Logo ECDL - European Computer Driving Licence
 

Sylaby a moduly

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation (kromě sylabů programu digitální fotografie). Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány.

e-Citizen
Stáhnout Sylabus e-Citizen 1.0 v xlsxStáhnout Sylabus e-Citizen 1.0 v PDF
Sylabus 1.0 e-Citizen
Snadno zvládnutelný vzdělávací program určený pro osoby s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu, zaměřený na řešení každodenních problémů a běžných životních situací, bezpečné využívání online služeb, vyhledávání informací a vyhodnocování důvěryhodnosti zdrojů a na komunikaci prostřednictvím internetu. Program má předepsaný věcný obsah i formu vzdělávání a může být zakončen velmi jednoduchou mezinárodně uznávanou zkouškou. Dostupnost programu je plánována na Q4/2015.
Spolupráce a výměna informací na internetu
Stáhnout Sylabus M14 1.0 v xlsxStáhnout Sylabus M14 1.0 v PDF
Sylabus 1.0 Core
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration), je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je dostupný od roku 2014.
Plánování projektů
Stáhnout Sylabus M13 1.0 v xlsxStáhnout Sylabus M13 1.0 v PDF
Sylabus 1.0 Core
Modul M13 - Plánování projektů (Project Planning), je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project, ale i v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.
Bezpečné používání informačních technologií
Stáhnout Sylabus M12 2.0 v xlsxStáhnout Sylabus M12 2.0 v PDF
Sylabus 2.0
Stáhnout Sylabus M12 1.0 v xlsxStáhnout Sylabus M12 1.0 v PDF
Sylabus 1.0 Core
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.
Tvorba webových stránek
Stáhnout Sylabus M10 2.0 v xlsxStáhnout Sylabus M10 2.0 v PDF
Sylabus 2.0 Core
Modul M10 - Tvorba webových stránek (Web Editing), je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, ale i KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.
Úpravy digitálních obrázků
Stáhnout Sylabus M9 2.0 v xlsxStáhnout Sylabus M9 2.0 v PDF
Sylabus 2.0 Core
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků (Image Editing), je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw, ale i Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011.
Základy práce s internetem a komunikace
Stáhnout Sylabus M7 1.0 "New" v xlsxStáhnout Sylabus M7 1.0 "New" v PDF
Sylabus 1.0 "New"
Stáhnout Sylabus M7 5.0 v xlsxStáhnout Sylabus M7 5.0 v PDF
Sylabus 5.0 Core
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials), je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí, ale i v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox. Modul je dostupný od roku 1999.
Prezentace
Stáhnout Sylabus M6 5.0 v xlsxStáhnout Sylabus M6 5.0 v PDF
Sylabus 5.0 Core
Modul M6 - Prezentace (Presentation), je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999.
Použití databází
Stáhnout Sylabus M5 5.0 v xlsxStáhnout Sylabus M5 5.0 v PDF
Sylabus 5.0 Core
Modul M5 - Použití databází (Using Databases), je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí, ale i OpenOffice Base. Modul je dostupný od roku 1999.
Práce s tabulkami
Stáhnout Sylabus M4 5.0 v xlsxStáhnout Sylabus M4 5.0 v PDF
Sylabus 5.0 Core
Modul M4 - Práce s tabulkami (Spreadsheets), je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.
Zpracování textu
Stáhnout Sylabus M3 5.0 v xlsxStáhnout Sylabus M3 5.0 v PDF
Sylabus 5.0 Core
Modul M3 - Zpracování textu (Word Processing), je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.
Základy práce s počítačem a správa souborů
Stáhnout Sylabus M2 1.0 "New" v xlsxStáhnout Sylabus M2 1.0 "New" v PDF
Sylabus 1.0 "New"
Stáhnout Sylabus M2 5.0 v xlsxStáhnout Sylabus M2 5.0 v PDF
Sylabus 5.0 Core
Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials), je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux. Modul je dostupný od roku 1999.
Základní pojmy informačních a komunikačních technologií
Stáhnout Sylabus M1 5.0 v xlsxStáhnout Sylabus M1 5.0 v PDF
Sylabus 5.0 Core
Modul M1 - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (Concepts of ICT), je jediný čistě teoretický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu již nebudou novým zájemcům od roku 2014 nabízeny. Odborný obsah modulu bude rozdělen a zařazen k modulům M2, M7, M12 a M14.
Pokročilé zpracování textu
Stáhnout Sylabus AM3 2.0 v xlsxStáhnout Sylabus AM3 2.0 v PDF
Sylabus 2.0 Advanced
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing), je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.
Pokročilá práce s tabulkami
Stáhnout Sylabus AM4 2.0 v xlsxStáhnout Sylabus AM4 2.0 v PDF
Sylabus 2.0 Advanced
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets), je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.
Pokročilé použití databází
Stáhnout Sylabus AM5 2.0 v xlsxStáhnout Sylabus AM5 2.0 v PDF
Sylabus 2.0 Advanced
Modul AM5 - Pokročilé použití databází (Advanced Databases), je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.
Pokročilé prezentace
Stáhnout Sylabus AM6 2.0 v xlsxStáhnout Sylabus AM6 2.0 v PDF
Sylabus 2.0 Advanced
Modul AM6 - Pokročilá prezentace (Advanced Presentation), je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.
Správa a archivace digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF1 1.0 v xlsxStáhnout Sylabus DF1 1.0 v PDF
Sylabus 1.0 DF
Modul DF1 - Správa a archivace digitálních fotografií je zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.
Úpravy a vylepšování digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF2 1.0 v xlsxStáhnout Sylabus DF2 1.0 v PDF
Sylabus 1.0 DF
Modul DF2 - Úpravy a vylepšování digitálních fotografií je zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul programu Digitální fotografie s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.
Sdílení a prezentace digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF3 1.0 v xlsxStáhnout Sylabus DF3 1.0 v PDF
Sylabus 1.0 DF
Modul DF3 - Sdílení a prezentace digitálních fotografií je zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2015 ČSKI. Všechna práva vyhrazena