Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Aktuální stav testování v České republice


Počet vydaných indexů ECDL76 793
V procesu testování18 968uchazečů o ECDL Certifikát
 
Vydáno26 252ECDL Certifikátů Start
Vydáno29 652ECDL Certifikátů
 
Testovacími středisky vyhlášeno20termínů testování
Proběhlo19 244termínů testování
Provedeno425 730testů
 
Akreditovaná testovací střediska a pobočky127
Testovací střediska a pobočky v akreditačním řízení6
Akreditované testovací místnosti248
Testovací místnosti v akreditačním řízení8
Akreditovaní testeři399
Testeři v akreditačním řízení48Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2016 ČSKI. Všechna práva vyhrazena