logo lektor logo tester

Minimální rozsah povinné odborné přípravy lektorů a testerů pro různé programy konceptu ECDL / ICDL

Lektor je osoba oprávněná učit / školit / vzdělávat v rámci příslušného programu nebo programů. Tester je osoba oprávněná vést a/nebo hodnotit závěrečné zkoušky příslušného programu nebo programů. Rozsah oprávnění lektora / testera v rámci příslušného programu je vždy dán rozsahem úspěšně složených zkoušek (modulů) za ztížených podmínek.

Koncept  Ekonomika  Informační systém I Informační systém II Metodika hodnocení Digitální začleňování Automatizované testování Zkoušky za ztížených podmínek
Program ECDL Core
Technický zástupce              
Manažer střediska          
Asistent manažera          
Lektor ECDL             Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL
Tester ECDL
(vedoucí testování)
      Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL
Tester ECDL
(vedoucí testování
+ hodnotitel)
    Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL
Program ECDL Advanced
Lektor ECDL Advanced             Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL
Tester ECDL Advanced
(vedoucí testování)
      Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL
Tester ECDL Advanced
(vedoucí testování
+ hodnotitel)
    Nejméně 1 libovolný modul základního programu ECDL
Program Digitální fotografie
Lektor Digitální fotografie             Nejméně 1 libovolný modul programu Digitální fotografie
Tester Digitální fotografie
(vedoucí testování)
      Nejméně 1 libovolný modul programu Digitální fotografie
Tester Digitální fotografie
(vedoucí testování
+ hodnotitel)
    Nejméně 1 libovolný modul programu Digitální fotografie
Program e-Citizen
Lektor e-Citizen           Nejméně 1 modul z modulů
M2, M7, M15 nebo EC1
Tester e-Citizen
(vedoucí testování)
    Nejméně 1 modul z modulů
M2, M7, M15 nebo EC1
Tester e-Citizen   Nejméně 1 modul z modulů
M2, M7, M15 nebo EC1
Program ICDL Insights
Lektor ICDL Insights             Nejméně 1 libovolný modul programu ICDL Insights
Tester ICDL Insights
(vedoucí testování)
      Nejméně 1 libovolný modul programu ICDL Insights

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.