Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Doporučené vzdělávací profily

Jednotlivé tematické oblasti, které koncept ECDL pokrývá, jsou nazývány moduly. Pro každý modul existuje volně dostupný ECDL sylabus, který zcela konkrétně specifikuje příslušný vzdělávací obsah.

Koncept ECDL umožňuje kombinovat jednotlivé moduly, resp. sylaby tak, aby společně tvořily profil digitálních znalostí a dovedností přizpůsobený potřebám či schopnostem každého jedince nebo různých sociálních či profesních skupin. Všechny profily mohou být zakončeny mezinárodně uznávanými zkouškami. Tímto způsobem je zajištěna vysoká pružnost konceptu ECDL za současného zachování mezinárodně standardizovaného obsahu vzdělávání.

Níže uvedené profily je nutné chápat jako příklady běžné praxe, nikoli jako jedinou možnost.

Profily pro začátečníky a digitální začleňování

Osoby ohrožené digitálním vyloučením nebo digitálně vyloučené

Samostatný program s jedním modulem vyvinutý a určený pro osoby, které mají nízké povědomí o využívání počítače a internetu a často mají pouze přibližnou představu o tom, k čemu počítače a internet slouží. Vzdělávací program má předepsaný věcný obsah i formu vzdělávání a může být zakončen velmi jednoduchou asistovanou mezinárodně uznávanou zkouškou. Doporučený rozsah vzdělávání je 30 až 50 hodin. e-Citizen

Osoby bez zkušeností a dlouhodobě nezaměstnaní

Jednoduchý profil určený pro osoby bez základních zkušeností s využíváním počítače nebo pro dlouhodobě nezaměstnané. Tento profil je také vhodný pro absolventy základních škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 40 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace

Osoby s omezenými zkušenostmi

Základní profil pro osoby, které mají omezené zkušenosti práce s digitálními technologiemi, především s počítačem, a současně je potřebují alespoň částečně využívat, zejména pro komunikaci a vyhledávání informací na internetu. Profil je vhodný pro absolventy základních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 35 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Profily pro běžné uživatele digitálních technologií

Osoby zdravotně postižené

Profil je vhodný pro osoby fyzicky zdravotně postižené (konkrétní typ zdravotního postižení prosím konzultujte). Doporučený rozsah vzdělávání je 40 hod/modul, v závislosti na druhu postižení i více. M4 Práce s tabulkami, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu, M5 Použití databází

Rodiče po rodičovské dovolené

Profil je určený typicky pro matky po rodičovské dovolené, které se chtějí znovu úspěšně začlenit do pracovního procesu. Profil je vhodný také pro absolventy středních škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 20 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu, M5 Použití databází

Živnostníci a drobní podnikatelé, …

Profil určený všem, kteří využívají digitální technologie především jako nástroj pro komunikaci a sdílení informací potřebných pro své podnikání. Profil je vhodný nejen pro absolventy základních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 30 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Prodejci, pracovníci obchodu a služeb, pracovníci marketingu, obchodní zástupci, …

Profil pro osoby, které digitální technologie využívají jako nástroj pro komunikaci a podporu obchodu a služeb a již mají základní dovednosti pro práci s počítačem a internetem. Profil je vhodný pro absolventy středních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 25 hod/modul. M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M7 Internet a komunikace, M6 Prezentace, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M17 Digitální marketing

Úředníci, odborní referenti, asistenti, sekretářky, administrativní pracovníci,…

Profil vhodný pro všechny profese, jejichž součástí jsou běžné administrativní činnosti, práce s textem a tabulkami a u kterých se hodí získání základů pro práci s projekty. Profil je vhodný pro absolventy středních a vyšších odborných škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 20 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M7 Internet a komunikace, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M13 Plánování projektů

Technici, operátoři, členové projektových týmů, organizačně techničtí pracovníci, …

Profil vhodný pro takové profese, které jsou technicky zaměřené a vyžadují především práci s daty a informacemi. Profil předpokládá dostatečné výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi. Profil je vhodný pro absolventy středních a vysokých škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 25 hod/modul. M4 Práce s tabulkami, M5 Použití databází, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M13 Plánování projektů, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu

Profily podle mezinárodní klasifikace a pro absolventy škol

Profil Digitální gramotnosti a pro absolventy základních škol

Nejméně 4 z následujících modulů: Moduly M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15

Profil Digitální kvalifikace a pro absolventy středních škol

Nejméně 7 ze všech dostupných modulů programu ECDL Core: Moduly programů ECDL Core a ECDL Advanced

Profily pro pokročilé uživatele digitálních technologií

Administrativní a referentské pozice

Profil určený pokročilým uživatelům digitálních technologií, u nichž jsou vyžadovány profesionálnější výsledky, zejména obtížnější zpracování textů a prezentací. Profil předpokládá výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi v rozsahu programu ECDL Core. Doporučený rozsah vzdělávání je pro absolventy vysokých škol alespoň 30 hod/modul, pro absolventy SŠ a VOŠ může být i vyšší. M7 Internet a komunikace, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M15  Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu, AM3 Pokročilé zpracování textu, AM4 Pokročilá práce s tabulkami

Technické a odborné pozice

Profil určený pokročilým uživatelům digitálních technologií, u nichž je vyžadováno náročnější zpracování dat a informací. Profil předpokládá výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi v rozsahu programu ECDL Core. Doporučený rozsah vzdělávání je pro absolventy vysokých škol alespoň 30 hod/modul, pro absolventy SŠ a VOŠ může být i vyšší. 
			M9 Úpravy obrázků, M10 Webové stránky, M16 Základy informatického myšlení a programování, AM4 Pokročilá práce s tabulkami, AM5 Pokročilé databáze

Vedoucí a projektové pozice

Profil vhodný pro osoby, u nichž je vyžadováno řízení a rozhodování s využitím digitálních technologií. Profil předpokládá výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi v rozsahu programu ECDL Core. Doporučený rozsah vzdělávání je pro absolventy vysokých škol alespoň 30 hod/modul, pro absolventy SŠ a VOŠ může být i vyšší. M13 Plánování projektů, AM3 Pokročilé zpracování textu, AM4 Pokročilá práce s tabulkami, AM6 Pokročilá prezentace

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena