Školení Metodika hodnocení

Povinná součást odborné přípravy všech testerů s oprávněním hodnotit výsledky ECDL zkoušek, která se skládá z detailního rozboru metodiky hodnocení a ze cvičného vyhodnocení výsledků zkoušek modelového účastníka. Dříve bylo toto školení nazýváno „Srovnávací zkoušky“.

Školení probíhá výhradně v prostorách kanceláře ECDL-CZ ke konci akreditačního procesu.

Rámcový obsah

  • Porovnání kauzálního systému hodnocení výsledků ECDL zkoušek a hodnocení založeného na pevně stanovených pravidlech
  • Rozbor struktury testových úloh (teoretické otázky, praktické úkoly, úkoly zaměřené na dosažení cíle, úkoly zaměřené na zvládnutí postupu, …)
  • Logika hodnocení, granularita hodnocení, algoritmy hodnocení praktických úkolů zaměřených na dosažení cíle nebo zvládnutí postupu
  • Možné rozdíly v hodnocení různými hodnotiteli, objektivní vs. subjektivní hodnocení, odlišný názor, chyby při hodnocení
  • Posuzování míry splnění praktických úkolů, nulové bodové hodnocení, částečné hodnocení a plné bodové hodnocení
  • Výjimky, komplikované a nestandardní situace při hodnocení výsledků ECDL zkoušek
  • Využití správného řešení a vzorových výsledků testových úloh
  • Posuzování a hodnocení praktických úkolů o jejichž splnění se nelze přesvědčit
  • Praktický trénink v hodnocení výsledků modelového účastníka ECDL zkoušek
  • Porovnání hodnocení účastníků školení s ideálním hodnotitelem, zpětná vazba pro účastníky školení

Vstupní předpoklady

Školení přímo navazuje na školení „Informační systém Waset II“. Nutným předpokladem pro absolvování tohoto školení je nejméně jedna úspěšně složená zkouška ECDL za ztížených podmínek, doporučeny jsou čtyři úspěšně absolvované libovolné zkoušky ECDL.

Termín a doba trvání

Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem kanceláře ECDL-CZ. Doba trvání školení je přibližně 7 hodin v závislosti na rychlosti cvičného vyhodnocení výsledků zkoušek modelového účastníka.

Místo konání

Školení se standardně koná v prostorách společnosti CertiCon a.s. (sídlo kanceláře ECDL-CZ) na adrese Evropská 2758/11 (budova „The Blox”, 8. patro), 160 00 Praha 6 - Dejvice.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.