Reference

Reference

23. června 2021

ECDL/ICDL Rreference

Digitální dovednosti pro efektivitu, produktivitu a zaměstnanost
ECDL/ICDL - mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí představuje své úspěchy nejen v Evropě, ale také v dalších částech světa (Asii, Africe a Americe). Ke stažení zde.
22. června 2021

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Seznam škol zařazených do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021
 • Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.
 • Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání , s.r.o.
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
 • Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
 • Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
 • Obchodní akademi Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
 • Střední škola automobilní a informatiky
 • VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
 • Střední škola informačních technologií, s.r.o.
 • Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
 • Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
 • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
 • DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
 • Střední škola AGC a.s.
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
 • Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
 • Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1
17. září 2020
Základní škola Bernarda Bolzana, Tábor
 • Škola je akreditovaným střediskem od roku 2005.
 • Testovací místnost nabízí testování z téměř celé škály základních i standardních modulů ECDL.
 • Žáci školy mohou skládat zkoušky také např. z modulu M15 - Information Literacy nebo M14 - Online Collaboration.
 • Akreditovaní testeři - pedagogové zdejší školy si pravidelně doplňují akreditaci z nových ECDL modulů.
 • Testovací středisko organizuje až několik desítek termínů testování v roce.
9. září 2020
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
 • Škola je akreditovaným testovacím střediskem již od roku 2006, disponuje třemi pevnými testovacími místnostmi a dokonce jednou mobilní, což je mezi školami velká rarita.
 • Škola má rovněž oprávnění pro testování za ztížených podmínek, což je jeden z kroků odborné přípravy ECDL lektorů a testerů.
 • V Národní soutěži digitální gramotnosti 2019 škola získala 1. místo v kategorii nejaktivnější škola.
 • Každoročně škola uspořádá několik desítek testovacích termínů.
 • Koncept ECDL je využíván při realizaci školního vzdělávacího programu všech studovaných oborů.
 • Profilová část maturitní zkoušky z informatiky, již několik let vychází z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL.
22. června 2020
Základní škola Olomouc, Stupkova
 • Škola umožňuje svým žákům skládat celou řadu mezinárodních ECDL zkoušek (včetně zkoušek „IT Security“ nebo „Image Editing“). Výsledky žáků jsou téměř neuvěřitelné. Téměř 80 % absolventů zkoušek dosáhlo mezinárodní kvalifikace na stupni „Digital Literacy“, 60 % žáků dosáhlo i na stupeň „Digital Competence“ (což je stav připravenosti pro vstup na trh práce).
 • Žáci odcházejí ze školy s certifikátem ECDL Core.
 • Na škole každoročně otvírají od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky (vyšší hodinová dotace matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ, děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy).
 • Akreditované testovací středisko od roku 2013.
 • 2 akreditované učebny s akreditovanými testovacími platformami pro moduly M2, M3, M4, M6, M7, M9, M10 a M12.
 • Vzrůstající tendence počtu termínů testování za rok (několik desítek termínů ročně).
11. února 2020
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.
 • Certifikát akreditovaného testovacího střediska ECDL získali v roce 2002.
 • Po dobu všech let od začátku akreditace pravidelně testují své studenty, žádný rok nebyl výjimkou.
 • Škola umožňuje žákům testování také z méně využívaných ECDL modulů např. Tvorba webových stránek, Úprava digitálních obrázků nebo Computing.
 • Nově plánují do osnov výuky zapracovat ECDL modul Digitální marketing.
 • Přednášky o digitální gramotnosti a konceptu ECDL se zde pomalu stávají tradicí. Přednášek se účastní převážně žáci prvních ročníků obchodní akademie i ekonomického lycea.
 • Škola se může pyšnit prvním místem v Národní soutěži digitální gramotnosti 2016 v kategorii o nejvšestrannějšího žáka/žákyni.
18. října 2019
Společnost AT & T Global Network Services Czech Republic s.r.o. je jednou ze společností, které zvýhodňují uchazeče o zaměstnání, kteří jsou držiteli některého z požadovaných IT certifikátů na danou pozici (Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech, Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií, Staff Associate, Customer Relations atd.). Certifikát ECDL, který dokládá úroveň digitálních kompetencí držitele, oprávněně patří mezi tyto certifikáty. Znění inzerátu na jednu z volných pracovní pozic zde.
19. června 2019
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
 • Akreditované testovací středisko ECDL, které má jako jedno z mála akreditaci pro všechny programy konceptu ECDL: Core, Advanced, Digitální fotografii i e-Citizen.
 • Obě dámy - akreditované testerky se podílely na přípravě testových úloh pro modul M9 (Image Editing) a prostředí Zoner Photo Studio CZ.
 • Studentka školy Nela Hajzlerová získala titul nejvšestrannější žákyně v národní soutěži digitální gramotnosti 2019.
 • 22 studentů a studentek si mohlo zjednodušit praktickou část profilové části maturitní zkoušky v roce 2019, úspěšným zvládnutím deseti ECDL zkoušek , včetně takových, jako jsou Web Editing, Using Databases, Image Editing nebo IT Security.
13. června 2019
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o.
 • Dva roky po sobě (2018, 2019) škola obsadila první místo v národní soutěži digitální gramotnosti v kategorii nejaktivnější škola. Nejlepšího umístění dosáhla škola nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12. V roce 2018 v kategorii o nejvšestrannější žákyni, v konkurenci více než 1 000 středoškoláků obsadila tuto pozici studentka této školy.
 • Na vedení a hodnocení ECDL zkoušek se podílí pět kantorek.
 • Vybraní žáci školy navštívili v rámci exkurze ostravskou pobočku společnosti Certicon a.s., kde se dozvěděli o digitálních technologiích a o profesionálním vývoji a testování software v praxi. Někteří z nich si osobně vyzkoušeli přijímací pohovor, jiní si prohlédli vývojovou laboratoř (06/2019).
 • Škola je akreditovaným testovacím střediskem již od roku 2013.
30. dubna 2019
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
 • Akreditovaným testovacím střediskem od září 2018
 • Téměř 400 žáků, 12 tříd
 • 3 studijní obory (Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Zdravotnický asistent)
 • Pan ředitel Ing. Petr Bouda je jedním z akreditovaných testerů ECDL na škole.
 • V říjnu 2018 proběhla přednáška pořádaná ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., kde se žáci dozvěděli, o čem je skutečná digitální gramotnost a jaké digitální kompetence budou v životě potřebovat.
 • Již v dubnu 2019 získali někteří žáci po měsících příprav a zkoušek kýžený ECDL certifikát, který dokládá jejich digitální kvalifikaci a připravenost pro vstup na trh práce. Není bez zajímavosti, že z celkového počtu 42 zkoušek pouze 3 nebyly na první pokus úspěšné.
30. září 2018
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p.o.
 • Škola začala usilovat o akreditaci testovacího střediska ECDL koncem roku 2014 a v polovině roku 2016 ji získala.
 • Středisko slouží převážně k testování vlastních žáků 1. – 4. ročníků u oborů, které vyučují předměty PVY (programové vybavení) a ICT (informační a komunikační technologie), Možnost testování mají samozřejmě také žáci ostatních oborů.
20. ledna 2018
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
 • Škola jako první v České republice uspořádala testování z modulu M16 Základy informatického myšlení a programování (Computing).
 • V národní soutěži digitální gramotnosti 2018 získala škola mimořádnou cenu v předem neohlášené kategorii „Inovativní škola“, jejíž žáci absolvovali nejen vysoký počet běžných ECDL zkoušek, ale také poměrně velký počet zkoušek z modulů M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing). Rovněž v kategorii o nejvšestrannějšího žáka, v konkurenci více než 1 000 středoškoláků zvítězil žák této školy.

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.