Reference

Reference

18. ledna 2021

ECDL/ICDL Rreference

Digitální dovednosti pro efektivitu, produktivitu a zaměstnanost
ECDL/ICDL - mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí představuje své úspěchy nejen v Evropě, ale také v dalších částech světa (Asii, Africe a Americe). Ke stažení zde.
17. září 2020
Základní škola Bernarda Bolzana, Tábor
 • Škola je akreditovaným střediskem od roku 2005.
 • Testovací místnost nabízí testování z téměř celé škály základních i standardních modulů ECDL.
 • Žáci školy mohou skládat zkoušky také např. z modulu M15 - Information Literacy nebo M14 - Online Collaboration.
 • Akreditovaní testeři - pedagogové zdejší školy si pravidelně doplňují akreditaci z nových ECDL modulů.
 • Testovací středisko organizuje až několik desítek termínů testování v roce.
9. září 2020
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
 • Škola je akreditovaným testovacím střediskem již od roku 2006, disponuje třemi pevnými testovacími místnostmi a dokonce jednou mobilní, což je mezi školami velká rarita.
 • Škola má rovněž oprávnění pro testování za ztížených podmínek, což je jeden z kroků odborné přípravy ECDL lektorů a testerů.
 • V Národní soutěži digitální gramotnosti 2019 škola získala 1. místo v kategorii nejaktivnější škola.
 • Každoročně škola uspořádá několik desítek testovacích termínů.
 • Koncept ECDL je využíván při realizaci školního vzdělávacího programu všech studovaných oborů.
 • Profilová část maturitní zkoušky z informatiky, již několik let vychází z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL.
22. června 2020
Základní škola Olomouc, Stupkova
 • Škola umožňuje svým žákům skládat celou řadu mezinárodních ECDL zkoušek (včetně zkoušek „IT Security“ nebo „Image Editing“). Výsledky žáků jsou téměř neuvěřitelné. Téměř 80 % absolventů zkoušek dosáhlo mezinárodní kvalifikace na stupni „Digital Literacy“, 60 % žáků dosáhlo i na stupeň „Digital Competence“ (což je stav připravenosti pro vstup na trh práce).
 • Žáci odcházejí ze školy s certifikátem ECDL Core.
 • Na škole každoročně otvírají od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky (vyšší hodinová dotace matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ, děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy).
 • Akreditované testovací středisko od roku 2013.
 • 2 akreditované učebny s akreditovanými testovacími platformami pro moduly M2, M3, M4, M6, M7, M9, M10 a M12.
 • Vzrůstající tendence počtu termínů testování za rok (několik desítek termínů ročně).
11. února 2020
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.
 • Certifikát akreditovaného testovacího střediska ECDL získali v roce 2002.
 • Po dobu všech let od začátku akreditace pravidelně testují své studenty, žádný rok nebyl výjimkou.
 • Škola umožňuje žákům testování také z méně využívaných ECDL modulů např. Tvorba webových stránek, Úprava digitálních obrázků nebo Computing.
 • Nově plánují do osnov výuky zapracovat ECDL modul Digitální marketing.
 • Přednášky o digitální gramotnosti a konceptu ECDL se zde pomalu stávají tradicí. Přednášek se účastní převážně žáci prvních ročníků obchodní akademie i ekonomického lycea.
 • Škola se může pyšnit prvním místem v Národní soutěži digitální gramotnosti 2016 v kategorii o nejvšestrannějšího žáka/žákyni.
18. října 2019
Společnost AT & T Global Network Services Czech Republic s.r.o. je jednou ze společností, které zvýhodňují uchazeče o zaměstnání, kteří jsou držiteli některého z požadovaných IT certifikátů na danou pozici (Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech, Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií, Staff Associate, Customer Relations atd.). Certifikát ECDL, který dokládá úroveň digitálních kompetencí držitele, oprávněně patří mezi tyto certifikáty. Znění inzerátu na jednu z volných pracovní pozic zde.
19. června 2019
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
 • Akreditované testovací středisko ECDL, které má jako jedno z mála akreditaci pro všechny programy konceptu ECDL: Core, Advanced, Digitální fotografii i e-Citizen.
 • Obě dámy - akreditované testerky se podílely na přípravě testových úloh pro modul M9 (Image Editing) a prostředí Zoner Photo Studio CZ.
 • Studentka školy Nela Hajzlerová získala titul nejvšestrannější žákyně v národní soutěži digitální gramotnosti 2019.
 • 22 studentů a studentek si mohlo zjednodušit praktickou část profilové části maturitní zkoušky v roce 2019, úspěšným zvládnutím deseti ECDL zkoušek , včetně takových, jako jsou Web Editing, Using Databases, Image Editing nebo IT Security.
13. června 2019
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o.
 • Dva roky po sobě (2018, 2019) škola obsadila první místo v národní soutěži digitální gramotnosti v kategorii nejaktivnější škola. Nejlepšího umístění dosáhla škola nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12. V roce 2018 v kategorii o nejvšestrannější žákyni, v konkurenci více než 1 000 středoškoláků obsadila tuto pozici studentka této školy.
 • Na vedení a hodnocení ECDL zkoušek se podílí pět kantorek.
 • Vybraní žáci školy navštívili v rámci exkurze ostravskou pobočku společnosti Certicon a.s., kde se dozvěděli o digitálních technologiích a o profesionálním vývoji a testování software v praxi. Někteří z nich si osobně vyzkoušeli přijímací pohovor, jiní si prohlédli vývojovou laboratoř (06/2019).
 • Škola je akreditovaným testovacím střediskem již od roku 2013.
30. dubna 2019
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
 • Akreditovaným testovacím střediskem od září 2018
 • Téměř 400 žáků, 12 tříd
 • 3 studijní obory (Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Zdravotnický asistent)
 • Pan ředitel Ing. Petr Bouda je jedním z akreditovaných testerů ECDL na škole.
 • V říjnu 2018 proběhla přednáška pořádaná ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., kde se žáci dozvěděli, o čem je skutečná digitální gramotnost a jaké digitální kompetence budou v životě potřebovat.
 • Již v dubnu 2019 získali někteří žáci po měsících příprav a zkoušek kýžený ECDL certifikát, který dokládá jejich digitální kvalifikaci a připravenost pro vstup na trh práce. Není bez zajímavosti, že z celkového počtu 42 zkoušek pouze 3 nebyly na první pokus úspěšné.
30. září 2018
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p.o.
 • Škola začala usilovat o akreditaci testovacího střediska ECDL koncem roku 2014 a v polovině roku 2016 ji získala.
 • Středisko slouží převážně k testování vlastních žáků 1. – 4. ročníků u oborů, které vyučují předměty PVY (programové vybavení) a ICT (informační a komunikační technologie), Možnost testování mají samozřejmě také žáci ostatních oborů.
20. ledna 2018
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
 • Škola jako první v České republice uspořádala testování z modulu M16 Základy informatického myšlení a programování (Computing).
 • V národní soutěži digitální gramotnosti 2018 získala škola mimořádnou cenu v předem neohlášené kategorii „Inovativní škola“, jejíž žáci absolvovali nejen vysoký počet běžných ECDL zkoušek, ale také poměrně velký počet zkoušek z modulů M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing). Rovněž v kategorii o nejvšestrannějšího žáka, v konkurenci více než 1 000 středoškoláků zvítězil žák této školy.
2. ledna 2017
Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) v Praze zahájila v prvním trimestru akademického roku 2016/2017 v rámci předmětů praktických aplikací výuku digitálních dovedností podle programů ECDL Core a ECDL Advanced. Dne 20.12.2016 proběhla úspěšně akreditace testovací místnosti (CZU0456) a VŠEM tak umožnila svým studentům absolvovat ECDL zkoušky na půdě školy. První zkoušky proběhnou již během ledna 2017. Garantem kvality výuky dle mezinárodních ECDL sylabů je Ing. Milan Říha, Ph.D., dlouholetý lektor/tester ECDL (CZT0596) s akreditací všech v ČR dostupných ECDL modulů. Možnost zúčastnit se výuky i mezinárodních zkoušek budou mít studenti školy ve všech trimestrech akademického roku.

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.