI uspořádala ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje seminář na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterého se zúčastnili zástupci firem a škol z Plzeňského kraje. Většina účastníků shledala koncept ECDL jako přínosný.
10. ledna 2017
New Skills Agenda for Europe Tento dokument je nejdůležitějším na seznamů iniciativ Evropské komise (EK) pro rok 2016. Cílem je zvýšit dovednosti občanů tak, aby došlo k využití lidského kapitálu a tím ke zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a prosperity v Evropě. Komise navrhuje 10 opatření, která by měla být provedena během příštích dvou let. Poprvé v historii EK staví digitální dovednosti na stejnou úroveň jako čtení, psaní a počítání. Toto prohlášení signalizuje významný krok směřující ke zvýšení úrovně digitálních kompetencí všech obyvatelů Evropy. Podrobné informace v angličtině najdete na webových stránkách Evropské komise, v češtině na stránkách NÚV.
3. ledna 2017
Maďarští učitelé zvyšují své digitální dovednosti pomocí specifického modulu ECDL Maďarsko bylo jednou z prvních zemí, které začalo užívat nový ECDL modul - ICT ve vzdělávání. V říjnu 2016 v Budapešti a v dalších třech městech proběhl úspěšně pilotní projekt. Učitelé, kteří se projektu zúčastnili, doporučují využití tohoto modulu všem svým kolegům. zde.
21. prosince 2016
e-Skills Manifesto Evropská komise publikovala nejnovější vydání e-skills Manifesto 2016. Jde o důležitý dokument podporující tvorbu strategií rozvoje všech dovedností v Evropě s ohledem na novou průmyslovou revoluci. Pozornost je mimo jiné věnována digitálním dovednostem v souvislosti se vzděláváním. Téměř polovina (45%) Evropanů nemá dostatečné základní digitální znalosti. Studie, která probíhala v Rakousku pod záštitou ECDL Foundation, zjistila, že 94% Rakušanů hodnotí své obecné počítačové znalosti jako průměrné až velmi dobré. Praktické testy prokázaly, že jen 39% respondentů dosáhlo dané úrovně. Podobné studie proběhly také v Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku a dospěly k obdobným výsledkům. Je tedy nutné objektivně ověřovat digitální znalosti. Rozvoj digitálních technologií klade velký důraz na rozvoj vzdělávání. Vybavení škol a tříd nejnovějšími technologiemi musí jít ruku v ruce se vzděláváním učitelů v oblasti ICT tak, aby byli schopni aplikovat digitální technologie ve všech oblastech vzdělávání. Podrobnosti najdete zde.
15. prosince 2016
ECDL patří mezi celosvětově rozšířené certifikace (ISQ) Snahou Evropské komise je, aby celosvětově rozšířené certifikace (ISQ) byly namapovány přímo do Evropských kvalifikačních rámců (EQF). Tímto by se předešlo nesrovnalostem, kdy stejná certifikace je v jednotlivých zemí namapována do jiné úrovně EQF. ECDL certifikace je namapována do největšího počtu NQF (jen na úrovni Evropy jde o tyto země: Malta, Irsko, Anglie, Wales, Severní Irsko a Skotsko). Tuto skutečnost dokládá např. studie „Study on International Sectoral Qualifications Frameworks and Systems“. Detaily studie najdete zde.
21. listopadu 2016
Národní rada Unie školských asociací ČR - CZESHA na svém zasedání ve dnech 2. - 3.11.2016 přijala usnesení, ve kterém mimo jiné doporučuje využití standardu ECDL při revizích a úpravách RVP (Rámcový vzdělávací program) v oblasti IT. Celé znění dokumentu najdete zde.
14. listopadu 2016

Zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc (OHK) reprezentující celou řadu zaměstnavatelů Olomouckého kraje a České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podepsali memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování úrovně digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců, zejména vedoucích pracovníků v oblasti vnitrofiremního vzdělávání a v personalistice.

Obsah memoranda je plně v souladu s Vládou ČR schváleným dokumentem Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.

Plný text dokumentu najdete zde.

Informace o podepsání memoranda najdete také na stránkách OHK Olomouc.

31. října 2016
Zaměstnanci Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise (DG RTD) získali ECDL certifikáty. Ty potvrzují, že jejich digitální dovednosti jsou na úrovni vyhovující požadavkům zaměstnavatele a že současně odpovídají mezinárodním standardům. ECDL Foundation a DG RTD spolupracují na projektu, jehož cílem je vyškolit podle mezinárodních standardů přes 200 zaměstnanců Evropské komise. Program ECDL garantuje kvalitní vzdělání v oblasti digitální gramotnosti a digitální kvalifikace a je vzdělávacím nástrojem uznávaným na celém světě. Plné znění tiskové zprávy najdete zde.
19. září 2016
ČSKI uspořádala ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc seminář na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterého se zúčastnili zástupci firem a studenti Obchodní akademie Olomouc. Podrobnosti si můžete přečíst zde.
8. září 2016

Nové moduly pro program ECDL Core

Stávající nabídka modulů programu ECDL Core bude v průběhu druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017 doplněna o zcela nové atraktivní moduly - M15 … Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Managing Online Information), M16 … Základy informatického myšlení a programování (Computing), Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education), a Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing).

Bližší informace o zaměření modulů na stránce s ECDL Sylaby.

6. května 2016

Výsledky motivační soutěže na podporu digitální gramotnosti žáků

Soutěž o nejaktivnější školu a její pedagogy vyhrála pardubická škola DELTA - SŠIE, ZŠ a MŠ. Na druhém místě se umístila OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a bezprostředně za ní pak SPŠE Praha 10, V Úžlabině a SPŠ a VOŠ Chomutov. Všem školám gratulujeme k velmi dobrému výsledku a dodáváme, že si práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více, než musí, rozhodně velmi vážíme.

Nejlepších výsledků ze všech hodnocených škol v rozhodném období však „mimo soutěž“ dosáhla SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek. Přesto, že se tato střední škola do soutěže formálně nepřihlásila, rozhodla se hodnotící komise ČSKI a ECDL-CZ ocenit také tuto školu a vyjádřit tak poděkování za příkladné a systematické využívání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních dovedností.

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka/žákyni pak zvítězila žákyně Thanh Hai Le Thi z OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Samozřejmě nejen této žákyni, ale i této škole patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy. Gratulujeme.

Cenu pro vítěznou školu, ceny pro její pedagogy a cenu pro vítěznou žákyni společně věnovaly ČSKI, národní autorita mezinárodního konceptu ECDL pro ČR, a společnost CertiCon a.s., která dlouhodobě, v rámci své společenské odpovědnosti, podporuje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR.

2. května 2016
Nadnárodní nadace ECDL Foundation vydala poziční dokument hodnotící výsledky průzkumů digitální gramotnosti v Rakousku, Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku. Závěry všech pěti studií se shodují, že lidé výrazně přeceňují své digitální dovednosti a stále mají nedostatečné schopnosti a dovednosti v oblastech, které jsou klíčové pro jejich efektivitu a produktivitu práce zejména na pracovišti. Originál ke stažení zde. Příloha ke stažení zde. Volný překlad ke stažení zde.
25. dubna 2016
V polovině dubna se konala valná hromada Okresní hospodářské komory v Olomouci, kde mimo jiné vystoupil Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, s krátkým příspěvkem na téma „Digitální dovednosti a potřeby trhu práce". Přítomní zástupci zaměstnavatelů byli seznámeni se záměrem OHK Olomouc uspořádat na toto téma pro personalisty v regionu specializovaný seminář. Více se dočtete zde.
25. dubna 2016
Na základě jednání s představiteli Jihočeské hospodářské komory se 21. dubna 2016 uskutečnilo setkání s personalisty a zaměstnavateli z Jihočeského kraje. Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, vystoupil s prezentací na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterou doplnil informacemi o základních principech mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL. Účastníci přednášky byli také seznámeni s požadavky zaměstnavatelů v Evropě na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a s významem digitální gramotnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele.
22. března 2016
Přeceňování vlastních počítačových dovedností představuje v některých evropských zemích nemalý problém. Na jaře roku 2015 proběhl ve Švýcarsku výzkum, který potvrdil, že běžní občané nemají dostatečné počítačové dovednosti a že si tento problém málokdo z nich uvědomuje. Účastníci výzkumu prošli praktickými zkouškami konanými podle mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL / ICDL. V nejjednodušších oblastech (modulech) dosáhli průměrné úspěšnosti pouze 46 %, což je výsledek, který je výrazně pod úrovní potřebnou k úspěšnému absolvování těchto zkoušek, a tedy k prokázání dostatečných digitálních kompetencí. Před těmito praktickými zkouškami byli účastníci výzkumu požádáni, aby vyplněním dotazníku na internetu sami zhodnotili úroveň svých digitálních dovedností, a to pomocí stupnice od 1 do 10. Téměř 78% účastníků ale svoje schopnosti přecenilo. Dřívější výzkumy v Rakousku, Německu, Skandinávii, Velké Británii a dalších zemích, prováděné v nejrůznějším prostředí, vedly ke shodnému závěru. Je ale pozoruhodné, že lidé s certifikátem ECDL zhodnotili své dovednosti daleko lépe než ti ostatní. Více se dočtete zde.
16. března 2016
Jednota školských informatiků a Česká společnost pro kybernetiku a informatiku podepsaly společné prohlášení týkající se problematiky informatického myšlení a digitální gramotnosti. Zástupci obou organizací se kromě jiného shodli na tom, že základní cíle obou organizací jsou společné, tj. že budou ve svých aktivitách nadále maximálně podporovat využívání digitálních technologií napříč formálním i neformálním vzděláváním a prosazovat vyvážený a celostní přístup k tématům informatického myšlení a digitální gramotnosti. Plný text dokumentu najdete zde.
2. února 2016
DigitalEurope, skupina významných zaměstnavatelů, která zastupuje IT odvětví v Evropě, žádá ve své zprávě Evropskou komisi, aby se přednostně zaměřila na digitální dovednosti, a zárověň také jmenuje 7 klíčových opatření (například podpora školicích programů zaměřených na digitální dovednosti, zajištění dostupnosti finacování z EU, apod.), které by Evropská komise měla zohlednit při vytváření dokumentu - Iniciativa digitálních dovedností. Cílem této aktivity DigitalEurope je podpořit neustálý rozvoj digitálních dovedností na národních úrovních napříč Evropou. Více informací najdete zde.
25. ledna 2016
ČSKI pořádá pro pracovníky krajských poboček ÚP ČR a pro pracovníky regionální pracovišť ÚP sérii seminářů (kulatých stolů) zaměřených na rekvalifikace, poradenskou a projektovou činnost ÚP v oblasti digitální gramotnosti, digitálních dovedností pro trh práce, počítačových kurzů podle konceptu ECDL a kurzů pro digitální začleňování. Semináře k dnešnímu dni úspěšně proběhly v Jihomoravském, Ústeckém, Zlínském, Plzeňském, Olomouckém, Karlovarském, Středočeském, Moravskoslezském, Jihočeském, Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Semináře pro Prahu a GŘ ÚP se připravují. Jedna z prezentací, použitá pro ÚP Pardubice, je k dispozici ke stažení zde.
18. ledna 2016
Kancelář ECDL-CZ uvolnila zadání ECDL zkoušek z modulů M3, M4, M5, M6 a M7 programu ECDL Core, a to pro programové prostředí Microsoft Office 2016. ECDL Foundation připravuje globální aktualizaci Sylabů pro tyto moduly a lze odhadovat, že v polovině roku 2016 budou k dispozici nové verze těchto sylabů a následně nové zkušební úlohy pro tyto moduly. O vývoji situace vás budeme informovat.
15. prosince 2015
Zpráva Evropského parlamentu z listopadu 2015 uvádí, že jeden ze dvou zaměstnanců v EU má nedostatečné ICT dovednosti. Zároveň analyzuje vliv, jaký má digitalizace na pracovní trh a jak se v Evropě mění pracovní podmínky a požadavky na ICT dovednosti zaměstnanců. Závěr zprávy je jasný - je zapotřebí, aby si zaměstnanci neustále rozšiřovali svoje dovednosti a vzdělávali se, aby si i v budoucnu uchovali schopnost být zaměstnatelnými. Vzhledem k tomu, že formální vzdělávání se týká jen mladých lidí, je nutné zaměřit se na vzdělávání v oblasti ICT dovedností i na pracovišti. Více se dočtete zde.
18. listopadu 2015
ECDL certifikát: plus na vysoké i v práci. Již dvanáct let získávají studenti SPŠ a VOŠ v Chomutově ECDL certifikáty jako doklad své digitální gramotnosti. V rámci výuky mají možnost se připravit na složení zkoušek ze sedmi modulů a své nabyté dovednosti a vědomosti prověřit standardizovanými a objektivními mezinárodními testy. Více se dočtete zde.
20. října 2015
Informatika a Digitální gramotnost - Výzva k jednotnému přístupu ... to je název otevřeného dokumentu nadace ECDL Foudation určeného široké odborné veřejnosti, vedení škol, pedagogům, tvůrcům vzdělávacího obsahu i úředníkům zainteresovaných státních úřadů. Originál dokumentu, který byl předložen a projednán na setkání zainteresovaných odborníků v Evropském parlamentu 14. října 2015, je ke stažení zde a jeho volný překlad je ke stažení zde. Originální tisková zpráva ECDL Foundation je ke stažení zde, volný překlad této zprávy vydaný v souvislosti s touto akcí v ČR, je ke stažení zde. Více informací na stránkách ECDL Foundation.
12. října 2015
Vláda dá do roku 2020 sedm miliard na digitální gramotnost Čechů. Vláda chce do roku 2020 vynaložit s přispěním fondů EU na zvýšení digitální gramotnosti Čechů kolem sedmi miliard korun. Je to jeden z devíti kroků Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který ministři na svém jednání dne 26.8.2015 schválili, oznámil tiskový odbor vlády. Cílem materiálu je shrnout hlavní opatření, která napomohou rozvoji tuzemské digitální ekonomiky, a to jak z hlediska národních faktorů, tak i iniciativ na úrovni EU. Stát by se měl zasadit o lepší implementaci výuky práce s výpočetní technikou, internetem a elektronikou na školách a zároveň i podpořit rekvalifikační kurzy ke zvýšení digitální gramotnosti občanů. Celé znění tiskové zprávy najdete zde.
6. října 2015

e-Citizen: nový program pro digitální začleňování

Kancelář ECDL-CZ zpřístupnila vzdělávacím organizacím další ze vzdělávacích programů mezinárodního konceptu ECDL s názvem e-Citizen. Jde o snadno zvládnutelný program určený především osobám, které mají minimální znalosti počítačů a Internetu a omezený přístup k informačním technologiím.

Na rozdíl od programu ECDL Core, ve kterém je vzdělávání systematické a postupné, začíná program e-Citizen hned od počátku s řešením každodenních problémů a běžných životních situací (zprávy a informace, komunikace se státní správou, nakupování na internetu, cestování, vzdělávání, vyhledávání zaměstnání, zdraví, sociální sítě). Program e-Citizen má předepsaný rozsah a způsob vzdělávání a je zakončen jednoduchou mezinárodně uznávanou zkouškou. Sylabus programu e-Citizen je ke stažení v sekci Sylaby a moduly oficiálních stránek konceptu ECDL v ČR.

3. července 2015
Členové pracovní skupiny ECDL-CZ při ČSKI se aktivně podíleli na přípravě dokumentu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, který byl dne 1. 7. 2015 schválen Vládou ČR. Bude-li tato strategie naplňována, poskytne v nadcházejících letech dostatek příležitostí pro rozvoj přenositelných i specifických digitálních dovedností, a to jak v oblasti kompetenční, tak v oblastech motivační a strategické dimenze digitální gramotnosti. Plný text strategie v podobě, která byla schválena Vládou ČR, je ke stažení zde.
23. června 2015
Maturita z informatiky podle konceptu ECDL Žáci Gymnázia Postupická v Praze skládali v letošním roce profilovou části maturitní zkoušky z informatiky, která vycházela z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Maturitní sylabus a praktické testové úlohy připravili odborníci z pracovní skupiny ECDL Česká republika ve spolupráci s pedagogy Gymnázia Postupická. Tisková zpráva k maturitě z informatiky dle konceptu ECDL je ke stažení zde.
15. května 2015
Kancelář ECDL-CZ pořádá v průběhu měsíců května a června 2015 pro zájemce z řad akreditovaných testovacích středisek a testerů sérii seminářů na téma Nové ECDL - jeho možnosti a využití. Využívaná prezentace ve formátu pdf je ke stažení zde.
14. května 2015
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek základní informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek.
14. května 2015
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek čtyřstránkové letáky pro podporu výuky, a to ke všem modulům programu ECDL Core. Letáky stručně naznačují možné obecné postupy v prostředí některých běžných operačních systémů, aplikací a nástrojů, které se vztahují k příslušným tématům ECDL sylabů. Materiály jsou v jednoduché heslovité angličtině, jsou určeny především k rychlé orientaci v tématu a nemohou být úplným návodem pro řešení testovacích úloh.
4. května 2015
ECDL Česká republika se opět připojuje k celoevropské informační kampani e-Skills for Jobs. Kampaň podporuje navázání dialogu mezi zástupci státní a veřejné správy, zaměstnavateli a zástupci Evropské unie a vytváření takových opatření, která povedou ke zvýšení počtu digitálně kvalifikovaných občanů a zaměstnanců. Jednou z prvních aktitivit kampaně e-Skills for Jobs bylo vydání Deklarace z Rigy pro e-skills (Riga Declaration on eSkills for Jobs). V České republice bude kampaň e-Skills for Jobs probíhat zejména online, a to formou webinářů, online MOOC kurzů a jednoduchým IT Fitness testem. Další informace o kampani jsou přidávány na facebook a twitter kampaně. Čestné členství v řídícím výboru kampaně v České republice přijal Ing. Jiří Chábera, manažer mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL pro ČR.
Výsledky sebehodnocení vs. reálné znalosti a dovednosti
3. března 2015
Téměř 80 procent uživatelů digitálních technologií si myslí, že jejich dovednosti v oblasti práce s počítačem, zejména zpracování dat a informací (offline), jsou na dobré nebo velmi dobré úrovni. Výsledky reálných praktických testů stejných osob ale ukazují, že tuto úroveň nemá ani deset procent z nich. Dle výsledků studie Rakouské informatické společnosti (OCG – Österreichische Computer Gesellschaft) uživatelé digitálních technologií významně přeceňují své znalosti a dovednosti. Výzkumu složeného ze dvou částí se zúčastnilo cca 1250 účastníků ve věku od 15 do 60 let. V první, dotazníkové části uchazeči sami ohodnotili své znalosti a dovednosti. Ve druhé části účastníci plnili jednoduché praktické úlohy v reálném prostředí. Ověřovány byly dovednosti potřebné pro každodenní efektivní využívání počítače, a to na základní úrovni zejména práce s textem, tabulkovým procesorem, elektronickou poštou a internetem.

Tisková zpráva ke stažení.

Odkaz na studii OCG.
22. září 2014
Dne 22.9.2014 podepsala generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a prezidentka ČSKI, profesorka Olga Štěpánková Memorandum o spolupráci mezi Úřadem práce ČR (ÚP ČR) a Českou společností pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). V rámci rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích projektů, mohou nezaměstnaní, sociálně vyčlenění nebo osoby se zdravotním postižením získat některý z mezinárodně uznávaných certifikátů prokazujících úroveň jejich praktických dovedností v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Celá tisková zpráva GŘ ÚP je ke stažení zde.
9. července 2014
ECDL ČR ve spolupráci se společností CertiCon, a.s. a Českou společností pro kybernetiku a informatiku získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávacího programu zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a to pro program Využití mezinárodního konceptu ECDL ve výuce ICT. Součástí programu je získání akreditace testera ECDL.
Obsah vzdělávacího programu, který mimo jiné obsahuje školení o konceptu ECDL, srovnávací zkoušky či akreditační návštěvu ve škole najdete zde.
Rozhodnutí MŠMT o akreditaci programu je k dispozici zde.
4. července 2014
ECDL Foundation schválila a oficiálně představila nový národní certifikační program Digitální fotografie, který byl vytvořen ČSKI ve spolupráci se společností CertiCon, a.s. a ZONER Software, a.s. Program Digitální fotografie (ECDL Endorsed) pokrývá uživatelské počítačové znalosti a dovednosti, se kterými se lze setkat v oblasti digitální fotografie. Zahrnuje jak běžné úpravy a vylepšování digitálních fotografií, tak správu, archivaci, sdílení a prezentaci digitálních fotografií.
Více o novém programu najdete na stránkách ECDL Foundation zde nebo na webu ECDL Česká republika zde.
6. června 2014

Kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový národní program Digitální fotografie. Sylaby pro všechny tři moduly, ze kterých je program složen, vznikaly ve spolupráci ze společností ZONER software, a. s.

Testovací střediska a/nebo testeři si mohou snadno rozšířit akreditaci o tuto velmi atraktivní oblast využití ICT a nabízet veřejnosti, žákům a studentům, zaměstnancům i uchazečům o zaměstnání nejen další druh ECDL zkoušek, ale i související přípravné kurzy."

Víte, že téměř 130 tisíc pracovních míst v ČR vyžaduje dovednosti v oblasti digitální fotografie?

14. dubna 2014

Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR uspořádal dne 14. dubna 2014 seminář na téma Jednotné zkoušky ECDL. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, ředitelé vybraných škol a další odborníci z oblasti školství. Seminář zahájil předseda výboru senátor Jaromír Jermář, Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ, seminář moderoval. Byl zde představen Koncept ECDL v mezinárodním měřítku, jeho využití v českém školství, zkušenosti s jeho využíváním při výuce ICT dovedností, uplatnění absolventů na trhu práce, využití při maturitních zkouškách i v rámci zvyšování kompetencí pedagogického sboru. Program semináře je ke stažení "zde".

O konceptu ECDL v mezinárodních souvislostech pohovořila prof. RNDr. Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, CSc., její prezentaci lze stáhnout "zde". Jakým způsobem se již ECDL v českém školství využívá přiblížil Ing. Jiří Chábera, prezentace je k dispozici "zde". Jak jsou v oblasti ICT připraveni na studium na VŠ absolventi SŠ prezentoval Mgr. Ing. Vladimír OČENÁŠEK, jeho prezentace je ke stažení "zde". Jaké jsou ICT znalosti a dovednosti českých žáků a učitelů podle výsledků ECDL zkoušek prezentoval Ing. Jiří Chábera, jeho prezentace je k dispozici "zde". Fotografie ze semináře najdete na webových stránkách Senátu PČR.

7. března 2014

Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro území ČR zcela nový mezinárodní modul M14 - Spolupráce a sdílení informací na internetu (Online Collaboration), který se řadí mezi tzv. „Standardní moduly" programu ECDL Core a je určen pro širokou veřejnost.

Tento modul reaguje na vývoj mobilních technologií, cloudových a dalších internetových služeb a jejich užití jak v běžném životě, tak v profesní praxi. Mezinárodně platnou zkoušku z tohoto modulu je možné realizovat na testovací platformě libovolných Windows / Google Chrome + Google Disc + Google Calendar (další platformy budou následovat). Při zkoušce je také využíváno webové prostředí simulující sociální médium, webovou konferenci, výukové prostředí a chytrý telefon.

7. března 2014
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování zcela nový mezinárodní modul M14 – Online Collaboration (Spolupráce a sdílení informací na internetu), který se řadí mezi tzv. „Standardní moduly“ programu ECDL Core. Tento modul reaguje na vývoj mobilních technologií, cloudových a dalších internetových služeb a jejich užití jak v běžném životě, tak v profesní praxi. Mezinárodně platnou zkoušku z tohoto modulu je možné realizovat na testovací platformě libovolných Windows s webovým prohlížečem / Google Disc / Google Calendar. Při zkoušce je také využíváno webové prostředí simulující sociální médium, webovou konferenci, výukové prostředí a chytrý telefon. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování v tomto prostředí, si mohou přístup k databázi testů pro tuto platformu objednat u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
18. února 2014
Koncem roku 2013 proběhlo ve Střední škole automobilní a informatiky v Praze 10 testování vybraného vzorku žáků s cílem objektivně zjistit, zda úroveň jejich znalostí a dovedností v oblasti využívání ICT, kterou získali žáci v průběhu svého studia, odpovídá mezinárodním standardům. Výsledky testování ukázaly, že 70% testovaných studentů dosáhlo svými znalostmi a dovednostmi úrovně tzv. digitální kvalifikace, což je mezinárodní standard pro absolventy SŠ. Jako zpětnou vazbu z testování získala škola pro každý testovaný modul také seznam znalostí a dovedností, které žákům dělaly největší potíže. Podle dat z národního informačního systému pro ECDL testování WASET, dosahuje na běžných školách úrovně digitální kvalifikace pouze 30% žáků, na nejlepších školách je to mezi 85 až 90%. SŠAI Weilova proto může být s výkonem svých žáků opravdu spokojena. Celou tiskovou zprávu ke stažení najdete zde.
6. února 2014
MŠMT se v rámci své působnosti rozhodlo od 1. února 2014 akreditovat „počítačové“ kurzy pro oblast rekvalifikací podle nových pravidel. Nově budou akreditovány kurzy ve dvou úrovních obtížnosti, a sice podle programů ECDL Core a ECDL Advanced. Příslušný dokument je zveřejněn na stránkách MŠMT.
V rámci programu ECDL Core, který je zaměřen na nejširší veřejnost, budou nově akreditovány kurzy, které pokrývají vedle „klasických“ oblastí (modulů) také následující oblasti využití ICT:
 • Úpravy digitálních obrázků (M9)
 • Tvorba webových stránek (M10)
 • Bezpečné používání informačních technologií (M12)
 • Plánování projektů (M13)
 • Spolupráce a výměna informací na internetu (M14)
V rámci programu ECDL Advanced, který je zaměřen na kvalifikovanější veřejnost, budou nově akreditovány čtyři pokročilé moduly, a sice:
 • Pokročilé zpracování textu (AM3)
 • Pokročilá práce s tabulkami (AM4)
 • Pokročilé použití databází (AM5)
 • Pokročilé prezentace (AM6)
Úřady práce tak dostanou možnost velmi pružně reagovat na reálné požadavky trhu práce a potřeby nezaměstnaných a požadovat rekvalifikace v moderních a dobře uplatnitelných oblastech „počítačové gramotnosti“ a stejně tak v oblastech, které svou vyšší obtížností zakládají dobré předpoklady pro nalezení odpovídajícího uplatnění na trhu práce.
Informace o novinkách v oblasti ECDL můžete stáhnout zde.
4. února 2014
Iniciativa Digitální agenda 2020 je jednou z hlavních strategií EU 2020 a mimo jiné z ní vycházejí také doporučení pro priority programových období Evropského sociálního fondu. Skládá se ze 6 hlavních pilířů, mezi něž patří také Posílení digitální gramotnosti, elektronických dovedností a začlenění do informační společnosti.
Jedním z teoretických východisek tohoto pilíře je také studie Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks z roku 2012, která nabízí přehled vlastností dostupných systémů ICT vzdělávání. V tomto přehledu nechybí ani koncept ECDL, mezi jehož kvalitami je zmiňována nezávislost na programovém vybavení, celosvětová rozšířenost a aktualizace a vývoj konceptu neziskovou organizací.
Celou analýzu můžete stáhnout zde.
28. ledna 2014
O využití konceptu ECDL v rámci ověřování výsledků vzdělávání zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zmiňuje PhDr. Radek Haubert ve svém příspěvku Hospodárná podpora moderního úřadu. Příspěvek byl publikován ve sborníku 20 let nezávislé kontroly v České republice a současně prezentován v roce 2013 v prostorách Senátu Parlamentu ČR na odborném semináři na téma Vývoj od systému státní kontroly k modernímu kontrolnímu úřadu, respektive Činnost a směřování nejvyšších kontrolních institucí v příštích letech.
Ve svém příspěvku doktor Haubert uvedl:" NKÚ se snaží o co největší využití informačních technologií. Chceme tak usnadnit a podporovat práci zaměstnanců, a to i mimo sídlo úřadu. A nejen v době jejich působení u kontrolované osoby, ale i v případech, kdy je možné pracovat z domova – například v případě dopravní kalamity, nemoci dítěte nebo třeba při povodních.
K efektivnímu využívání těchto technologií pak je nezbytná jejich praktická a teoretická znalost včetně následného ověření. Pro testování znalostí zaměstnanců v oblasti IT jsme zvolili evropský koncept ECDL. Nebudu předstírat, že testování bylo přijato zaměstnanci vřele a s nadšením, a i proto jsem rád, že celková úspěšnost zaměstnanců při testování je velmi vysoká. Neúspěšné pokusy se pohybují na hranici 4 %."
14. ledna 2014
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování databázi testů upravenou pro programové prostředí kancelářského balíku LibreOffice 4.x, a to pro moduly M3, M4 a M6 programu ECDL Core. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování v tomto prostředí, si mohou přístup k databázi testů pro tuto platformu objednat u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
19. listopadu 2013
Dne 29.10.2013 byla v rámci 15. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR projednávána problematika jednotných zkoušek ECDL. Příspěvek k tématu přednesla prezidentka České společnosti pro kybernetiku a informatiku a ECDL ČR, Prof. Olga Štěpánková a manažer ECDL ČR, Ing. Jiří Chábera. Cílem jednání bylo informovat členy Výboru o aktuálním stavu a budoucím vývoji mezinárodního konceptu ECDL, o současné situaci v oblasti počítačových znalostí a dovedností absolventů všech stupňů škol a o možnostech integrace konceptu ECDL do základního a středního školství v podobě systematického vzdělávání podle mezinárodních ECDL Sylabů a jednotných zkoušek. Usnesení z jednání najdete zde, dokument ke stažení ke k dispozici zde.
19. listopadu 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní použití sadu testovacích úloh pro modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials) připravených podle nového Sylabu 1.0 „New". V této chvíli jsou k dispozici pouze pro testovací platformu založenou na Outlook 2010 + Internet Explorer, a to pod Windows XP, Vista, 7 a Windows 8, … klony pro další platformy budou následovat během několika týdnů.
1. listopadu 2013

Kancelář ECDL-CZ nabízí všem zájemcům o propagaci konceptu ECDL, počítačových znalostí a dovedností a vzdělávání této oblasti zdarma ke stažení kompletní sadu propagačních letáčků v provedení pro běžnou prezentaci i v podobě tiskových podkladů pro profesionální tisk.

Celkem 16 různých letáků v různých kombinacích oslovuje všechny běžné cílové skupiny (žáky a pedagogy základních, středních i vysokých škol, úřady práce, nezaměstnané a sociálně vyčleněné, zaměstnance a jejich zaměstnavatele).

Akreditovaná testovací střediska, která si nepřevzala základní balík těchto propagačních materiálů v průběhu národního semináře, tak mohou učinit dodatečně, po dohodě, v kanceláři ECDL, případně si tamtéž vyžádat zaslání vybraných materiálů proti úhradě nákladů spojených s přepravou. Zásoby tištěných propagačních letáčků jsou omezené.

Propagační letáčky by měly být používány účelně a osobně předávány žákům, studentům, rodičům, pedagogům, vedení škol, zaměstnancům, zaměstnavatelům, zástupcům úřadů práce, veřejných institucí a podobně, vždy však v souladu s etickými pravidly. Vkládání letáčků do domovních schránek nebo pohození ve veřejných prostorách není ani etické, ani ekonomické.

25. října 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní použití sadu testovacích úloh pro modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials) připravených podle nového Sylabu 1.0 „New". V této chvíli jsou k dispozici pouze pro testovací platformu založenou na Windows 7 + Windows Explorer, … klony pro další platformy budou následovat během několika týdnů.
19. září 2013

18. září 2013 proběhl na půdě FEL ČVUT v Praze Národní informační seminář ECDL 2013. Téměř 200 zúčastněných si přišlo poslechnout přímo od zdroje, co znamená koncept "New ECDL" a jaké nové možnosti poskytuje vzdělávacím organizacím, školám, veřejné správě, personalistům, zaměstnavatelům, žákům, studentům, nezaměstnaným či sociálně vyčleněným osobám.

Prezentace Jiřího Chábery (ECDL-CZ) Národní informační seminář 2013 a Jakuba Christopha (ECDL Foundation Irsko) ECDL Foundation Prague presentation jsou všem zájemcům o počítačové vzdělávání a koncept ECDL k dispozici ke stažení ve formátu pptx, ppt nebo pdf (bez animací). Případné dotazy směřujte na kancelář ECDL-CZ.

20. srpna 2013

18. září 2013 Vás zveme na Národní informační seminář ECDL, který proběhne v areálu ČVUT v Praze. Přijďte si poslechnout přímo od zdroje, co znamená koncept "New ECDL" a jaké nové možnosti poskytuje vzdělávacím organizacím, školám, veřejné správě, personalistům, zaměstnavatelům, žákům, studentům, nezaměstnaným či sociálně vyčleněným. Předběžný program semináře najdete zde. Seminář je zdarma. Rezervujte si včas místo na adrese kancelar@ecdl.cz.

4. července 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování z modulu M9 databázi testů upravenou pro programové prostředí Corel PHOTO-PAINT X4. Testovací střediska, která mají zájem nabízet zkoušky ECDL z modulu M9 v tomto programovém prostředí, si mohou testovací platformu objednat u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
5. června 2013
Jsou absolventi českých škol digitálně kvalifikovaní, digitálně gramotní nebo negramotní?
S jakými počítačovými dovednostmi mají žáci nejčastěji potíže?
Jak lze využívat konceptu ECDL jako zpětné vazby pro výuku?
… aneb využití konceptu ECDL jako nástroje pro standardizaci výuky žáků všech oborů a typů škol, a to nejen v informatických předmětech. Příspěvek Ing. Chábery z Krajské konference věnované ICT v procesu edukace najdete zde. Článek pro sborník konference si můžete stáhnout zde.
31. května 2013

Odstartoval nový celosvětový program „New ECDL“

Na mezinárodním fóru ECDL, konaném letos v květnu v Londýně, byl nadací ECDL Foundation slavnostně odstartován celosvětový program s názvem „New ECDL“ (v mimoevropských zemích „New ICDL“).

Od vzniku ECDL v roce 1996 využilo výhod tohoto mezinárodního programu téměř 14 miliónů uživatelů výpočetní techniky. Nový program „New ECDL“ nyní reaguje nejen na změny ve vývoji ICT, ale i na požadavky trhů práce v zemích celého světa. Mezi hlavní změny patří vyšší pružnost programu, jeho přizpůsobení pro celoživotní vzdělávání a širší nabídka ECDL modulů v různých obtížnostech. Vyšší pružnost nového programu spočívá v možnosti vytvoření vzdělávacího a/nebo certifikačního profilu v oblastech (modulech), které jsou pro uživatele ICT nevhodnější, a to jak z osobního, tak z profesního úhlu pohledu.

CEO ECDL Foundation Damien O’Sullivan k tomu řekl: „Nový program je naším příspěvkem dynamicky se měnícím potřebám uživatelů informačních a komunikačních technologií a požadavkům trhu práce".

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroes uvedla, že tento nový program podporuje cíle aktuální evropské strategie Digitální Agenda pro Evropu a dodala: „ECDL Foundation pracovala dlouhou dobu na podpoře zvyšování ICT dovedností Evropanů a odvedla skvělou práci“.

27. března 2013

Jsou učitelé českých středních škol opravdu schopni efektivně využívat ICT?

S jakými počítačovými dovednostmi mají čeští učitelé nejčastěji potíže?
Jsou investice do technického a programového vybavení škol smysluplným přínosem pro výuku?

Na tyto a podobné otázky mohou pomoci odpovědět mezinárodní testy digitální gramotnosti a kvalifikace pedagogů středních škol. Výsledky jedné ze středních škol a dlouhodobé zkušenosti z odborné přípravy testerů mezinárodního konceptu ECDL z nejen řad učitelů informatiky, byly základem příspěvku, který v rámci konference Počítač ve škole 2013 přednesl Ing. Jiří Chábera. Prezentace ke konferenčnímu příspěvku je k dispozici zde. Článek pro sborník konference si můžete stáhnout zde.
13. března 2013

Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) vydalo rozsáhlou analýzu nástrojů mezinárodních kvalifikací a výstupů vzdělávání, jako jsou certifikáty a diplomy. Centrum Cedefop bylo založeno z iniciativy Evropské komise a dlouhodobě spolupracuje se statistickým úřadem EUROSTAT a s Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF).

Práce byla vytvořena za účelem zpřehlednění dostupných mezinárodních certifikačních programů a doporučení těch univerzálních. Koncept ECDL je zde jmenován jako nejrozšířenější a nejznámější nástroj ověřování výsledků vzdělávání, který funguje nezávisle na konkrétních programových produktech. Studie, která má za cíl podpořit iniciativy Evropský kvalifikační rámec (EQF) a Evropská klasifikace dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), dále pro oblast ICT jmenuje certifikační nástroje Microsoft a Cicso. Originál studie je ke stažení zde.

12. března 2013

Koncept ECDL je stále více využíván v oblasti rekvalifikačních kurzů pořádaných Úřady práce, často v rámci projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu (ESF). Považujeme za správné, že na závěr rekvalifikačních kurzů je používána tato celosvětově jednotná a nezávislá metoda, která umožňuje nejen objektivně změřit, zda se absolventi naučili to, co bylo potřeba, ale také zda nebyly finanční prostředky vynaloženy zbytečně. Možnost srovnávat a vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých skupin absolventů rekvalifikačních kurzů, stejně tak jako kvalitu vzdělávacích organizací, je pro Úřady práce bonusem. Rekvalifikační kurz Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL) je akreditovaný MŠMT a zakončený objektivní standardizovanou zkouškou ECDL. Úspěšný absolvent může kromě osvědčení o rekvalifikaci také získat některý z mezinárodních certifikátů ECDL, který je uznáván školami, zaměstnavateli a institucemi po celém světě.

Rekvalifikační kurzy jsou realizovány různými akreditovanými testovacími středisky ECDL na základě výběrových řízení. Jeden příklad za všechny: Společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. v letošním roce proškolí a otestuje 200 klientů Úřadu práce v Libereckém kraji v rámci projektu S počítačem na trh práce, současně v rámci programu Krátce bez práce krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami bude proškoleno a otestováno 60 osob. Zároveň probíhají rekvalifikační kurzy v Olomouci a Plzeňském kraji, kurzy budou zakončeny zkouškou ECDL v rozsahu čtyř (ECDL Start) nebo sedmi oblastí (ECDL Core) práce s ICT.

17. ledna 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování z modulu M7 databázi testů upravenou pro programové prostředí IBM Lotus Notes 8.5. Toto programové vybavení využívají některé instituce státní správy, ale i větší komerční společnosti. Testovací střediska, která mají zájem nabízet zkoušky ECDL z modulu M7 na této testovací platformě, si mohou aktivovat přístup k této QTB u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou. Poděkování za spolupráci při úpravách QTB pro Lotus Notes patří zaměstnancům společnosti Veletrhy Brno, a.s..
8. ledna 2013
Kancelář ECDL-CZ připravila pro akreditovaná testovací střediska a testery ECDL dokument, který shrnuje problematiku elektronické distribuce databáze testů QTB a který mimo jiné obsahuje popis postupu práce s informačním systémem WASET. Dokument ve formátu pdf je ke stažení zde.
26. listopadu 2012
Dne 20. listopadu 2012 jsme obdželi potvrzení o uzavření auditu ze strany ECDL Foundation. Audit probíhal od června 2012 a podíleli se na něm všichni pracovníci ECDL Česká republika. Z výstupní zprávy auditu vyplývá, že naše kancelář správně plní požadavky a dodržuje mezinárodně platné standarty ECDL.
31. října 2012
I tento rok bylo možné v rámci oblíbeného veletrhu Profesia Days absolvovat cvičné testy ECDL zdarma. V době trvání veletrhu, tedy ve dnech 24.-25.10.2012 se u stánku vzdělávací firmy S-COMP tvořily fronty zájemců o otestování svých znalostí. Největší zájem byl tradičně o zjištění úrovně znalostí a dovedností v oblastech práce s textovým editorem a tabulkovým procesorem. Celkem testy absolvovalo přibližně 120 uchazečů a jejich úspěšnost byla asi 80%.
10. září 2012
ECDL-CZ se dne 6.9.2012 zúčastnila propagační akce Gruntvig Day, kterou společně pořádali Dům zahraničních služeb a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Akce na podporu vzdělávání dospělých zahrnovala také malý veletrh vzdělávácích organizací, kde btl představen i koncept ECDL.
13. června 2012

ECDL-CZ bylo i v roce 2012 partnerem Týdnů vzdělávání dospělých. Organizátorem TVD byla Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD ČR). Akci podpořila většina krajů a zaštítili ji MŠMT, MPSV a Generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Týdny vzdělávání dospělých probíhaly od 10. září do 30. listopadu 2012. V rámci akce bylo možné si přibližně ve 20 akreditovaných testovacích střediscích vyzkoušet cvičné testy ECDL z vybraných modulů programu ECDL Core.

14. května 2012
Jedním ze schválených nástrojů Regionální inovační strategie hl. m. Prahy se stalo i ECDL, a to v rámci Opatření 3.2.1 - Příprava a rozvoj talentů. Jedním z cílů tohoto opatření je doplnění nabídky studijních oborů VŠ a SŠ o profesní kurzy nabízené v rámci celoživotního vzdělávání, jako jsou například kurzy soft skills a odborné specializované kurzy. Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (RIS HMP) je aktualizována v koordinaci s přípravami Prahy na politiku soudržnosti Evropské unie v období 2014-2020 tak, aby mohla být spolufinancována ze strukturálních fondů EU.
10. května 2012
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování databázi testů upravenou pro programové prostředí kancelářského balíku LibreOffice, a to pro moduly M3, M4 a M6 programu ECDL Core. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování v tomto prostředí, si mohou tuto upravenou QTB objednat u pracovníků kanceláře manažera ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
6. března 2012

Dne 6. června proběhne v Ostravě Krajská konference věnovaná ICT v procesu edukace. Součástí programu bude i prezentace s názvem Využití ECDL jako zpětné vazby pro výuku na středních školách, kterou přednese Ing. Jiří Chábera, manažer pracovní skupiny ECDL-CZ při ČSKI.

Příspěvek se bude týkat nejčastějších problémů žáků českých středních škol v oblasti počítačových znalostí a dovedností a také využití mezinárodního konceptu ECDL jako nástroje pro standardizaci výuky žáků všech oborů a typů škol, a to nejen v informatických předmětech. Příspěvek bude po konferenci zveřejněn na našich webových stránkách.

28. února 2012
Kancelář manažera ECDL-CZ si dovoluje informovat testovací střediska o vydání nové certifikované publikace pro přípravu na ECDL testy programu ECDL Core (moduly M1 až M7, M9 a M10).
Publikaci s názvem ECDL: Průvodce přípravou na testy vydalo nakladatelství C-Press a její ISBN je 978-80-251-3144-2. Kniha je k dostání např. v e-shopu nakladatelství C-Press nebo v knihkupectvích distribuční sítě Albatros Media.
17. února 2012

Pracovní skupina ECDL Česká republika uspopořádala v rámci mezinárodní propagační kampaně Evropský týden IT dovedností 2012 (European e-Skills Week 2012) dvě celostátní soutěže.

Vítězem soutěže O nejaktivnější školské testovací středisko ECDL se stala Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov. V soutěži O nejlepšího absolventa mezinárodních testů digitální gramotnosti získal první místo Dominik Spilka ze Střední školy spojů a informatiky v Táboře.

Odměnou pro nejlepšího absolventa testů je čtečka elektronických knih Amazon Kindle 3 a vítězné školské středisko získá zdarma 10 ks ECDL indexů dle vlastního výběru.

Vítězům srdečně blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným školám i studentům.

26. ledna 2012
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila databázi testů ECDL pro modul 9 - Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky, upravenou pro použití s grafickým editorem Adobe Photoshop Elements. Akreditovaná testovací střediska tak mohou s minimální investicí rozšířit svoji nabídku testovaných oblastí i o "Grafiku".
1. listopadu 2011
Oznámení o změnách: s platností od 1. 10. 2011 se hlavním inspektorem České společnosti pro kybernetiku a informatiku stává RNDr. Václav Havlíček, který v této funkci nahradil dosavadní hlavní inspektorku Ing. Marcelu Fejtovou.
27. října 2011
Seminář Informatika ve škole - již tradiční seminář určen zejména ředitelům a informatikům základních a středních škol, jehož 12. ročník se opět uskuteční ve Zlenicích se letos bude konat ve dnech 7. - 9. listopadu. Zajímavý příspěvek na téma Digitální gramotnost a možnost využití mezinárodních standardů při výuce informatiky zde přednese manažer ECDL-CZ Ing. Jiří Chábera. Ve své prezentaci se zaměří na využívání mezinárodních standardů při hodnocení výsledků vzdělávání jako účinnou a efektivní cestu, jak získat objektivní zpětnou vazbu a zlepšit tak kvalitu a nastavit smysluplnou a trhem práce očekávanou úroveň vzdělávání. Pro školy může být spolupráce v rámci celosvětově rozšířeného konceptu ECDL přínosem nejen v oblasti zvýšení zájmu studentů o studium, ale i z hlediska vlastního hospodaření.
19. října 2011
Ve dnech 19. a 20. 10. 2011 se koná na výstavišti v Letňanech veletrh práce Profesia Days 2011. Odborníci v oblasti dalšího vzdělávání, osobnostního rozvoje, kariérového poradenství a další, kteří vám mohou pomoci při Vašem rozvoji a hledání práce, budou soustředění na jednom místě. S-COMP Centre CZ jako odborný partner konference a akreditované testovací středisko ECDL představí své počítačové kurzy a odborníci z oblasti kariérového poradenství vám poradí, jak správně psát životopis, jak se připravit na výběrové řízení, jak si efektivně najít práci na Internetu a mnoho dalšího. Zdarma si můžete vyzkoušet své počítačové dovednosti díky cvičnému testování ECDL. Podle aktuálních informací přímo z výstaviště je o cvičné testování ECDL tak velký zájem, že byli organizátoři nuceni významně rozšířit počet testovacích míst.
17. října 2011
ECDL Foundation Forum, které se v letošním roce uskutečnilo ve dnech 13. - 14. října v irském Dublinu, je každoroční událost, která spojuje delegáty ze všech kontinentů, aby sdíleli znalosti, osvědčené postupy ve vývoji informačních a komunikačních technologií (ICT), rozvoji dovedností a podporuje tak globální digitální gramotnost. Mezi významnými hosty letošního setkání byla také Neelie Kroesová - místopředsedkyně a komisařka programu Digitální agenda pro Evropu z evropské komise, která upozornila účastníky setkání na klíčovou roli, kterou hrají digitální dovednosti v řízení hospodářského růstu. Kroesová poukázala na skutečnost, že více než čtvrtina obyvatel EU ještě nikdy nepoužila internet, přičemž tato skupina je nejvíce ohrožená vyloučením z informační společnosti díky nedostatku odpovídajících dovedností. Originál tiskové zprávy naleznete zde, volný překlad do češtiny zde.
4. října 2011
V rámci Evropského týdne malých a středních podniků 2011 uspořádalo ve svém sídle Technologické inovační centrum ČKD Praha seminář s názvem Aktuální možnosti a nástroje podpory MSP. Na semináři nechyběl ani zástupce pracovní skupiny ECDL-CZ manažer kanceláře ECDL Česká republika Ing. Jiří Chábera, který zde přednesl podnětný příspěvek na téma ECDL v personalistice a vzdělávání.
23. září 2011

Byla zahájena odborná příprava testerů na nový dlouho očekávaný modul M12 - Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií. První zájemci z řad akreditovaných testerů programu ECDL Core se mohou registrovat na testy za ztížených podmínek z tohoto modulu u testovacího střediska Gymnázium Postupická nebo S - COMP Centre CZ, s.r.o. v Praze.

Probíhá odborná příprava testerů pro nové moduly M9 - Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky a M10 - Tvorba webových stránek a publikace na Internetu. Zájemci z řad akreditovaných testerů programu ECDL Core se mohou registrovat na testy za ztížených podmínek z těchto modulů u následujících testovacích středisek:

12. září 2011
V rámci projektu EU Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce, který realizuje Unie neslyšících Brno, o.s., probíhaly také přípravné kurzy a testování ECDL ve spolupráci s akreditovaným testovacím střediskem ECDL na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem projektu je poskytnout pomoc osobám se sluchovým postižením při vstupu na trh práce. V Oblastní unii neslyšících v Olomouci se účastníci počítačových kurzů připravovali k testům ECDL Start. Přípravných kurzů a testování se zúčastnilo 8 neslyšících, z nichž 4 úspěšně absolvovali všechny 4 moduly a získali Certifikát ECDL Start. Znalosti a dovednosti v oblasi práce s počítačem jsou dnes už téměř nezbytným předpokladem pro uplatnění na trhu práce. Šťastné tváře na fotografii z předávání certifikátů.
9. září 2011
U příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti, proběhl v prostorách FEL ČVUT Národní informační seminář ECDL-CZ. Semináře se účastnilo více než 250 odborníků na problematiku vzdělávání a počítačové, resp. digitální gramotnosti, a jak ukazují reakce zúčastněných, byli se získanými informacemi spokojeni. Kompletní prezentaci si zájemci mohou stáhnou ve spustitelné podobě nebo ve zdrojové podobě ve formátu 2007/2010. Obsah prezentace je možné použít vcelku nebo po částech pro libolné účely spojené s propagací konceptu ECDL nebo digitální gramotností obecně.
6. září 2011

Vyzkoušejte si testy ECDL nanečisto a zdarma v rámci Týdnů vzdělávání dospělých. V každém kraji ČR máte nyní jedinečnou možnost navštívit některé z níže uvedených akreditovaných testovacích středisek ECDL zapojených do této již tradiční propagační akce.

Organizátorem TVD je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD ČR). Záštitu nad letošními TVD převzalo MŠMT, MPSV a Úřad práce ČR. Mottem letošních TVD je „Dalším vzděláváním ke zvýšení šancí na trhu práce.“

31. května 2011
Příkladem dobré praxe při využívání konceptu profesionálních znalostí a dovedností ECDL Advanced je projekt společnosti S-Comp Centre CZ s.r.o. zaměřený na přímé umístění absolventů projektu na trhu práce. Propagační leták si můžete stáhnout zde.
19. dubna 2011

Manažer ECDL-CZ, Ing. Jiří Chábera, vystoupil na tradiční konferenci "Počítač ve škole" s příspěvkem na téma Koncept ECDL a nový nadnárodní pohled na digitální gramotnost. Prezentaci ve formátu ppsx můžete stáhnout zde.

3. dubna 2011

Zvyšování digitální kvalifikace Evropanů v rámci strategie „Digitální program pro Evropu“ bylo i jedním z témat čtrnáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2011). Digitální program pro Evropu je totiž součástí nového strategického plánu Evropské komise s názvem Evropa 2020. Tuto strategii výrazně podporuje mezinárodní nezisková organizace ECDL Foundation, která předpokládá, že příležitost zvýšit svoji digitální kvalifikaci využije nejméně 50 000 Čechů. Prof. Vasile Baltac, prezident Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), vystoupil na této již tradiční konferenci s příspěvkem na téma Digital agenda for Europe. Smyslem příspěvku bylo mimo jiné podnítit aktivity odpovědných úředníků státní správy a poskytnout jim informace o této problematice z pohledu mezinárodní profesní organizace.

17. března 2011
Kancelář manažera ECDL-CZ vydala jednoduchý podpůrný materiál „NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY…, FÁMY A MÝTY O ECDL“, který vznikl na základě nejčastěji se vyskytujících dotazů a názorů zájemců o akreditace, testování, ale i odpůrců konceptu ECDL. Materiál naleznete zde.
14. února 2011
Nový propagační leták o konceptu ECDL, tentokrát zaměřený na české střední školství, je k dispozici. Nové pojetí počítačové gramotnosti, příklady dobré praxe z mnoha středních škol i informace o nově připravovaných modulech mohou posloužit vedení škol jako inspirace k získání větší prestiže v konkurenci s ostatními školami či poskytnout námět, jak vylepšit hospodaření školy. Přílohou této zprávy je, kromě informačního letáku, také dopis adresovaný ředitelům vybraných středních škol. Pro zájemce o tištěné materiály je připravena možnost objednat požadovaný počet výtisků v kanceláři ECDL-CZ za režijní cenu 1,65 Kč bez DPH (2,- Kč s DPH) za kus. Kontakt pro objednání naleznete zde.
1. února 2011
Spolkový ústav odborného vzdělávání BIBB se stal akreditovaným testovacím středisekm ECDL (European Computer Driving Licence). Akreditaci mu udělila Společnost služeb v oblasti informatiky (Dienstleistungsgesellschaft für Informatik – DLGI). Prvním úspěšným absolventem v novém testovacím středisku byl prezident BIBB Manfred Kremer. V současné době lze skládat testy ECDL ve více než 150 zemích a v mnoha jazycích. Pramen: BIBB als Prüfungszentrum für Europäischen Computerführerschein (ECDL) akkreditiert – Präsident Kremer erster Absolvent. BIBB BWPplus, 2010, Nr. 6, S. 4.
18. ledna 2011
Na základě ustanovení Smlouvy o akreditaci žádá kancelář manažera ECDL-CZ testovací střediska, aby používala správnou symboliku konceptu ECDL, a to v souladu s přiloženým návodem k použití chráněné symboliky a s použitím přiložených elektronických vzorů - soubory pro běžné použití, soubory pro publikování na webu a soubory pro zpracování tiskových předloh. Kompletní „logomanuál” symboliky konceptu ECDL v anglickém jazyce je možné v opodstatněných případech poskytnout na vyžádání. Kancelář manažera ECDL-CZ děkuje za spolupráci.
31. prosince 2010
Kancelář manažera ECDL-CZ si dovoluje informovat testovací střediska o změnách v oblasti rekvalifikací platných od 1. ledna 2011. Oficiální informaci MŠMT najdete zde.
3. prosince 2010
První dvě české univerzity získaly prestižní mezinárodní akreditaci konceptu ECDL Advanced Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (říjen 2010) a Česká zemědělská univerzita v Praze (listopad 2010), jako první dvě univerzity v České republice, získaly od České společnosti pro kybernetiku a informatiku (člen CEPIS a národní licenciát ECDL) licenci pro ověřování profesionálních znalostí a dovedností podle mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL Advanced. Program ECDL Advanced ověřuje a hodnotí profesionální znalosti a dovednosti uživatelů kancelářských aplikací určených pro práci s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi. Úspěšní absolventi získávají certifikáty ECDL Advanced a ECDL Expert, které jsou mezinárodně uznávanými doklady jejich profesionální kvalifikace pro práce s počítačem. Testy ECDL Advanced jsou nezávislé na použitém programovém vybavení a lze je skládat v českém jazyce.
2. prosince 2010
V rámci projektu Zvyšování kvality lektorského sboru regionu Pelhřimova a Humpolce vystoupil manažer ECDL-CZ Ing. Jiří Chábera s příspěvkem týkajícím se budoucího vývoje v oblasti počítačové gramotnosti z mezinárodního pohledu. Prezentaci je možné stáhnout zde.
3. listopadu 2010
Na pravidelném výročním setkání národních licenciátů ECDL konceptu ECDL Foundation Forum 2010 v Bonnu byla zdůrazněna nutnost zvyšování počítačové gramotnosti společnosti zvláště v dnešních ekonomických podmínkách. Hlavními hosty setkání byly osoby z významných společností ze zaměřením na různé oblasti činností, jako jsou Unesco, IBM, Hewlett Packard, CEPIS, celosvětová síť národních operátorů ECDL Foundation a mnoho dalších společností. Cílem tohoto setkání, kromě výměny zkušeností na poli rozšiřování digitální gramotnosti, bylo také stanovit strategii pro rozvoj a podporu počítačové gramotnosti v průběhu příštích let nejen jako nezbytné kompetence pro všechny pracovní síly napříč všemi ekonomikami Evropy. Originál tiskové zprávy o ECDL Foundation Foru v Bonnu naleznete zde.
1. listopadu 2010

Pracovní skupina ECDL Česká republika získala v mezinárodním srovnání národních licenciátů konceptu ECDL druhou cenu Best Practice Awards 2010 za příspěvek v kategorii Sociálního začlenění (Social Inclusion). Cenu u příležitosti mezinárodního setkání národních licenciátů ECDL Foundation Forum 2010 slavnostně převzala v Kolíně nad Rýnem prezidentka ECDL-CZ prof. Olga Štěpánková.

20. října 2010
Jednou ze stěžejních aktivit strategie Evropa 2020 je "Digitální program pro Evropu", jehož cílem je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos jednotného digitálního trhu. ECDL Foundation se v otevřeném dopise prezidentu Evropské komise José Manuelu Barrosovi zavázala podpořit tuto stěžejní aktivitu jak na evropské úrovni, tak ve spolupráci s národními licenciáty na úrovni jednotlivých zemí. Zvyšování počítačové gramotnosti obyvatelstva bude jedním z důležitých předpokladů k dosažení cílů definovaných ve strategii Evropa 2020. Na úrovni EU bude Evropská komise pracovat také na usnadnění využívání strukturálních fondů EU pro plnění tohoto programu. Podrobnější informace naleznete v originále tiskové zprávy nebo v jejím volném překladu do češtiny, a také v otevřeném dopise ECDL Foundation prezidentu EK José Manuelu Barrosovi či ve sdělení evropské komise Evropa 2020.
14. října 2010
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro všechny zájemce o ECDL testování sadu cvičných testů ECDL v rozsahu modulů M2, M3, M4 a M7 programu ECDL Core. Testy jsou připraveny ve dvou variantách a jsou určeny pro nejběžnější programové prostředí Windows XP/7 a Office 2000/2003/2007/2010. Autorem cvičných testů, které byly pro tento účel schváleny kanceláří manažera ECDL-CZ, je jeden z nezkušenějších testerů ECDL Ing. Michal Rázus. Použití těchto testů za účelem přípravy na certifikaci ECDL je bezplatné. Cvičné testy jsou ke stažení zde.
13. října 2010
Úřady práce stále více využívají MŠMT akreditované vzdělávací programy, které připravují účastníky vzdělávacích kurzů v oblasti práce s počítačem podle mezinárodních osnov, tzv. ECDL Sylabu a které jsou zakončovány testy počítačové gramotnosti ECDL v různém rozsahu. Účastníci takových kurzů jsou silně motivováni a při testech ECDL dosahují velmi dobrých výsledků. Řada rekvalifikačních kurzů organizovaná ÚP v Karviné a realizovaná vzdělávací společností ha-vel family s.r.o. proběhla v posledních letech v Karviné, Orlové, Havířově, Českém Těšíně a Bohumíně.
1. října 2010
Od počátku měsíce října mohou akreditovaná testovací střediska ECDL nabídnout uchazečům o ECDL Certifikát testování z modulů 3, 4, 5, 6 a 7 ECDL Core v prostředí nejnovějšího kancelářského balíku Microsoft Office 2010.
13. září 2010
Od dnešního dne mohou akreditovaná testovací střediska ECDL nabídnout uchazečům o ECDL Certifikát testování z modulu 7 ECDL Core v prostředí produktu Windows Live Mail. Tento klient elektronické pošty je poměrně zdařilým a jednoduchým nástrojem pro komunikaci elektronickou poštou a je vhodný pro ECDL testy z modulu M7. Mailer je pro všechny legální uživatele OS Windows ke stažení zdarma na stránkách MS ČR a výborně se hodí pro SW platformy založené na OS Windows 7.
24. června 2010
ECDL testy jsou skutečně platformově nezávislé - kanceláří manažera ECDL-CZ byl nově akreditován internetový prohlížeč Google Chrome a je tedy nyní možné skládat testy ECDL i s použitím tohoto prohlížeče (modul 7: Práce s internetem a komunikace). Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování na SW platformě obsahující Google Chrome, si mohou tuto novou QTB 5.0 objednat u pracovníků kanceláře manažera ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou. Kontakty naleznete zde.
23. června 2010
Sdružení pro rozvoj osobnosti Alfa Human Service, o.s. se věnuje vzdělávání specifických cílových skupin obyvatelstva. V období let posledních dvou let uskutečnila řadu školení matek po mateřské dovolené a matek, které pečují o děti se zdravotním postižením, na zvyšování počítačové gramotnosti. Celý vzdělávací proces byl završen ověřením získaných znalostí a dovedností prostřednictvím mezinárodního konceptu ECDL. Testy v rozsahu ECDL Start provádělo akreditované testovací středisko ECDL – Počítačová škola GOPAS. Tímto programem prošlo více než 100 maminek.
27. května 2010
Manažer ECDL-CZ Ing. Jiří Chábera představí koncept ECDL a jeho možnou implementaci do výuky na konferenci škol vyučujících obor vzdělání Informační technologie. Konference se uskuteční ve dnech 17. - 18. června 2010 v Boskovicích a bude zaměřena na inovace výuky předmětů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Letošním organizátorem každoroční akce je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice. Pro bližší informace kontaktujte organizátory, kontaktní informace naleznete na webových stránkách školy.
14. května 2010
Kancelář manažera ECDL-CZ informuje všechny zainteresované, že databáze testovacích otázek QTB 5.0 pro MS Office 2010 bude dostupná nejdéle jeden měsíc od zveřejnění české verze MS Office 2010 firmou Microsoft. Pokud nedojde ke zdržení ze strany firmy Microsoft, předpokládáme dostupnost databáze v červenci až srpnu tohoto roku. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Zde naleznete kontaktní informace.
1. května 2010
Od letošního jara mohou uchazeči o ECDL certifikát využít možnosti absolvovat testy ECDL v prostředí operačního systému MS Windows 7. Vzhledem k tomu, že se na světě používají různé operační systémy, i testy počítačové gramotnosti mají více variant. Každý uchazeč si může vybrat platformu, na které bude testy provádět. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování na SW platformě obsahující MS Windows 7, si mohou tuto novou QTB 5.0 objednat u pracovníků kanceláře manažera ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou. Kontaktní informace naleznete zde.
26. dubna 2010
Kancelář manažera ECDL-CZ připravila pro akreditovaná testovací střediska podpůrný obchodní materiál Využití konceptu ECDL v rámci rekvalifikací.
16. dubna 2010
Velvyslanectví Království Saúdská Arábie využilo mezinárodního rozměru konceptu ECDL a jejich zaměstnanci absolvovali v České republice, v Počítačové škole GOPAS, školení a testy počítačové gramotnosti v anglickém jazyce. Společnost GOPAS je jedna z mála vzdělávacích společností v ČR, která školí i testuje počítačovou gramotnost také v anglickém jazyce.
23. března 2010
ECDL-CZ vyhlašuje v rámci mezinárodní kampaně European e Skills Week 2010 vítěze obou národních soutěží, které probíhaly od 1. do 12. března 2010: Soutěž o nejlepší testovací středisko ECDL Evropského týdne IT dovedností - vítězem se stala Smíchovská střední průmyslová škola v Praze s nejvyšším počtem provedených ECDL testů v uvedeném období. 2. místo obsadilo testovací středisko Datron, a.s. a na 3. místě se umístilo testovací středisko Institut Euroschola. Soutěž o nejlepšího testovaného uchazeče Evropského týdne IT dovedností vyhrála paní Bohuslava Dvořáková s nejvyšším bodovým hodnocením všem sedmi testů nutných k získání ECDL certifikátu. Vítězům blahopřejeme! Pro bližší informace o soutěžích kontaktujte pracovníky kanceláře manažera ECDL-CZ.
3. března 2010
Brusel 3. března 2010: Na zahajovací akci Evropského týdne IT dovedností 2010 v Bruselu oznámilo ECDL Foundation svou podporu a spolupráci s EeSA (European e-Skills Association). IT dovednosti a podpora jejich rozvoje ve společnosti jsou klíčovým úkolem do budoucna. Odhaduje se, že 90% pracovních míst v budoucnosti bude vyžadovat IT dovednosti, a proto je velmi důležité zajistit, aby společnost byla na toto připravena. Podrobnosti se dozvíte v přiloženém originálu tiskové zprávy zde nebo ve volném překladu do češtiny zde.
10. února 2010
ECDL-CZ vyhlašuje v rámci mezinárodní kampaně European e Skills Week 2010 dvě národní soutěže, které budou probíhat od 1. do 12. března 2010: Soutěž o nejlepší testovací středisko ECDL Evropského týdne IT dovedností - vítězem se stane testovací středisko, které v uvedeném termínu provede nejvíce ECDL testů. Vítěz obdrží 10 indexů zdarma a bude uveřejněn na oficiálních stránkách ECDL-CZ. Soutěž o nejlepšího testovaného uchazeče Evropského týdne IT dovedností - vítězem se stane uchazeč s nejvyšším bodovým hodnocením testu/testů absolvovaných v uvedeném termínu. Vítěz bude zveřejněn na oficiálních stránkách ECDL-CZ a obrží malý dárek. Pro bližší informace o soutěžích kontaktujte pracovníky kanceláře manažera ECDL-CZ.
4. ledna 2010
Kancelář manažera ECDL-CZ si dovoluje informovat testovací střediska o změnách v oblasti rekvalifikací. Oficiální informaci MŠMT najdete zde. Výklad jednotlivých bodů byl rozeslán elektronickou poštou všem manažerům a asistentům testovacích středisek.
9. listopadu 2009
Atény, Říjen 2009: Na výročním setkání ECDL Foundation (ECDL Foundation Annual Global Forum) v Aténách se více než 130 odborníků z celého světa shodlo, že počítačová gramotnost je jedním z hlavních hnacích motorů znovuoživení ekonomiky. Prezident ECDL Foundation Damien O'Sullivan zdůraznil, že zejména v těchto dnech, kdy nezaměstnanost v mnoha zemích celého světa stoupá, je velmi důležité investovat do lidského kapitálu. Vhodnými investicemi do vzdělávání a infrastruktury podpořit růst společnosti konkurenceschopných jedinců, kteří dovedou využívat nové technologie. Tiskovou zprávu v původním znění najdete zde.
1. října 2009
Kancelář manažera ECDL-CZ plánuje začátkem roku 2010 zavedení testování ECDL Advanced. ECDL Advanced je podobný certifikační produkt, jako klasické ECDL Core, nicméně od klasického ECDL se liší v několika ohledech: Existují jen čtyři oblasti, a to Zpracování textu, Tabulkový procesor, Použití databází a Prezentace. Indexy ECDL Advanced a Certifikáty ECDL Advanced se prodvají, resp. vydávají samostatně pro každou oblast. Hloubka znalostí potřebná pro získání odpovídajícího certifikátu ECDL Advanced je výrazně větší. Obchodně organizační model ECDL Advanced bude velmi podobný klasickému ECDL, na akreditaci pro ECDL Advanced budou moci dosáhnout jen testovací střediska akreditovaná pro základní ECDL, stejně tak testovací místnosti a testeři. Akreditační náklady budou ve stejném řádu, jako pro klasické ECDL, levnější budou pravděpodobně akreditace testovacích místností. Doporučená cena pro uchazeče za vlastní testování z jednoho modulu bude vyšší, ale zatím není stanovena…, probíhá diskuze. Cena indexů ECDL Advanced také zatím není stanovena, nicméně určitě bude podobně jako index ECDL nižší než v okolních zemích. Prvním ECDL Advanced modulem by mohl být Tabulkový procesor nebo Zpracování textu. Váš případný zájem prosím avizujte na info@ecdl.cz.
30. září 2009
Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, která je školicím a akreditovaným testovacím střediskem ECDL zpracovala v rámci 2. výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) projekt „Cesta k testům ECDL“. Jde o víceletý projekt, který nabídne žákům 2. stupně základní školy přípravu na testy ECDL v zájmových kroužcích. Předpokládá se účast 40 žáků ze dvou tříd každého ročníku. V 6. ročníku se budou žáci věnovat modulu 3 "Zpracování textu", v 7. ročníku "Tabulkovému procesoru", v 8. ročníku "Prezentaci" a v 9. ročníku to bude modul 7 "Práce s Internetem a komunikace". Na konci každého ročníku složí žáci test z odpovídajícího modulu. Se závěrečným vysvědčením v 9. třídě tak žáci získají i osvědčení ECDL Start. Tento projekt byl podpořen Krajem Vysočina.
24. srpna 2009
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování novou databázi testů QTB 5.0 pro MS Windows Vista CZ. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování na SW platformě obsahující MS Windows Vista CZ, si mohou tuto novou QTB objednat u pracovníků kanceláře manažera ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
31. července 2009
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování novou databázi testů QTB 5.0 pro programové produkty staršího kancelářského balíku MS Office 2002 (XP) CZ. Akreditovaná testovací střediska, která doposud nemají žádnou databázi testů QTB 5.0 a používají pro testování produkty MS Office 2002, obdrží tuto novou verzi QTB automaticky a zdarma poštou v průběhu následujících dvou týdnů. Ostatním testovacím střediskům, která doposud používala MS Office 2002 pro testování s QTB 4.0, bude nová QTB 5.0 pro tyto programové produkty pracovníky kanceláře manažera následně nabídnuta, případně si ji tato střediska mohou objednat samostatně.
15. července 2009
EUPAN e-Government představuje jednu z tradičních skupin EUPAN, která se zaměřuje na výměnu a sdílení zkušeností týkajících se využívání ICT ve veřejné správě. Tato skupina navrhla rezoluci, která byla následně přijata na 52. schůzi hlavních představitelů veřejné správy členských zemí EU (17-18. června 2009 v Praze). Rezoluce se významnou měrou týká konceptu ECDL a jeho využití ve státní správě. Originální znění rezoluce najdete zde a její volný překlad zde. Více informací najdete na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra ČR. Bez zajímavosti není ani příspěvek týkající se skupiny EUPAN DISPA.
2. července 2009
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování novou databázi testů QTB 5.0 pro programové produkty kancelářského balíku MS Office 2007 CZ. Akreditovaná testovací střediska, která doposud nevlastní žádnou databázi testů QTB 5.0, obdrží tuto novou verzi automaticky a zdarma poštou v průběhu příštího týdne. Testovacím střediskům, která doposud využívala MS Office 2007 pro testování podle QTB 4.0, bude nová QTB 5.0 pro tyto programové produkty automaticky pracovníky kanceláře manažera nabídnuta. Ostatní testovací střediska, která mají nově zájem o ECDL testování na produktech MS Office 2007, si mohou novou databázi testů QTB 5.0 v kanceláři manažera ECDL-CZ počínaje dnešním dnem objednat.
4. května 2009
Kancelář manažera ECDL-CZ informuje testovací střediska, že v prvním týdnu měsíce května bude formálně ukončen pilotní provoz nové databáze testů QTB 5.0 a v průběhu měsíce května je naplánováno zahájení předávání této databáze vybraným testovacím střediskům. V první vlně budou oslovena pouze ta testovací střediska, která v současné době, alespoň v jedné své testovací místnosti, využívají pro testování SW platformu založenou na Windows XP a produktech MS Office 2003 CZ. QTB 5.0 pro další (jiné) SW platformy používané testovacími středisky pro ECDL testování, budou vytvořeny z této výchozí verze v průběhu měsíců červen až září, a sice v pořadí dle četnosti jejich využití v rámci ČR. Souběžné testování s QTB 4.0 a QTB 5.0 bude možné jen po omezenou dobu, tj. cca 2 měsíce po obdržení CD s QTB 5.0. Používání QTB 4.0 ve všech testovacích střediscích bude definitivně ukončeno v listopadu 2009.
13. března 2009
Kancelář manažera ECDL-CZ poskytla testovacím střediskům podkladový materiál s doporučením rozsahu vzdělávání pro přípravu na testy ECDL, zejména v souvisloti s aktivitami komerčních testovacích středisek v rámci rekvalifikačních kurzů. Dokument je ke stažení zde.
18. února 2009
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso převzal 9-ti milióntý ECDL Index z rukou představitelů ECDL Foundation. Cílem slavnostního předávacího ceremoniálu, který se konal 12. února 2009 v Bruselu, bylo nejen vyzdvihnout úspěch programu ECDL, ale také upozornit na význam počítačové gramotnosti pro zaměstnatelnost a ekonomický růst. Pan Barroso při tomto aktu uvedl, že je rád, že Evropská komise stála u zrodu programu ECDL a vzkázal všem Evropanům, že počítačové vzdělání patří k základnímu vzdělání stejně jako čtení a psaní. V dnešní složité ekonomické situaci mnoho lidí čeká rekvalifikace a získaná počítačová gramotnost otevírá nové pracovní příležitostí a cestu k lepší budoucnosti. Tiskovou zprávu v angličtině naleznete zde, její neoficiální překlad je zde. Videozáznam předávacího ceremoniálu naleznete zde.
4. února 2009
MŠMT změnilo svůj dosavadní odmítavý postoj k financování ECDL testování v rámci vzdělávacích programů hrazených z operačního programu ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Bližší informace byly dnes rozeslány elektronickou poštou všem testovacím střediskům. Vpřípadě zájmu o poskytnutí těchto informací se obracejte na kancelář manažera ECDL-CZ.
1. února 2009
Evropská komise vydala doporučení týkající se digitální gramotnosti. Na nedávném summitu ve Vídni Evropská komise vydala zprávu o digitální gramotnosti, která obsahuje soubor doporučení vypracovaných skupinou odborníků, jíž je členem ECDL Foundation. Zpráva uvádí, že členské země do programů digitální gramotnosti již mnoho investovaly a že ještě hodně práce zbývá, hlavně ve směru k znevýhodněným skupinám osob ve věku přes 55 let. Navíc zpráva uvádí, že se objevuje sekundární propast v digitální gramotnosti v souvislosti s kvalitou využívání informačních technologií. Někteří uživatelé prokazatelně nedovedou využívat pokročilejší služby typu eHealth a eGovernment dostupné po Internetu. Zpráva může být přínosná tam, kde je třeba upozornit státní úředníky na význam, který EU digitální gramotnosti přikládá. Je také dobrým zdrojem statistických údajů o digitální propasti v rámci EU. Orignál zprávy je zde.
7. ledna 2009
Akreditovaná testovací střediska a provozovatelé testovacích místností si mohou v Kanceláři manažera ECDL-CZ objednat samolepky pro označení testovacího střediska a testovací místnost ECDL, a to za nákladovou cenu 39 Kč + DPH za 1 ks. Kvalitní plastové samolepky jsou k dispozici ve formátech 20x7 cm a 50x17 cm (Akreditovaná testovací místnost ECDL) a 50x17 cm (Akreditované středisko pro ECDL testování). V případě zájmu lze objednat telefonicky či e-mailem.
1. ledna 2009
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro veřejnost novou verzi ECDL Sylabu 5, kterou je možné stáhnout z této stránky. ECDL sylabus je veřejně dostupný a volně šiřitelný dokument obsahující strukturovaný seznam konkrétních ICT znalostí a dovedností, které musí testovaná osoba znát a zvládnout, aby mohla prostřednictvím ECDL testů získat plnohodnotný a mezinárodně uznávaný doklad počítačové gramotnosti - ECDL certifikát.
23. září 2008
Kancelář manažera ECDL-CZ zaslala 23.9.2008 elektronickou poštou testovacím střediskům informaci na téma Sdělování výsledků ECDL testů uchazečům. Zpráva byla odeslána v út 23.9.2008 13:12. V případě potřeby si vyžádejte zaslání kopie této zprávy.
9. září 2008
Zdravotně postižení absolvovali testování ECDL. V květnu a následně v září se v testovacím středisku S - COMP Centre CZ zúčastnilo testování ECDL také několik osob se zdravotním postižením. Převážně se jednalo o neslyšící. Vlastnímu testování předcházelo rekvalifikační školení dle ECDL Sylabu. Národní licenciát ECDL prodloužil jednotlivým uchazečům čas o 15 minut, tedy na 60 minut na každý test. Uchazeči měli při testování k dispozici překladatele do znakové řeči. Někteří uchazeči si vedli znamenitě, mají již nárok na získání osvědčení ECDL - Start.
14. května 2008
Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Společnost NICOM, a.s. realizuje v letech (2006-2008) po celé republice 5 projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekty jsou zaměřeny zejména na zvýšení kvalifikace v oblasti počítačové gramotnosti, na získání komunikačních dovedností a na profesní diagnostiku. V rámci projektů bude proškoleno několi set nezaměstnaných, z toho téměř polovina bude absolvovat testy ECDL. Aktualitu poskytlo akreditované testovací středisko NICOM, a.s..
11. dubna 2008
Koncem měsíce dubna započne školení 70 vedoucích pracovníků úřadu Městské části Prahy 10 v oblasti základní počítačové gramotnosti v rozsahu znalostí nutných pro získání Osvědčení ECDL. Pracovníci úřadu již pracují s e-learningovým systémem, který je akreditovaný podle ECDL Sylabu 4.0. V této etapě budou proškoleni z pěti vybraných modulů a následně proběhne testování jejich znalostí. V další etapě se předpokládá dokončení školení a testování ze zbývajících dvou modulů ECDL Sylabu. Uchazeči, kteří úspěšně složí testy, získají certifikát ECDL Start (4 úspěšné testy) nebo certifikát ECDL (všech 7 testů). Tento typ kombinované výuky s následným ECDL testováním je mnohem efektnější než standardní prezenční školení. (Aktualitu poskytla společnost S - COMP Centre CZ s.r.o.)
19. března 2008
Kancelář manažera oznamuje akreditovaným testovacím střediskům, že na intranetu ECDL-CZ je k dispozici lokalizovaný Sylabus 5.0. Sylabus není zatím určen ke zveřejnění, ale pouze jako podklad pro přípravu věcného obsahu budoucích vzdělávacích kurzů zaměřených na přípravu k testům ECDL.
7. března 2008
ECDL Maďarsko podporuje záměr politické koalice během 3 let vyškolit 2.2 milionů lidí. Pět stran maďarského parlamentu oznámilo svůj závazek společně více usilovat o překlenutí propadu v počítačové gramotnosti v Maďarsku. K vytyčení potřebných kroků, které musí vláda, podnikatelé i běžní občané přijmout, byl ustanoven organizační výbor. Touto politickou iniciativou, která vychází z výsledků výzkumu Ministerstva pro ekonomiku, má Maďarsko za cíl zvýšit úroveň počítačové gramotnosti a v průběhu příštích tří let vyškolit 2.2 milionů lidí. Nedávno parlamentní výbor založil podskupinu pro implementaci strategie e-inclusion a pan Uštván Alföldi, CEO počítačové společnosti John von Neumann (licenciát ECDL Foundation v Maďarsku), byl přizván jako koordinátor v oblasti politiky počítačové gramotnosti. Počítačová společnost John von Neumann, která v Maďarsku tuto koalici pro e-inclusion pomáhá aktivně budovat, si dala za cíl v příštích třech letech zpřístupnit koncept ECDL pro nejméně 300 tisíc lidí. Přestože sociální a ekonomický pokrok Maďarska za poslední desetiletí je úctyhodný, propad v počítačové gramotnosti je hlubší než je průměr v zemích EU. Z tohoto důvodu se Maďarsko nasazuje ve věci strategie i2010 pro růst a zaměstnanost v EU, která zemi umožní těžit z technologických výhod. (zdroj: ECDL Foundation Newsletter Feb 2008)
20. února 2008
Kancelář manažera ECDL-CZ si dovoluje nabídnout testovacím střediskům propagační leták ECDL ve formátu A4 (oboustranný) v provedení lesklá křída (200g) za výrobní cenu 2,90 Kč bez DPH/ks + náklady na poštovné. Propagační leták ve formátu pdf je ke stažení zde. Případné objednávky postačí telefonicky nebo elektronickou poštou v kanceláři manažera ECDL-CZ.
18. ledna 2008
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro rutinní ECDL testování databázi testů ECDL pro Sylabus 4.0 upravenou pro použití v prostředí OS Linux s programovými produkty kancelářského balíku OpenOffice 2.x a dalšími produkty OSS v české jazykové mutaci. Použití této databáze je vázáno na speciální distribuci GNU/Linux ECDL založené na Arch Linux (kernel 2.6), která byla připravena kanceláří manažera tak, aby nevyžadovala klasickou instalaci na PC v testovací místnosti, žádný server elektronické pošty a ani žádnou další zvláštní konfiguraci. Distribuční CD je možné použít pro všechna PC v akreditované testovací místnosti, obsahuje jednoduchou metodiku pro instalaci pracovních souborů a doručené pošty a lze jej objednat v kanceláři manažera ECDL-CZ současně s akreditací odpovídající SW platformy. Poděkování za spolupráci při prověření kompatibility OSS s QTB 4.0 patří akreditovanému testerovi Rudolfu Svátkovi.
1. ledna 2008
Kancelář manažera oznamuje akreditovaným testovacím střediskům, že na intranetu ECDL-CZ je k dispozici nový Sylabus 5.0 v anglickém jazyce. Sylabus 5.0 není zatím určen ke zveřejnění, ale pouze jako podklad pro přípravu věcného obsahu budoucích vzdělávacích kurzů zaměřených na přípravu k testům ECDL.
4. října 2007
Projekt Evropského sociálního fondu s názvem „Zavedení evropského systému testování studentů v oblasti informační gramotnosti podle evropských standardů ECDL testů“ číslo CZ.04.1.03/3.2.15.3/0401. Cílem projektu je zlepšit přístup absolventů VŠB-TUO na trh práce a pomoci vytvářet kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu. Tohoto cíle má být dosaženo zavedením v Evropě již zcela běžného systému testování informační gramotnosti podle evropského standardu ECDL testů v rámci povinného studijního předmětu Informatika A, B, které jsou absolvovány v 1. ročníku společného studia. Pomocí tohoto testování získají studenti skutečný přehled o stavu svých informačních znalostí a dovedností a případné potřebě se v této oblasti dále zdokonalit. Evropský systém testování jim bude žádaným impulsem a motivací k dalšímu sebevzdělávání. Při úspěšném absolvování zkoušky získají evropsky uznávaný certifikát, který jim na trhu práce bude vhodným přínosem. Informační leták projektu ATOS
4. října 2007
The European Social Fund project titled “The European students' testing framework implementation in the field of information literacy in accordance with the European ECDL tests standardization“ number CZ.04.1.03/3.2.15.3/0401 The objective of the project is improvement VŠB-TUO graduates' access to labour market and assistance in creating qualified and flexible labour power. The objective should be achieved through the European ECDL testing framework implementation common in Europe within the compulsory subject Informatics A, B in the first grade of the united study. By means of this testing, students will obtain true view about their information skills state and possible need to improve themselves in the field. The European testing framework will be a desired impulse and motivation to further self-education. Students successful in ECDL testing will obtain the ECDL Certificate acknowledged in Europe vitally supporting them in the labour market.
21. září 2007
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro rutinní ECDL testování nové podverze databáze testů ECDL upravené pro použití s programovými produkty kancelářského balíku Microsoft Office 2007 v české jazykové mutaci, tj. Word 2007 (modul 3), Excel 2007 (modul 4), Access 2007 (modul 5) a PowerPoint 2007 (modul 6). Poděkování za spolupráci při prověření kompatibility těchto produktů s QTB 4.0 patří testerům z akreditovaného testovacího střediska Gymnázium Praha 4, Postupická.
20. září 2007
Kancelář manažera ECDL-CZ vydala inovované požadavky na vybavení testovací místnosti ECDL, které upravují povinné vybavení s ohledem na možnost využití více softwarových platforem pro ECDL testování. Hlavní změnou je povinnost vybavit testovací místnost sdílenou tiskárnou nebo alternativně zajistit možnost tisku do souboru ve formátu pdf.
28. srpna 2007
Nadace ECDL Foundation Irsko - vlastník konceptu ECDL oznámila vydání již 7 000 000 indexů ECDL. Jinak řečeno, již 7 miliónů lidí téměř z celého světa projevilo zájem o absolvování mezinárodně standardizovaných testů počítačové gramotnosti. Originál tiskové zprávy v angličtině najdete zde, volný překlad pak zde.
25. srpna 2007
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro rutinní ECDL testování nové podverze databáze testů ECDL upravené pro použití s programovými produkty kancelářského balíku OpenOffice.org 2.x v české jazykové mutaci, tj. Writer 2.x (modul 3), Calc 2.x (modul 4), Base 2.x (modul 5) a Impress 2.x (modul 6). Pro doplnění těchto produktů mimo dílnu společnost Microsoft je možné využít webový prohlížeč Firefox a klienta elektronické pošty Thunderbird, opět v české verzi (modul 7). Poděkování za spolupráci při prověření kompatibility těchto produktů s QTB 4.0 patří akreditovanému testerovi Rudolfu Svátkovi.
23. srpna 2007
Kancelář manažera ECDL-CZ, se souhlasem autora, dává akreditovaným testovacím střediskům k dispozici pro inspiraci diplomovou práci na téma Mezinárodní certifikace počítačové gramotnosti. Zajímavé je mimo jiné vzájemné porovnání tuzemského programu NPPG, certifikačního programu společnosti Microsoft a konceptu ECDL. Práce obsahuje také přehledy jednotlivých programů rodiny ECDL a další zajímavé informace. Autorovi děkujeme.
31. května 2007
Kancelář manažera ECDL-CZ, se souhlasem autora, dává akreditovaným testovacím střediskům z oblasti středního školství k dispozici pro inspiraci bakalářskou práci na téma Implementace European Computer Driving Licence (ECDL) do výuky informatiky a výpočetní techniky na čtyřletých a víceletých gymnáziích. Přesto, že řada údajů, zejména obchodně organizačních a statistických již dnes neodpovídá skutečnosti, může být tato práce přínosnou informací při integraci principů konceptu ECDL do výuky. Autorovi děkujeme.
6. dubna 2007
Několik zajímavých číselných údajů o ECDL ... (k 1.březnu 2007) ■ nadace ECDL-F sdružuje přes 50 informatických společností (národních licenciátů) ■ počet zemí začleněných do konceptu ECDL je 146 ■ počet uchazečů o ECDL testování ve světě překročil 6 600 000 ■ ve světě bylo realizováno více než 20 000 000 ECDL testů ve více než 20 000 testovacích střediscích ■ ve 13 zemích činí počet uchazečů o ECDL certifikát víc než 1% celkové populace, v tomto směru nejúspěšnější jsou Irsko (9,1 %), Malta (6,0 %), Švédsko (4,8 %), Dánsko (4,6 %), Norsko (3,9 %) a Rakousko (3,7 %) ■ Základní aktuální infromace o stavu ECDL testování v ČR naleznete na této stránce.
22. března 2007
ČSKI upozorňuje, že z organizačních důvodů byla nucena změnit termín a místo konání srovnávacích zkoušek pro budoucí testery. Bližší informace v sekci Srovnávací zkoušky. ČSKI se za tuto neplánovanou změnu omlouvá.
5. března 2007
V roce 2006 byl akreditovaným testovacím střediskem S-COMP Centre CZ, s.r.o. proveden znalostní audit zaměstnanců státní správy zabývajících se implementací ESF. Cílem bylo zjištění jejich dovednosti v oblasti používání počítačové techniky. Auditu bylo podrobeno celkem 380 osob. V první polovině roku 2007 proběhne příprava 50-ti vybraných zaměstnanců zaměřená na získání ECDL certifikátu.
23. února 2007
Zaměstnanci Úřadu vlády ČR, v rámci přípravy na předsednictví České republiky v Radě EU, absolvovali v loňském roce kombinovaný vzdělávací kurz počítačové gramotnosti s cílem získat mezinárodní certifikaci European Computer Driving Licence - ECDL. Kombinovaný kurz se vzhledem k různé úrovni znalostí uchazečů a jejich časové vytíženosti ukázal jako nejvýhodnější forma vzdělávání v této oblasti. Účastníci kurzu využívali podle svých možností jak prezenčních školení vedených lektorem, tak i e–learning podporovaný tutorem. Samotné závěrečné testy ECDL dopadly naprosto úspěšně. Účastníci absolvovali ve dvou fázích testy ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu a získali tak mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti ECDL. Vzdělávací kurz pro Úřad vlády ČR kompletně zajišťovala společnost S-COMP Centre CZ, akreditované testovací středisko ECDL. Více informací včetně vyjádření Úřadu vlády v případové studii.
21. února 2007
Kancelář manažera ECDL-CZ si dovoluje informovat testovací střediska, že Microsoft Internet Explorer ve verzi 7 je možné bez problémů používat pro všechny akreditované SW platformy s operačním systémem Windows. Všechny testovací otázky QTB 4.0 jsou s použitím tohoto prohlížeče položitelné a zodpověditelné. Požadavky na používání aktuální verze webového prohlížeče IE, případně poštovního klienta OE při ECDL testování tedy zůstávají v platnosti. Poděkování za spolupráci při prověření kompatibility tohoto produktu s QTB 4.0 patří akreditovanému testovacímu středisku O.K. SOFTWARE.
26. června 2006
Akreditované testovací středisko VDI konto Ostrava uspořádalo v prostorách Vědecko technologického parku regionální konferenci na téma Zkušenosti z realizace projektu "Zvyšování počítačové gramotnosti" realizovaného v rámci programu Phare 2003 - rozvoj lidských zdrojů. Konference se zúčastnili JUDr. Ing. Robert Szurman - náměstek ministra průmyslu a obchodu, Tomáš Lacina - CzechInvest, Ing. Miroslav Fabián - Sdružení pro rozvoj MSK, Ing. Karel Rychtář - SČMVD, zástupci VŠB Ostrava a Slezské univerzity v Opavě, zástupci několika úřadů práce z regionu a další významní hosté.
18. května 2006
Kancelář manažera ECDL-CZ oznamuje testovacím střediskům, že k datu 1. června 2006 bude definitivně ukončena akreditace všech softwarových platforem pro QTB ve verzi 3.0. Tuto starší verzi testovacích otázek budou moci nadále používat už jen ta testovací střediska, která nevlastní žádnou softwarovou platformu akreditovanou pro QTB 4.0, a to pouze do konce data platnosti své smlouvy o akreditaci testovacího střediska. Do odvolání také zůstávají akreditovány softwarové platformy pro QTB 3.0 s omezením "... pro testování v najatých testovacích místnostech", pro které ještě existuje možnost použití.
2. května 2006
Kurzy počítačové gramotnosti na Hodonínsku. Společnost CC Systems a.s. využívá testování ECDL od roku 2002 v rámci rekvalifikačních kurzů realizovaných pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, ale také pro kurzy nabízené firmám a široké veřejnosti. Od roku 2003 jsou rovněž zařazené do vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektů Leonardo da Vinci, Phare 2003 RLZ a OP RLZ, financovaných fondy EU. Informaci poskytlo akreditované testovací středisko CC Systems, a.s.
24. dubna 2006
Ministerstvo vnitra ČR vydalo na základě usnesení vlády s platností od 31. března 2006 Věstník (částka 32), kterým se stanoví další kvalifikační požadavek pro vybraná systemizovaná pracovní místa v Ministerstvu vnitra. Tímto kvalifikačním požadavkem je certifikace počítačové gramotnosti ECDL v rozsahu ECDL Start (moduly M2, M3, M4 a M7 ECDL Sylabu). Současní i budoucí zaměstnanci na systemizovaných pracovních místech musí splnit požadavek certifikace počítačové gramotnosti nejpozději do dvou let. Náklady spojené s absolvování ECDL testování v uvedeném rozsahu včetně jednoho možného opravného testu jsou hrazeny zaměstnavatelem, náklady na případný druhý a každý další opravný test jsou hrazeny zaměstnancem.
15. dubna 2006
"Zpět do práce s počítačovou gramotností". Od září 2005 společnosti ASYS IJD realizuje grantový projekt v rámci Operačního systému - Rozvoj lidských zdrojů, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, jehož cílem je zvýšení počítačové gramotnosti u zájemců o zaměstnání v regionech okresů Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Praha - Východ. Plánovaný počet absolventů projektu je 298 a projekt bude trvat do konce srpna 2007. Informaci poskytlo akreditované testovací středisko ASYS IJD, spol. s r.o.
10. dubna 2006
E-learning na Portálu veřejné správy. Možnost využít bezplatné absolvování e-learningových kurzů, které nabízí Ministerstvo informatiky ČR, využilo ve spolupráci s akreditovaným testovacím střediskem Gopas, a.s. v prvním čtvrtletí letošního roku téměř 6300 uživatelů. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko Gopas, a.s.
1. března 2006
Podpora rovných příležitostí žen a můžů na trhu práce. 1. února 2006 byla zahájena realizace projektu „VZDĚLÁNÍ – nová šance pro ženy vracející se na trh práce“, který je realizován v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání žen v oblasti ovládání osobního počítače, zlepšení motivačních a komunikačních schopností účastníků směrem k získání zaměstnání nebo sebezaměstnání. Běhěm dvou let se předpoklád se účast více jak 320 žen. Více naleztene v informačním letáku. Informace poskytlo akreditované testovací středisko Počítačová škola IdeaHELP.
20. ledna 2006
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. ke konci roku 2005 ukončila v rámci Národního programu počítačové gramotnosti projekt Počítačová gramotnost pro tělesně postižené. V návaznosti na tento program proběhlo úspěšně i ECDL testování účastníků. Celý projekt bude slavnostně ukončen v únoru letošního roku, kdy úspěšní uchazeči obdrží certifikáty z rukou ministryně Ing. Dany Bérové.
15. ledna 2006
ECDL Foundation – vlastník práv konceptu ECDL, se na základě dohody s Evropskou komisí rozhodla v průběhu 1. pololetí roku 2006 změnit symboliku konceptu ECDL. Bližší informace včetně vzorů a pravidel použití nové symboliky se připravují a budou všem testovacím střediskům včas poskytnuty. ECDL-CZ na tuto skutečnost upozorňuje v zájmu úspory případných marných nákladů testovacích středisek na připravované tiskové materiály související s konceptem ECDL.
15. ledna 2006
Ministerstvo informatiky ČR nabízí na Portálu veřejné správy možnost bezplatného absolvování e-learningových kurzů, které strukturou a rozsahem odpovídají požadavkům konceptu ECDL. e-Learning na Portálu veřejné správy využívá kurzy společnosti GOPAS, jenž jsou scvháleny jako oficiální výukový materiál pro přípravu na testování ECDL dle ECDL Sylabu ve verzi 4.0.
5. prosince 2005
Návštěva ECDL-F v České republice. Ve dnech 29. a 30. 11. 2005 se konala návštěva zástupců ECDL-F v ČSKI. V rámci inspekce navštívili dvě akreditovaná testovací střediska, a to Obchodní akademii na Praze 2 ve Vinohradské ulici a Vysokou školu veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.. Vše proběhlo plně v pořádku a střediskům bychom rádi poděkovali za jejich spolupráci a prezentaci.
20. října 2005
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. úspěšně dokončila u Ministerstva vnitra ČR akreditaci průběžného vzdělávání pro úředníky samosprávních celků - obcí, měst a krajů. Podstatnou část tohoto programu tvoří příprava na testy ECDL a možnost získání mezinárodního dokladu počítačové gramotnosti - ECDL Certifikátu.
12. srpna 2005
Akreditované testovací středisko IdeaHELP zahájilo v květnu letošního roku projekt týkající se počítačové gramotnosti, který je realizován v rámci předvstupní podpory Evropských sociálních fondů PHARE 2003 RLZ. Pro testovací střediska je to jedna z možností, jak prosazovat koncept ECDL v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.
20. června 2005
ECDL Foundation vyhlašuje soutěž o nejzajímavější, nejvíce povzbudivý, inspirativní či jinak neobvyklý příběh na téma „ECDL mění život“. Podmínky účasti: Příspěvek v rozsahu asi 100 slov, ve kterém popíšete vlastní zkušenost, jak ECDL ovlivnilo váš život, zašlete nejpozději do 20.8.2005 v češtině či v angličtině e-mailem na adresu ecdl@cski.cz – do předmětu zprávy uveďte SOUTĚŽ. Průběh soutěže: Hodnotící komise ČSKI vybere národního vítěze a předá jeho příběh do mezinárodního kola, jehož uzávěrka je k 31.8.2005. Autor vítězného příběhu bude hostem říjnové schůzky ECDL Annual Forum 2005 v Zürichu, kde mu bude předána cena, zatímco vítěze národních kol čeká dar od ECDL Foundation.
10. května 2005
ČSKI vydala opravu modulu č.1 pro QTB 4.0 v české jazykové mutaci. Všechna testovací střediska, pro jejichž SW platformu je oprava určena, jsou povinna tuto opravu bez zbytečného prodlení začít používat při testování. Bližší informace, včetně vlastní opravy, lze získat na intranetu ECDL-CZ. Upozornění: K přihlášení do intranetu je nutné použít ID vašeho testovacího střediska a příslušné heslo (uvedeno na formuláři předaném kanceláří manažera při školení na WASET). Přístup k této opravě pomocí anonymního ID: CZ000 není možný.
4. května 2005
Informace Ministerstva informatiky ČR k usnesení Vlády ČR č.265/2004. Na základě jednání MI s Úřadem vlády (Generálním ředitelstvím státní služby) o řešení certifikace IT gramotnosti zaměstnanců správních úřadů a na základě stanoviska většiny zástupců ústředních správních úřadů bylo rozhodnuto, že způsob získání ECDL certifikátů pro vybrané vedoucí a odborné pracovníky resortů bude ponechán v kompetenci jednotlivých správních úřadů, v souladu se zněním usnesení vlády č. 265/2004 o Státní informační a komunikační politice. Úřad vlády a Ministerstvo informatiky nebudou navrhovat žádnou komplexní úpravu ani jednotná pravidla a postupy přípravy a ECDL certifikace. Ministerstvo informatiky a některá další ministerstva certifikaci ECDL pro vybrané zaměstnance již zahájila. V případě zájmu organizací o školení a ECDL certifikaci zaměstnanců veřejné správy je třeba se obracet přímo na jednotlivé úřady.
20. dubna 2005
Vzhledem k množícím se dotazům k odstavci II/d Práv a povinností uchazečů ohledně tříleté lhůty platnosti testů bychom rádi upřesnili, že tato lhůta se nevztahuje na uchazeče, kteří započali svoje testování před začátkem roku 2003. Tato výjimka platí do konce roku 2005.
20. dubna 2005
Seminář pro školství "Tvorba a využívání ICT pomůcek ve výuce". Dne 28.4.2005 proběhne další z řady úspěšných seminářů pro školy, tentokrát zaměřený na praktické ukázky používání výukových modulů přímo na několika školách. Seminář se uskuteční opět v prostorách divadla IMAGE (Pařížská 4, Praha 1). Součástí setkání bude i vystoupení zástupce ČSKI na téma "Využití konceptu ECDL v České republice" a zástupců škol STŠ a SPŠ se svými zkušenostmi z projektů ECDL a praktického využití výukových modulů v e-learningovém systému v rámci škol.
7. dubna 2005
Další dvě školy, Obchodní akademie Beroun a Střední technická škola Radlická se úspěšně zapojily do konceptu ECDL. Zprávy o průběhu testování a zkušenostech lze nalézt v připojených dokumentech. Zpráva z Obchodní akademie Beroun, Zpráva ze Střední technické školy Radlická
23. března 2005
V březnu zahájila Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. realizaci pilotního projektu „ECDL pro veřejnou správu“, v rámci kterého bude proškoleno 100 vybraných účastníků z oblasti veřejné správy. Těmto pracovníkům bude mimo jiné následně umožněno absolvování ECDL testování a případné získání mezinárodně platného ECDL Certifikátu počítačové gramotnosti. Hlavním smyslem projektu je udělat první krok pro splnění jednoho z cílů Státní informační a komunikační politiky „e-Česko 2006“, ve které Vláda deklaruje závazek zajistit certifikaci počítačové gramotnosti pro vedoucí a odborné pracovníky veřejné správy. Několikrát větší zájem o účast v projektu než bylo možné uspokojit projevilo například Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Úřad vlády, Český statistický úřad a další instituce a organizace. Celý projekt podpořilo formou grantu Ministerstvo informatiky, proškolení a získání ECDL certifikátu tak bude účastníky stát pouze 1000 Kč.
21. února 2005
V novinách Ministerstva práce a sociálních věcí - Práce & sociální politika - byl 10.2.2005 v čísle 2 zveřejněn rozhovor s Prof. RNDr. Olgou Štěpánkovou, CSc. na téma konceptu ECDL - S počítačem (nejen) do Evropy. Elektronickou podobu novin s tímto rozhovorem je možné stáhnout na této adrese.
2. února 2005
Počítačová škola GOPAS, a.s., jedna z největších vzdělávacích organizací v oblasti informačních technologií prezentuje své dosavadní zkušenosti i na poli e-learningu. Pro své klienty a zákazníky tak vytvořila mimo jiné "Knihovnu ECDL" - soubor samostudijních kurzů, zaměřených na kompletní přípravu na testy ECDL. Knihovna je určená jak pro jednotlivce (jednouživatelská licence), tak pro celou firmu, kde ji lze umístit na intranet nebo implementovat do stávajícího LMS (Learning Management System). Produkt je akreditován ČSKI pro ECDL Sylabus verze 4.0.
1. února 2005
V souvislosti s přechodem na QTB 4.0 si dovolujeme upozornit testovací střediska, že struktura CD s QTB 4.0 je odlišná než u starší verze 3.0 a že metodika použítí CD s QTB a hodnocení testů uložená na zasílaném CD je nová a je nezbytné ji před použitím pečlivě nastudovat. Upozorňujeme, že ke každé SW platformě akreditované pro QTB 4.0 obdrží testovací střediska právě jedno odpovídající CD s QTB 4.0. S testovacími středisky bude pracovníky kanceláře manažera ECDL-CZ individuálně telefonicky dojednáno přechodné období (1-3 měsíce od data zaslání CD s QTB 4.0), po jehož uplynutí vrátí středisko, jehož se týká výměna, staré CD s totožnou softwarovou platformou pro QTB 3.0 na adresu Kancelář manažera ECDL-CZ, Václavská 12, Praha 2, 120 00, buď osobně odpovědnou osobou či doporučenou zásilkou. Pokud má Vaše středisko více softwarových platforem akreditovaných pro QTB 3.0, na jejichž výměnu čeká, upozorňujeme, že výměnu všech těchto platforem lze uskutečnit najednou jen ve výjimečných případech, tudíž bude většina testovacích středisek kontaktována několikrát. Uchazeči, kteří nově vstupují do procesu ECDL testování, mohou být testováni pouze na QTB 4.0, pokud jí testovací středisko již disponuje.
16. prosince 2004
Zde si můžete prolédnout a poslechnout rozhovor reprezentanta ECDL-CZ - Prof. Štěpánkové (ČSKI) - pro televizní pořad společnosti UPC "S PPK na Internet" na téma konceptu ECDL (4MB).
18. listopadu 2004
ČSKI k dnešnímu dni ukončila hlavní fázi náročného procesu lokalizace nové databáze testovacích otázek QTB 4.0. Kancelář manažera ECDL-CZ začne od prosince 2004 s distribucí nových SW platforem pro QTB 4.0 vybraným akreditovaným testovacím střediskům. Pro pořadí, v jakém budou jednotlivá testovací střediska kanceláří manažera oslovována, je určující, v jakém pořadí bude ČSKI přizpůsobovat jednotlivé moduly terminologii konkrétních programových produktů a dále četnosti využívání programových produktů testovacími středisky. Proces výměny nové QTB 4.0 za starší QTB 3.0 bude probíhat pravděpodobně do konce prvního čtrvtletí 2005 a o souvisejících podrobnostech budou testovací střediska informována individuálně, neboť postup výměny QTB je závislý na množství a struktuře uchazečů v procesu testování v každém kokrétním testovacím středisku. Výměna QTB bude probíhat bezúplatně.
5. listopadu 2004
19. - 20. října 2004 proběhla v Bratislavě konference ITAPA 2004 (Information Technologies and Public Administration), jejíž součástí je i soutěž o nejlepší projekt modernizace veřejné správy prostřednictvím využívání informačních a komunikačních technologií. V kategorii III (Vzdělávání) zvítězil projekt Zavedenie programu ECDL na Slovensku, který předložila Slovenská informatická spoločnosť. Slovenským kolegům srdečně gratulujeme!
15. října 2004
7. a 8. října 2004 se na konferenci ECDL CEO FORUM v Istanbulu setkali představitelé ECDL Foundation a všech národních licenciátů ECDL. Na programu jednání byla informace o připravovaných nových produktech a iniciativách ECDL Foundation i zprávy o úspěšném využití konceptu ECDL v různých zemích i sektorech. Turecko přikládá růstu počítačové gramotnosti ve své zemi zásadní význam, což dokládá i fakt, že jednání konference zahájil místopředseda Turecké vlády Prof. Abdullatif Sener, který převzal z rukou šéfa ECDL Foundation Dave Carpentera výroční plaketu k vydání 4 miliontého Indexu ECDL.
4. října 2004
Řidičák na počítač pro každého je název nového titulu vydavatelství Vogel Burda Communications. Titul je určen pro přípravu na testy ECDL podle Sylabu 4.0. Výklad je doplněn kontrolními otázkami a řadou řešených příkladů. Data potřebná pro řešení těchto příkladů, stejně tak řadu videoukázek, které se vztahují k probírané látce, najdete na CD-ROM disku, který je součástí publikace. Výukový text připravovali akreditovaní testeři ECDL, redakčního zpracování se ujala redakce časopisu Počítač pro každého. Řidičák na počítač pro každého prošel schvalovacím procesem podle mezinárodních pravidel konceptu ECDL a je materiálem schváleným pro přípravu na testy ECDL podle Sylabu 4.0. Publikace Řidičák na počítač pro každého nabízí 168 stránek formátu A4 a spolu s přiloženým CD stojí 199 Kč.
1. června 2004
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku - ČSKI se stala v souladu s novým zákonem o DPH počínaje 31.5.2004 plátcem DPH a bylo jí přiděleno DIČ CZ00444588.
26. května 2004
S počítačem do Evropy, takový je titul publikace, kterou ve spolupráci s ČSKI připravilo nakladatelství Computer Press, a.s.. Jde o další knižní publikaci tématicky zaměřenou na mezinárodní koncept ECDL. Nakladatelství Computer Press, a.s. nabízí všem testovacím středisků možnost inzerovat v této publikaci za podmínek, které jsou uvedeny v příloze této aktuality. Kolektiv autorů patří u nás v oblasti počítačového vzdělávání k těm nejlepším, což zaručuje vysokou odbornou úroveň knihy. Všichni autoři jsou držiteli akreditace testera pro ECDL testování. Na přípravě, tvorbě a recenzi publikace se také podílela celá pracovní skupina ECDL-CZ při ČSKI, což je zárukou dokonalého sladění obsahu publikace s pravidly a obchodně organizačním modelem konceptu ECDL v ČR. Kniha je jedním z mála výukových materiálů dostupných na trhu v ČR, který byl na základě mezinárodních pravidel konceptu ECDL schválen jako vhodný přípravný materiál k testům ECDL podle Sylabu 4.0. Kniha bude vydána nákladem 5 000 ks v důstojném formátu A4 opatřeném měkkou vazbou. Do prodejní sítě by měla být uvedena koncem června 2004 za cenu 199,- Kč včetně DPH. Datové soubory vztahující se k publikaci S počítačem do Evropy jsou dostupné ke stažení na stránkách ČSKI. Tyto soubory jsou obsahově identické a liší se pouze verzí databázového prostředí Access v kterém byly uloženy.
26. května 2004
Víte, že akreditovaná testovací střediska COMPUTER HELP, ISŠ - COP, NICOM, S-COMP Centre CZ, Univerzita Hradec Králové - FIM a PedF UK mají akreditovány své vzdělávací projekty v rámci programu Ministerstva školství a mládeže Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), které zahrnují i testování ECDL? Jste-li učitel nebo pedagogický pracovník, absolvujte ECDL testování v některém z těchto testovacích středisek s využitím prostředků DVPP.
29. dubna 2004
Tvorba a využívání ICT pomůcek ve výuce, takový byl název a náplň semináře pro školství, který pořádalo akreditované testovací středisko S-COMP Centre CZ, s.r.o. 29.4.2004 v divadle IMAGE, Pařížská 4, Praha 1. Součástí programu byla i prezentace konceptu ECDL, jehož pdf verzi na základě četných žádostí přikládáme (ECDL.pdf - 740 KB).
29. dubna 2004
Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006 - Vláda ČR na svém zasedání usnesením č. 265 ze dne 24. března 2004 schválila Státní informační a komunikační politiku. Jedná se o strategický dokument vlády v oblasti rozvoje informační společnosti do roku 2006, který reflektuje úzkou provázanost informační společnosti a telekomunikací a vytváří tak společný rámec. Zprávu v úplném znění včetně citovaného dokumentu naleznete na oficiálních stránkách Ministertva informatiky. Na straně 13, v kapitole 3.2.2. Informační gramotnost.... se dočtete: Vláda dále považuje za nezbytné, aby existovala možnost objektivního hodnocení dovedností a znalostí v oblasti počítačové gramotnosti. Za základ zde považuje systém certifikací ECDL (European Computer Driving Licence). V cílovém stavu by součástí kvalifikace vybraných zaměstnanců veřejné správy měla být počítačová gramotnost včetně příslušné certifikace. Jedním z hlavních úkolů a cílů v oblasti informační gramotnosti do roku 2006 je: Dosáhnout základní certifikace počítačové gramotnosti u vybraných vedoucích a odborných pracovníků veřejné správy.
1. dubna 2004
Školení počítačové gramotnosti pro knihovníky - v pátek 12. března se konalo v budově Fakulty informatiky a managementu UHK slavnostní předávání Certifikátů ECDL knihovníkům z různých míst Královéhradeckého kraje za účasti představitelů školící instituce, tedy Institutu dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Z pozice jednoho z organizátorů školení ale i účastníků kurzu a testování ECDL promluvila PhDr. Alena Součková ze SVK Hradec Králové. Za FIM UHK vystoupila proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky RNDr. Petra Poulová, která úspěšným absolventům kurzu pogratulovala a společně s lektorkou Institutu dalšího vzdělávání FIM Ing. Hanou Šafránkovou předala Certifikáty ECDL. Ing. Šafránková mimo jiné vyzdvihla nevšední a poctivý přístup všech frekventantů kurzu ke studiu a popřála jim mnoho úspěchů v práci i osobním životě.
1. dubna 2004
Kancelář manažera ECDL-CZ upozorňuje všechna akreditovaná testovací střediska, že výukové nebo přípravné materiály v tištěné či elektronické podobě, které ČSKI na základě mezinárodně uznávané procedury schválila jako vhodné pro přípravu na ECDL testování musí být zřetelně označeny logem "Schválený výukový materiál pro ECDL Sylabus".
1. března 2004
Akreditované testovací středisko S-COMP Centre CZ, s.r.o. a Střední technická škola v Radlické se domluvili na pilotním projektu v rámci programu DVPP, který se skládá z těchto kroků: a) Zvýšení gramotnosti IT pro učitelský sbor a jeho základní nastavení na úrovni evropského standardu ECDL. K dnešnímu dni prošlo školením 42 učitelů, z nichž jich 17 úspěšně získalo Certifikát ECDL Start a 14 plnohodnotný Certifikát ECDL. b) Po nastavení základní gramotnosti IT pro učitelský sbor, následuje komplexní vzdělávací projekt: - „Tvorba a využívání ICT pomůcek ve výukových hodinách“. Výsledkem je získání základních znalostí, povědomí a dovedností pro tvorbu ICT pomůcek v hodinách např. dějepisu, jazyků, odborných předmětů... c) Zařazení ECDL do osnov pro vybrané ročníky žáků školy a možnosti získání plnohodnotného Certifikátu ECDL při absolvování studia.
15. ledna 2004
Manažer pracovní skupiny ECDL-CZ Ing. Jiří Chábera se stal jako zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) – členem Fóra pro informační gramotnost. Tento poradní orgán zřízený Ing. Danou Bérovou, ředitelkou sekce e-Government Ministerstva informatiky ČR, se bude věnovat navrhování, posuzování a komentování aktivit a projektů Ministerstva informatiky ČR v oblasti všeobecné počítačové gramotnosti v rámci Státní informační politiky.
12. ledna 2004
Zajímavé informace o zkušenostech Úřadu práce Ostrava s využíváním konceptu ECDL při rekvalifikacích uchazečů o zaměstnání si můžete přečíst v přiloženém dopise.
4. prosince 2003
ČSKI, sekce ECDL-CZ se omlouvá všem osloveným partnerům, testovacím střediskům a ostatním zájemcům o účast na mezinárodní konferenci IPE, neboť pořadatel konference - magazín Egovernment - se rozhodl na poslední chvíli přeložit termín konání na jaro 2004.
2. prosince 2003
"Zkušenosti vybraných organizací státní správy s využitím konceptu ECDL." Společnost S-COMP Centre CZ, s.r.o. patří mezi první komerční vzdělávací společnosti, které byly v ČR akreditovány pro ECDL testování. Díky této společnosti se podařilo prosadit koncept ECDL do několika významných institucí státní správy. Přiložené dokumenty Standardizace IT znalostí a Zkušenosti s nasazením konceptu ECDL reprezentují vyžádané stanovisko Cizinecké policie ČR a Národního bezpečnostního úřadu.
21. listopadu 2003
V novém čísle 21/2003 čtrnáctideníku Počítač pro každého vyšel článek s názvem ...a požadujeme práci s počítačem, který se týká konceptu ECDL v České republice.
12. listopadu 2003
V příloze Hospodářských novin - kariéra business - byl 20. října 2003 zveřejněn rozhovor HN s Dave Carpenter, výkonným ředitelem ECDL Foundation. Článek je ke stažení zde.
4. listopadu 2003
Ve dnech 15.-16. prosince 2003 pořádá magazín Egovernment v hotelu Praha mezinárodní konferenci IPE - Informační politika napříč Evropou. V hlavním programu konference budou ministři zodpovědní za IT v Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Polsku, České republice, Finsku, Německu a Velké Británii hovořit o podpoře svých zemí rozvoji informatiky v rámci veřejné správy i obecně a o návazném efektu, který tento rozvoj přináší národnímu hospodářství jednotlivých zemí. Vedle samostatných prezentací, kde nebude chybět prezentace hlavního představitele ECDL Foundation - Dave Carpenter, budou zmiňovaní vystupující diskutovat při panelové diskusi mezi sebou i s oponenty z řad vrcholných představitelů významných evropských IT firem a samozřejmě s dalšími účastníky konference, jimiž budou zástupci veřejné správy i komerčního sektoru v rámci Evropy. Smyslem panelové diskuse je konfrontace názorů vlád s potřebami občanů, komerčního prostředí i samotných úředníků. Součástí programu této konference na mezinárodní úrovni bude i samostatná pracovní sekce ECDL. Program konference je k dispozici na této adrese nebo ke stažení zde.
23. září 2003
Kancelář manažera ECDL-CZ zveřejnila v deníku Právo, dne 19. září 2003, stanovisko předsednictva ČSKI k zavádějícímu a nepravdivému článku zainteresovaných obhájců projektu INDOŠ - "Ušetřené prostředky nikoho nezajímají". Tento od základů nepravdivý článek zveřejněný podivnou formou inzerátu se zavádějícím názvem "Školské noviny" společně se stanoviskem předsednictva ČSKI doporučujeme k přečtení všem, kteří chtějí vědět, jak to skutečně bylo.
20. září 2003
Dne 17. září 2003 byl v Lidových novinách uveřejněn rozhovor s předsedkyní ČSKI Prof. Olgou Štěpánkovou, který pojednával o základních informacích o konceptu ECDL v České republice.
17. září 2003
Kancelář manažera ECDL-CZ upozorňuje testovací střediska na zajímavý rozhovor s panem Davem Carpenterem, generálním ředitelem ECDL-Foundation, který bude výsílán prostřednictvím Českého rozhlasu v pořadu iŽurnál (pdf) v sobotu, 20. září 2003 v 10:34 hodin. Informujte své obchodní partnery.
3. září 2003
Kancelář manažera ECDL-CZ žádá všechna akreditovaná testovací střediska, aby na své webové prezentace týkajících se konceptu ECDL umístila logo "Akreditované testovací středisko", které obdrží všichni manažeři ECDL v těchto dnech elekronickou poštou společně s instrukcemi o jeho použití. Toto logo je mezinárodně platné a oprávnění na jeho použití na svých webových stránkách mají výhradně akreditovaná testovací střediska.
26. srpna 2003
Právě vyšlo nové číslo časopisu Certification Times. Mezi jeho nejzajímavější zprávy patří informace o tom, že Švédská konfederace odborových svazů sdružující 1,9 milionů pracujících se rozhodla nabídnout všem svým členům možnost školení v počítačových technologiích a získat certifikát ECDL. ECDL je totiž ve Švédsku velmi populární – do konce prvního pololetí letošního roku prošlo ECDL testováním ve Švédsku již více než 391 tisíc lidí, to je asi 4,4 % celé populace.
26. srpna 2003
Počet účastníků ECDL testování v Maďarsku v červnu 2003 překročil 100 tisíc. Maďarská zkušenost s použitím konceptu ECDL je natolik pozitivní, že od nového školniho roku bude Maďarské ministerstvo školství hradit ECDL testy všem zajemcům z řad studentů posledních ročníku středních škol, aby motivovalo jejich zájem o dosažení počítačové gramotnosti.
25. srpna 2003
Projekt ECDL se stává populární i mezi dětmi. V akreditovaném testovacím středisku PVT v Olomouci získal Osvědčení ECDL Start vůbec nejmladší uchazeč v České republice, kterým se stal teprve desetiletý Petr Vystrčil.
25. července 2003
Úspěch ECDL v DP ČSSZ České Budějovice. Během června tohoto roku se akreditovanému testovacímu středisku S-COMP Centre CZ s.r.o. podařilo realizovat zajímavý projekt intenzivní přípravy a následného testování kompletního balíku testů ECDL pro na naše poměry netypickou skupinu osob. Účastníky totiž nebyli běžní úředníci, nýbrž zejména představitelé vedení většiny okresních správ spádové oblasti DP ČSSZ České Budějovice, kteří se nebáli „jít s kůží na trh“ a dát tak příklad svým podřízeným. Pečlivá práce lektorů a svědomitý přístup všech účastníků vyústily ve 100% úspěšnost u testů ECDL.
24. července 2003
Městský úřad Nový Jičín je jedním z prvních úřadů ve veřejné správě (obec s rozšířenou působností III. typu) v ČR, který se může pochlubit počítačově gramotnými úředníky. Během posledního roku prošli úředníci školením a následně testy ve Středisku informatiky a služeb Nový Jičín. Osvědčení ECDL Start si někteří z nich doplnili složením zbývajících modulů a získali tak plnohodnotný mezinárodně platný ECDL Certifikát. Úředníci jsou nyní v práci s počítači samostatnější a pracují efektivněji. Nový Jičín bude jistě dobrým příkladem i pro další úřady.
24. července 2003
Koncem května 2003 byl úspěšně dokončen pilotní projekt ECDL testování zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení v Praze, která v této oblasti spolupracovala s akreditovaným testovacím střediskem ECDL - ICZ, a.s.. O kvalitě přípravy svědčí výsledky testování, jejichž průměrná úspěšnost přesáhla 90%. Z celkového počtu získaných dokladů počítačové gramotnosti bylo 46% ECDL Certifikátů a 56% Osvědčení ECDL Start. ČSSZ vyjádřila spokojenost s kvalitou a průběhem školení i testování.
22. července 2003
Kancelář manažera ECDL-CZ upozorňuje testovací střediska na částečné omezení provozu informačního systému WASET pro ECDL testování v období několika následujících týdnů. IS WASET bude k dispozici pouze ve všedních dnech od 7:00 do 15:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 9:00 hodin. Důvodem tohoto omezení je plánovaný přechod provozovatele na nový typ severu s vyššími bezpečnostními standardy. V případě potíží se v souladu se smlouvou o akreditaci obraťte na kancelář manažera ECDL-CZ.
21. července 2003
První akreditovanou testovací místností pro ECDL testování tělesně postižených spoluobčanů v České republice disponuje Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno, blahopřejeme.
26. června 2003
Ve dnech 23.-25. června 2003 proběhl audit ECDL testování v České republice za účasti zástupců vlastníka konceptu ECDL - ECDL Foundation Ireland. ČSKI děkuje testovacímu středisku S-Comp Centre CZ s.r.o. a SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Kolín za příkladnou spolupráci při tomto auditu.
24. dubna 2003
Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze se v roce 2002 rozhodla zvýšit úroveň informatických znalostí a dovedností svých učitelů a zaměstnanců. K tomuto účelu se rozhodla využít mezinárodní koncept ECDL. Na fakultě bylo ve spolupráci s ČSKI akreditováno testovací středisko ECDL a fakulta od podzimu 2002 uspořádala rozsáhlé školení pro všechny přihlášené zájemce – kurz v rozsahu 4 hodiny týdně po celý semestr. Významná část (45 %) učitelů a zaměstnanců fakulty již složila testy ECDL a získala nárok na mezinárodně uznávaný Certifikát ECDL nebo Osvědčení ECDL Start. K úspěšným účastníkům testování patří jak začínající, tak velmi zkušení pracovníci fakulty – sekretářky některých kateder, asistenti i 11 docentů a profesorů. Doklady ECDL prvním úspěšným absolventům testů byly slavnostně předány 23. dubna 2003 děkanem fakulty prof. Ing. Jiřím Kleiblem, CSc. na vědecké radě fakulty za účasti předsedkyně ČSKI Prof. RNDr. Olgy Štěpánkové, CSc. Fakulta podnikohospodářská i účastníci testování jsou s výsledky projektu ECDL spokojeni, projekt splnil očekávané cíle a vytvořil prostor pro co nejširší využívání informačních technologií. Bližší informace naleznete na stránkách Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
19. dubna 2003
Pilotní projekt ECDL Advanced. 10. a 17. dubna proběhlo v akreditované testovací místnosti liberecké pobočky pražské společnosti S-COMP Centre CZ s.r.o. historicky první testování rozšiřujících modulů „ECDL Advanced“ v České republice. Tento pilotní projekt se uskutečnil ve spolupráci s nositelem konceptu ECDL v ČR - ČSKI. Prvními držiteli těchto prestižních certifikací se stali pracovníci Cizinecké policie České republiky.
17. dubna 2003
Začátkem měsíce dubna 2003 byly na všechny Úřady práce v ČR rozeslány oficiální informační materiály o stavu a vývoji konceptu ECDL v České republice, jejichž cílem bylo poskytnout, případně aktualizovat informace o možnostech využití konceptu ECDL. Zkušenosti a názory Úřadu práce v Kolíně si můžete přečíst v přiloženém dopise.
9. dubna 2003
Rotary Club (Norsko) a ECDL - Norsko zvou zájemce z celé Evropy na Rotary International Handicamp 2003 Norway - mezinárodní letní tábor pro mladé lidi s tělesným postižením. Přihlásit se mohou zájemci, kteří splňují věkový limit (18-28 let), mluví anglicky a zajistí si sami dopravu na letiště v Kirkens, Murmansku nebo Ivalo (o další se postarají pořadatelé). Veškeré pobytové náklady pro účastníka a jeho doprovod budou hrazeny Rotary Club (Norsko). Vedle obvyklých rekreačních aktivit (tanec, vodní sporty, diskuse, atd.) budou mít účastníci příležitost i skládat ECDL testy. Čtěte stránky a přiložený dopis, kde najdete bližší informace.
1. dubna 2003
Administrativa ECDL-CZ začala vydávat novou, mezinárodně sjednocenou formu ECDL dokladů - Certifikátu ECDL a Osvědčení ECDL Start.
1. ledna 2003
ECDL-CZ, pracovní skupina při ČSKI, připravuje na měsíc květen 2003 každoroční informační setkání akreditovaných testovacích středisek. Cílem tohoto setkání je informovat partnery o aktuálním stavu a vývoji konceptu ECDL ve světě i v tuzemsku a o plánech ECDL-CZ na další roční období.
10. prosince 2002
Byly vydány nové plastové ECDL Certifikáty.
3. prosince 2002
Ve dnech 20. a 27. listopadu 2002 uspořádala společnost Computer Help testování ECDL pro sluchově postižené za symbolickou cenu. Z devíti uchazečů čtyři uchazeči úspěšně zvládli testy ze všech 7 modulů ECDL Sylabu a získali Certifikát ECDL a dva uchazeči pak získali Osvědčení ECDL Start. Naše republika se tak zařadila mezi nevelkou skupinu zemí, kde se testují takto handicapovaní lidé s využitím standardních testů ECDL při zachování všech kvalitativních kritérií stanovených vlastníkem konceptu ECDL - ECDL Foundation.
19. listopadu 2002
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro akreditovaná testovací střediska funkci Přihlášení / odhlášení uchazeče na termín testování, která je v této fázi vývoje informačního systému WASET vhodná zejména pro dílčí operativní korekce importovaných dat o uchazečích nebo pro přihlašování malého počtu uchazečů.
19. listopadu 2002
Administrativa ECDL-CZ se omlouvá všem testovacím střediskům a uchazečům, kteří čekají delší dobu na vydání plastového duplikátu ECDL Certifikátu. Administrativa ECDL-CZ je nucena nahradit starý typ plastové karty za typ inovovaný, který již nebude obsahovat rodné číslo uchazeče (v souladu s doporučeními ÚOOÚ). Vydávání ECDL Certifikátů formátu A4 není omezeno.
19. listopadu 2002
Testovací středisko ČSKI bylo nuceno z důvodů konání Summitu NATO v Praze odložit plánované termíny odborné přípravy testerů. Za případné komplikace se omlouváme.
7. listopadu 2002
Ve dnech 31. října a 1. listopadu proběhlo v Lisabonu pracovní setkání vedoucích představitelů všech společností, které provozují koncept ECDL na národní úrovni. V úvodu vystoupila Portugalská ministryně práce a sociálních věcí, která hovořila o dobrých zkušenostech, které její ministerstvo má s použitím konceptu ECDL. Výkonný ředitel ECDL Foundation Dave Carpenter jí slavnostně předal křišťálovou pamětní plaketu vydánou u příležitosti registrace 2 miliontého účastníka ECDL testování na světě.
1. listopadu 2002
Střední technická škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové, po ročním aktivním působení v projektu „ECDL testování ve školách“, určeném pro studenty a zaměstnance školy, otevírá na základě nového modelu konceptu ECDL ve spolupráci s testovacím střediskem ČSKI novou akreditovanou testovací místnost určenou pro zájemce z řad Armády ČR a rezortu Ministerstva obrany ČR. Přípravné kurzy i vlastní testování uchazečů o ECDL Certifikát zde bude probíhat za velmi výhodných cenových podmínek. Získání mezinárodně platného ECDL Certifikátu tak bude usnadněno nejen studentům a zaměstnancům škol, ale také všem dalším pracovníkům rezortu Ministerstva obrany.
22. října 2002
Národní ústav odborného vzdělávání, přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vydává Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí, kde se v čísle 10/2002, můžete mimo jiné dočíst o problematice ECDL. Článek ke stažení.
14. října 2002
ECDL CAD – nový modul ECDL pro pokročilé. Dne 25. září 2002 ECDL Foundation oznámila zprovoznění nového testovacího modulu u příležitosti slavnostního zahájení CAD CAM veletrhu v Kortrijk, Belgie. ECDL CAD testuje schopnost uchazeče používat jak standardní nástroje 2D CAD aplikací (vytvářet objekty či prvky a manipulovat s nimi, měnit jejich vlastnosti a předávat své výsledky práce v požadované tištěné formě), tak provádět některé složitější akce, např. vkládání objektů z jiných aplikací. Více podrobností viz tisková zpráva ECDL F.
9. října 2002
Kancelář manažera ECDL-CZ uvolnila pro akreditovaná testovací střediska využívající informační systém WASET funkci tisku oficiálního dokumentu - Seznam uchazečů. Systém WASET tak definitivně nahradil tisk tohoto dokumentu z pomocného excelovského souboru "uchazeči.xls", jehož používání se tak stalo pro testovací střediska nepovinné. Současně a v souvislosti s tímto krokem byly inovovány Směrnice pro ECDL testování a Návod k obsluze systému WASET, které jsou dostupné v seznamu oficiální dokumentace ECDL-CZ.
17. září 2002
Belgie: Belgický ministr pro veřejné služby Luc Van Den Bossche oznámil v pátek 13. září 2002 (viz článek v novinách De Standaard) nový plán svého resortu. Pracovník zaměstnaný ve veřejných službách dostane přidáno, pokud složí některé ECDL testy. Tento krok je součástí reformy federální administrativy Belgie, jejímž cílem je sladit karierní postup se znalostmi a dovednostmi zaměstnanců. ECDL se v Belgii stane jedním z nástrojů prověřování požadovaných dovedností pro 60 000 úředníků. Předpokládá se, že asi 20 000 z nich složí zkoušky během prvních 2 let projektu.
30. srpna 2002
@magazín: 1. srpna na straně 20 vyšel článek Učitelé do lavic, který se dotýká problematiky ECDL ve vztahu k MŠMT a projektu SIPVZ. Článek ke stažení. Jednání mezi ECDL-CZ a zástupci MŠMT ohledně využití mezinárodního konceptu ECDL pro testování znalostí učitelů a pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ - P1 probíhají již druhým rokem a nebyla stále ukončena, proto tyto informace nepovažuje ECDL-CZ za definitivní. Snahou a cílem ECDL-CZ je mimo jiné umožnit za velmi výhodných podmínek všem žákům, studentům, učitelům a pedagogickým pracovníkům, pracovníkům učelových organizací MŠMT včetně pracovníků samotného MŠMT získání mezinárodně uznávaného dokladu počítačové gramotnosti - ECDL Certifikátu. @magazín je od srpnového čísla 2002 výhradně vkládaná měsíční příloha 55 mutací Deníků Bohemia, Deníků Moravia a Večerníku Praha a vychází první čtvrtek v měsíci.
24. srpna 2002
ECDL-CZ se omlouvá, ale z důvodů neuspokojivé dopravní situace v Praze po povodních se ruší plánovaný termín školení 30. srpna 2002. Aktuální termíny školení, včetně termínů pro testování budoucích testerů a termínů srovnávacích zkoušek jsou průběžně aktualizovány. Děkujeme za pochopení.
10. srpna 2002
ECDL Foundation vydává druhé číslo zpravodaje Bits&Bytes v angličtině, který má informovat o událostech týkajících se konceptu ECDL ve světě.
9. srpna 2002
6.8.2002 Deník Mladá fronta DNES uveřejnil velmi pěkný a přehledný článek o problematice ECDL - ECDL je mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti. Informace o cenách za vlastní testování a o nákladech a požadavcích na přípravu pro úspěšné absolvování testů nejsou však zcela přesné. Zájemcům o další informace ECDL-CZ doporučuje, aby si prohlédli Sylabus ECDL a seznámili se s obtížností ECDL testů pomoci vzorových testů, případně se v cenových otázkách obrátili na libovolné akreditované středisko pro ECDL testování.
8. srpna 2002
Itálie: 22. března 2002 byla podepsána smlouva mezi Italským ministerstvem školství a Radou rektorů Italských vysokých škol, která činí z ECDL standard pro počítačové minimum na Italských univerzitách. Navíc umožňuje zohlednit již úspěšně absolvované ECDL testy – student za tyto testy získává oficiální kredity.
24. července 2002
ECDL Foundation vydává první číslo zpravodaje Bits&Bytes v angličtině, který má informovat o událostech týkajících se konceptu ECDL ve světě.
1. července 2002
Informační technologie a výpočetní prostředky se během posledních 20 let staly běžným pracovním nástrojem – v roce 2001 v zemích Evropské unie používá jako součást výkonu svého povolání běžně počítač už víc než polovina pracujících (53,2 %). Tento ukazatel je samozřejmě daleko nižší u dělnických povolání (27,2 %), vyšší naopak u všech, jejichž povolání nemá manuální povahu (77,1 %) - viz publikace European Commission Staff Working Paper Information Soviety jobs – quality for change, SEC (2002) 372.
28. června 2002
V průběhu července 2002 začne kancelář manažera ECDL-CZ předávat prvním vybraným akreditovaným testovacím střediskům přístup do základní verze informačního systému WASeT (Web-based Administration System for ECDL Testing), který je vyvíjen pro účely vedení administrativy celého obchodně-organizčního modelu ECDL v ČR. Systém WASeT bude přístupný prostřednictvím internetu a bude dále vyvíjen "za chodu" s cílem postupně nahradit většinu z pomalých, nepraktických nebo papírových úkonů spojených s veškerými aktivitami kolem ECDL testování, a to jak u administrativy ECDL-CZ, tak u všech akreditovaných testovacích středisek. Související informace naleznete ve své Smlouvě o akreditaci a platných Směrnicích pro ECDL testování.
10. června 2002
Do konce května 2002, během pěti a půl roku existence konceptu ECDL, skládaly testy ECDL více než 2 milióny uchazečů a zájemců stále přibývá. Nejúspěšnější v propagaci vzdělávání pro informační společnost se stalo Irsko, kde se programu na dosažení počítačové gramotnosti a testování ECDL zúčastnilo víc než 12 % všech dospělých.
3. června 2002
ECDL Foundation, Ltd. Ireland, vlastník konceptu ECDL, prodloužila České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), nositeli výhradní licence ECDL pro ČR, licenční smlouvu na využití konceptu ECDL o další tříleté období.
21. května 2002
Společnosti LANGMaster International, s.r.o., přední tvůrce multimediálních výukových titulů na českém i evropském trhu, a Vogel Publishing s.r.o., vydavatelství odborných časopisů, vstoupily jednou ze svých posledních novinek do oblasti získávání počítačové gramotnosti. Produkt nazvaný LANGMaster - Jak na počítač je všestranným přípravným či opakovacím kurzem základních znalostí pro práci s počítačem PC na uživatelské úrovni. Studijní materiál je koncipován jednak jako zdroj všeobecných vědomostí pro zvládnutí každodenních úkonů na počítači, jednak jako základní výukový program na přípravu ke složení zkoušky pro získání mezinárodně uznávaného Osvědčení ECDL Start.
10. května 2002
Maďarsko: Maďarská vláda velkoryse podporuje zájem o celoživotní vzdělávání v oblasti informačních technologií. Vedle toho, že nařízením č. 1035/1999 z roku 1999 požaduje, aby všichni státní zaměstnanci od jistého postavení složili testy ECDL, přichází nyní s novou iniciativou: 10 000 učitelů a 10 000 státních úředníků má možnost získat za velmi výhodných podmínek počítač domů. Podmínkou však je, že zájemce předem prokáže svou počítačovou gramotnost – musí jít přinejmenším o nositele Osvědčení ECDL Start.
1. května 2002
Norsko: Společnost CapGemini Earnst&Young analyzovala z pověření vlády využívání pracovní doby. Výslednou sociologickou studií se v závěru roku 2001 zabýval Norský parlament a zpráva o studii byla přednesena na jednání ECDL Foundation 18. května 2002. Studie upozorňuje, že průměrný člověk pracující s počítačem stráví asi 1/12 pracovní doby tím, že řeší různé HW a SW problémy, které jsou důsledkem toho, že on či jeho spolupracovníci neumí používaný systém dobře ovládat – chybí jim něco z počítačové gramotnosti. Tento čas představuje ztráty, kterým by bylo možno z velké části předejít vhodně voleným školením.
25. dubna 2002
Kypr: 18. a 19. dubna proběhlo pracovní setkání představitelů všech licenciátů ECDL v Nicosii. Setkání přišel osobně pozdravit i Kyperský ministr školství, který při této slavnostní příležitosti předal Certifikát ECDL Kypros Pitsillos. Tento sedmnáctiletý mladík si určitě zasloužil i naši gratulaci, protože úspěšně obstál v testech ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu, ačkoliv měl přípravu výrazně ztíženou, protože je neslyšící.
8. dubna 2002
Velká Británie: Národní zdravotní služba Velké Británie (The UK National Health Service – NHS), která zaměstnává asi 700 000 lidí, oznámila, že přijala ECDL za standard IT schopností pro všechny své zaměstnance. Bližší podrobnosti uvádí článek v Computer Bulletin, March 2002 a webové stránky ECDL UK.
20. března 2002
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) připravila stručnou zprávu o vývoji konceptu ECDL ve světě.
10. ledna 2002
Tisková zpráva ECDL Foundation: EU TASK FORCE označuje ECDL jako "nástroj ICT dovedností". Zprávu si můžete přečíst v anglickém originálu nebo v českém překladu.
22. listopadu 2001
Tisková zpráva ECDL Foundation: ECDL navrženo na celoevropský IT standard. Zprávu si můžete přečíst v anglickém originálu nebo v českém překladu.
21. listopadu 2001
Jak vlády v různých zemích podporují počítačové vzdělávání na úrovni školských systémů je námět aktuality ECDL a vzdělávání.
23. června 2001
V květnu 2001 ECDL Foundation zveřejnila a zahájila provoz testování ve dvou nových modulech pro pokročilé - ECDL Advanced. Jedná se o modul AM3, který se vztahuje k textovému editoru a modul AM4 týkající se tabulkových procesorů. Podrobnější informace podává tisková zpráva, kterou si můžete přečíst v češtině nebo v původním znění v angličtině. ČSKI právě intenzivně pracuje na lokalizaci obou pokročilých modulů. Předpokládá se, že příprava testerů pro tyto moduly bude odstartována v červnu 2002 a rutinní testování ve čtvrtém Q roku 2002.
16. prosince 1999
Italské ministerstvo školství se na základě Smlouvy s Italskou společností pro informatiku (AICA) – licenciátem pro šíření konceptu ECDL v Itálii – oficiálně zavázalo k podpoře certifikace ECDL na školách. Koordinaci společného postupu zajišťuje výbor sestavený z delegátů zastupujících obě instituce.

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.