Logo ECDL - European Computer Driving Licence
 

Sylaby a moduly

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation (kromě sylabů programu Digitální fotografie a rámce DIGCOMP).

Tyto jednoduché a strukturované dokumenty definují minimální rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti (moduly), které tyto programy pokrývají. Sylaby jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními autoritami lokalizovány.

e-Citizen
Stáhnout Sylabus e-Citizen 1.0 v PDF Sylabus 1.0 e-Citizen

Snadno zvládnutelný vzdělávací program určený pro osoby s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu, zaměřený na řešení každodenních problémů a běžných životních situací, bezpečné využívání online služeb, vyhledávání informací a vyhodnocování důvěryhodnosti zdrojů a na komunikaci prostřednictvím internetu. Program má předepsaný věcný obsah i formu vzdělávání a může být zakončen velmi jednoduchou mezinárodně uznávanou zkouškou. Úspěšný absolvent by měl být schopen pracovat s jednoduchým textem, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, vyhledat potřebné informace na internetu s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdroje a využívat služby internetu pro řešení běžných životních situací. Program je dostupný od Q4/2015.

Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Stáhnout Sylabus M18 1.0 v PDF (ENG) Sylabus 1.0 (ENG)

Modul M18 - Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education) je určen zejména pedagogickým pracovníkům, je zaměřen na oblast efektivního využívání ICT ve výuce, učení a hodnocení žáků. Úspěšný uchazeč by měl umět plánovat a zlepšovat výuku využitím ICT prostředků, znát klíčové technologie používané ve výuce, chápat a umět využívat hlavní funkce systémů pro řízení výuky a správy vzdělávacího obsahu. Dostupnost modulu je plánována na polovinu roku 2019.

Využívání digitálních technologií v marketingu
Stáhnout Sylabus M17 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing) je zaměřen na znalost základních principů a možností tohoto mladého marketingového odvětví. Úspěšný absolvent by měl chápat principy digitálního marketingu, jeho výhody i omezení, znát možnosti prezentace na internetu, umět efektivně využívat sociální média pro propagaci a získávání obchodních kontaktů, umět využívat analytické nástroje pro měření a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových kampaní. Modul je dostupný od poloviny roku 2018. Na lokalizaci Sylabu spolupracovala společnost Počítačová služba, s.r.o..

Základy informatického myšlení a programování
Stáhnout Sylabus M16 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M16 - Základy informatického myšlení a programování (Computing) je zaměřen na znalosti a dovednosti týkající se schopnosti používat informatické myšlení, pracovat s jednoduchými algoritmy, kódovat a vytvářet jednoduché počítačové programy. Úspěšný absolvent by měl umět psát, upravovat a testovat algoritmy programu pomocí vývojových diagramů a pseudokódu, chápat základní pojmy a principy související s kódováním, testováním, validací požadavků. Umět využívat iterace, proměnné, procedury a funkce apod. Modul je dostupný od září 2017.

Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Stáhnout Sylabus M15 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) je zaměřen na oblast online dostupných informací. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost, který je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl znát typy i zdroje informací na internetu, definovat dotazy pro nalezení požadovaných informací, být schopen správně vyhodnotit získané informace, umět je třídit a uspořádat/organizovat s využitím podpůrných SW nástrojů, umět vytvořit nový obsah na základě nalezených informací, a být schopen strukturovaného předání získané informace včetně dodržení etických i zákonných norem. Modul je dostupný od začátku roku 2017.

Spolupráce a výměna informací na internetu
Stáhnout Sylabus M14 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration), je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen využívat mobilní technologie, nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na internetu, používat webová úložiště, webové a mobilní kalendáře, webová výuková prostředí. Měl by umět komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, blogů a plánovat webové konference. Modul je dostupný od roku 2014.

Plánování projektů
Stáhnout Sylabus M13 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M13 - Plánování projektů (Project Planning), je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl umět používat běžně rozšířené programové nástroje pro podporu řízení projektů, měl by být schopen vypracovat projektový plán a sledovat vývoj a výsledky projektu, včetně plánování a řízení času, činností, nákladů a zdrojů. Měl by být schopen připravit a vytisknout reporty z projektu. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project, ale i v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.

Bezpečné používání informačních technologií
Stáhnout Sylabus M12 1.0 v PDF Sylabus 1.0
Stáhnout Sylabus M12 2.0 v PDF Sylabus 2.0

Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost, který je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl znát základní principy bezpečného využívání informačních a komunikačních technologií. Měl by být schopen zabezpečit počítač, datová média nebo počítačovou sít před účinky škodlivých programů, zálohovat data a bezpečně se pohybovat a komunikovat na síti Internet. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.

Tvorba webových stránek
Stáhnout Sylabus M10 2.0 v PDF Sylabus 2.0

Modul M10 - Tvorba webových stránek (Web Editing), je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl znát jazyk HTML, základní značky HTML, kaskádové styly a webové formuláře. Měl by být schopen vytvářet, publikovat a udržovat statické webové stránky. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, ale i KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.

Úpravy digitálních obrázků
Stáhnout Sylabus M9 2.0 v PDF Sylabus 2.0

Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků (Image Editing), je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl znát základní principy práce s digitálními obrázky. Měl by být schopen používat grafické editory pro úpravy obrázků, práci s textem, aplikaci efektů, přípravu obrázků k tisku a pro publikování obrázků. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw, ale i Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011.

Základy práce s internetem a komunikace
Stáhnout Sylabus M7 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials), je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl umět používat internetový prohlížeč, vyhledávat data a pracovat s daty z webových stránek s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdroje. Měl by zvládnout práci s poštou, kalendářem, úkoly a kontakty. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí, ale i v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox. Modul je dostupný od roku 1999.

Prezentace
Stáhnout Sylabus M6 5.0 v PDF Sylabus 5.0
Stáhnout Sylabus M6 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M6 - Prezentace (Presentation), je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvořit/upravit/uložit/vytisknout prezentaci s efektivním využitím nástrojů a možností programu včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací a zvuků. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999.

Použití databází
Stáhnout Sylabus M5 5.0 v PDF Sylabus 5.0
Stáhnout Sylabus M5 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M5 - Použití databází (Using Databases), je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl pochopit princip databáze, její strukturu a být schopen vytvořit jednoduchou databázi. Měl by také umět vytvořit tabulku, upravovat ji, řadit a filtrovat data tabulky a vytvářet formuláře tak, aby byl schopen získat a vytisknout požadované informace z databáze. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí, ale i OpenOffice Base. Modul je dostupný od roku 1999.

Práce s tabulkami
Stáhnout Sylabus M4 5.0 v PDF Sylabus 5.0
Stáhnout Sylabus M4 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M4 - Práce s tabulkami (Spreadsheets), je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvořit, formátovat a přizpůsobit pro tisk tabulku i graf. Měl by umět použít jednoduché vzorce a funkce tabulkového procesoru a rozpoznat chyby ve vzorcích. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.

Zpracování textu
Stáhnout Sylabus M3 5.0 v PDF Sylabus 5.0
Stáhnout Sylabus M3 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M3 - Zpracování textu (Word Processing), je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvářet textové dokumenty malého rozsahu, formátovat je a připravit pro tisk. Měl by umět do dokumentu vložit tabulku, obrázek nebo kreslený objekt a také připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.

Základy práce s počítačem a správa souborů
Stáhnout Sylabus M2 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials), je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl znát základní pojmy z oblasti počítačů a počítačových sítí, ovládat principy práce se složkami a soubory. Měl by si být vědom důležitosti zálohování dat a také ochrany dat před škodlivým software. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux. Modul je dostupný od roku 1999.

Pokročilé zpracování textu
Stáhnout Sylabus AM3 2.0 v PDF Sylabus 2.0 Advanced
Stáhnout Sylabus AM3 3.0 v PDF (ENG) Sylabus 3.0 Advanced (ENG)

Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing), je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvořit textový dokument na profesionální úrovni. Měl by zvládnout pokročilé možnosti textového editoru (titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky, pole, formuláře, šablony, vodotisk, makra). Měl by umět vytvořit obsahy, rejstříky a křížové odkazy, využívat nástroje pro týmovou spolupráci při úpravách dokumentů. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilá práce s tabulkami
Stáhnout Sylabus AM4 2.0 v PDF Sylabus 2.0 Advanced
Stáhnout Sylabus AM4 3.0 v PDF (ENG) Sylabus 3.0 Advanced (ENG)

Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets), je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl umět vytvořit kvalitní tabulky a grafy s využitím pokročilých možností formátování. Měl by být schopen analyzovat, filtrovat a řadit data v tabulkách a seznamech, používat pokročilé funkce, vytvářet a používat scénáře, spolupracovat při revizích tabulek a využívat možnosti zabezpečení. Měl by umět propojovat tabulky s daty, vkládat a importovat data. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé použití databází
Stáhnout Sylabus AM5 2.0 v PDF Sylabus 2.0 Advanced

Modul AM5 - Pokročilé použití databází (Advanced Databases), je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvořit databázi s pokročilou strukturou a kvalitními výstupy. Měl by umět používat makra, odkazy na data, podformuláře pro rozšiřování možností formulářů a zlepšení jejich funkcionality, vytvořit sestavy s různými výpočty a podsestavy pro zvýšení přehlednosti sestav. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé prezentace
Stáhnout Sylabus AM6 2.0 v PDF Sylabus 2.0 Advanced
Stáhnout Sylabus AM6 3.0 v PDF (ENG) Sylabus 3.0 Advanced (ENG)

Modul AM6 - Pokročilá prezentace (Advanced Presentation), je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen připravit a předvést kvalitní prezentaci s využitím pokročilých nástrojů a knihoven obrázků. Měl by umět vytvářet a upravovat diagramy, formátovat grafy, používat videosekvence, zvukové ukázky a animace. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Správa a archivace digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF1 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF1 - Správa a archivace digitálních fotografií je zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl umět používat programové nástroje pro správu a archivaci digitálních fotografií, získávat digitální fotografie z různých dostupných zdrojů. Měl by být schopen zvládnout práci s metadaty, účelně třídit a vyhledávat digitální fotografie. Modul je dostupný od roku 2014.

Úpravy a vylepšování digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF2 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF2 - Úpravy a vylepšování digitálních fotografií je zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul programu Digitální fotografie s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen pomocí grafického editoru upravovat digitální fotografie, odstranit případné vady a aplikovat grafické efekty. Měl by umět pracovat s RAW formáty a správně provést jejich konverzi na běžný souborový formát, vytvořit panorámata a HDR fotografie. Modul je dostupný od roku 2014.

Sdílení a prezentace digitálních fotografií
Stáhnout Sylabus DF3 1.0 v PDF Sylabus 1.0 DF

Modul DF3 - Sdílení a prezentace digitálních fotografií je zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen používat vhodné nástroje pro sdílení a prezentaci digitálních fotografií. Měl by umět vytvářet samostatně spustitelné prezentace a tisknout fotografie jednotlivě i v tiskových sestavách. Modul je dostupný od roku 2014.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena