Waset

Školení Informační systém WASET I

Povinné školení obsluhy webového informačního systému pro ECDL zkoušky WASET pro manažery a asistenty vzdělávacích a certifikačních středisek a pro všechny testery.

Školení standardně probíhá v prostorách kanceláře ECDL-CZ na počátku nebo v průběhu akreditačního procesu, ale po dohodě může být při zohlednění nákladů poskytovatele provedeno i na jiném v místě dle požadavků klienta.

Rámcový obsah

  • Technické a provozní záležitosti spojené s přístupem k národnímu informačnímu systému WASET pro ECDL testování
  • Bezpečnostní a právní aspekty související s využitím systému WASET pro přístup k osobním údajům a procesním datům
  • Ekonomicko-organizační model konceptu ECDL v ČR a jeho souvislosti s národním informačním systémem WASET
  • Praktické ukázky přístupu a funkcí informačního systému WASET z pohledu vzdělávacího a certifikačního střediska jako právnické osoby
  • Praktické ukázky přístupu a funkcí informačního systému WASET z pohledu osoby manažera, asistenta a testera
  • Procesy vyhlašování termínů testování, přihlašování zájemců, parametry termínů testování a související administrativní náležitosti
  • Získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů (papírový a elektronický proces, autentizační výzva, …)
  • Objednávání ECDL indexů, ECDL / ICDL dokladů a akreditačních služeb
  • Procesní pravidla, způsob jejich integrace v národním informačním systému WASET

Vstupní předpoklady

Školení přímo navazuje na školení „Koncept ECDL“ a kromě absolvování tohoto školení nevyžaduje žádnou předchozí odbornou přípravu. Nejsou vyžadovány ani žádné speciální technické znalosti spojené s využíváním webových informačních systémů.

Termín a doba trvání

Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem kanceláře ECDL-CZ. Doba trvání školení je přibližně 2 hodiny v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Místo konání

Školení se standardně koná v prostorách společnosti CertiCon a.s. (sídlo kanceláře ECDL-CZ) na adrese Evropská 2758/11 (budova „The Blox”, 8. patro), 160 00 Praha 6 - Dejvice.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.