Aktuality a zajímavosti

11. června 2024
ČTK PROTEXT:

Národní soutěž škol v digitálních kompetencích 2024

Tisková zpráva ke stažení zde.

Offline Archiv

28. května 2024
ČTK PROTEXT:

Umělá inteligence pomůže zaměstnavatelům nejen ve výrobě a službách

Tisková zpráva ke stažení zde.

Offline Archiv

30. dubna 2024
ČTK PROTEXT:

Svaz průmyslu ví, co potřebuje, požaduje nebo očekává trh práce

Offline archiv

Tisková zpráva ke stažení zde.

27. listopadu 2023
učímse.cz:
Co absolventi českých škol umí a co se ve škole nenaučili?

Offline archiv

27. listopadu 2023
personalista.com:
Co absolventi českých škol umí a co se ve škole nenaučili?

Offline archiv

20. listopadu 2023
ČTK PROTEXT:

Co absolventi českých škol umí a co se ve škole nenaučili?

Offline archiv

Tisková zpráva ke stažení zde.

3. listopadu 2023
Business Focus:

Creating innovative tech solutions


Publikováno 27. 10. 2023 v USA Today.
Offline archiv
14. září 2023
ČTK PROTEXT:

Přežijí naše děti bez úhony v nebezpečném prostředí internetu?

Offline archiv
16. června 2023
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí:

Historicky první testování zájemců o ECDL/ICDL certifikát na této škole.

Offline archiv
18. května 2023
učímse.cz - otevřený internetový magazín pro celoživotní učení:

Školní maturity mohou být u řady škol efektivnější a méně stresující

Offline archiv
17. května 2023
ČTK PROTEXT:

Efektivnější a méně stresující maturity

Offline archiv
1. prosince 2022
ICDL Europe:

ICDL Robotics module in the Czech Republic

Offline archive
10. října 2022
COPTÍK - časopis pro příznivce SŠ - COPT Kroměříž:

Testovací středisko ECDL akreditováno na SŠ - COPT Kroměříž , strana 4
23. září 2022
DigiKoalice:
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s českou technologickou společností CertiCon a.s. a kanceláří ECDL Czech Republic pořádá pro učitele a žáky základních a středních škol Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022


DigiKoalice (Offline Archiv)
22. září 2022
ČTK PROTEXT:
Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022


(Offline archiv) Protext - PR služby ČTK
3. března 2022
DigiKoalice:
Manažer ECDL CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil na prvním online setkání ze série MeetDigi pořádané DigiKoalicí ČR, v sekci určené pro učitele a ředitele ZŠ.

Záznam z jeho vystoupení na téma Možnosti využití mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL/ICDL na ZŠ naleznete v záznamu na 33 minutě.
Offline archiv
16. prosince 2021
DigiKoalice:
Opis týdenního hlášení z FB DigiKoalice školám ze dne 13. prosince 2021.
Evropská obchodní akademie Děčín a Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové se rozhodly pro své studenty dělat ještě o něco více, než musí. Začaly využívat pro podporu vzdělávání svých studentů výhradně pokročilé verze mezinárodních certifikačních zkoušek ECDL Czech Republic.
Offline archiv
13. října 2021
ICDL Europe:
National Information Seminar on ICDL held in the Czech Republic

(offline archiv)
12. října 2021
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky:
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 (NCP4.0) a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) uspořádala pro učitele základních a středních škol Národní informační seminář ECDL / ICDL 2021 s podtitulem „VE ZNAMENÍ ROBOTIKY“.

(offline archiv)
12. května 2021
unite IT ,e-Inclusion Network:
Teachers training – for use of the international educational and certification concept of digital skills ECDL / ICDL

ČSKI prostřednictvím pracovní skupiny ECDL Česká republika (ECDL-CZ) a za podpory české technologické společnosti CertiCon a.s. uspořádaly v rámci All Digital Week několik odborných školení.

(Offline archiv)
11. května 2021
DigiKoalice:
Opis týdenního hlášení z FB DigiKoalice školám ze dne 10. května 2021 #18 2021
Jak získat nové či prohloubit stávající digitální kompetence? Národní centrum Průmyslu 4.0 informuje o novém akreditovaném rekvalifikačním programu ECDL zaměřeném na Průmysl 4.0!
Offline archiv
6. května 2021
ICDL Europe:
New retraining programme for Industry 4.0 using ICDL in the Czech Republic
(Offline Archiv)

MŠMT zařadilo do seznamu akreditovaných rekvalifikačních programů nový program s názvem „Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)“. Vzdělávací obsah tohoto rekvalifikačního programu je zaměřen na digitální kompetence, které úzce souvisí s moderními digitálními technologiemi typickými pro období Průmyslu 4.0. Úřad práce tak může modulárně sestavovat nejrůznější rekvalifikační kurzy zaměřené na základy programování, základy robotiky, základy digitálního marketingu, plánování projektů nebo třeba bezpečné užívání digitálních technologií.
Více informací zde.
13. dubna 2021
All DiGITAL Week:
Teachers training – for use of the international educational and certification concept of digital competencies ECDL / ICDL (Odborná příprava učitelů – zájemců o využvání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitálních kompetencí ECDL/ICDL)
(Offline Archiv)
6. dubna 2021
All DIGITAL Week:
Teachers training – for use of the international educational and certification concept of digital competencies ECDL / ICDL (Odborná příprava učitelů – zájemců o využvání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitálních kompetencí ECDL/ICDL)
(Offline Archiv)
30. března 2021
All DIGITAL Week:
Training of ECDL / ICDL testers (Odborná příprava učitelů a lektorů zaměřená na výklad a praktické používání metodiky mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitálních kompetencí ECDL/ICDL pro standardizované hodnocení výsledků praktických úkolů)
(Offline Archiv)
19. března 2021
ICDL Europe:
Computer and Online Essentials module launched in Czech Republic
(offline Archiv)
18. března 2021
Protext PR servis ČTK:
Rekvalifikační program pro Průmysl 4.0 podle ECDL
(Offline Archiv)
16. března 2021
All DIGITAL Week:
Teachers training – for use of the international educational and certification concept of digital competencies ECDL / ICDL (Odborná příprava učitelů – zájemců o využvání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitálních kompetencí ECDL/ICDL)
(Offline Archiv)
11. ledna 2021
Česká národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti:
ČSKI uspořádala sérii bezplatných online seminářů pro všechny krajské pobočky Úřadu práce ČR
(Offline archiv)
10. ledna 2021
ICDL Europe:
Online events held in Czech Republic to update employment offices on digital skills news and ECDL
(Offline archiv)
10. prosince 2020
Metodický portál RVP:
O ECDL
Video obsahuje základní informace o konceptu ECDL, celosvětově rozšířeném vzdělávací a certifikačním konceptu v oblasti digitálních technologií. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).
Offline archiv)
12. listopadu 2020
ICDL Europe:
Pilot project in Czech Republic makes it easier to use international digital skills certification in schools
(Offline archiv)
23. září 2020
Obchodní akademie Olomouc:
Žáci naší školy mají možnost připravit se na získání ECDL Certifikátu či ECDL Certifikátu prostřednictvím kroužku probíhajícím na škole, samotné testování probíhá v akreditovaném středisku Počítačová služba, s. r. o. .
(Offline archiv)
23. září 2020
VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY:
15. 9. 2020 Vyhlášení pokusného ověřování uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitních zkoušek
(Offline archiv)
21. září 2020
EDULK.cz:
Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky
(Offline archiv)
16. září 2020
Školy sobě:
MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitních zkoušek
(Offline archiv)
10. července 2020
ICDL Europe:
ECDL Czech Republic launches two new ICDL modules
(Offline archiv)
22. června 2020
Žďárský zpravodaj:
strana 16: Střední škola obchodní a služeb SČMSD ve Žďáře nad Sázavou je od roku 2013 certifikovaným vzdělávacím a testovacím střediskem zkoušek ECDL.
5. června 2020
ICDL Europe: Headteachers’ skills in the spotlight with new training initiative from ECDL Czech Republic
(Offline archiv)
6. dubna 2020
ICDL Europe: Data Analytics module launched in Czech Republic
(Offline archiv)
28. ledna 2020
PortálDigi:
Pracovní trh si žádá digitálně gramotné zaměstnance
(Offline archiv)
28. ledna 2020
Statistika & My:
Dvě třetiny pracujících používají IT
(Offline archiv)

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.