Indexy ECDL

Indexy ECDL jsou osobní doklady o registraci ke zkouškám v národním informačním systému WASET. Každý zájemce, který chce absolvovat jakoukoli zkoušku nebo zkoušky konceptu ECDL / ICDL musí vlastnit vhodný index.

Jednotlivé indexy lze použít pouze pro určitou skupinu nebo skupiny ECDL / ICDL modulů. Indexy jsou navíc omezeny maximálním počtem modulů a dobou použitelnosti indexu. Do indexů se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky (neúspěšné zkoušky se nezaznamenávají). Indexy ECDL lze používat opakovaně, ale jen na moduly v nich uvedené.

Index ECDL Select

Index ECDL Select – pro kterékoli existující nebo budoucí základní a/nebo standardní moduly konceptu ECDL / ICDL (maximálně 7 modulů). Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

Index ECDL Profile

Index ECDL Profile – pro kterékoli existující nebo budoucí základní, standardní a/nebo pokročilé moduly konceptu ECDL / ICDL (počet modulů není omezen). Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky.

Index ECDL Single

Index ECDL Single – pro kterýkoli existující nebo budoucí základní, standardní, pokročilý modul nebo kterýkoli z ostatních modulů konceptu ECDL / ICDL (vyjma modulů programu ICDL Insights). Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

Index Digi Photo

Index Digitální fotografie – pro kterékoli moduly národního programu Digitální fotografie (maximálně 3 moduly). Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

Index Insights

Elektronický index ICDL Insights – pro kterýkoli modul programu ICDL Insights. Platnost indexu je 1 rok od data prodeje indexu. Tento typ indexu zakládá právo na roční přístup ke vzdělávacímu materiálu a třem online diagnostickým zkouškám. Počet pokusů o složení certifikační zkoušky v akreditovaném vzdělávacím a certifikačním středisku je omezen na dva.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.