Skoleni ecdl

Školení Koncept ECDL

Povinné školení z problematiky konceptu ECDL, standardů kvality a organizačních pravidel pro manažery a asistenty vzdělávacích a certifikačních středisek, pro lektory, testery a technické zástupce samostatných provozovatelů testovacích místností.

Školení standardně probíhá v prostorách kanceláře ECDL-CZ na počátku nebo v průběhu akreditačního procesu, ale po dohodě může být při zohlednění nákladů poskytovatele provedeno i na jiném v místě dle požadavků klienta.

Rámcový obsah

 • Představení zainteresovaných stran a jejich role v konceptu ECDL / ICDL (ICDL Foundation Irsko, národní autorita ČSKI, společnost CertiCon, vzdělávací a certifikační střediska, testeři, provozovatelé testovacích místností, …)
 • Přehled a vysvětlení obsahu pojmů spojených s konceptem ECDL / ICDL (digitální gramotnost a kvalifikace, digitální začleňování, přenositelné a profesní digitální kompetence, …)
 • Základní principy konceptu ECDL / ICDL (vzdělávací obsah, programy, moduly, profily, mezinárodní Sylaby, zkoušky, testové úlohy, …)
 • Informace o konceptu ECDL / ICDL v mezinárodních souvislostech (historie a současnost, národní a mezinárodní programy, rozšíření konceptu ve světě, …)
 • Cílové a zájmové skupiny konceptu ECDL / ICDL (definice skupin, motivace zainteresovaných stran, nájem a pronájem testovacích místností, sdílení testerů, …)
 • Databáze testových úloh QTB (původ, struktura, adaptace, lokalizace, přístupnost, prostředí pro realizaci zkoušek, …)
 • Směrnice pro testování (vedení procesu testování, postup před zahájením, v průběhu a po ukončení testování, procesní pravidla, zkoušky za ztížených a individuálních podmínek, …)
 • Výklad práv a povinností (vzdělávacích a certifikačních středisek, lektorů a testerů, zájemců o zkoušky ECDL, …)
 • Inspekce a standardy pro zajištění kvality (národní a mezinárodní inspekce, hodnocení vypracovaných testů, protesty a reklamace, …)
 • Mezinárodně platné doklady (indexy, ECDL / ICDL certifikáty, certifikáty o akreditaci, chráněné symboly, ochranné známky, …)
 • Ochrana osobních údajů a povinnosti správce a zpracovatelů (zásady zpracování a ochrany osobních údajů, rozsah osobních údajů, účel zpracování, zabezpečení, souhlas se zpracováním, …)

Vstupní předpoklady

Školení nevyžaduje žádnou předchozí odbornou přípravu.

Termín a doba trvání

Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem kanceláře ECDL-CZ. Doba trvání školení je přibližně 3 hodiny, v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Místo konání

Školení se standardně koná v prostorách společnosti CertiCon a.s. (sídlo kanceláře ECDL-CZ) na adrese Evropská 2758/11 (budova „The Blox”, 8. patro), 160 00 Praha 6 - Dejvice.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.