Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Aktuální stav testování v České republice


Počet vydaných indexů ECDL79 141
V procesu testování19 846uchazečů o ECDL Certifikát
 
Vydáno26 819ECDL Certifikátů Start
Vydáno30 265ECDL Certifikátů
 
Testovacími středisky vyhlášeno28termínů testování
Proběhlo20 135termínů testování
Provedeno438 363testů
 
Akreditovaná testovací střediska a pobočky123
Testovací střediska a pobočky v akreditačním řízení4
Akreditované testovací místnosti248
Testovací místnosti v akreditačním řízení7
Akreditovaní testeři381
Testeři v akreditačním řízení60Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena