Minimální rozsah povinné odborné přípravy lektorů a testerů pro různé programy konceptu ECDL / ICDL
logo lektor logo tester

Minimální rozsah povinné odborné přípravy lektorů a testerů pro různé programy konceptu ECDL / ICDL

Lektor je osoba oprávněná učit / školit / vzdělávat v rámci příslušného programu nebo programů. Tester je osoba oprávněná vést a/nebo hodnotit závěrečné zkoušky příslušného programu nebo programů. Rozsah oprávnění lektora / testera v rámci příslušného programu je vždy dán rozsahem úspěšně složených zkoušek (modulů) za ztížených podmínek.

Koncept ECDL a Ekonomika Zkoušky ECDL za ztížených podmínek Informační systém I a II Metodika hodnocení e-Citizen
Program ECDL
Technický zástupce        
Lektor ECDL Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL      
Tester ECDL
(vedoucí testování)
Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL    
Tester ECDL
(vedoucí testování + hodnotitel)
Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL  
Program ECDL Advanced
Lektor ECDL Advanced Nejméně 1 libovolný modul pokročilého programu ECDL      
Tester ECDL Advanced
(vedoucí testování)
Nejméně 1 libovolný modul pokročilého programu ECDL    
Tester ECDL Advanced
(vedoucí testování + hodnotitel)
Nejméně 1 libovolný modul pokročilého programu ECDL  
Program Digitální fotografie
Lektor Digitální fotografie Nejméně 1 libovolný modul programu Digitální fotografie      
Tester Digitální fotografie
(vedoucí testování)
Nejméně 1 libovolný modul programu Digitální fotografie    
Tester Digitální fotografie
(vedoucí testování + hodnotitel)
Nejméně 1 libovolný modul programu Digitální fotografie  
Program e-Citizen
Lektor e-Citizen Nejméně 1 modul z modulů
M2, M7, M15
   
Tester e-Citizen
(vedoucí testování)
Nejméně 1 modul z modulů
M2, M7, M15
 
Tester e-Citizen
(vedoucí testování + hodnotitel)
Nejméně 1 modul z modulů
M2, M7, M15

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.