Reference

20. února 2023
Digital Academy - Obchodní akademie, s.r.o.
  • Škola disponuje akreditovanou testovací místností ECDL teprve od poloviny února 2023.
  • Navzdory tomu měli studenti školy možnost již využít 9 termínů testování.
  • Škola se prozatím zaměřila na zkoušky z modulu ECDL Core M2 - Práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials) a modulu M7 - Práce s internetem a komunikace (Online Essentials).
  • Rozsah akreditace učebny je samozřejmě rozsáhlejší.
11. ledna 2023
Vyšší odborná škola, OA, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ekonom
  • Škola je akreditovaným testovacím střediskem již 20 let.
  • Škola má akreditovány dvě testovací místnosti s téměř celým rozsahem modulů ECDL Core.
  • Již od školního roku 2020/2021 se škola zapojila do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky.
  • Studenti školy mohou využít každoročně více než 30 termínů testování.
3. srpna 2022

ECDL/ICDL Reference

Digitální dovednosti pro efektivitu, produktivitu a zaměstnanost
ECDL/ICDL - mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí představuje své úspěchy nejen v Evropě, ale také v dalších částech světa (Asii, Africe a Americe). Reference jsou rozšířeny o úspěchy z posledního období. Ke stažení zde.
19. července 2022
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem
  • Škola je akreditovaným střediskem již od září 2011.
  • Testovací místnost je akreditována pro testovací platformy ze 14 ECDL modulů.
  • Počet termínů testování se v roce 2021 navýšil o dvojnásobek oproti předešlým rokům.
  • Letos je stejného počtu termínů testování dosaženo již v polovině roku.
10. května 2022
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín
  • Škola již pro školní rok 2021/2022 využila pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT a umožnila svým studentům uznání části profilové maturitní zkoušky na základě doložení vybraných ICT certifikátů.
  • Středisko je akreditováno od srpna 2017, žáci mohou využít testování ve dvou testovacích místnostech.
  • Testovací místnost patří pravděpodobně mezi největší a nejmodernější akreditované testovací místnosti ECDL v ČR: monitory v šuplíku, rychlé počítače a 3D myši, zvuk, projektory i klimatizace.
  • Tým akreditovaných ECDL testerů je složen z pana ředitele a jeho tří kolegyň.
  • Škola každoročně uspořádá až 30 termínů testování.
  • Škola umí své žáky správně motivovat: Když studenti uspějí při zkoušce ECDL lépe než na 90 %, mají další zkoušku z vybraného ECDL modulu zcela zdarma.
3. března 2022
Gymnázium Christiana Dopplera, Praha
  • První škola v historii konceptu ECDL v ČR, jejíž učitelé začali svoji odbornou přípravu rovnou pokročilými zkouškami programu ECDL Advanced
  • Škola se zapojila do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky vyhlášeného MŠMT:
  • Pro maturity 2021 vyhlásila ředitelka školy možnost nahradit písemnou zkoušku z předmětu informatika a výpočetní technika pro níže uvedené studijní obory.
  • U oboru "Cizí jazyky – brána do světa" lze písemnou zkoušku nahradit získáním certifikátu ECDL Core či ECDL Profile. Certifikát musí obsahovat alespoň 4 úspěšně složené moduly dle následující specifikace:
    modul M3 Zpracování textu či modul AM3 Pokročilé zpracování textu,
    modul M4 Práce s tabulkami či modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami,
    modul M6 Prezentace či modul AM6 Pokročilé prezentace,
    jeden z modulů: M9 Úpravy digitálních obrázků, M10 Tvorba webových stránek, M5 Databáze, AM5 Pokročilé databáze, M16 Informatické myšlení a programování.
  • Pro studijní obory "Myslím, tedy jsem" a 79-41-K/41 "Per partes ad astra" to jsou alespoň 4 úspěšně složené moduly dle následující specifikace:
    modul AM3 Pokročilé zpracování textu,
    modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami,
    modul M16 Informatické myšlení a programování,
    jeden z modulů: M9 Úpravy digitálních obrázků, M10 Tvorba webových stránek, M5 Databáze, AM5 Pokročilé databáze, AM6 Pokročilé prezentace.
21. února 2022
GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  • Gymnázium se zapojilo do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky vyhlášeného MŠMT.
  • I když gymnázium nemá vlastní akreditovanou testovací místnost ani středisko ECDL, umožňuje svým studentům skládat mezinárodně uznávané ECDL testy.
  • Testování studentů aktuálně probíhá v Námořní akademii České republiky, s.r.o.
  • Studenti absolvují celou škálu ECDL zkoušek, nechybí oblasti jako Spolupráce a výměna informací na internetu, Bezpečné používání informačních technologií nebo Práce s webovými aplikacemi.
  • Někteří studenti mají ambice i na pokročilé moduly konceptu ECDL / ICDL
  • Dosavadaní výsledky testovaných studentů jsou vynikající, všechny nad 85%.
    9. února 2022
    Střední škola AGC a.s. s.r.o.
    • Škola se zapojila do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky vyhlášeného MŠMT.
    • ECDL testy lze nově u maturit uznávat na základě vyhlášeného pokusného ověřování a škola této možnosti již druhým rokem využívá.
    • Ve školnim roce 2021/2022 této možnosti využije minimálně 7 studentů.
    • V případě ICT oboru ( a nejen u něj) je s konceptem ECDL pan ředitel nadmíru spokojen, jelikož moduly ECDL pokryjí obsah učiva z 80%. Při vhodně zvoleném profilu, ECDL moduly svou šíří požadavky maturit z informatiky daleko i přesahují.
    • I přes období pandemie škola na jaře loňského roku zorganizovala více něž deset termínů testování, právě pro potřeby uznávání u maturit.
    • Škola je akreditovaným testovacím střediskem již od roku 2011.
    • Na škole působí dva akreditovaní testeři ECDL a jedním z nich je přímo pan ředitel.
    • V nabídce modulů nechybí moduly jako Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu nebo Bezpečné používání informačních technologií.
      7. února 2022
      Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině
      • SPŠE v Úžlabině umožnuje uznávání ECDL zkoušek u maturit letos, stejně jako loni.
      • Loni této možnosti využilo 6 studentů a 3 studentky. Letos to má zatím v plánu 37 studentů oboru Informační technologie.
      • Opět se studenti této průmyslovky nenechali zahanbit a pouští se do pokročilých modulů Advanced: Word Processing a Advanced Spreadsheets.
      • Uvidíme, zda budou výsledky opět tak vynikající (loni průměrná úspěšnost všech zkoušek přesáhla 85 %!).
        6. srpna 2021

        ECDL/ICDL Rreference

        Digitální dovednosti pro efektivitu, produktivitu a zaměstnanost
        ECDL/ICDL - mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí představuje své úspěchy nejen v Evropě, ale také v dalších částech světa (Asii, Africe a Americe). Ke stažení zde.
        5. srpna 2021
        Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov
        • Škola má nejnižší mezinárodní ID v konceptu ECDL na území ČR, protože patří mezi akreditovaná testovací střediska ECDL s nejdelší historií (akreditaci získala v roce 2003).
        • Má také nejzapálenější manželský pár mezi učiteli informatiky, kteří využívají koncept ECDL při vzdělávání svých žáků.
        • Do konceptu ECDL se již zapojilo téměř 1 000 žáků.
        • Má jedny z dlouhodobě nejlepších výsledků ECDL zkoušek.
        • Škola zorganizovala 530 termínů testování (stav k 08/2021).
        • Jen v červnu 2021 (krátce po uvolnění restrikcí v souvislosti s koronavirem) škola uspořádala 30 termínů ECDL testování.
        2. srpna 2021
        Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
        • Dlouholeté akreditované středisko ECDL, jehož kantoři si složili také zkoušky ECDL/ICDL z pokročilých (Advanced) modulů.
        • Žáci školy tak mohou získat některý z pokročilých mezinárodně platných ECDL certifikátů.
        • V rámci maturitní zkoušky skládají maturanti (kromě jiného) také mezinárodní zkoušky z pokročilých modulů programu ECDL Advanced.
        • Celou řadu ECDL zkoušek v základní úrovni obtížnosti absolvují žáci této soukromé školy už ve druhém ročníku.
        • Škola vychovává nadprůměrně dobré IT profesionály, přesto nemá problém vyučovat také běžné uživatelské digitální dovednosti, kterými se ECDL zabývá.
        22. června 2021

        Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

        Seznam škol zařazených do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021
        • Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.
        • Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání , s.r.o.
        • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
        • Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
        • Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
        • Obchodní akademi Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
        • Střední škola automobilní a informatiky
        • VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
        • Střední škola informačních technologií, s.r.o.
        • Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
        • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
        • Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
        • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
        • DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
        • Střední škola AGC a.s.
        • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
        • Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
        • Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
        • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1
        17. září 2020
        Základní škola Bernarda Bolzana, Tábor
        • Škola je akreditovaným střediskem od roku 2005.
        • Testovací místnost nabízí testování z téměř celé škály základních i standardních modulů ECDL.
        • Žáci školy mohou skládat zkoušky také např. z modulu M15 - Information Literacy nebo M14 - Online Collaboration.
        • Akreditovaní testeři - pedagogové zdejší školy si pravidelně doplňují akreditaci z nových ECDL modulů.
        • Testovací středisko organizuje až několik desítek termínů testování v roce.
        9. září 2020
        Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
        • Škola je akreditovaným testovacím střediskem již od roku 2006, disponuje třemi pevnými testovacími místnostmi a dokonce jednou mobilní, což je mezi školami velká rarita.
        • Škola má rovněž oprávnění pro testování za ztížených podmínek, což je jeden z kroků odborné přípravy ECDL lektorů a testerů.
        • V Národní soutěži digitální gramotnosti 2019 škola získala 1. místo v kategorii nejaktivnější škola.
        • Každoročně škola uspořádá několik desítek testovacích termínů.
        • Koncept ECDL je využíván při realizaci školního vzdělávacího programu všech studovaných oborů.
        • Profilová část maturitní zkoušky z informatiky, již několik let vychází z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL.
        22. června 2020
        Základní škola Olomouc, Stupkova
        • Škola umožňuje svým žákům skládat celou řadu mezinárodních ECDL zkoušek (včetně zkoušek „IT Security“ nebo „Image Editing“). Výsledky žáků jsou téměř neuvěřitelné. Téměř 80 % absolventů zkoušek dosáhlo mezinárodní kvalifikace na stupni „Digital Literacy“, 60 % žáků dosáhlo i na stupeň „Digital Competence“ (což je stav připravenosti pro vstup na trh práce).
        • Žáci odcházejí ze školy s certifikátem ECDL Core.
        • Na škole každoročně otvírají od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky (vyšší hodinová dotace matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ, děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy).
        • Akreditované testovací středisko od roku 2013.
        • 2 akreditované učebny s akreditovanými testovacími platformami pro moduly M2, M3, M4, M6, M7, M9, M10 a M12.
        • Vzrůstající tendence počtu termínů testování za rok (několik desítek termínů ročně).
        11. února 2020
        Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.
        • Certifikát akreditovaného testovacího střediska ECDL získali v roce 2002.
        • Po dobu všech let od začátku akreditace pravidelně testují své studenty, žádný rok nebyl výjimkou.
        • Škola umožňuje žákům testování také z méně využívaných ECDL modulů např. Tvorba webových stránek, Úprava digitálních obrázků nebo Computing.
        • Nově plánují do osnov výuky zapracovat ECDL modul Digitální marketing.
        • Přednášky o digitální gramotnosti a konceptu ECDL se zde pomalu stávají tradicí. Přednášek se účastní převážně žáci prvních ročníků obchodní akademie i ekonomického lycea.
        • Škola se může pyšnit prvním místem v Národní soutěži digitální gramotnosti 2016 v kategorii o nejvšestrannějšího žáka/žákyni.
        18. října 2019
        Společnost AT & T Global Network Services Czech Republic s.r.o. je jednou ze společností, které zvýhodňují uchazeče o zaměstnání, kteří jsou držiteli některého z požadovaných IT certifikátů na danou pozici (Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech, Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií, Staff Associate, Customer Relations atd.). Certifikát ECDL, který dokládá úroveň digitálních kompetencí držitele, oprávněně patří mezi tyto certifikáty. Znění inzerátu na jednu z volných pracovní pozic zde.
        19. června 2019
        Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
        • Akreditované testovací středisko ECDL, které má jako jedno z mála akreditaci pro všechny programy konceptu ECDL: Core, Advanced, Digitální fotografii i e-Citizen.
        • Obě dámy - akreditované testerky se podílely na přípravě testových úloh pro modul M9 (Image Editing) a prostředí Zoner Photo Studio CZ.
        • Studentka školy Nela Hajzlerová získala titul nejvšestrannější žákyně v národní soutěži digitální gramotnosti 2019.
        • 22 studentů a studentek si mohlo zjednodušit praktickou část profilové části maturitní zkoušky v roce 2019, úspěšným zvládnutím deseti ECDL zkoušek , včetně takových, jako jsou Web Editing, Using Databases, Image Editing nebo IT Security.
        13. června 2019
        Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o.
        • Dva roky po sobě (2018, 2019) škola obsadila první místo v národní soutěži digitální gramotnosti v kategorii nejaktivnější škola. Nejlepšího umístění dosáhla škola nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12. V roce 2018 v kategorii o nejvšestrannější žákyni, v konkurenci více než 1 000 středoškoláků obsadila tuto pozici studentka této školy.
        • Na vedení a hodnocení ECDL zkoušek se podílí pět kantorek.
        • Vybraní žáci školy navštívili v rámci exkurze ostravskou pobočku společnosti Certicon a.s., kde se dozvěděli o digitálních technologiích a o profesionálním vývoji a testování software v praxi. Někteří z nich si osobně vyzkoušeli přijímací pohovor, jiní si prohlédli vývojovou laboratoř (06/2019).
        • Škola je akreditovaným testovacím střediskem již od roku 2013.
        30. dubna 2019
        Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
        • Akreditovaným testovacím střediskem od září 2018
        • Téměř 400 žáků, 12 tříd
        • 3 studijní obory (Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Zdravotnický asistent)
        • Pan ředitel Ing. Petr Bouda je jedním z akreditovaných testerů ECDL na škole.
        • V říjnu 2018 proběhla přednáška pořádaná ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., kde se žáci dozvěděli, o čem je skutečná digitální gramotnost a jaké digitální kompetence budou v životě potřebovat.
        • Již v dubnu 2019 získali někteří žáci po měsících příprav a zkoušek kýžený ECDL certifikát, který dokládá jejich digitální kvalifikaci a připravenost pro vstup na trh práce. Není bez zajímavosti, že z celkového počtu 42 zkoušek pouze 3 nebyly na první pokus úspěšné.

        Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.