Základní moduly ECDL / ICDL
Sylaby základní

Základní moduly ECDL / ICDL

Základní moduly se zabývají výhradně přenositelnými digitálními kompetencemi, tj. takovými digitálními znalostmi a dovednostmi, které úzce souvisí s pojmem digitální gramotnost. Světle modré označení modulů souvisí s obtížností z pohledu typické cílové skupiny. Základní moduly patří mezi mírně obtížné moduly a jsou nejčastěji využívány širokou veřejností, základními a netechnicky orientovanými středními školami, případně státem v oblasti služeb zaměstnanosti.

Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Stáhnout Sylabus M15 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M15 (Information Literacy) je zaměřen na práci s informacemi dostupnými na internetu. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát druhy a zdroje informací na internetu, definovat dotazy pro nalezení požadovaných informací, měl by být schopen správně vyhodnotit získané informace, umět je třídit a uspořádat/organizovat s využitím podpůrných SW nástrojů, měl by umět vytvořit nový obsah na základě nalezených informací a být schopen strukturovaného předání získané informace včetně dodržení etických i zákonných norem. Modul je dostupný od začátku roku 2017.

Spolupráce a výměna informací na internetu
Stáhnout Sylabus M14 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M14 (Online Collaboration) je zaměřen na používání běžně dostupných webových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen využívat mobilní technologie, nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na internetu, používat webová úložiště, webové a mobilní kalendáře, webová výuková prostředí. Měl by umět komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, blogů a plánovat webové konference. Modul je dostupný od roku 2014.

Bezpečné používání informačních technologií
Stáhnout Sylabus M12 1.0 v PDF Sylabus 1.0
Stáhnout Sylabus M12 2.0 v PDF Sylabus 2.0

Modul M12 (IT Security) se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát základní principy bezpečného využívání informačních a komunikačních technologií. Měl by být schopen zabezpečit počítač, datová média nebo počítačovou sít před účinky škodlivých programů, zálohovat data a bezpečně se pohybovat a komunikovat na síti Internet. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.

Základy práce s internetem a komunikace
Stáhnout Sylabus M7 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M7 (Online Essentials) je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět používat internetový prohlížeč, vyhledávat informace a pracovat s daty z webových stránek s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdroje. Měl by zvládnout práci s poštou, kalendářem, úkoly a kontakty. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí a také v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox. Modul je dostupný od roku 1999.

Práce s tabulkami
Stáhnout Sylabus M4 5.0 v PDF Sylabus 5.0
Stáhnout Sylabus M4 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M4 (Spreadsheets) je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit, formátovat a přizpůsobit pro tisk tabulku i graf. Měl by umět použít jednoduché vzorce a funkce tabulkového procesoru a rozpoznat chyby ve vzorcích. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.

Zpracování textu
Stáhnout Sylabus M3 5.0 v PDF Sylabus 5.0
Stáhnout Sylabus M3 6.0 v PDF Sylabus 6.0

Modul M3 (Word Processing) je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvářet textové dokumenty malého rozsahu, formátovat je a připravit pro tisk. Měl by umět do dokumentu vložit tabulku, obrázek nebo kreslený objekt a také připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.

Základy práce s počítačem a správa souborů
Stáhnout Sylabus M2 1.0 v PDF Sylabus 1.0

Modul M2 (Computer Essentials) je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát základní pojmy z oblasti počítačů a počítačových sítí, ovládat principy práce se složkami a soubory. Měl by si být vědom důležitosti zálohování dat a také ochrany dat před škodlivým software. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux. Modul je dostupný od roku 1999.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.