Školení Digitální začleňování

Povinné školení z problematiky digitálního začleňování a vstupních digitálních dovedností pro lektory a testery programu ICDL Digital Citizen.

Školení standardně probíhá v prostorách kanceláře ECDL-CZ, ale po dohodě může být při zohlednění nákladů poskytovatele provedeno i na jiném místě dle požadavků klienta.

Rámcový obsah

  • Základní informace o programu ICDL Digital Citizen, modulu e-Citizen pro digitální začleňování a modulu Tablet Fundamentals
  • Rozbor jednotlivých složek digitální gramotnosti
  • Cílové skupiny jednotlivých modulů programu ICDL Digital Citizen a jejich charakteristické vlastnosti
  • Obsahové zaměření modulu e-Citizen a vzdělávací proces
  • Obsahové zaměření modulu Tablet Fundamentals
  • Základní a rozšířený Sylabus e-Citizen, sylabus Digital Citizen Tablet Fundamentals
  • Asistovaná závěrečná zkouška a ukázka testových úloh
  • Analýza zainteresovaných organizací v ČR
  • Komplexní informace pro veřejnost a propagační materiál
  • Akreditace partnerských organizací a testerů

Vstupní předpoklady

Účastník školení musí být akreditovaným lektorem nebo testerem základního programu ECDL. Nutným předpokladem je úspěšné absolvování nejméně jedné zkoušky z modulů DC1 nebo EC1 (bez asistence), přitom modul EC1 může být nahrazen zkouškou za ztížených podmínek z modulu M2, M7 nebo M15. Doporučeny jsou praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých, zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených osob, resp. schopnost sociálně a odborně citlivého přístupu ke specifickým cílovým skupinám.

Termín a doba trvání

Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem kanceláře ECDL-CZ. Doba trvání školení je přibližně 2 hodiny v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Místo konání

Školení se standardně koná v prostorách společnosti CertiCon a.s. (sídlo kanceláře ECDL-CZ) na adrese Evropská 2758/11 (budova „The Blox”, 8. patro), 160 00 Praha 6 - Dejvice.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.