Waset II

Školení Informační systém WASET II

Povinné školení obsluhy informačního systému WASET pro všechny testery.

Školení standardně probíhá v prostorách kanceláře ECDL-CZ v průběhu nebo ke konci akreditačního procesu, ale po dohodě může být při zohlednění nákladů poskytovatele provedeno i na jiném místě dle požadavků klienta.

Rámcový obsah

  • Procesy vyhlašování termínů testování, přihlašování zájemců, výběr testovacích platforem a související administrativní náležitosti
  • Proces přípravy, stahování a distribuce zadání ECDL zkoušek, struktura zadání, nestandardní situace
  • Praktické ukázky přístupu a funkcí informačního systému WASET z pohledu testera, který vede termín testování
  • Výklad procesu vedení ECDL zkoušek
  • Proces přístupu testera – hodnotitele výsledků zkoušek k použitému zadání a datům z ECDL zkoušek, archivace dat
  • Praktické ukázky přístupu a funkcí informačního systému WASET z pohledu testera, který hodnotí výsledky ECDL zkoušek
  • Procesní pravidla, způsob jejich integrace v národním informačním systému WASET

Vstupní předpoklady

Školení přímo navazuje na školení „Koncept ECDL“ a „Informační systém I“. Nutným předpokladem pro absolvování tohoto školení je nejméně jedna úspěšně složená zkouška ECDL za ztížených podmínek.

Termín a doba trvání

Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem kanceláře ECDL-CZ. Doba trvání školení je přibližně 2 hodiny v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Místo konání

Školení se standardně koná v prostorách společnosti CertiCon a.s. (sídlo kanceláře ECDL-CZ) na adrese Evropská 2758/11 (budova „The Blox”, 8. patro), 160 00 Praha 6 - Dejvice.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.