Aktuality a zajímavosti

Aktuality a zajímavosti

1. prosince 2021
Evropská obchodní akademie Děčín míří vysoko. V rámci probíhajícího akreditačního řízení ECDL se škola rozhodla využívat pro podporu vzdělávání svých studentů výhradně pokročilé verze mezinárodních certifikačních zkoušek ECDL Advanced. To není v české kotlině příliš obvyklá praxe a minimálně si to zaslouží kladné body za odvahu. Držíme škole i jejím studentům palce a budeme jim na cestě k tomuto ambicióznímu cíli rádi pomáhat.
29. listopadu 2021
Sušenky se nám začínají připalovat. Tak nějak by se dala stručně charakterizovat problematika tzv. „Cookies“ a evropského nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích (ePrivacy). Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona, která transponuje toto evropské nařízení do české legislativy. Pokud netušíte, co jsou to „sušenky“ a o co v této věci jde, doporučujeme prohlédnout si prezentaci projektu CSI-COP z nedávné Noci vědců na CIIRC ČVUT v Praze. Zde je odkaz na video (úsek 1:06 až 31:15). Více podrobností také zde.
26. listopadu 2021
Gymnázium Jana Palacha Praha 1 je jediná škola v ČR, která se zapojila do pokusného ověřování uznávání ECDL certifikátů u školních maturit přesto, že nemá vlastní akreditované středisko ECDL. Jak se zdá, tak to ale ničemu nevadí. Studenti 3. i 4. ročníku mají o tuto „alternativní maturitu“ zájem navzdory tomu, že je to obtížnější cesta k cíli. Škola stanovila poměrně tvrdá, ale jasná pravidla. Každá certifikační zkouška ECDL má svoji bodovou hodnotu a hodnocení školní maturity vychází ze získaného počtu bodů. Mezi zkouškami, které škola u maturity uznává, nechybí ani zkoušky pokročilé úrovně ECDL Advanced. Studenti školy mohou vybrané certifikační zkoušky ECDL skládat v kterémkoli akreditovaném středisku ECDL v ČR.
17. listopadu 2021
7 učitelek a učitelů, včetně ředitele školy Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, se v minulém týdnu zúčastnilo první série odborné přípravy osob podle konceptu ECDL/ICDL. Po zralé úvaze vzali myšlenku systémového využívání tohoto mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu vážně. Vedení školy si aktuálně vybírá, jaké druhy zkoušek se nejvíce hodí pro jejich studenty a kteří učitelé se budou té či oné oblasti digitálních kompetencí věnovat. Není bez zajímavosti, jak dobře korespondují principy konceptu ECDL/ICDL s novými RVP v oblasti informatiky.
11. listopadu 2021
„Nejen programováním je živ ajťák“. Tak nějak by se dala nazvat již tradiční přednáška pro studenty technických oborů, kterou uspořádala ČSKI ve spolupráci se společností CertiCon na půdě VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.Bylo nám potěšením a doufáme, že studenti této školy budou dělat ve svém životě jen ta správná rozhodnutí.
8. listopadu 2021
Další parta učitelů středních škol lačnících po robotických dovednostech dorazila v pátek do prostor české technologické společnosti CertiCon, kde proběhl druhý běh historicky prvního přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku ICDL Robotics (Základy robotiky). Bylo nám potěšením, rádi jsme pomohli.
29. října 2021
Ve středu proběhl v prostorách české technologické společnosti CertiCon historicky první přípravný kurz na mezinárodní zkoušku ICDL Robotics (Základy robotiky). Účastníky kurzu byli učitelé ze středních škol, kteří jsou současně akreditovanými testery ECDL. Snad byl kurz pro přítomné přínosem. Příští týden si to zopakujeme a pokud budou odezvy opět kladné, pak jej nabídneme širší odborné veřejnosti.
22. října 2021
Zajímavá zpráva pro všechny příznivce i odpůrce nových RVP v oblasti informatiky! Nejnovější studie LWI (Learning & Work Institute) uvádí, že za posledních 5 let došlo ke 40% poklesu počtu žáků, kteří pokračují ve studiu informatiky, jakmile přestane být ve věku 14 let programování povinné. Velká Británie se stala první zemí na světě, která zařadila programování do povinných školních osnov. Ty se aktuálně zaměřují spíše na kódování než na digitální gramotnost a běžně využívané praktické digitální dovednosti. Jedním z hlavních důvodů, proč Británie ke změně obsahu vzdělávání před lety přistoupila, byla snaha zvýšit zájem o studium technických oborů včele s informatikou. Závěry, nechť si každý čtenář udělá sám …
21. října 2021
„Robotická dočesná“ - tak by se dala nazvat zkrácená verze Národního informačního semináře ECDL/ICDL 2021, kterou jsme uspořádali (hned dvakrát) pro ty zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se nemohli osobně zúčastnit akce na CIIRC ČVUT. Přítomní lektoři, učitelé a ředitelé škol si se zájmem vyslechli podrobné informace o nové mezinárodně platné certifikační zkoušce ICDL – Robotics.
18. října 2021
„Koncept ECDL je jedním z nejvýznamnějších systémů, kterým je naplňován Evropský univerzální vzdělávací rámec DIGCOMP“. To se mimo jiné dočtete v aktualizované verzi dokumentu MPSV s názvem „Analýza existujících profilů digitálních kompetencí a standardů poskytovatelů vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí“, ke stažení zde
15. října 2021
Bavorsko důsledně kráčí cestou digitalizace ve školách. Bavorské státní ministerstvo školství a kultury aktualizovalo rámcovou dohodu o účasti studentů škol na mezinárodní certifikaci ECDL / ICDL. Státní tajemnice Anna Stolz u příležitosti prodloužení rámcové dohody o využívání certifikace vysvětluje: „Svět se díky digitalizaci přibližuje. Díky ICDL, dříve známému také jako evropský počítačový řidičský průkaz (ECDL), dáváme našim studentům příležitost doložit své digitální dovednosti prostřednictvím mezinárodně uznávaného certifikátu. ICDL může mnohým otevřít dveře do digitálního světa i do profesionálního života.“ Na fotografii je Státní tajemnice Anna Stolz (© StMUK / Tobias Hase)
8. října 2021
Více než padesátka učitelů ZŠ a SŠ si přišla do Červené posluchárny CIIRC v pražských Dejvicích osobně poslechnout aktuální informace o nové mezinárodně platné ICDL zkoušce pod kódovým označením M19 – Robotics. Doufáme, že se všem program Národního informačního semináře ECDL/ICDL líbil.
Pro ty z Vás, kteří se nemohli na seminář dostavit, jsou k dispozici materiály z akce:
Odkazy na publikované informace o Testbedu CIIRC ČVUT, který účastníci semináře osobně navštívili:
5. října 2021
Rádi bychom veřejně poděkovali dvěma školám a jejich pedagožkám. Mgr. Darina Šuhajová ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdek-Místek a Mgr. Hana Šedová z OA a SOŠ CR Choceň se na konci září zúčastnily tradiční konference „Počítač ve škole“ v Novém Městě na Moravě, kde v rámci svých přednášek představily desítkám přítomných učitelů své zkušenosti s využíváním mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v dlouholeté praxi svých škol. V obou přednáškách se kromě jiného objevila témata ICT bezpečnosti, práce s daty a informacemi, programování či uznávání mezinárodních ECDL certifikátů v rámci maturit. Děkujeme (nejen) oběma dámám!
30. září 2021
Rádi bychom veřejně poděkovali prvním pěti učitelům, kteří nám, bez nároku na odměnu, pomáhali s lokalizací nové zkoušky ECDL / ICDL Robotics (Základy robotiky), a stali se tak prvními akreditovanými učiteli, resp. ECDL testery pro oblast robotiky v ČR. Tato mezinárodní certifikační zkouška je nyní dostupná nejen žákům a studentům škol, ale také všem zájemcům v ČR z řad veřejnosti.
 • Vojtěch Švandelík, Gymnázium Christiana Dopplera
 • Mgr. Martin Prade, ZŠ Oblačná, Liberec
 • Ing. Jan Lemka, SPŠ Ostrov
 • Mgr. Aleš Sekal, Základní škola Bernarda Bolzana, Tábor
 • Mgr. Vladimír Přibyl, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín
Děkujeme všem za pomoc, tým ECDL Czech Republic.
17. září 2021
Bezmála 15 let se snažíme vytrvale informovat odpovědné instituce, že digitální kompetence mnoha (nikoli všech) zaměstnanců státní správy (a nejen jich), mají eufemisticky řečeno "jisté nedostatky". Opíráme se přitom o výsledky praktických zkoušek ECDL z různých oblastí digitálních kompetencí, modul M12 – ICT Security nevyjímaje. Asi opět nezbude než čekat na další pořádně drahou bezpečnostní kauzu, která se prosákne do médií, snad to s někým odpovědným hne. Jak zjistili bezpečnostní experti, drtivá většina úřadů se hackerům neubrání
1. září 2021
"Jsme přesvědčeni o tom, že cílené vzdělávání v oblasti digitálních technologií podpořené mezinárodní certifikací je pro budoucnost našich žáků příležitostí. Jasná pravidla, učit se to, co je opravdu důležité, možnost provázat výuku s následným ověřením získaných digitálních znalostí a dovedností, získat mezinárodně platný certifikát jako ocenění vlastní aktivity – to jsou jen základní výhody celosvětově rozšířeného konceptu ECDL / ICDL." Nejen tato slova, ale také finanční příspěvek školy má zvýšit motivaci žáků SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim ke vzdělávání.
20. srpna 2021
Dobrá zpráva pro moravské školy! Od příštího roku se budeme podílet na realizaci mezinárodního projektu s názvem „Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia“, který bude financován z programu INTERREG. Smyslem tohoto vzdělávacího projektu, který řídí slovenská nezisková organizace UNI KREDIT, a kterého se na české straně aktivně zúčastní nejméně 12 středních škol, 34 učitelů a 510 studentů, je pomoci středním školám lépe připravit své absolventy pro potřeby trhu práce.
12. srpna 2021
Už řadu let jsme partnerem Akademie digitálního managementu v Olomouci. Všechny přednášky tohoto profesního studia MBA jsou zajímavé a pro mnohé účastníky přínosné, a můžeme je jen doporučit. Co teprve ta naše o digitálních kompetencích.... Přesvědčte se sami.
11. srpna 2021
Modul M19 Základy Robotiky (Robotics) - Tak už je to skoro hotové! Spolupracující učitelé, kteří se podílejí na lokalizaci této nové mezinárodně platné ECDL zkoušky, se pustili do závěrečných revizí testových úloh. Od nového školního roku budou moci zájemci skládat tuto certifikační zkoušku v češtině, a to s využitím stavebnic LEGO MINDSTORMS Education EV3 nebo NXT. Na výběr budou mít také mezi nativním blokovým jazykem nebo jazykem Scratch. Odpůrci LEGO stavebnic nebo blokového programování se mohou také těšit, protože máme v plánu upravit testové úlohy nejen pro EV3 Python, ale také pro mBoty, a možná také pro „ekosystém“ Arduino.
5. srpna 2021
Studenti ostravské soukromé školy AHOL - Střední odborná škola během koronavirové uzávěry nelenili, a „po škole“ se připravovali na složení vybraných ECDL zkoušek. Škola pro ně na konci školního roku dokázala zorganizovat hned 6 termínů testování. Z osmdesáti mezinárodně platných zkoušek bylo 76 úspěšných. Dobrá práce, gratulujeme!
2. srpna 2021
Již potřetí jsme to získali! A co? No přece … … prestižní ocenění Mezinárodní společnosti pro technologie ve vzdělávání (ISTE), komunity globálních pedagogů, kteří věří ve schopnost a sílu technologií transformovat výuku a učení, urychlit inovace a řešit problémy ve vzdělávání. Mezinárodní ocenění „Seal of Alignment Student Standard“ nám bylo uděleno na další tři roky 2021 - 2023. Cítíme hrdost i závazek.
20. července 2021
V akčním plánu digitálního vzdělávání 2021-2027 Evropská komise mimo jiné prohlašuje, že:
 • Digitální gramotnost má zásadní význam pro život v digitalizovaném světě.
 • Základní digitální dovednosti by se měly stát součástí základních přenositelných dovedností, kterými by všichni lidé měli disponovat.
 • Digitální kompetence by měly být základní dovedností všech pedagogů a školících pracovníků.
 • Vedoucí pracovníci v oblasti vzdělávání hrají v digitálním vzdělávání klíčovou úlohu.
 • Abychom podpořili konkurenceschopnost, potřebujeme, aby lidé měli nejnovější pokročilé digitální dovednosti.

Všichni o tom mluví a nikdo neví, co jsou to základní nebo přenositelné digitální dovednosti, co jsou to pokročilé dovednosti, co by tedy měli ti kantoři umět a co mají ti vedoucí pracovníci podporovat. Mezinárodní koncept ECDL/ICDL to ale vidí jasně. Na www.ecdl.cz se můžete přesvědčit.
7. července 2021
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, známá svým příkladem dobré praxe v oblasti vzdělávání a certifikace vlastních učitelů (prakticky na každé přednášce o konceptu ECDL se o tom mluví), má opět malý primát. Studenti některých oborů mají přímo ve svých ŠVP certifikace z vybraných modulů ECDL, na které jsou v průběhu dvou let v rámci povinného předmětu cíleně připravováni. Zatímco na jiných školách uznávají studentům ECDL certifikáty u školních maturit, tak v Boskovicích studenty k maturitě bez úspěšně složených zkoušek ECDL ani nepustí!
5. července 2021
Ministryně školství Porýní-Falc (Německo), Dr. Stefanie Hubig, podepsala novou dohodu, která usnadňuje zavádění a využívání mezinárodního konceptu ECDL/ICDL ve školách v tomto státě. A není v Evropě ani ve světě sama.
30. června 2021
Prázdninová akce pro učitele a učitelky
Díky podpoře společnosti CertiCon můžeme také letos nabídnout speciální letní akci pro ty z Vás, kteří se na své škole věnují mezinárodnímu konceptu ECDL, jsou akreditovanými testery a chtějí se dále rozvíjet.

V období letních prázdnin nabízíme možnost složit bezplatně ECDL zkoušky za ztížených podmínek z libovolných modulů. Můžete si tak rozšířit svoji stávající akreditaci o nové oblasti digitálních kompetencí a zatraktivnit tak koncept ECDL pro Vaše žáky, studenty i učitele. Podmínkou je vlastnit platný ECDL index na vybranou zkoušku či zkoušky. Akreditaci Vám případně rozšíříme také bezplatně.

Bližší informace na akreditace@ecdl.cz, administrativa@ecdl.cz, tel. 224 904 246, 224 904 226, www.ecdl.cz
 • 15. 7.  9:00 - 12:00
 • 19. 7.  11:00 - 14:00
 • 21. 7.  11:00 - 14:00
 • 27. 7.  9:00 - 12:00
 • 29. 7.  10:00 - 13:00
 • 4. 8.  12:00 - 15:00
 • 6. 8.  9:00 - 12:00
 • 10. 8.  9:00 - 12:00
 • 12. 8.  11:00 - 14:00
 • 16. 8.  10:00 - 13:00
 • 31. 8.  9:00 - 12:00
28. června 2021
Kromě vysvědčení na konci školního roku dostávají studenti mnoha (nejen) českých škol ještě něco navíc. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín patří mezi školy, které své studentky mohou potěšit také některým z mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů. Gratulujeme škole, úspěšným studentům a studentkám!
25. června 2021
Na vývoji evropského rámce digitálních kompetencí DIGCOMP se podílíme již řadu let. Přispíváme našimi poznatky a zkušenostmi z certifikace digitálních kompetencí, přinášíme perspektivu trhu práce a vyvíjíme certifikační programy šité tomuto rámci na míru. Že nevíte, co to je DIGCOMP a jak souvisí s konceptem ECDL / ICDL? Tak si poslechněte kolegu Franka z ICDL Foundation zde.
14. června 2021
TOP 10 škol v ČR, které se nejlépe popasovaly s ECDL zkouškami v průběhu školní uzávěry:
1. Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky
2. OA a SOŠ CR Choceň
3. SPŠ Ostrov
4. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola Frýdek-Místek
5. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
6. Střední škola informačních technologií Frýdek-Místek
7. VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom
8. FZŠ Stupkova 16, Olomouc
9. Delta - Střední škola informatiky a ekonomie
10. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Nejen tyto školy, ale všechny školy si zaslouží metál!
10. června 2021
Také VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí umožňuje studentům hned několika oborů předložit u školní maturity certifikát o úspěšném absolvování vybraných ECDL zkoušek. Maturanti si tak mohou usnadnit svoji zkoušku z dospělosti. Kromě zkoušek mezinárodního konceptu ECDL / ICDL škola u maturit uznává i certifikáty společnosti Autodesk.
2. června 2021
Mezinárodní projekt CSI-COP zabývající se ochranou našeho soukromí hledá zájemce o spolupráci! Hlavním tématem projektu jsou všem známé „sušenky“ (cookies), které jsou často zneužívány pro špehování našeho chování na internetu (úspěšní absolventi mezinárodních ECDL zkoušek bezpečně vědí, co sušenky dovedou). Projekt je otevřený všem zájemcům a nepředpokládá žádné odborné vzdělání a dovednosti. Vše, co budou účastníci projektu potřebovat, se dozvědí z krátkého a srozumitelného on-line kurzu, který aktuálně běží na webu projektu. Na tomto webu se mohu zájemci zaregistrovat. Během léta 2021 bude dostupná také česká verze.
Projektový tým na ČVUT vede prof. RNDr. O. Štěpánková, CSc. (csi-cop@ciirc.cvut.cz).
24. května 2021
Věřte nevěřte, najdou se i tací, kteří rádi a nezištně pomohou. Jedním z takových je učitel ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, Radek Weis, který nám opakovaně pomáhá při úpravách testových úloh ECDL pro prostředí aplikací Google. Díky jeho pomoci mohou také Google fanoušci skládat od dnešního dne v ČR jednu z nejjednodušších mezinárodně platných ECDL zkoušek – Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem). Děkujeme.
20. května 2021
Další školou, která bez problémů zvládla absolvovat celý akreditační proces (včetně odborné přípravy učitelů) v době lockdownu je EDUCAnet České Budějovice. Tato soukromá škola patří do moderní sítě základních a středních škol, které v přátelském systému nabízejí kvalitní vzdělání a připravují děti pro život. Studenti budou moci na půdě školy skládat celou řadu mezinárodních zkoušek a získat některé z mezinárodně platných ECDL certifikátů. Od září 2021 škola plánuje nabízet nejrůznější vzdělávací kurzy zakončené složením vybraných ECDL zkoušek také veřejnosti.
14. května 2021
Je nám smutno. Odešel Milan Ftáčnik, předseda naší sesterské Slovenské informatické společnosti, profesionál každým coulem. Při osobních setkáních sympatický, rozvážný, věcný a optimistický. Dokázal pojmenovat věci pravými jmény a nikoho při tom neurazit. Měl přirozený cit pro situaci a uměl nacházet schůdná řešení. Vždy hleděl dopředu. Tak trochu jsme ho našim slovenským přátelům záviděli. Bude nám chybět.
5. května 2021
Hradecká Kyberna nastavila laťku proklatě vysoko! Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky se snaží zajistit vysokou úroveň odbornosti svých absolventů, a proto v rámci maturitní zkoušky skládají jejich maturanti (kromě jiného) také mezinárodní zkoušky z pokročilých modulů programu ECDL Advanced. Nutno podotknout, že celou řadu ECDL zkoušek v základní úrovni obtížnosti absolvují žáci této soukromé školy už v druháku.
30. dubna 2021
Také Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín využila pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT a umožnila svým studentům uznání části praktické maturitní zkoušky na základě doložení vybraných ICT certifikátů. Konkrétně u oboru Informační technologie mohou být uznány ECDL zkoušky z modulu M2 (Základy práce s počítačem a správa souborů), M7 (Základy práce s internetem a komunikace) a M12 (Bezpečné používání informačních technologií) a také CISCO certifikace.
29. dubna 2021
Národní centrum Průmyslu 4.0 zveřejnilo ve svém bulletinu informaci o nově akreditovaném rekvalifikačním programu podle mezinárodních standardů ECDL/ICDL zaměřeném na Průmysl 4.0. Vážíme si toho a bereme to jako důkaz, že naše snažení v této oblasti padá na úrodnou půdu.
28. dubna 2021
V rámci dotačního programu Ministerstva kultury VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků mohou knihovníci absolvovat kurzy digitálních dovedností na úrovni mezinárodních standardů ECDL / ICDL a také inovační přípravné kurzy vedoucí k získání některého z ECDL certifikátů. Zaměření těchto kurzů musí odpovídat vzdělávacímu obsahu příslušných ECDL modulů, výuku musí zajišťovat kvalifikovaní lektoři a tyto kurzy musí být přístupny pracovníkům knihoven všech typů.
19. dubna 2021
Jaký může být výsledek zavedení nových RVP v oblasti informatiky a ICT? Nová zpráva britského institutu Learning and Work informuje o drastickém (40%!) poklesu zájmu mladých lidí o studium předmětů ICT ve školách, a to navzdory skutečnosti, že v roce 2014 se Spojené království stalo první zemí na světě, která začlenila programování do povinných školních osnov. Tyto osnovy jsou zaměřeny spíše na programování než na digitální gramotnost. Kromě toho 70 % mladých lidí očekává, že jim budoucí zaměstnavatelé poskytnou školení v oblasti digitálních dovedností, zatímco jen 50 % společností s takovým školením počítá. Navíc se pouze 60 % zaměstnavatelů domnívá, že mladí lidé opouštějí školu s dostatečnými digitálními dovednostmi. Více informací zde nebo zde.
9. dubna 2021
Využívání digitálních technologií je hezkým příkladem platnosti úsloví: „Když dva dělají totéž, není to totéž“. Většina z nás digitální technologie používá více než kdy jindy, ale mnozí z nás neproduktivně, neefektivně a ne příliš bezpečně ke škodě své i svých zaměstnavatelů. Proto se mezinárodní komunita 100+ zemí světa, sdružená kolem konceptu ECDL/ICDL, rozhodla nabídnout pracující veřejnosti i zaměstnavatelům další mezinárodně platnou certifikační zkoušku ECDL s názvem „TeamWork“. Ta bude zaměřena na praktické dovednosti spojené s týmovou prací na dálku. Její národní adaptaci plánujeme v dohledné době.
30. března 2021
Střední škola AGC a.s. také nezůstala pozadu. Vedení školy se rozhodlo uznávat svým studentům u školní maturity ECDL certifikáty získané na základě úspěšného složení vybraných ECDL zkoušek. Zajímavostí je, že kompletní technické a programové vybavení testovací místnosti vyhrál pan ředitel v rámci své účasti na odborném webináři. Gratulujeme panu řediteli a držíme palce všem maturantům.
18. března 2021
Uznávání ECDL zkoušek u maturit vstupuje do praxe. SPŠE V Úžlabině tuto možnost svým studentům nabídla v rámci tzv. pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT. Přes všechny koronavirové překážky se našlo 6 studentů a 3 studentky, kteří se rozhodli tuto možnost využít a složit hned dvě z nejobtížnějších zkoušek mezinárodního konceptu ECDL, a to Advanced Word Processing a Advanced Spreadsheets. A výsledky? Excelentní! Z osmnácti pokročilých zkoušek byla neúspěšná pouze jedna a průměrná úspěšnost všech zkoušek přesáhla 85 %! A co není bez zajímavosti, nejvyšší úspěšnosti dosáhla žena, a to 96,5 %. Gratulujeme škole, studentům i studentkám!
11. března 2021
MŠMT zařadilo do seznamu akreditovaných rekvalifikačních programů nový program s názvem „Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)“, viz zveřejněné podmínky . Vzdělávací obsah tohoto rekvalifikačního programu je zaměřen na digitální kompetence, které úzce souvisí s moderními digitálními technologiemi typickými pro období Průmyslu 4.0. Úřad práce tak může modulárně sestavovat nejrůznější rekvalifikační kurzy zaměřené na základy programování, základy robotiky, základy digitálního marketingu, plánování projektů nebo třeba bezpečné užívání digitálních technologií.
Tisková zpráva v plném znění zde.
10. března 2021
Společně s pěti nadšenými učiteli ze dvou základních škol, dvou odborných škol a jednoho gymnázia jsme se pustili do přípravy české verze praktických úkolů pro zcela novou mezinárodní zkoušku ICDL Robotics (Základy robotiky). Po pečlivém zvážení jsme jako testovací prostředí vybrali stavebnici Lego Mindstorms (NXT, EV3). Stranou našeho zájmu ale nezůstanou ani jiné typy robotických stavebnic. Zájemci o složení této mezinárodně platné ECDL zkoušky se dočkají na začátku nového školního roku.
5. března 2021
Věřte nevěřte, pražské Gymnázium Christiana Dopplera uspořádalo pro své kantory v tomto podivném období již druhý termín mezinárodních zkoušek ECDL. Na tom by nebylo zase nic tak zvláštního, kdyby nešlo o zkoušky s vyšší obtížností konané jen pár měsíců od získání mezinárodní akreditace školy. A jak učitelé dopadli? Výtečně! Z celkového počtu 28 zkoušek byly jen 2 zkoušky neúspěšné. Gratulujeme!
3. března 2021
Nejsme velkými fandy sebehodnocení digitálních dovedností, a přesto, anebo právě proto, jsme přijali nabídku spolupracovat při školení vybraných zaměstnanců ÚP ČR, které uspořádali kolegové z MPSV stojící za projektem „DigiKatalog“ a autoevaluačním nástrojem „EVALDO“. Považujeme za správné, aby si každý mohl udělat svůj názor na to, jaké jsou výhody a nevýhody sebehodnocení ve srovnání s objektivním a mezinárodně standardizovaným měřením úrovně digitálních kompetencí. Slovy jedné z účastnic školení je to taková „vyšší dívčí“. Velice děkujeme kolegům z MPSV i účastníkům školení z řad ÚP za možnost prezentovat, co mezinárodní koncept digitálních dovedností ECDL / ICDL dovede.
2. března 2021
Nejmodernější učebna robotiky ve fungl nové budově ZŠ a MŠ v Praze na Zličíně. Jsme hrdi na to, že si tato škola vybrala pro podporu výuky mezinárodní koncept ECDL / ICDL. Vedení školy má v plánu vyučovat digitální technologie nejen podle nových RVP, ale také podle těchto mezinárodních standardů. Žáci školy tak budou mít možnost skládat na půdě školy mezinárodní zkoušky ECDL z celé řady oblastí digitálních technologií, a to včetně modulu M19 – Robotics (Základy robotiky).
17. února 2021
Ředitel Masarykovy ZŠ ve Staré Pace bez zaváhání rozhodl, že mezinárodní koncept ECDL / ICDL je vhodným nástrojem nejen pro získávání praktických digitálních dovedností uplatnitelných na trhu práce, ale také nástrojem pro podporu zavádění a naplňování nových RVP. Tato malebná škola rozšířila celosvětovou komunitu více než 24 000 akreditovaných škol, které koncept ECDL / ICDL při vzdělávání využívají. Gratulujeme!
15. února 2021
Po několika měsících příprav uvolnila kancelář ECDL-CZ pro veřejnost zcela novou mezinárodně platnou zkoušku ECDL pro úplné začátečníky pod kódovým označením M27 – Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem). Tuto zkoušku lze aktuálně skládat v prostředí operačního systému Windows, webového úložiště OneDrive a webové poštovní aplikace Outlook 365. Testové úlohy pro prostředí webových aplikací Google se také plánují.
10. února 2021
Pravidelní čtenáři našich stránek již vědí, že Evropa (bohužel) není v digitálních dovednostech premiantem. (Nejen) asijské země světa nám dávají v posledních letech na frak. Na nic si totiž nehrají, nic si nenamlouvají a na svém vzdělávání skutečně intenzivně pracují. Soutěž ICDL IT Security 2020, která nedávno úspěšně proběhla na Tchaj-wanu, je jen jedním z mnoha příkladů. Více se dočtete zde.
8. února 2021
ICDL Europe zveřejnila novou publikaci o mezinárodním konceptu ECDL / ICDL a evropském vzdělávacím rámci digitálních kompetencí DIGCOMP. Tento vzdělávací rámec je důležitým nástrojem pro porozumění digitálním kompetencím. Pomáhá sladit školení, certifikaci a potřeby trhu práce. Zvyšuje mobilitu, otevírá vzdělávací příležitosti a pomáhá jednotlivcům při osvojování digitálních dovedností. Nová publikace ukazuje na to, jak snadno a dobře je možné využívat mezinárodní koncept ECDL / ICDL při naplňování myšlenek tohoto evropského standardu. Více informace najdete zde, případně stáhnete zde.
5. února 2021
Téměř stovka akreditovaných testerů, převážně učitelů základních a středních škol, se dobrovolně podílela na závěrečné revizi testových úloh nově lokalizovaného modulu ECDL pod kódovým označením M27 – Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem). Pro mezinárodně uznávanou zkoušku ECDL z tohoto modulu je možné aktuálně použít prostředí operačního systému Windows, webového úložiště OneDrive a webové poštovní aplikace Outlook 365. Alternativní úlohy pro prostředí webových aplikací Google připravujeme. Všem upřímně děkujeme za spolupráci.
3. února 2021
Jedna z největších brněnských technických škol - Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o. - se po letech praktických zkušeností rozhodla, že rozšíří řady svých akreditovaných testerů o další kantory a kantorky, kteří budou využívat mezinárodní koncept ECDL / ICDL při vzdělávání a certifikaci svých studentů. Škola má velmi dobře propracovaný motivační systém. Zájem o získání některého z celé řady mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů mezi studenty rok od roku roste. Kantoři v čele s ředitelem mají naprosto jasno v tom, co budou jejich studenti v reálném životě nejvíce potřebovat a dělají tak pro své studenty podstatně více, než jim předepisují RVP.
1. února 2021
Na první pohled počítače vs. učitelé 1:0. Ve skutečnosti ale vyhráli učitelé Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových, Pardubice, a to soudě podle toho, jak byli úspěšní u zkoušek ECDL za ztížených podmínek. V čelem s ředitelem školy si kantoři doplňují svoji odbornou kvalifikaci tak, aby byli schopni nabídnout žákům co možná nejširší výběr mezinárodně uznávaných ECDL zkoušek, které jejich žáci mohou skládat na půdě školy.
19. ledna 2021
Všechny výstupy námi vyvinutého modulu vzdělávacího programu „Cesta k výjimečnosti“ jsou již nyní umístěny na metodickém portálu RVP.CZ

Modul s názvem: „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“ je bezplatně k dispozici nejen pro vzdělávací organizace, ale také pro všechny ředitele, ředitelky, učitele a učitelky. Doufáme, že se všem zájemcům bude líbit.

19. ledna 2021
Dell a ICDL to v Číně pořádně rozjeli! Za účelem překlenutí pěkně hluboké propasti mezi digitálními dovednostmi čínské pracovní síly a potřebami zaměstnavatelů zahájila společnost Dell s Národním střediskem pro vzdělávání a asijskou pobočkou nadace ICDL Foundation projekt „Upskilling Future Workforce Under the Digital Economy“. Očekává se, že z tohoto projektu budou mít užitek desítky tisíc čínských učitelů a studentů odborných škol, jakož i zaměstnanci z továren dodavatelského řetězce společnosti Dell China. Bližší informace zde.
18. ledna 2021
GIRLS, STEP INTO THE FUTURE! Tak se jmenuje projekt, který pomáhal mladým ženám v rozvoji digitálních dovedností v Bosně a Hercegovině. V rámci projektu si studentky osvojily různé techniky vytváření webových stránek a závěrem absolvovaly certifikační zkoušky ECDL. Bez zajímavosti není, že projekt byl financován americkým velvyslanectvím v Sarajevu a realizován Asociací informatiky v Bosně a Hercegovině. Více informací zde.
7. ledna 2021
Letos pro vás plánujeme:
 • Uvolnit nový modul s kódovým označením M27 – Computer & Online Essentials, který je určen pro úplné začátečníky a pro práci s počítačem, internetem, webovými aplikacemi (Outlook 365, Google Kalendář a Gmail) a s úložišti (Onedrive, Google Disk)… konec ledna
 • Lokalizovat zcela novou mezinárodní zkoušku ICDL z modulu M19 – Robotics (Základy robotiky) určenou nejen pro žáky ZŠ a SŠ, ale také pro širokou veřejnost … do poloviny roku
 • Uspořádat celou řadu školení a přednášek pro zájemce o využívání konceptu ECDL ve školách, vzdělávacích společnostech, institucích nebo firmách … vše on line
5. ledna 2021
Pokud patříte mezi učitele nebo učitelky, kteří mají zájem využívat ve své škole mezinárodní koncept digitálních dovedností ECDL, pak vězte, že je možné absolvovat většinu odborné přípravy učitelů on line. Také je možné většinu nákladů hradit z prostředků DVPP. Jsme tu pro vás!
30. prosince 2020
Někdy vyzdvihované, někdy přehlížené. Do nedávna příčinou sociálního odloučení, teď, v době koronavirové situace, nástrojem pro udržování sociálního kontaktu. Plné problémů, ale často nepostradatelné. Ano, to jsou digitální technologie. A aby vám digitální technologie dobře sloužily, jsme tu pro vás i v roce 2021. Vaše ECDL. Hodně štěstí!
26. prosince 2020
Mlha přede mnou, mlha za mnou. Ano, tak nějak vypadá reálný svět internetu. Šokující zjištění? Tak vězte, že pouze 2% ze 46 000 studentů středních škol dokáže s jistotou rozpoznat, co jsou žvásty, mlhy, hlouposti, lži nebo manipulace, kterých je internet plný. Vědecky se tomu říká nedostatečné „kritické myšlení“. Chcete-li se naučit, jak v tomhle světě chodit a nezblbnout, tak si zkuste mezinárodní zkoušku ECDL z modulu M15 – Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu). Pokud neuspějete, tak alespoň budete vědět, na čem jste.
24. prosince 2020
Podobně jako v létě, po prvním lockdownu, tak ani po druhé „odstávce“ společnosti nenecháme držitele ECDL indexů na pospas osudu a prodloužíme platnost všech ECDL indexů nejméně o 6 měsíců. Takže žádné obavy o budoucnost, jsme s vámi, vaše ECDL Czech Republic.
18. prosince 2020
Evropská komise představila nový plán vzdělávání - „Digital Education Action plan“, jehož cílem je především podpora rozvoje základních a pokročilých digitálních znalostí a dovedností široké veřejnosti. Zúčastnili jsme se veřejné konzultace, argumentovali horem dolem, ale velká očekávání nemáme. Plánů a iniciativ již byla v minulosti celá hromada a situace se příliš nezměnila.
16. prosince 2020
Líbí se vám více webové aplikace od Googlu než od Microsoftu? Chcete se mezi prvními na světě pokusit složit mezinárodní zkoušku ECDL z nového modulu M346 – Application Essentials (Základy práce s aplikacemi)?Díky nezištné pomoci dvou českých učitelů to není problém. Radek Weis z pardubické chemické průmyslovky pomohl s úpravami zkušebních úloh pro prostředí Google Apps a Luboš Hainc ze střední odborné školy v Roudnici nad Labem pak všechny úlohy pečlivě zkontroloval. Oběma učitelům moc děkujeme za spolupráci.
16. prosince 2020
Studenti z hradecké Kyberny se už nemohli dočkat. Jakmile se uvolnila koronavirová opatření, hromadně se vrhli na dlouho odkládané ECDL zkoušky. Mají je totiž v rámci studia povinné. V této soukromé škole vychovávají nadprůměrně dobré IT profesionály, přesto nemají problém vyučovat také běžné uživatelské digitální dovednosti, kterými se ECDL zabývá. Mnohé školy tyto uživatelské dovednosti přehlížejí a ve stylu „ode zdi ke zdi“ podléhají módním trendům. Možná by se měly zamyslet a svůj přístup přehodnotit. Vždyť kromě profesní specializace by měli být studenti především digitálně gramotní.
8. prosince 2020
Ještě ani neuschnul podpis na smlouvě o akreditaci školy a pražské Gymnázium Christiana Dopplera uspořádalo první ECDL zkoušky, a to pro své pedagogy. Část z učitelů a učitelek dokonce začala zkouškami na pokročilé úrovni v rámci programu ECDL Advanced, což není úplně obvyklé. To si zaslouží obdiv. Držíme jim palce a jsme zvědavi, jak dopadnou.
5. prosince 2020
ZŠ Oblačná v Liberci je škola, kterou opouštějí její žáci s certifikátem ECDL Core v kapse. Tento mezinárodně platný certifikát dokládá, že úspěšně absolvovali nejméně sedm ECDL zkoušek a jsou z pohledu digitálních dovedností připraveni pro vstup na trh práce (i když na to mají většinou ještě dost času). Klobouk dolů. Ne málo z nich, pak na střední škole v hodinách IKT pomáhá vyučujícímu s výukou svých vrstevníků. No není to skvělý benefit, být místo žáka asistentem učitele?
3. prosince 2020
„Veverky“ nelenily a využily nucenou přestávku nejen k úklidu školy, ale také k odborné přípravě svých učitelů v rámci konceptu ECDL. ZŠ Bratranců Veverkových Pardubice sice není první školou, která získala akreditaci testovacího střediska ECDL v době koronavirové, ale je první základkou. Dokonce i pan ředitel dočasně opustil svoji roli šéfa a zasedl do školní lavice k ECDL zkouškám. A hned úspěšně. Gratulujeme panu řediteli i jeho učitelkám a učitelům! Je super, když škola přemýšlí nad tím, co by pro své žáky mohla ještě udělat.
2. prosince 2020
Jsou oblasti, ve kterých bychom se od Italů mohli všichni učit. Kdo by neznal červené Ferrari, Stradivariho housle nebo da Vinciho Monu Lízu? Víte, že již od roku 1999 je ECDL oficiálním standardem pro uznávání digitálních kompetencí na všech veřejných školách a univerzitách v Itálii? A nejde o žádnou překonanou historii. Italské ministerstvo školství každé tři roky obnovuje smlouvu s italskou informatickou společností (AICA), která se o provoz mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL v Itálii stará.
20. listopadu 2020
Tuhle zajímavou výzdobu v učebně informatiky jste už možná viděli. Bez zajímavosti ale není ani to, že učitelé Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí hrají týmovou hru. Hned čtyři z nich úspěšně absolvovali odbornou přípravu testerů v rámci akreditace školy pro mezinárodní koncept ECDL a každý se při tom zaměřil na jinou oblast digitálních technologií. V praxi se tak při ECDL zkouškách svých studentů budou výborně doplňovat.
18. listopadu 2020
Gymnázium Christiana Dopplera míří vysoko. Jde o první školou v historii konceptu ECDL v ČR, jejíž učitelé začali svoji odbornou přípravu rovnou pokročilými zkouškami programu ECDL Advanced. A přesto, že na první pokus ne všichni uspěli, tak vytrvali, a nakonec zvládli úspěšně složit až 15 různých ECDL zkoušek za ztížených podmínek. Škola tak získala mezinárodní akreditaci konceptu ECDL / ICDL pro nebývale vysoký počet oblastí digitálních technologií. Je nadmíru jasné, že se studenti této školy mají od koho učit.
16. listopadu 2020
Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice je první školou, která zvládla absolvovat celý akreditační proces (včetně odborné přípravy učitelů) v době nouzového stavu. Toto gymnázium tak rozšířilo komunitu cca 24 000 škol z celého světa, které dělají pro své studenty více, než musí. Její studenti budou moci na půdě školy nejen získat některý z mezinárodně platných ECDL certifikátů, ale podle plánů ředitelky školy, tyto certifikáty také uplatnit u školních maturit.
12. listopadu 2020
Více než 50 000 studentů rumunských středních škol využilo od roku 2010 možnost nahradit si jednu ze svých maturitních zkoušek odpovídajícím ECDL certifikátem. Nejen že maturita tak byla pro ně o něco méně stresující, ale navíc získali mezinárodně uznávaný doklad o svých digitálních dovednostech, který jim usnadnil vstup na trh práce. V rámci tzv. pokusného ověřování již dokonce takovou možnost mají, díky MŠMT, také studenti asi dvacítky českých středních škol.
6. listopadu 2020
V Portugalsku na to jdou trochu zhurta.Všichni učitelé a lektoři v oblasti vzdělávání dospělých v oboru ICT musí mít odpovídající ICT kvalifikaci. Bez výjimky. Jedinou přípustnou alternativou je certifikát ECDL získaný na základě praktických zkoušek z předepsaných oblastí digitálních technologií.
19. října 2020
Za podpory Generálního ředitelství Úřadu práce ČR jsme se rozhodli uspořádat 14 online školení pro 14 krajských poboček Úřadu práce. Pracovníci krajských poboček si tak mohou zvýšit povědomí o digitálních dovednostech vhodných pro trh práce, mohou se seznámit s připravovaným rekvalifikačním programem pro Průmysl 4.0 nebo prodiskutovat postup, jak odhadnou úroveň digitálních dovedností uchazečů o zaměstnání.
Seminář KPÚP 2020

Zajímavá místa vybraných ECDL sylabů (výtah ze vzdělávacího materiálu projektu FranklinCovey)

Metodika identifikace úrovně digitálních kompetencí klientů ÚP
16. října 2020
Zkoušky z modulu určeného pro úplné začátečníky pod kódovým označením M346 – Application Essentials (Základy práce s aplikacemi), který je zaměřený na základy používání těch nejběžnějších webových kancelářských aplikací nyní můžete skládat také v prostředí Google Apps. Za pomoc při přípravě testových úloh pro toto prostředí děkujeme učiteli z pardubické chemické průmyslovky, panu Radkovi Weisovi.
8. října 2020
Jak jsme slíbili, pustili jsme se do lokalizace zcela nového ICDL modulu M19 – Základy robotiky (Robotics) Na našem webu (http://www.ecdl.cz/sylaby_standard.php) je již nyní k dispozici lokalizovaná verze ICDL Sylabu, která definuje vzdělávací obsah tohoto modulu. Vybraní učitelé ZŠ a SŠ, akreditovaní testeři ECDL, kteří využívají při výuce některou z běžně dostupných robotických stavebnic, s námi nyní budou připravovat a ladit praktické zkušební úlohy. Věříme, se nám vše společně podaří a že brzy po novém roce umožníme žákům i studentům škol, resp. české veřejnosti absolvovat mezinárodně platnou zkoušku z této prudce se rozvíjející oblasti digitálních technologií.
2. října 2020
Trivis Střední škola veřejnoprávní Brno jako první v ČR umožnila svým studentům absolvovat zcela novou mezinárodně platnou zkoušku z oblasti webových kancelářských aplikací. Ještě to nejsou ani dva měsíce, co byl pro českou veřejnost uvolněn tento nový ICDL modul M346 – Application Essentials. Věříme, že studenti této školy budou úspěšní a gratulujeme vedení školy i jejím učitelům k historickému prvenství.
23. září 2020
Dezinfekce rukou, roušky na ústech, o přestávkách dezinfekce stolů a židlí, otevřená okna a průvan. To všechno provázelo několikahodinový maraton přednášek pro studenty všech oborů Střední školy AGC a.s. v Teplicích. Budoucí ajťáci, manažeři a ekonomové, technici i učitelky mateřských škol, všichni naslouchali informacím o digitálních dovednostech, které by pro ně mohly být v budoucnu užitečné. Doufáme, že většinu z celkového počtu více než stovky studentů školy přednášky zaujaly.
1. září 2020
Z pohledu mezinárodního konceptu ECDL historicky nejúspěšnější základka Pelhřimov, Osvobození, uspořádala pro své učitele malý seminář, a to navzdory hektickému začátku školního roku. Za přítomnosti místostarosty města Pelhřimov a ředitelky školy se učitelé seznámili s tím, co je nového v oblasti konceptu ECDL a jaké jsou nejmodernější celosvětové trendy v oblasti digitálních kompetencí a vzdělávání žáků základních škol. Věříme, že to pro ně bylo inspirativní a že jejich žáci budou při ECDL zkouškách nejméně tak úspěšní, jako tomu bylo v minulosti.
28. srpna 2020
Prezentujeme Vám poslední z řady krátkých videí, které je součástí vzdělávacího programu pro ředitele a ředitelky škol zaměřeného na posílení strategické složky digitální gramotnosti. Tentokrát můžete nahlédnout do několika učeben špičkově vybavené střední školy. Video doplňuje téma č. 5 vzdělávacího programu s názvem – IT minimum pro vedoucí pracovníky škol.

Videoklip ke shlédnutí zde.

25. srpna 2020

V současné době se věnujeme lokalizaci zcela nového ICDL modulu M19 – Základy robotiky (Robotics).

Za pomoci pěti nadšených učitelů (dvou se základních škol, dvou z odborných škol a jednoho z gymnázia) bychom rádi tuto zajímavou mezinárodní certifikační zkoušku zpřístupnili české veřejnosti do září tohoto roku. Po pečlivém zvážení jsme jako testovací prostředí vybrali stavebnici Lego Mindstorms (NXT, EV3). Stranou našeho zájmu ale nezůstanou ani jiné typy robotických stavebnic.

18. srpna 2020
Kancelář ECDL-CZ právě uvolnila nové verze testových úloh pro pokročilou mezinárodní zkouška z tabulkového procesoru připravené podle nejnovějších mezinárodních standardů Advanced Sylabu 3.0. V některých zemích je tento ECDL modul nově nazýván „Management Spreadsheets“, a to něco napovídá.
10. srpna 2020
Další z řady krátkých videí, které je součástí vzdělávacího programu pro ředitele a ředitelky škol zaměřeného na posílení strategické složky digitální gramotnosti. Tentokrát se můžete podívat, jak vypadá špičkové vybavení střední školy v oblasti informačních systémů. Video doplňuje téma č. 7 vzdělávacího programu s názvem – Informační systémy v malé a střední organizaci.

Videoklip ke shlédnutí zde.

6. srpna 2020
Pro úplné začátečníky, kteří mají obavy sáhnout na myš a klávesnici jsme uvolnili nový lokalizovaný ICDL modul zaměřený na základy používání těch nejběžnějších webových kancelářských aplikací. Zkoušky z tohoto modulu pod kódovým označením M346 – Application Essentials můžete již od této chvíle skládat v následujících akreditovaných střediscích:
■ Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ■ ABS WYDA - vzdělávací společnost Žďár nad Sázavou ■ SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762 ■ Trivis Střední škola veřejnoprávní Brno ■ Námořní akademie Praha ■ OA a SOŠ CR Choceň
4. srpna 2020
Pomalu se stává tradicí, že učitelé o prázdninách věnují část volného času na rozšiřování své akreditace a přijíždí k nám složit ECDL zkoušky z nejnovějších modulů. Letos jednoznačně vede pokročilá zkouška z tabulkového procesoru, ale zájem je také o digitální marketing nebo základy programování a informatického myšlení.
27. července 2020
Další z řady krátkých videí, které je součástí vzdělávacího programu pro ředitele a ředitelky škol zaměřeného na posílení strategické složky digitální gramotnosti. Tentokrát se můžete podívat, jak vypadá špičkově vybavená střední škola pro výuku v oblasti domácí automatizace. Video doplňuje téma č. 8 vzdělávacího programu s názvem – Automatizace procesů v organizaci.

Videoklip ke shlédnutí zde.

21. července 2020
Zájem studentů o složení mezinárodně platných zkoušek ECDL / ICDL na OA a SOŠ Choceň je tak velký, že jim studenti dávají přednost před prázdninovým odpočinkem. Neodpočívají ani jejich učitelky, které do roztrhání těla organizují v době své dovolené jeden termín ECDL zkoušek za druhým. Všichni si zaslouží náš obdiv i úctu.
16. července 2020
Vyvinuli jsme vzdělávací program pro ředitele a ředitelky škol, zaměřený na posílení strategické složky digitální gramotnosti. Zde je první z řady krátkých videí, v tomto případě video, které doplňuje téma č. 6 vzdělávacího programu s názvem – Technické a programové vybavení škol. Máte možnost se podívat, jak může vypadat špičkově vybavená střední škola.

Videoklip ke shlédnutí zde.

1. července 2020
Už několik let jsme partnery Akademie digitálního managementu v Olomouci, protože nám jde o společnou věc, o dobrovolné, efektivní a účinné vzdělávání veřejnosti v oblasti digitálních kompetencí. Nový ročník profesního studia MBA zaměřený na management, digitální technologie a jejich využívání v praxi startuje 19. září 2020 a soudě podle plánovaných přednášek bude opět zajímavý. Můžete se informovat přímo na webu ADM. Jsme moc rádi, že můžeme, prostřednictvím přednášek Jiřího Chábery přispívat k vytvoření či k vyjasnění profesionálního pohledu účastníků tohoto MBA studia na digitální kompetence, které téměř všichni potřebujeme nejen pro běžný občanský život, ale také pro nalezení, udržení nebo posílení svého uplatnění na trhu práce.
25. června 2020
M16 - Základy informatického myšlení a programování(Computing). Jedna z novějších ECDL zkoušek zaměřená na formování informatického myšlení, algoritmickou logiku a naprosté základy programování. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

24. června 2020
Jsme hrdi na to, že jsme alespoň trochu mohli přispět ke smysluplnému využití nejmodernějších vzdělávacích technologií, které v rámci projektu Center interaktivní výuky (CIV) dodala Praha do SŠAI Weilova zvané Weilovky. Weilovka je jedna z několika škol v ČR, kde vedení školy dokázalo přesvědčit své učitele, aby se dlouhodobě a systematicky věnovali zdokonalování svých vlastních digitálních dovedností, a to s pomocí mezinárodního konceptu ECDL. Většina kantorů této školy může (nejen) díky ECDL snadněji začít využívat čtyři zbrusu nové, technologicky špičkově vybavené učebny.
23. června 2020
První obchodní akademií, která hodlá využívat nové pokročilé ECDL moduly Data Analytics a Financial Spreadsheets nejen při běžné výuce, ale také u školních maturit, je Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Pro ekonomy se zaměřením na IT je to perfektní volba! Tahle moravská škola se nově zařadila do komunity tisíců škol po celém světě, které to s výukou přenositelných digitálních kompetencí podle mezinárodních standardů myslí vážně. Gratulujeme vedení školy a všem kantorům, kteří úspěšně absolvovali odbornou přípravu v rámci akreditačního procesu školy.
20. června 2020
M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security). Ukažte všem, že umíte digitální technologie zvládat bezpečně. Nezáleží, zda jste úředník, učitel, absolvent střední školy či pracovník nemocnice. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

19. června 2020
Ředitelky školy rozhodla, že Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, bude v rámci školních maturit uznávat vybrané mezinárodně platné zkoušky ECDL a hned 17 maturantů této možnosti využilo. Přes koronavirové problémy všichni zkoušky úspěšně zvládli. Zbývá jen dodat, že silná motivace je klíčem k úspěchu a strach z poznání je horší, než poznání samo.
17. června 2020
M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)

Digitální marketing je jednou z nových oblastí digitálních kompetencí celosvětového konceptu ECDL / ICDL, kterými by měl vládnou každý, kdo se pohybuje v reklamě, obchodě nebo podnikání. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

11. června 2020
Celkem těžko uvěřitelných 600 termínů ECDL zkoušek proběhlo do dnešního dne na jednom z nejlepších gymnázií, které dlouhodobě využívá mezinárodní koncept ECDL / ICDL při výuce. Každým rokem více než stovka studentů absolvuje 9 vybraných zkoušek a téměř 2/3 z nich více než překoná pomyslnou laťku „Digital Competence“ (Digitální kvalifikace). Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 také jako jedna z prvních začala využívat koncept ECDL v rámci školních maturit.
5. června 2020
Kromě nových pokročilých a profesně orientovaných ICDL modulů, připravujeme také moduly pro úplné, ale opravdu úplné začátečníky, kteří se bojí sáhnout na myš a klávesnici (Computer & Online Essentials a Application Essentials). Posledně jmenovaný modul zaměřený na základy používání těch nejběžnějších aplikací (pod kódovým označením M346) uvolníme pro veřejnost ještě do prázdnin.
3. června 2020
ECDL - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracovávání informací z internetu (modul M15)

Chcete umět odlišit, kterým informacím můžete věřit a jak získané informace správně vyhodnotit, pak je tento modul určený právě Vám. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

3. června 2020
ICDL - Analýza a vizualizace dat (modul AM8)

Pokud Vás baví analýza dat a tvorba reportů, potom máte možnost získat jeden z najatraktivnějších certifikátů ECDL Advanced "Data Analytics". Váš současný či potencionální zaměstnavatel to jistě ocení. Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

3. června 2020
AM7 - Finanční tabulky (Financial Spreadsheets)

Mezinárodní zkouška z tohoto modulu je pravděpodobně tou nejtěžší, kterou ECDL pamatuje. Je určená pro zkušené uživatele tabulkových procesorů. Digitální dovednosti, které tato zkouška pokrývá, patří na trhu práce mezi nejžádanější, a to téměř bez ohledu na profesi.Videa jsou všem akreditovaným střediskům k dispozici a jsou přímo stažitelná z Facebooku ECDLCZ.

Krátký propagační videoklip ke shlédnutí zde.

2. června 2020
Obhájili jsme prestižní ocenění Mezinárodní společnosti pro technologie ve vzdělávání (ISTE), komunity globálních pedagogů, kteří věří ve schopnost a sílu technologií transformovat výuku a učení, urychlit inovace a řešit těžké problémy ve vzdělávání. Ocenění „Seal of Alignment Student Standard“ nám bylo uděleno na další tři roky.
1. června 2020
Dne 1. 6. 2020 uvolnila kancelář ECDL-CZ pro českou veřejnost pokročilý ICDL modul AM7 – Finanční tabulky (Financial Spresadsheets). Tato nová, mezinárodně standardizovaná zkouška patří, podobně jako nedávno uvolněná zkouška AM8 – Analýza a vizualizace dat (Data Analytics), do programu ICDL Professional určeného pro zkušené uživatele tabulkových procesorů. Digitální dovednosti, které obě zmíněné mezinárodní zkoušky pokrývají, patří na trhu práce mezi nejžádanější, a to téměř bez ohledu na profesi.

Na revizi české lokalizace se podílely více než 4 desítky testerů ECDL. Všem děkujeme za pomoc. Sylaby obou modulů s popisem vzdělávacího obsahu najdete zde.

28. května 2020
Dne 27. 5. 2020 se na OA a SZŠ Blansko , konaly praktické školní maturity. Někteří studenti měli maturitu kratší, a to díky rozhodnutí ředitele školy, že úspěšným absolventům předepsaných ECDL zkoušek uzná (chcete-li „odpustí“) tu část školní maturity, která se týká informačních technologií. Body pro výsledné maturitní hodnocení studenti získali podle dosažené úspěšnosti těchto mezinárodně platných ECDL zkoušek. Gratulujeme úspěšným studentům a děkujeme vedení školy.
25. května 2020
Polovina maturantů OA a SOŠ CR Choceň stihla i v době koronaviru úspěšně složit všech ředitelem požadovaných 10 (slovy deset!) ECDL zkoušek, a ten jim tak mohl uznat část jejich praktických maturit. Budoucí obchodníci, úředníci a pracovníci cestovek tak poněkud vyčnívají mezi svými vrstevníky, a to nejen v rámci svých oborů a své školy. Všichni úspěšně prošli (mimo jiné) zkouškami z grafiky, programování webových stránek a databází, a dva studenti dokonce v rámci maturit získali nejvyšší dostupný certifikát ECDL Expert (což má v ČR jen několik stovek lidí). Klobouk dolů.
20. května 2020
Pouze 2 % ze 46 000 studentů má „kritické myšlení“. Mezinárodní asociace pro hodnocení vzdělávacích výsledků (IEA) zkoumala schopnosti a dovednosti desítky tisíc studentů a učitelů za 14 zemí světa a došla k závěru, že nestačí vedle digitálních technologií pouze vyrůstat nebo těmito technologiemi vybavit školy. Co takhle přestat tenhle virální problém podceňovat a třeba si zkusit složit mezinárodní zkoušku ECDL z modulu M15 – Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu)? Alespoň budete vědět, na čem jste.
18. května 2020
Držíme slovo. Tak, jak jsme slíbili, nezávisle na vládních zmatcích, bez ohledu na úředního šimla a bez nesplnitelných podmínek jsme automaticky prodloužili dobu platnosti všech typů ECDL indexů tisícům účastníků ECDL zkoušek v ČR, a to hned o 6 měsíců! Všichni aktivní účastníci ECDL zkoušek tak mohou v klidu pokračovat v započatém díle. Ať se jim podaří vše, co mají v plánu.
15. května 2020
Další střední škola se rozhodla uznávat vybrané úspěšně složené ECDL zkoušky při školní maturitě. Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se zařadila mezi školy, které si uvědomily, že uznávání ICT certifikátů u maturit může být prospěšné pro všechny strany. Studenti mají motivaci, zkrátí si trochu maturitu a navíc získají, vedle maturitního vysvědčení, také mezinárodně platný doklad o svých digitálních kompetencích. Až se princip uznávání zaběhne a bude ho využívat více studentů, tak kantoři dost možná ušetří také trochu času a energie a škola pak část organizačních nákladů na praktické školní maturity. Standardizace vzdělávání i objektivní hodnocení je třešnička na dortu, … anebo je to cíl?
14. května 2020
Ne každý podnikatel je lump a ne každá firma se snaží zákazníka okrást! . Jsou i takoví podnikatelé a takové komerční firmy, které cítí potřebu veřejnosti přímo nebo nepřímo dobrovolně a bez nároku na odměnu pomáhat. Má to i anglický název, říká se tomu Corporate Social Responsibility (Firemní společenská odpovědnost). A pro příklad nemusíme chodit daleko – česká technologická společnost CertiCon a.s., která na trzích celého světa působí již přes 20 let, stejně dlouhou dobu podporuje provoz a rozvoj mezinárodního konceptu ECDL / ICDL v České republice.
13. května 2020
Pilotní ověřování našeho vzdělávacího projektu pro vedoucí pracovníky škol jsme uspořádali i v době koronavirové. Říkáte si, dneska žádný problém… Jak ale na dálku zařídit interaktivní fyzickou prohlídku technického a programového vybavení vybrané školy, která je součástí tohoto programu, když tam jednoduše nemůžete? Řešením bylo narychlo natočit „videoexkurze“ a uspořádat online meeting. A výsledek? Fascinující! Však uvidíte sami. Postupně budeme na naší FB stránce zveřejňovat jednotlivá videa. Když si počkáte, uvidíte pravděpodobně jednu z nejlépe a nejzajímavěji vybavených středních škol v ČR!
27. dubna 2020
Nic nového pod sluncem! To už křičíme do světa řadu let! Podle nejnovější studie IDC, která se zaměřila na digitální dovednosti z pohledu zaměstnavatelů, máme problém. Stát sice podporuje řadu vzdělávacích programů, školství se také intenzivně snaží, ale tyto vzdělávací programy se často zaměřují jen na lidi, kteří již nějaké digitální dovednosti mají. Jistě, že AI, VR, 3D, robotika nebo programování, … to všechno je moderní, potřebné a zajímavé, ale pomyslné nůžky mezi vysoce kvalifikovanými odborníky a lidmi bez dostatečných přenositelných digitálních dovedností se stále více a více rozevírají. Co takhle začít, po vzoru řady zemí ve světě, konečně systémově využívat mezinárodní koncept ECDL / ICDL a tenhle problém vyřešit?
22. dubna 2020
Nevíte, o čem je ECDL modul „Data Protection“ nebo proč vzniklo GDPR? Mrkněte se na film The Circle a bude vám jasno.
21. dubna 2020
Není rybaření jako rybaření. Fishing jako Phishing. Někdo chytá ryby na udici a někdo lidi na jejich neznalost, neschopnost nebo neochotu dodržovat při používání digitálních technologií elementární pravidla hry. V kyblíku se tak místo ryb mohou ocitnout nejen přístupová hesla, čísla bankovních účtů nebo platebních karet, ale také jména milenek. Kdo ví, co by bylo horší. Úspěšní absolventi mezinárodně uznávané ECDL zkoušky z modulu M12 – IT Security (Bezpečné používání informačních technologií) se ale chytit nedají.
20. dubna 2020
Hlavní příčinou kolapsu škol či nemocnic po útocích počítačových virů (nejen typu Ransomware) není ve většině případů nedostatečná IT infrastruktura, ale jednoduše nízké digitální kompetence uživatelů počítačů a počítačových sítí. Plně chápeme, že nakoupit rychlejší servery a sofistikované síťové prvky je snazší než se věnovat systematickému, efektivnímu a měřitelnému vzdělávání zaměstnanců. Nebylo by ale mnohem levnější a smysluplnější, kdyby vybraní zaměstnanci povinně skládali třeba zkoušku ECDL z modulu M12 – IT Security (Bezpečné používání informačních technologií)?
17. dubna 2020
Školy jsou sice zavřené, ale digitální stopy některých z nich nelze přehlédnout. Pokud právě teď z nudy trávíte čas na sociálních sítích, udělejte pro sebe něco užitečného a mrkněte na videonávody SPŠE V Úžlabině. Můžete se tak nenásilně zdokonalit ve vybraných oblastech digitálních technologií a kdo ví, třeba také později složit některé z mezinárodně uznávaných ECDL zkoušek. A žádné obavy..., strach z poznání bývá horší než poznání samo.
17. dubna 2020
Odbornou přípravu ECDL testerů jsme přizpůsobili současným možnostem. Školení pro odbornou veřejnost proběhne na dálku, plně elektronicky dne 22. 4. 2020: Koncept ECDL, Informační systém I a Ekonomika a cenová politika. Školení je určeno zájemcům o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Stačí se přihlásit mailem na administrativa@ecdl.cz. Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Těm, kteří již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
15. dubna 2020
Kdo by neznal Flynna Carsona, fiktivní postavu filmového knihovníka, který s nasazením života bránil artefakty ve své knihovně? Doslechli jsme se, že nedávno navštívil také Městskou knihovnu v Praze a trochu tam zvířil prach. Nově máte v této knihovně možnosti zdarma si vypůjčit vybrané e-knihy se vzdělávací a ICT tématikou. Od Flynna to sice nebude,ale tituly jako ICT Metodik, ICT koordinátor, Webináře ve vzdělávání či Web writing také stojí za to.
8. dubna 2020
Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že „Téměř polovina dospělých v Evropě má potenciál pro zlepšování dovedností nebo pro rekvalifikaci“. Tuto skutečnost my již dávno víme z výsledků praktických zkoušek ECDL. Když toto tvrzení přeložíme do češtiny, tak 128 000 000 dospělých v EU, tj. 46 % obyvatel EU, jsou lidé, kteří buď neumí s počítačem vůbec, anebo mají tak povrchní digitální dovednosti, že si s nimi v praxi sotva vystačí. O smysluplném a efektivním využívání digitálních technologií na trhu práce nemůže být ani řeč. Pro úplnost ale musíme dodat, že se zpráva EU netýká jen digitálních dovedností. Podrobnosti zde.
7. dubna 2020
Šířící se koronavirová infekce přinutila hodně lidí trávit neobvykle hodně času u počítačů, a to i ty méně počítačově zdatné. To je přímo živná půda pro hackery, kteří využívají neznalosti, nepozornosti nebo nedisciplinovanosti lidí. Na internetu můžete najít spoustu hraběcích rad, jak takovému nebezpečí čelit. Prý stačí zakázat makra a mazat e-maily z neznámého zdroje. Omyl…, tohle opravdu nestačí. Jediný způsob, jak se takovému nebezpečí bránit dnes i v budoucnu, je stát se digitálně gramotným! Kdo netuší, co by proto mohl udělat, nechť se podívá na naše stránky, a to především na moduly M12 – IT Security a M15 – Information Literacy. Hlavu vzhůru a užijte si Velikonoce.
2. dubna 2020
Statutární město Karviná patří mezi zaměstnavatele, kteří si uvědomují význam digitálních kompetencí a jejich zásadní vliv na efektivitu a produktivitu práce s digitálními technologiemi. Vedení města už 15 let proto rok co rok motivuje své nově příchozí zaměstnance ke vzdělávání prostřednictvím vybraných ECDL zkoušek, které realizuje ve spolupráci s akreditovaným testovacím střediskem POE EDUCO Nový Jičín. Poslední termín certifikačních zkoušek ECDL proběhl několik dní po vyhlášení nouzového stavu za velmi přísných hygienických podmínek, a to s úspěšností téměř 92 %. Gratulujeme a děkujeme za příklad dobré praxe!
1. dubna 2020
Tak, jak naučila nouze Dalibora housti, tak se Češi v karanténě učí používat digitální technologie především díky nutnosti komunikovat na dálku. Kdo neslyšel o této staré pověsti, nechť si přečte Jiráskovu klasiku, času má dosti. Nezbytnost či svízelná situace donutila člověka dělat něco, co nechtěl a jinak by to ani nesvedl. Z té lepší stránky máme radost a držíme všem palce. Jen pozor, abychom neusnuli na vavřínech…, digitální technologie neslouží jen pro komunikaci a zábavu a učit se je třeba celý život, a nejen v koronavirové karanténě.
26. března 2020
Co bychom dneska všichni v karanténě dělali, nebýt internetu. Stát se tohle před 25 lety, kdy největší vymožeností byl modem o rychlosti 2400 bitů za sekundu a Windows 95 nebo 3.11 (což, světe div se, mnozí z nás ještě pamatují), tak bychom všichni asi jen lenošili. Ne proto, že bychom nemohli mezi sebou komunikovat, ale proto, že by lehla ekonomika. Buďme za internet rádi!
25. března 2020
Rádi bychom ujistili všechny držitele platných ECDL indexů, že automaticky prodloužíme jejich platnost nejméně o dobu, po kterou bude trvat neplánované uzavření škol. Nemusíte se obávat, že byste kvůli epidemii koronavirové infekce nemohli včas dokončit své ECDL zkoušky a přišli tak o možnost získat některý z vysněných ECDL certifikátů. Buďte trpěliví, odpovědní a ohleduplní! Jsme s vámi, tým ECDL-CZ.
21. března 2020
Druhou část pilotního ověřování vzdělávacího projektu pro ředitele a vedení škol s názvem: „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedení škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“, plánovanou na tento týden, jsme museli díky koronaviru odložit na neurčito. Součástí programu totiž byly kromě jiného praktické ukázky moderního technického vybavení a technologických řešení, které měla prezentovat Střední průmyslová škola na Proseku. V tomto případě online prezentace není zcela nejvhodnější. Pevně věříme, že se v dohledné době v pořádku všichni osobně setkáme. Včas vás budeme o náhradním termínu informovat.
20. března 2020
Celonárodní karanténa nás donutila k tomu, abychom přizpůsobili odbornou přípravu ECDL testerů současným možnostem. Historický primát prvního školení spojeného s prezentací možností národního informačního systému WASET, které dnes proběhlo na dálku, plně elektronicky, drží již navždy TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové. Popravdě, pro posluchače asi celkem pohodlné, ale pro lektora noční můra. Digitální technologie přece jen mají své limity. Oční kontakt se navazuje těžko, sledovat reakce publika je prakticky nemožné a o emocích ani nemluvě. Naštěstí byli dnešní zájemci o získání akreditace testovacího střediska ECDL z těch, kteří s digitálními technologiemi rozhodně problém nemají. Děkujeme za spolupráci!
19. března 2020
Pojďme pomoci těm, kteří jsou méně technicky zdatní, a to, co my považujeme za normální a běžné, je pro ně nedosažitelné! Vyzýváme všechny držitele ECDL certifikátů, všechny digitálně gramotné a digitálně kvalifikované spoluobčany, pomozte svým rodičům a prarodičům, známým i sousedům, starším nebo zdravotně postiženým, všem, kteří mají problémy nainstalovat či nastavit nástroje pro online komunikaci. Pomozte jim založit účty na sociálních médiích, aby mohli udržovat kontakt se svými nejbližšími. Půjčte jim tablet nebo notebook, připojte je k internetu. Mezi námi jsou tři milióny lidí, kteří s tím mají problémy a vaši pomoc uvítají. Děkujeme!
13. března 2020
Akreditované školy jsou zavřené a zkoušky ECDL probíhají pouze v některých komerčních vzdělávacích organizacích. Kdybyste byli v potížích a nutně potřebovali složit nějakou ECDL zkoušku v době vyhlášeného nouzového stavu, pak zavolejte nebo napište. Uděláme pro vás i nemožné. Hlavně zdraví přeje tým ECDL-CZ.
5. března 2020
Jestli si myslíte, že mezinárodní koncept ECDL je pouze pro středoškoláky nebo dospělé, pak se mýlíte. Také žáci 2. stupně základních škol mohou systematicky a efektivně rozvíjet své digitální znalosti a dovednosti s využitím celosvětového standardu digitálních kompetencí ECDL/ICDL. Důkazem je ZŠ Olomouc ve Stupkově ulici, ZŠ Pelhřimov v ulici Osvobození nebo ZŠ Liberec v Oblačné ulici.
2. března 2020
Ještě stále pochybujete o tom, že je pro vás důležité znát a dodržovat pravidla bezpečného chování na internetu? Stále nevíte, proč byste si měli složit ECDL zkoušku z oblasti bezpečnosti (Modul M12 – IT Security)? Pokud pochybujete, vyrazte do kina na nově uváděný film „V síti“. Pak pravděpodobně změníte názor...
24. února 2020
Koncem února 2020 se na SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi uskutečnily tři přednášky o digitálních kompetencích a konceptu ECDL . Přítomni byli studenti z maturitního studia oboru informatika a gastronomie, žáci učebních oborů cukrář, kuchař, číšník, prodavač a nechyběli ani studenti nástavbového studia po vyučení. Všichni studenti spolu s učiteli a panem ředitelem jsou důkazem, že chytré děti a dobré učitele lze najít na různých místech České republiky. A ještě si zde k obědu můžete dát "klasiku" a zavzpomínat na svá studentská léta.
19. února 2020
Více než 30 budoucích IT odborníků z rakovnické průmyslovky Emila Kolbena se přišlo na vlastní oči přesvědčit, jaký je chod moderní IT firmy CertiCon. Naši kolegové a kolegyně se jim věnovali a kdo ví, třeba jsme některé z nich neviděli naposledy. Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník patří mezi nejvýznamnější školy ve svém regionu a navíc je také akreditovaným střediskem konceptu ECDL/ICDL.
13. února 2020
Česká verze mezinárodně platné ICDL zkoušky z modulu AM8 – Analýza a vizualizace dat (Data Analytics) je připravena. Každý, kdo ve své profesi rutinně pracuje s daty nebo se v této oblasti vidí v budoucnu, si může ověřit své znalosti a získat mezinárodně platný doklad o svých digitálních kompetencích. Zkoušku lze absolvovat v prostředí Microsoft Excel 2016 / 2019 a Power BI Desktop.
6. února 2020
Jak rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál.
Jde o podtitul vzdělávacího modulu pro ředitele, ředitelky a další vedoucí pracovníky škol, který připravila ECDL Czech Republic v rámci projektu „Cesta k výjimečnosti“ vedeného českým zastoupením americké společnosti FranklinCovey Education.

Ve spolupráci s pražskou Střední průmyslovou školou na Proseku, která poskytla profesionální servis v podobě špičkově vybavené učebny a technického dozoru, uspořádala 5. února 2020 pracovní skupina ECDL Czech Republic první běh pilotního ověřování vzdělávacího modulu s názvem „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. Smyslem tohoto vzdělávacího modulu je zlepšit informovanost vedoucích pracovníků škol o digitálních technologiích používaných v malých a středních organizacích a rozšířit povědomí o možnostech a způsobech využívání těchto technologií v podmínkách škol.
Tiskovou zprávu najdete zde.
23. ledna 2020
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 18. 2. 2020 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém I a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Těm, kteří již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
16. ledna 2020
Již 5. února proběhne na půdě pražské SPŠ na Proseku první část pilotního ověřování nového vzdělávacího programu „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedení škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. Tento program je součástí vzdělávacího projektu společnosti Franklin Covey Education. Bližší informace na zde.
15. ledna 2020
Několik desítek akreditovaných testerů mezinárodního konceptu ECDL / ICDL provedlo revizi české verze testových úloh nového pokročilého modulu AM8 – Analýza a vizualizace dat (Data Analytics). Již začátkem února budou moci první zájemci o oblast práce s daty v ČR prokázat, že na to mají, a získat tak jako jedni z prvních na světě mezinárodně platný Certifikát ECDL / ICDL Profile - Data Analytics. Zkoušku bude možné absolvovat v prostředí Microsoft Excel 2016 / 2019 a Power BI Desktop. A že to má smysl, to si buďte jistí, protože v oblasti řízení firem jde o jednu z nejžádanějších digitálních kompetencí v technologicky rozvinutých zemích.
5. ledna 2020
Co nového pro vás chystáme v roce 2020?
 • pro pokročilé uživatele mezinárodně platnou zkoušku – Data Analytics (Analýza a vizualizace dat)
 • pro neméně pokročilé uživatele se zájmem o peníze – Financial Spreadsheets (Finanční tabulky)
 • pro začátečníky, kteří permanentně nestíhají – Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem) a Application Essentials (Základy práce s aplikacemi)
 • další zajímavé přednášky pro žáky i učitele
 • a možná stihneme i modul Robotics (Základy robotiky)
12. prosince 2019
Od 12. prosince 2019 můžete v ČR skládat mezinárodní zkoušku z databází v prostředí LibreOffice Base 6, a to vše podle nejnovějších ECDL / ICDL standardů (Sylabus 6.0). Za spolupráci při lokalizaci testových úloh patří opět dík Radkovi Weisovi, učiteli informatiky z pardubické chemické průmyslovky.
9. prosince 2019
Střední škola automobilní a informatiky (SŠAI), mezi Pražáky známá jako Weilovka, vytrvale kráčí po cestě, která patří mezi nejobtížnější – a sice vzdělává své vlastní kantory. Vedení školy v čele s ředitelem je motivuje, aby si průběžně zvyšovali své osobní digitální kompetence a skládali vybrané ECDL zkoušky. Nemusí přitom chodit nijak daleko, protože škola má své vlastní akreditované středisko ECDL.
5. prosince 2019
Zdaleka nejžádanější digitální dovednost na trhu práce téměř po celém světě představuje schopnost umět využívat široké možnosti tabulkového procesoru, zejména Excelu. Kromě velice rozšířené zkoušky ECDL v základní a pokročilé úrovni obtížnosti nově existují dvě mezinárodně platné zkoušky ICDL, a to pro oblast analýzy a vizualizace dat (Data Analytics) a pro oblast finančních tabulek (Financial Spreadsheets). Zájemce o tyto zkoušky s vyšší obtížností a s mimořádnou uplatnitelností na trhu práce potěšíme – obě zkoušky budou v ČR dostupné na jaře. Data Analytics koncem ledna a Financial Spreadsheets o pár měsíců později.
3. prosince 2019
Čtyři studenti z Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci našli odvahu a dobrovolně absolvovali své první mezinárodní ECDL zkoušky. Premiéra to nebyla jen pro ně, ale také pro jejich učitele. A dopadlo to náramně dobře! Ze šestnácti zkoušek jen jediné zaváhání. Gratulujeme k úspěšné premiéře studentům školy, učitelům i vedení školy, které v zapojení do mezinárodního konceptu ECDL / ICDL vidí smysl.
26. listopadu 2019
Krásná historická budova, ve které sídlí Gymnázium Polička, dnes zažila téměř plnou aulu prváků. Přišli si poslechnout něco o ECDL a digitálních dovednostech pro budoucnost. Stranou nezůstalo ani vedení školy v čele s ředitelem. Jsme opravdu rádi, že se v Čechách našlo další gymnázium, které se rozhodlo systematicky dělat pro své studenty více, než podle RVP musí.
15. listopadu 2019
Stoletá základní škola Bratranců Veverkových v Pardubicích se rozhodla vzdělávat své žáky v oblasti digitální gramotnosti v souladu s mezinárodními standardy konceptu ECDL / ICDL. Všichni učitelé a učitelky v čele s ředitelem, kteří se zúčastnili úvodního představení konceptu ECDL na půdě školy, byli podle prvních reakcí spokojeni a projevili zájem aktivně se na věci podílet.
12. listopadu 2019
Více než šedesát budoucích strojařů, elektrikářů a ajťáků z VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí si včera přišlo na téměř hodinu poslechnout, co jim může nabídnout koncept ECDL. Podle slov paní ředitelky jsou absolventi školy nadprůměrní v jazycích a pokud budou moci na trhu práce snadno doložit také své digitální kompetence, budou úspěšnější než jejich vrstevníci.
8. listopadu 2019
Důvěryhodná analýza požadavků na dovednosti zaměstnanců v souvislosti s dopady Průmyslu 4! Autor studie, McKinsey Global Institute si uvědomuje rozdíl mezi profesními IT kompetencemi a základními digitálními dovednostmi, nezapomíná na obyčejné lidi, kteří nikdy nebudou IT odborníky, ale digitální technologie budou využívat ve svém osobním i profesním životě. Shrnutí studie najdete zde.
22. října 2019
Jsme potěšeni, že existují školy, které se aktivně zajímají o budoucnost konceptu ECDL. SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim je jednou z nich. Dnes v poledne budeme s učiteli a vedením školy probírat u kulatého stolu digitální kompetence, mezinárodní standardy a koncept ECDL / ICDL. Bude nám potěšením a děkujeme za zájem.
18. října 2019

Dvě třetiny pracujících používají IT

Počítač v práci používá 56 % pracujících, přičemž intenzita práce s IT závisí hlavně na dosaženém vzdělání. Osoby s vyšším vzděláním si častěji rozšiřují svoje počítačové dovednosti. Podrobnější informace najdete v měsíčníku Českého statistického úřadu.
18. října 2019

Pracovní trh si žádá digitálně gramotné zaměstnance

Aby člověk žijící v 21. století mohl vykonávat některé aktivity rychle a efektivně, je potřeba, aby byl digitálně gramotný. Díky osvojení této dovednosti mu je umožněno nakupovat online z domova, spravovat finance přes internet nebo komunikovat s úřady, aniž by musel stát dlouhé fronty. Usnadňuje to čas a většinou i peníze. Je ale potřeba být digitálně gramotný i v zaměstnání? Bližší odpovědi na otázku "Co byste měli na počítači u​​mět, abyste se uplatnili na trhu práce"najdete na PortáluDigi.
11. října 2019
Přednášky o digitálních dovednostech, konceptu ECDL a potřebách trhu práce pro studenty a studentky VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom v Litoměřicích byly trochu jiné, než je běžné na podobných školách. Zájem, vnitřní kultura i tvůrčí atmosféra v této soukromé škole bylo něco, co se nedalo přehlédnout. Učitelé a učitelky i vedení školy vědí, co chtějí a kam směřují. A vypadalo to, že to vědí i jejich studenti a studentky! Bylo nám potěšením a věříme, že systémové využívání mezinárodního konceptu ECDL / ICDL napříč vyučovanými obory bude nadále pomáhat jak škole, tak sympatickým mladým lidem, pro které se tato škola stala tou vyvolenou.
8. října 2019
Již dva maturitní obory VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice mají ve svých ŠVP zahrnuté nejen odpovídající ECDL sylaby, ale také plnohodnotné ECDL zkoušky z řady modulů. Počet digitálně kvalifikovaných studentů, kteří opustí tuto oborově pestrou školu s mezinárodně platným ECDL certifikátem v ruce neustále narůstá.
2. října 2019
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí zorganizovala pro učitele informatických předmětů diskuzi u kulatého stolu na téma systémového využívání konceptu ECDL / ICDL ve výuce ICT. Podle reakcí přítomných učitelů se zdá, že se tato moravská škola brzy začlení do komunity tisíců škol po celém světě, které to s výukou přenositelných digitálních kompetencí podle mezinárodních standardů myslí vážně. Rovněž ředitel školy ví, v čem spočívá smysl a přínos mezinárodního konceptu ECDL pro dnešní mladou generaci.
ICDL modul M346 – Application Essentials
2. října 2019
Trivis Střední škola veřejnoprávní Brno jako první v ČR umožnila svým studentům absolvovat zcela novou mezinárodně platnou zkoušku z oblasti webových kancelářských aplikací. Ještě to nejsou ani dva měsíce, co byl pro českou veřejnost uvolněn tento nový ICDL modul M346 – Application Essentials. Věříme, že studenti této školy budou úspěšní a gratulujeme vedení školy i jejím učitelům k historickému prvenství.
30. září 2019
Více než 100 informatických a odborných společností z celého světa přijalo vzdělávací profil s názvem „Compute & Code“ jako standard pro žáky a studenty středních, technicky orientovaných škol. V ČR je již nyní možné skládat tři ze čtyř mezinárodně platných ECDL zkoušek, které jsou součástí tohoto profilu digitálních kompetencí. Bližší informace najdete zde.
19. září 2019
Aktuální verze Informačních letáků (QRG) programů ECDL / ICDL Core, ECDL / ICDL Advanced již včetně nově připravovaného modulu Data Analytics. Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek. Letáky (QRG) jsou určeny výhradně pro osoby registrované k ECDL zkouškám.
18. září 2019
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Jde o starší verzi letáků, ovšem již s informacemi také o atraktivních modulech Základy informatického myšlení a programování (Computing), Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education ) a Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek. Letáky (QRG) jsou určeny výhradně pro osoby registrované k ECDL zkouškám.
17. září 2019
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 16. 10. 2019 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
11. září 2019
Workshop – ECDL zkouška z modulu ECDL Computing
 • 08. 10. 2019 13:30 - 15:30
 • 16. 10. 2019 13:30 - 15:30
Srdečně zveme zájemce z řad široké veřejnosti na workshop pořádaný kanceláří ECDL - CZ v rámci CodeWeeku. Workshop je určen těm z Vás, kteří si chtějí složit mezinárodní ECDL zkoušku z modulu M16 – Computing (Základy informatického myšlení a programování). Připravili jsme pro Vás také krátkou přednášku, která Vás seznámí s principy mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL v oblasti digitálních znalostí a dovedností. Přednáška i zkouška z M16 je v rámci workshopu zdarma. Pro absolvování zkoušky musí mít zájemce platný ECDL index . Index je možné zakoupit také až na místě (cena indexu ECDL Single je 297 Kč včetně DPH). Registrace na workshop nutná, zasláním e-mailu na adresu akreditace@ecdl.cz. Workshop proběhne v sídle Kanceláře ECDL - CZ, prostory společnosti CertiCon a.s., budova The Blox– Evropská 11, Praha 6, 8. patro. Těšíme se na Vás.
8. září 2019
Díky prodloužené akreditaci, kterou MŠMT udělilo vzdělávacímu programu „Využití mezinárodního konceptu ECDL ve výuce ICT“, může každý učitel nebo učitelka získat v rámci systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) plnohodnotnou testerskou akreditaci ECDL dle vlastního výběru.
6. září 2019
Také v České republice již můžete skládat ECDL / ICDL zkoušky v prostředí Office 2019, a to v prostředí prohlížečů Firefox, Chrom, Edge a IE.
3. září 2019
Mezinárodní koncept ECDL / ICDL přináší mnoho nového a zajímavého také pro zkušené uživatele digitálních technologií, jejichž pracovní role vyžaduje efektivní používání podnikových aplikací na pokročilé úrovni. Bližší informace zde.
19. července 2019
Trh práce se vyvíjí stejně tak rychle, jak se specializují požadavky na digitální znalosti a dovednosti zaměstnanců. Koncept ECDL / ICDL přichází s novým vzdělávacím / certifikačním modulem pokročilé úrovně – Financial Spreadseets (Finanční tabulky). Zájemci o složení celosvětově platné zkoušky z tohoto modulu musí mít v České republice ještě pár týdnů strpení než zvládneme připravit zkušební úlohy v češtině. Nový modul patří do programu s názvem "ICDL Professional" a byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů digitálních technologií, jejichž pracovní role vyžaduje efektivní používání podnikových aplikací na pokročilé úrovni. Bližší informace zde.
19. července 2019
Od poloviny července 2019 je možné skládat také na území ČR mezinárodní zkoušku pro práci s prezentacemi v prostředí Impress z balíku LibreOffice 6, a to podle nejnovějších ECDL / ICDL standardů (Sylabus 6.0). Za spolupráci při lokalizaci testových úloh patří opět dík Radkovi Weisovi, učiteli informatiky ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.
8. července 2019
Nový ECDL / ICDL modul s názvem Data Analytics bude pro veřejnost uvolněn již po prázdninách. V ČR by měl být dostupný koncem roku 2019. Zájemci o mezinárodně platnou zkoušku ECDL / ICDL si budou moci prověřit své znalosti a dovednosti v oblasti analýzy dat pomocí tabulek a nástrojů pro vizualizaci. O užitečnosti není pochyb - většina rozhodnutí v obchodní sféře, zákaznickém servisu, výrobě i logistice je v dnešní době závislá na výsledcích analýzy velkých dat.
27. června 2019
Dvacítka mladíků ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, jedné z nejlepších akreditovaných škol ECDL v ČR, si přišla do „relax“ zóny ostravské pobočky společnosti CertiCon poslechnout něco o digitálních technologiích a o profesionálním vývoji a testování software. Někteří z nich si osobně vyzkoušeli přijímací pohovor, jiní bedlivě poslouchali zkušenosti z praxe a ti ostatní si prohlédli vývojovou laboratoř.
25. června 2019
Letní akce pro učitele
Díky podpoře společnosti CertiCon a.s. můžeme letos opět nabídnout speciální letní akci pro ty z Vás, kteří se na své škole věnují konceptu ECDL anebo o tom zatím uvažují.

V období letních prázdnin nabízíme možnost složit bezplatně ECDL zkoušky za ztížených podmínek z libovolných modulů. Můžete si tak rozšířit svoji stávající akreditaci o nové oblasti ICT a zatraktivnit tak koncept ECDL pro Vaše žáky, studenty i učitele. Podmínkou je vlastnit platný index na vybranou zkoušku (vybrané zkoušky). Akreditaci Vám rozšíříme zdarma.

Bonusem pro Vaši školu bude bezplatná akreditace testovací platformy pro odpovídající modul.

Plánované termíny testování:
 • 11.7.2019 10 h
 • 23.7.2019 10 h
 • 25.7.2019 10 h
 • 13.8.2019 10 h
 • 26.8.2019 10 h
 • 28.8.2019 12 h
Místo konání: CertiCon a.s., The Blox, Praha 6, Evropská 2758/11, 8. patro
20. června 2019
Fotky z Národního informačního semináře ECDL 2019 jsou dispozici ke stažení v přiloženém komprimovaném souboru. Stejné fotografie naleznete také na fb/ECDL.CZ.
19. června 2019
Nelehký úkol čekal 22 studentů a studentek z Chocně. Aby si mohli zjednodušit praktickou část školních maturit, museli úspěšně zvládnout deset ECDL zkoušek, včetně takových, jako jsou Web Editing, Using Databases, Image Editing nebo IT Security. Zvládli to hravě, gratulujeme. OA a SOŠ CR Choceň aktivně pomáhá ČSKI a MŠMT při přípravě pilotního ověřování principu „Uznávání ICT certifikátů u maturit“. Děkujeme za spolupráci!
13. června 2019

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni a nejzapálenějšího učitele.

Letos byla v rámci kategorie nejaktivnější škola vyhlášena dvě první místa. Ocenění získaly dvě školy: Gymnázium, Praha 4, Postupická a Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, které v období pěti měsíců uskutečnily nejvíce ECDL zkoušek. Nejlepšího umístění dosáhly školy nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), z modulu M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a modul M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing).

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka jednoznačně zvítězil Vítězslav Kříž ze Střední průmyslové školy Česká Lípa, který z modulů M2, M3, M4, M5, M6, M7, M14 a M15 dosáhl průměrné úspěšnosti více než 98 %. Jako nejvšestrannější žákyně byla vyhodnocena Nela Hajzlerová z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň , která s průměrnou úspěšností více než 88 % složila zkoušky rovněž z modulů M2, M3, M4, M5, M6, M7, M14 a M15.

Vítězem v kategorii nejzapálenější učitel - vedoucí testování se stal Mgr. Petr Zerzán z Delty – Střední školy ekonomie a informatiky, jako nejzapálenější učitel - hodnotitel výsledků zkoušek byl oceněn Mgr. Rudolf Naxer ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov.

ČSKI se rozhodla vyhlásit mimořádnou cenu za odvahu. Toto ocenění získal Damián Hajduk ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky, který absolvoval dvě zkoušky z pokročilého programu ECDL v rámci praktické profilové zkoušky a splnil tím dílčí zkoušku z ovládání kancelářského software na pokročilé úrovni.

Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky (dle vlastního výběru!) věnovala ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

Tiskovou zprávu o výsledcích národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejzapálenějšího učitele a nejvšestrannějšího žáka či žákyni najdete na webových stránkách PR servisu České tiskové kanceláře. Tisková zpráva ke stažení v pdf zde.

23. května 2019
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 25. 6. 2019 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
20. května 2019
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín má pravděpodobně největší a nejmodernější akreditovanou testovací místnost ECDL v ČR: monitory v šuplíku, rychlé počítače a 3D myši, zvuk, projektory i klimatizace. V této místnosti uspořádalo vedení školy pro své kantory kulatý stůl na téma „Digitální kompetence a využití konceptu ECDL ve školství", přestože škola má dostatečně početný a kvalifikovaný tým učitelů. Děkujeme vedení školy za podporu mezinárodního konceptu ECDL a za organizaci akce.
10. května 2019
Z evropského na celosvětový standard digitálních kompetencí
Nadnárodní nadace ECDL Foundation představuje aktualizovanou verzi známé a široce využívané mezinárodní certifikace digitálních kompetencí a novou globální identitu ICDL,
které lépe vychází vstříc potřebám studentů, lidem na trhu práce, ale i profesionálním uživatelům po celém světě v době, kdy vývoj digitálních technologií je rychlejší než kdykoli dříve. ICDL, nové jméno celosvětového vzdělávacího a certifikačního konceptu, bude představeno dnes, 10. května 2019 v Bruselu.

Představujeme čtyři hlavní vzdělávací a certifikační programy: ICDL Digital Student, ICDL Workforce, ICDL Professional a ICDL Digital Citizen.

Tisková zpráva je ke stažení zde.
7. května 2019
Dvacet maturantů ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové se v rámci školních maturit pustilo do nelehkého úkolu. Budoucí ajťáci skládají pokročilé ECDL zkoušky dle vlastního výběru. Ředitel školy v rámci praktických profilových zkoušek zařadil jako dílčí zkoušku zkoušku z ovládání kancelářského software na pokročilé úrovni. Tuto část zkoušky lze splnit i získáním dvou certifikátů ECDL ADVANCED. Maturanti tak budou mít maturitu jednodušší a do života si k tomu odnesou velice hodnotný doklad svých pokročilých digitálních kompetencí. Na certifikát ECDL Advanced totiž dosáhne pouze 1 % lidí na světě.
25. dubna 2019
Na půdě Generálního ředitelství Úřadu práce proběhlo školení na téma digitálních kompetencí a digitální gramotnosti. Přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery bylo přítomno 14 zástupců ze všech krajských poboček ÚP z oblasti poradenství. Věříme, že je toto téma zaujalo a doufáme, že budou motivovat své kolegy v krajích a společně se postaví mnoha problémům nezaměstnaných a digitálně vyloučených osob.
17. dubna 2019
První studenti a studentky z Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko získali po měsících příprav a zkoušek kýžený ECDL certifikát, který dokládá jejich digitální kvalifikaci a připravenost pro vstup na trh práce. Není bez zajímavosti, že z celkového počtu 42 zkoušek pouze 3 nebyly na první pokus úspěšné! Klobouk dolů. Gratulujeme nejen studentům a studentkám, ale i řediteli školy a jeho kolegyním. Více na webu školy.
17. dubna 2019

Supermoderní „červená“ posluchárna v budově CIIRC ČVUT bude místem konání Národního informačního semináře ECDL 2019, který pořádá ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s. Kromě zajímavých informací a hostů se účastníci semináře 12. června setkají F2F s humanoidem jménem Pepper. Pozvánka na seminář platí pro akreditované školy, vzdělávací organizace a odbornou veřejnost. Pozor, zájemci se musí předem registrovat na info@ecdl.cz - více informací v pozvánce.

15. dubna 2019
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem se zařadila mezi akreditované školy, kde se přednášky o digitální gramotnosti a konceptu ECDL pomalu stávají tradicí. Tentokrát se přednášky účastnili všichni žáci prvních ročníků obchodní akademie i lycea.
5. dubna 2019
ZŠ TGM Milovice získala akreditaci střediska ECDL během 48 hodin a za dalších 24 hodin si již první učitelé a učitelky na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je skládat ECDL zkoušky. Vedení školy ví, že žáci a žákyně by měli umět smysluplně a efektivně používat počítače, chovat se na internetu bezpečně a nebýt jen izolováni v sociálních sítích. Gratulujeme paní ředitelce a celému týmu učitelů.
1. dubna 2019
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) se stala partnerkou Akademie digitálního managementu Olomouc. Akademie v rámci profesního studia MBA nabízí velice zajímavá a aktuální digitální témata ze všech možných úhlů pohledu. Jedna z řady zajímavých přednášek se týkala digitálních kompetencí a konceptu ECDL ve firemní praxi.
25. března 2019
Zaměstnanci krajských knihoven, kteří se sešli v Klementinu na jednání sekce vzdělávání (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky), se zájmem naslouchali přednášce o využití konceptu ECDL při vzdělávání veřejnosti, kterou uspořádal Knihovnický institut NK ČR - informační služby.
7. března 2019
Také Střední průmyslová škola chemická Pardubice dělá pro své studenty více než musí. Chemici a chemičky, hasiči i hasičky, celkem 150 mladých lidí ze všech prvních ročníků si včera poslechlo přednášky zaměřené na digitální dovednosti a mezinárodní koncept ECDL. Doufáme, že je to zaujalo a že objeví zajímavé souvislosti mezi svou budoucí profesí a digitálními technologiemi. Děkujeme za pozornost.
5. března 2019
Malá škola v malém městečku na jihu Čech, s dlouhou historií a velkými plány, Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, získala po několika měsících pečlivých příprav akreditaci mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Žáci a žákyně této školy budou mít nově možnost, přímo na půdě své školy, absolvovat vybrané mezinárodně platné zkoušky a získat tak do života více, než je v řadě jiných škol obvyklé.
27. února 2019
Srbští soudci a soudní úředníci už několik let absolvují školení zakončená ověřením získaných znalostí a dovedností pomocí certifikace ECDL. Zlepšení jejich digitálních dovedností zajisté vede k podstatnému zvýšení efektivity jejich práce.
21. února 2019
ZŠ Stupkova Olomouc, která je řadu let akreditovaným střediskem ECDL a která umožňuje svým žákům skládat celou řadu mezinárodních ECDL zkoušek (včetně zkoušek „IT Security“ nebo „Image Editing“), má neuvěřitelně dobré výsledky. Téměř 80 % absolventů zkoušek dosáhlo mezinárodní kvalifikace na stupni „Digital Literacy“, ale co je opravdu neuvěřitelné, že 60 % žáků dosáhlo i na stupeň „Digital Competence“ (což je stav připravenosti pro vstup na trh práce). Gratulujeme!
15. února 2019
ČSKI, garant mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ČR, je jednou z prvních organizací, která se zapojila do práce národní DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa). V rámci této iniciativy se ČSKI zavázala ke splnění konkrétních cílů, a to nejen na národní úrovni, ale také ve spolupráci s ECDL Foundation na úrovni celé Evropské Unie. Bližší informace o závazku ČSKI na národní úrovni najdete zde.
7. února 2019
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, dlouholeté akreditované středisko ECDL, vyslala své skvělé kantory, aby si složili zkoušky ECDL/ICDL z pokročilých (Advanced) modulů. Škola může nyní nabízet svým studentům možnost získat některý z pokročilých mezinárodně platných ECDL certifikátů. Ty se mohou studentům školy hodit už u jejich maturity, protože vedení školy plánuje tyto certifikáty zohlednit při hodnocení výsledků školních maturit.
23. ledna 2019
Sympatická mladá dáma na fotografii, Hana Rosypalová, je první studentka OA a SOŠ CR Choceň, která úspěšně složila poměrně obtížnou mezinárodní zkoušku ECDL Advanced Word Processing. Gratulujeme.
22. ledna 2019
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně je jedna z akreditovaných škol, která umožňuje skládat ECDL zkoušky také žákům cizích škol, které akreditaci ECDL nemají. Dokonce za nimi mnoho let dojíždí, což mohou mnozí žáci ZŠ v Aši nebo gymnázia v Chebu potvrdit. Škola se samozřejmě stará i o své vlastní žáky, pro které uspořádala sérii přednášek o digitálních kompetencích potřebných pro běžný život a celosvětovém konceptu ECDL. Přednášku sledovalo více než sto žáků gymnázia i obchodní akademie.
21. ledna 2019

Kancelář ECDL-CZ opět vyhlašuje národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni a nejzapálenějšího učitele či učitelku.

Do soutěže se mohou zapojit všechny školy, tedy nejen ty, které jsou akreditovanými testovacími středisky ECDL. Letos budou největší vahou hodnoceny zkoušky z oblasti práce s informacemi (Modul M15), z oblasti bezpečnosti (Modul M12) a z oblasti informatického myšlení a programování (Modul M16). Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky věnují (dle vlastního výběru!) ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.
11. ledna 2019
Studenti všech ročníků Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. včera bedlivě naslouchali přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery věnované digitální gramotnosti a konceptu ECDL. Škola je akreditovaných střediskem ECDL a navíc většina učitelů, včetně paní ředitelky, vlastní ECDL certifikát úrovně Core.
19. prosince 2018
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov patří mezi akreditovaná testovací střediska ECDL s nejdelší historií. Má jedny z dlouhodobě nejlepších výsledků ECDL zkoušek a nejzapálenější manželský pár mezi učiteli informatiky, kteří využívají koncept ECDL při vzdělávání svých žáků.
13. prosince 2018
Střední škola automobilní a informatiky (Praha 10 - Hostivař) se zařadila mezi střední školy, které úspěšně zvládly jeden z nejtěžších úkolů v českém školství. Vedení školy v čele s ředitelem přesvědčilo své kantory, aby si trochu oživili a doplnili osobní digitální kompetence a složili vybrané ECDL zkoušky. Výsledkem se může tato aktivní pražská škola hrdě pochlubit. Více než 70 % pedagogického sboru úspěšně zvládlo vybrané ECDL moduly a další na tom stále pracují. Jsme si jistí, že jejich vylepšené digitální dovednosti přispějí nejen ke kvalitnější výuce žáků, ale i k modernímu způsobu řízení školy jako organizace.
6. prosince 2018
Desítka učitelů kaplického gymnázia, ekonomické školy a odborného učiliště (G, SOŠE a SOU Kaplice), včetně paní ředitelky dne 5. 12 2018 se zájmem sledovala více než tříhodinovou interaktivní přednášku o mezinárodním konceptu ECDL a možnostech jeho využívání ve vzdělávání v podmínkách českého školství. Škola nyní usiluje o získání ECDL akreditace.
29. listopadu 2018
Studenti tří ročníků Střední odborné školy elektrotechnické, COP v Hluboké nad Vltavou téměř dvě hodiny naslouchali přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery věnované digitální gramotnosti a konceptu ECDL. Neobvykle dlouhou přednášku zorganizovali místní kantoři s podporou ředitele školy s cílem ukázat svým studentům, kromě jiného, že digitální kompetence nejsou jen o programování.
21. listopadu 2018
Kancelář ECDL Czech Republic, jménem ČSKI a za podpory společnosti CertiCon, zve akreditované partnery na obchodní seminář zaměřený na podporu komerčních vzdělávacích společností, který se bude konat dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin. Zdarma pro akreditované vzdělávací společnosti a akreditované testery. Na semináři budete mít možnost získat nejnovější informace o směřování mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL, a to jak v oblasti profesionální a trhu práce, tak v sociální oblasti či v oblasti školství. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si místo (mailem na administrativa@ecdl.cz nebo telefonicky na tel. číslech 224 904 226, 224 904 246).
21. listopadu 2018
Již třetím rokem uspořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň konferenci Škola a podnikání. Součástí programu byla také přednáška pro učitele ze škol v regionu na téma „Digitální kompetence (nejen) pro trh práce“, kterou za podpory společnosti CertiCon a.s. připravila ČSKI.
14. listopadu 2018
Dne 14. listopadu 2018 se přímo na letišti v Mnichově uskutečnilo jednání zástupců národních operátorů ECDL střední a východní Evropy na téma novinek v mezinárodním konceptu ECDL / ICDL.
12. listopadu 2018
Od 12. listopadu 2018 je možné v ČR skládat mezinárodně uznávanou zkoušku ECDL z modulu M9 (Image Editing) v prostředí ryze českého programu Zoner Photo Studio CZ ve verzi "X", který používá celá řada škol nejen pro práci s fotografiemi.
6. listopadu 2018
Obchodní akademie Český Těšín ve své akreditované testovací místnosti zajišťuje ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání VŠB - TU Ostrava testování z vybraných modulů ECDL. Studenti tak mohou skládat testy přímo na půdě školy. Dne 5. 11. 2018 proběhly na škole dvě přednášky pořádáně ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., dostavilo se více než 120 žáků školy. Využívání konceptu ECDL na této škole se pomalu stává tradicí.
24. října 2018
Ke dni 24. 10. 2018 můžete v ČR získat celosvětově platný certifikát ECDL z modulu "Prezentace" podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro Microsoft PowerPoint, následovat budou testové úlohy pro open source nástroje.
19. října 2018
Studenti a studentky Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko se na dnešní přednášce, pořádáně ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., mimo jiné dozvěděli, o čem je skutečná digitální gramotnost a jaké digitální kompetence budou v životě potřebovat. Mohli také porovnat své digitální dovednosti s dovednostmi vrstevníků v Rakousku, Norsku nebo třeba Singapuru.
8. října 2018
Studenti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně mohou místo klasické písemky úspěšně absolvovat odpovídající ECDL zkoušku, čímž získají nejen známku do své klasifikace, ale také mezinárodně platný certifikát. Když složí zkoušku ECDL na 85 % a lépe, mají jedničku. Dvojku dostanou za výsledek zkoušky mezi 75 % a 85 %. Navíc, když studenti uspějí při zkoušce ECDL lépe než na 90 %, mají další zkoušku z vybraného ECDL modulu zcela zdarma.
4. října 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 8. 11. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
2. října 2018
Ke dni 1. 10. 2018 kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový modul M17 - Digital Marketing (Využívání digitálních technologií v marketingu). Zájemci o zkoušku z tohoto modulu si mohou vybrat mezi téměř 40 akreditovanými středisky. První verze uvolněných testových úloh, kromě jiného, využívá prostředí Facebooku. Verze pro další sociální média připravujeme. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiální stránkách ECDL-CZ.
26. září 2018

Uznávání certifikátů digitálních kompetencí u školních maturit!

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, za podpory Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Královéhradeckého kraje, společností Oracle Czech Republic, Cisco Systems s.r.o. a MICROSOFT s.r.o., úspěšně dokončila jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na téma možného uznávání certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Po pečlivém hledání vhodného řešení došel Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT k závěru, že je možné navrhovaný princip uznávání certifikátů aplikovat na zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou praktické zkoušky podle § 79 odst. 4 písm. d) školského zákona, a to napříč zaměřením škol a oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. K využití této možnosti, při dodržení dohodnutých pravidel, plně dostačují současné pravomoci ředitelů/ředitelek středních škol.

Jde tedy o právo, nikoli o povinnost vedení školy rozhodnout, zda a v jakém rozsahu škola uzná svým maturantům praktickou zkoušku profilové části maturitní zkoušky za úspěšně vykonanou na základě doložení odpovídajícího mezinárodně platného certifikátu (nebo certifikátů).

Jak vyplývá ze studie CEDEFOP, zadané a publikované Evropskou komisí v roce 2012, mezi nejrozšířenější, nejkomplexnější a nejuznávanější certifikační systémy v oblasti digitálních kompetencí v Evropě, ale i ve světě, patří nezávislý a neziskový koncept ECDL/ICDL (International Certification of Digital Literacy), systém certifikací společnosti MICROSOFT a systém certifikací společnosti CISCO.

Každý z uvedených vzdělávacích a certifikačních systémů poskytuje možnost získat celou škálu mezinárodně platných certifikátů, které různou měrou pokrývají celé spektrum digitálních kompetencí, od přenositelných kompetencí (například ECDL), přes specifické, až po profesní (například MICROSOFT, CISCO). Z principu uznávání certifikátů digitálních kompetencí nejsou vyloučeny ani další mezinárodně platné a široce využívané profesní certifikační systémy, např. AutoDesk nebo Oracle.

Možnost škol uznat svým maturantům mezinárodní certifikáty digitálních kompetencí přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti digitálních technologií, ale také výrazně prospěje žákům a studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v této oblasti.

Princip uznávání certifikátů digitálních kompetencí je navíc plně slučitelný se stávajícími, ale i budoucími RVP, a je využitelný nezávisle na zaměření školy nebo oboru, což potěší zejména ty školy, které již některé certifikační systémy při své výuce využívají a s napětím očekávají nástup dlouho připravovaných nových RVP.

K datu 12. června 2019 MŠMT zvažuje, zda výše popsaný princip rovnou zapracuje do "školského zákona" nebo zda spustí tzv. "pokusné ověřování".

K datu 11. února 2020 MŠMT rozhodlo o pokračování příprav na tzv. "pokusné ověřování".

K datu 9. července 2020 MŠMT uspořádalo setkání všech zainteresovaných stran k tématu "pokusné ověřování".

25. září 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 16. 10. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
11. září 2018
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko se úspěšně připojila k tisícům evropských a k desítkám českých škol, které využívají pro výuku a testování digitálních kompetencí mezinárodní koncept ECDL/ICDL. Kromě maturitního vysvědčení mají žáci možnost přímo na půdě školy získat také mezinárodně platné ECDL certifikáty.
7. září 2018
UNESCO (UNESCO Institute for Statistics) v jedné z nově vydaných zpráv vyzdvihuje mezinárodní koncept ICDL (ECDL) jako významný příklad globálního vzdělávacího konceptu, který využívá evropský rámec digitálních kompetencí DIGCOMP.
3. září 2018
Pedagogové z VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem se těsně před začátkem nového školního roku setkali v rámci kulatého stolu s manažerem ECDL-CZ Ing. Jiřím Cháberou, aby si ujasnili, kdy je rozumné používat digitální technologie, co je ECDL a digitální gramotnost. Tato škola patří mezi akreditovaná testovací střediska ECDL se širokým rozsahem akreditace, její kantoři mají zájem vzdělávat nejen své studenty, ale i sami sebe.
8. srpna 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 6. 9. 2018 v čase 9:00–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
17. července 2018
Americká asociace American Council on Education (ACE) doporučila profil sestavený z pěti ECDL modulů k začlenění do kreditního systému na univerzitách v USA. Toto doporučení znamená, že lidé, kteří v rámci celoživotního vzdělávání dospělých, tj. mimo tradiční vzdělávací systém, úspěšně složili alespoň jednu z pěti doporučených ECDL zkoušek, budou mít možnost požádat o uznání ECDL zkoušek ve formě akademických kreditů na celé řadě univerzit v USA. Společnost ACE, která byla založena v roce 1918, je hlavním koordinačním orgánem pro všechny vysokoškolské instituce ve Spojených státech, které zastupují více než 1 600 prezidentů vysokých škol a univerzit a více než 200 souvisejících sdružení v celostátním měřítku.
17. července 2018
Nadace ECDL Foundation vyvinula nový modul ECDL s názvem „Ochrana osobních údajů“. Je určen zaměstnancům malých i velkých organizací a pokrývá základní digitální dovednosti spojené se zpracováním osobních údajů, zásady ochrany osobních údajů, práva subjektů údajů atd. a zabývá se způsoby, jakými je prováděna ochrana osobních údajů v organizacích.
9. července 2018
Od 9.července 2018 můžeze také na území ČR získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s textem a tabulkami v prostředí LibreOffice 6, a to vše podle nejnovějších standardů (Sylabus 6.0).
29. června 2018
Studenti 3. ročníku IT oboru z frýdecko-místecké průmyslovky navštívili ostravskou pobočku české technologické společnosti CertiCon a s neskrývaným zájmem bedlivě naslouchali, jaké neuvěřitelně zajímavé věci programátoři vyvíjejí.
27. června 2018
SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové slaví 60. výročí svého založení. Jsme potěšeni, že i tato škola patří mezi akreditovaná vzdělávací a testovací střediska mezinárodního konceptu ECDL.
20. června 2018
Jako první maturantce v ČR se Elišce Procházkové, studentce oboru Podnikání ze SŠTŘ Nový Bydžov, podařilo získat praktickou maturitní zkoušku tím, že úspěšně absolvovala 7 ECDL zkoušek (a to včetně zkoušky z modulu M12 - „Bezpečnost IT“). Až do letošního školního roku skládali všichni maturanti uvedeného oboru praktickou maturitní zkoušku pouze z účetnictví a písemné komunikace a Eliška byla první, která se nebála změny. A co ona na to? Přečtěte si tento minirozhovor v přiloženém dokumentu.

18. června 2018
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o je příkladem soukromé školy, která využívá koncept digitálních kompetencí ECDL nejen při výuce, ale také při maturitách. Vynikající tým tvoří nejen dobré vedení a motivovaní učiteléle, ale i dobří studenti.
13. června 2018
Všichni učitelé Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice úspěšně prošli vybranými zkouškami ECDL, vědí o čem koncept ECDL skutečně je, jak souvisí s digitální gramotností a jaké jsou jeho přínosy nejen pro studenty a pro školu, ale také pro ně samotné. A přesto se 12. 6. 2018 téměř dvě desítky učitelů a dvě stovky studentů zúčastnily přednášek na téma „Digitální kompetence, potřeby trhu práce a principy konceptu ECDL“.
11. června 2018
Žáci ze Základní školy Kamenná v Aši, která letos slaví 128 let od svého založení, jsou schopni získat v průběhu školní docházky plnohodnotný certifikát ECDL Core. Žáci nejenže absolvují minimálně sedm ECDL zkoušek, ale navíc většina z nich úspěšně složí zkoušku ECDL také z oblasti grafiky.
23. května 2018
Střední průmyslová škola na Proseku, pravidelně organizuje pro své studenty přednášky na téma „Digitální kompetence na trhu práce a koncept ECDL“, které ČSKI, za podpory společnosti CertiCon a.s., bezplatně poskytuje českým školám. Dne 23. 5. 2018 téměř 150 studentů soustředěně naslouchalo totomu tématu. Škola nabízí studentům celou řadu mezinárodních certifikačních programů, mezi nimi i 9 zkoušek ECDL z různých oblastí digitálních technologií.
18. května 2018
SŠTŘ Nový Bydžov je první školou, která dokázala v průběhu maturit zorganizovat plnohodnotné ECDL testování, jehož výsledek se započítával do hodnocení profilové části maturitní zkoušky. Ministerstvo školství zvažuje tzv. "ověřovací provoz uznávání IT certifikátů" (tedy nejen ECDL certifikátů). Školy by mohly maturantům uznávat ECDL zkoušky úspěšně složené nejen v době maturit, ale také v průběhu celého studia.
11. května 2018
Iniciativní učitelé informatiky ze Střední školy AGC v Teplicích uspořádali ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku dvě přednášky o digitálních dovednostech pro studenty oboru IT a oboru Ekonomiky a managementu.
9. května 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 19. 6. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
9. května 2018
Školení pro zájemce o akreditaci střediska / testera v programu e-Citizen (program Digitálního začleňování) se uskuteční dne 1. 6. 2018 v čase 9:30–11:30 hodin a 14. 6. 2018 v čase 13:00–15:00 hodin. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
2. května 2018

Zmocněnec ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast digitálního vzdělávání a předseda České národní koalice pro digitální pracovní místa, Ing. Ivan Pilný, pozdravil zástupce informatických společností z celého světa, kteří se sešli koncem dubna v Praze na světovém fóru ECDL / ICDL.

Ve svém vystoupení zdůraznil neustálou potřebu digitálního vzdělávání a podpořil smysl certifikace základních i pokročilých digitálních kompetencí. Tisková zpráva v plném znění zde.

2. května 2018
Koncept ECDL pomáhá lidem s fyzickým zdravotním postižením. Motivační program pro digitální začleňování e-Citizen ukazuje lidem, že digitálních technologií není potřeba se bát, naopak lze pomocí nich řešit různé životní situace. Přesně o toto usiluje společný projekt Námořní akademie České republiky, s.r.o. a spolku invalidů Alkmeon, z.s. Pokud bude projekt podpořen a získá grant od Úřadu vlády ČR, rozběhne se od ledna 2019. Bližší informace v přiloženém článku.
17. dubna 2018
Pracovní skupina ECDL-CZ se za přispění Evropské Unie, OPVVV a společnosti CertiCon bude podílet na vývoji zajímavého vzdělávacího programu pro ředitele a vedení škol. Stali jsme se partnerem projektu „Cesta k výjimečnosti“ a společně s přední světovou vzdělávací a poradenskou společností FranklinCovey připravíme vzdělávací modul s názvem: „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. Projekt bude trvat více než dva roky a již ve školním roce 2018/2019 začne ověřovací kurz, o který již nyní projevilo zájem vedení tří desítek českých škol (a to nejen těch, které využívají koncept ECDL).
5. dubna 2018
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova aktivně propaguje myšlenky digitální gramotnosti a certifikace ECDL mezi svými studenty, a to napříč vzdělávacími obory. Všichni prváci se zájmem naslouchali přednášce, kterou škola uspořádala ve spolupráci s ČSKI.
23. března 2018
V aule VOŠ, SŠ, COP v Sezimově Ústí se sešla více než stovka žáků z různých oborů této školy . Na přednášce, která byla uspořádána ve spolupráci s ČSKI se žáci dověděli, že digitální dovednosti nejsou jen o sociálních sítích a o programování, a že získat některý z ECDL certifikátů jim může pomoci uspět na trhu práce.
21. března 2018
Více než stovka studentů z oboru Management firem, Agropodnikání a z Ekonomického lycea bedlivě naslouchala přednášce o digitálních dovednostech, potřebách trhu práce a mezinárodním konceptu ECDL, který uspořádala VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem ve spolupráci s ČSKI.
16. března 2018
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, Most ve spolupráci s ČSKI uspořádala přednášku na téma digitální kompetence, požadavky trhu práce a mezinárodní koncept ECDL. Přednášky se zúčastnili studenti oboru informační technologie, cestovního ruchu, sportovního marketingu a managementu.
13. března 2018
Gymnázium, Praha 4, Postupická dlouhodobě využívá mezinárodní koncept ECDL v rámci výuky "počítačových předmětů", ale i u maturit. Každým rokem na této škole absolvuje vybrané ECDL zkoušky 120 až 150 žáků. Téměř 40 % žáků odchází ze školy s mezinárodním dokladem digitální kvalifikace, 33 % pak s dokladem digitální gramotnosti. Gymnázium od roku 2006 uskutečnilo více než 17 tisíc ECDL zkoušek zaměřených nejen na oblast kancelářských digitálních dovedností, ale také na grafiku, programování webových stránek a na IT bezpečnost.
2. března 2018
Od 1.března 2018 je možné v České republice získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s tabulkami (modul M4) podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro všechny testovací platformy založené na Microsoft Excel (2007, 2010, 2013 a 2016). Testové úlohy pro open source editor LibreOffice Calc se připravují. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiálních stránkách ECDL-CZ.
23. února 2018
Plné znění tiskové zprávy o výsledcích národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestrannějšího žáka či žákyni najdete na webových stránkách PR servisu České tiskové kanceláře.
19. února 2018

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestrannějšího žáka či žákyni.

První místo mezi školami obsadila Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola Frýdek-Místek, která v období tří měsíců uskutečnila téměř 700 ECDL zkoušek. Nejlepšího umístění dosáhla škola nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security).

ČSKI se rozhodla vyhlásit vítězku také v předem neohlášené kategorii, a sice v kategorii „Inovativní škola“. V této kategorii zvítězila Střední průmyslová škola Ostrov, jejíž žáci absolvovali nejen vysoký počet běžných ECDL zkoušek, ale také poměrně velký počet zkoušek z modulů M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing).

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka, v konkurenci více než 1 000 středoškoláků, jednoznačně zvítězil Lukáš Marek z průmyslovky Ostrov, který z modulů M2, M3, M7, M10, M15 a M16 dosáhl průměrné úspěšnosti více než 95 %. Jako nejvšestrannější zástupkyně něžnější části účastníků soutěže byla vyhodnocena Lucie Orlová ze Střední školy informačních technologií s.r.o. Frýdek-Místek, která za sebou nechala 99,6 % všech soupeřů a soupeřek, když s průměrnou úspěšností téměř 92 % složila zkoušky z modulů M2, M3, M5, M6, M7, M10 a M14.

Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky (dle vlastního výběru!) věnovala ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

16. února 2018
Kulatý stůl na téma Uznávání "IT" certifikátů u maturit proběhl v polovině února 2018 v sídle Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Sešli se zde zástupci vedení několika desítek středních škol, zástupci MŠMT a ČSKI (ECDL-CZ).
6. února 2018
Školení pro zájemce o akreditaci střediska / testera v programu e-Citizen (program Digitálního začleňování) se uskuteční dne 27.2.2018 v čase 9:00 - 11:00 hodin. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
5. února 2018
Školení pro odbornou veřejnost dne 22.2.2018 v čase 9:30 - 16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
5. února 2018
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové je jednou z nejdéle akreditovaných škol konceptu ECDL v ČR. Žáci této školy mají nově možnost získat mezinárodní certifikáty ECDL v oblasti IT bezpečnosti (IT Security), v oblasti práce s informacemi (Information Literacy), ale i v oblasti informatického myšlení a programování (Computing).
1. února 2018
Index ECDL Profile můžete nově používat nejen pro zkoušky základního programu ECDL Core, ale také pro zkoušky z pokročilého programu ECDL Advanced.
31. ledna 2018
Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci se zařadilo mezi akreditovaná střediska ECDL a využívá mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL ke zdokonalení digitálního vzdělávání svých studentů. Škola ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku uspořádala přednášku pro studenty kvinty na téma digitální gramotnosti.
23. ledna 2018
Testové úlohy pro modul M3 (Zpracování textu) a nový mezinárodní Sylabus verze 6.0 jsou od 23. ledna 2018 k dispozici pro všechny testovací platformy založené na Microsoft Word (2007, 2010, 2013 a 2016).
18. ledna 2018
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 využívá grantové projekty a rozšiřuje nabídku ECDL zkoušek pro své žáky. V rámci projektu „Technické obory – jistota uplatnění“ se do ECDL testování zapojilo více než 160 žáků vyšších ročníků. Zájem o získání některého z mezinárodně platných ECDL certifikátů ale mají také žáci prvních ročníků. Škola je akreditována nejen pro ECDL zkoušky z klasických kancelářských aplikací, ale také pro zkoušky z grafiky, tvorby webových stránek, IT bezpečnosti a nejnověji pro zkoušky ze základů informatického myšlení a programování.
17. ledna 2018
Od 12.ledna 2018 je možné v České republice získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s textem podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro Microsoft Word 2010. Testové úlohy pro open source editor LibreOffice Writer se připravují. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiální stránkách ECDL-CZ.
Představy a skutečnost
17. ledna 2018
Nadace ECDL Foundation zveřejnila novou souhrnnou studii, která porovnává sebehodnocení lidí s jejich skutečnými digitálními dovednostmi, a to nejen v pěti digitálně pokročilých evropských zemích, ale také v Singapuru a v Indii. Závěry jsou jasné. Lidé mají tendenci výrazně se přeceňovat a ve všech analyzovaných zemích existují významné nedostatky v oblasti digitálních dovedností. Originál souhrnné studie v angličtině si můžete stáhnout, překlad připravujeme.
14. ledna 2018

Podle zprávy Lloyds Bank z roku 2017 má 1,6 milionu podniků ve Velké Británii zaměstnance s nízkými nebo žádnými digitálními dovednostmi!
Lloyds Bank vydala čtvrtý ročník britského Business Digital Indexu pro rok 2017, ve kterém uvádí, že 41 % podniků v Británii má většinu zaměstnanců s nízkými nebo žádnými digitálními dovednostmi. Zpráva zdůrazňuje přínos základních digitálních dovedností zaměstnanců pro firmy a organizace, který se projevuje zejména zvýšením jejich obratu a úsporou času. Více informací naleznete na stránkách Lloyds Banking Group.
3. ledna 2018
Co chystáme v roce 2018?
 • dvě nové mezinárodní zkoušky programu ECDL Core: „Digital Marketing“ (Q1/Q2) a „ICT in Education“ (Q3/Q4)
 • testové úlohy podle nejnovějších ECDL Sylabů verze 6.0 (Core) a verze 3.0 (Advanced), a to pro moduly M3, M4, M5 a M6 (Q1) a pro moduly AM3, AM4 a AM6 (Q3)
 • kulatý stůl na téma využívání konceptu ECDL u maturit (únor v Praze)
 • řadu přednášek pro žáky SŠ na téma „Digitální gramotnost a požadavky trhu práce“ (po celý rok přímo ve školách)
 • kulaté stoly pro pedagogy SŠ na téma „Využívání konceptu ECDL při výuce a hodnocení žáků“ (po celý rok přímo ve školách)
 • celou řadu školení v rámci odborné přípravy osob (po celý rok)
 • semináře pro pracovníky krajských poboček Úřadu práce
 • přednášky pro Hospodářské komory, personalisty a vzdělavatele významných zaměstnavatelů a pro zaměstnavatelské svazy
Koncem dubna 2018 budeme v Praze poprvé za 20 let hostit světové ECDL fórum.
18. prosince 2017
Ke dni 18.12.2017 kancelář ECDL-CZ uvolnila praktické testové úlohy pro modul M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování) pro prostředí C# (Visual Studio 2017). Zájemci o zkoušku z modulu M16 mají nyní široký výběr jak akreditovaných středisek (nově 15 z nich nabízí testování pro prostředí C#), tak testovacích platforem (také pro prostředí Python a VBA).
18. prosince 2017
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín začala využívat mezinárodní koncept ECDL. Na první zkoušky se přihlásilo 73 žáků z prvních ročníků. Certifikace ECDL (doložení úrovně digitálních dovedností) zcela jistě zlepší uplatnitelnost studentů na trhu práce v ČR i v zahraničí.
14. prosince 2017
Školení pro odbornou veřejnost dne 14.12.2017 v čase 9 - 15 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: Evropská 11, Praha 6. Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro akreditované testery ECDL (pro akreditované testery bez poplatku). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz).
8. prosince 2017
Obchodní akademie Karlovy Vary slaví 80 let od svého založení. Od roku 2005 proběhlo na půdě školy, která je akreditovaným střediskem ECDL, neuvěřitelných 536 termínů testování, na kterých více než 850 žáků školy skládalo 5 441 ECDL zkoušek, a to s nadprůměrnou úspěšností.
6. prosince 2017
Poprvé za 20 let existence konceptu ECDL / ICDL se setkají zástupci informatických společností ze 140 zemí světa v Praze. Toto mezinárodní fórum se koná každý rok na jaře v některém z evropských hlavních měst a vždy přináší mnoho zajímavého a inspirativního ze světa vzdělávání a digitální gramotnosti.
3. prosince 2017
Vítáme Gymnázium Polička, C.k. učitelský ústav z roku 1900,do rodiny akreditovaných škol mezinárodního konceptu ECDL. Vážíme si pedagogů, kteří jsou ochotni dělat pro své žáky více, než musí.
28. listopadu 2017
SOŠ Nové Město na Moravě, která je akreditovaným testovacím střediskem ECDL uspořádala ve spolupráci s ČSKI další ze série přednášek na téma "Digitální gramotnost a požadavky trhu práce" pro 1. a 2. ročník oborů Logistika v dopravě, Železniční provoz a Ekonomika a podnikání.
21. listopadu 2017
Obchodní akademie Český Těšín nemá vlastní testovací středisko ECDL, a přesto nemalá část jejich absolventů získá v průběhu studia mezinárodně platný ECDL certifikát. Jak je to možné? Kromě kvalitní výuky digitálních technologií každým rokem pořádá osvětové přednášky na téma digitální gramotnost a požadavky trhu práce. A žáci na to slyší.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditované testovací středisko" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie). Podmínkou je platná smlouva o akreditaci pro ECDL testování.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaná testovací místnost" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaná testovací platforma" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie), pouze však ve spojení s výčtem odpovídajících programových a/nebo technických produktů.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaný tester" jsou oprávněni používat všichni akreditovaní testeři a testerky ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
20. listopadu 2017
Logo "Endorsed by ECDL Foundation" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou akreditována pro národní program Digitální fotografie. Podmínkou je platný dodatek ke smlouvě o akreditaci pro ECDL testování.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaný vzdělávací produkt" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou držitelem písemného oprávnění vydaného ECDL-CZ, a to výhradě ve spojení se vzdělávacím materiálem (publikací), který byl předmětem akreditace.
20. listopadu 2017
Logo "ECDL" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska a akreditovaní testeři ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována nebo akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
11. listopadu 2017
Umí Češi bezpečně pracovat v on-line prostředí? Více se dozvíte z vystoupení manažera ECDL - CZ Ing. Jiřího Chábery v magazínu Online na ČT24 v části vysílání s názvem Kyberbezpečnost. Dle slov Ing. Chábery jen digitálně gramotný jedinec si uvědomí všechna nebezpečí a je schopen čelit možným nástrahám. Celý rozhovor můžete shlédnout na webu české televize.
31. října 2017
Na konci října 2017 ECDL Foundation oficiálně představila nový Sylabus 3.0 pro tři základní moduly programu ECDL Advanced: AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkami a AM6 - Pokročilé prezentace. S rozvojem online technologií bylo nutné přistoupit k revizi těchto modulů, změny nejsou zásadní, funkcionalita byla zachována. Informační letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o rozsahu příslušných ECDL zkoušek.
25. října 2017
Manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil 24. října 2017 v pořadu České televize Studio ČT24. Rozhovor se týkal kybernetické bezpečnosti. Dle slov Ing. Chábery jen digitálně gramotný jedinec si uvědomí všechna nebezpečí a je schopen čelit možným nástrahám. Celý rozhovor můžete shlédnout na webu české televize (čas 23:45 záznamu).
19. října 2017
Aktuální zpráva z Central European ECDL Conference z Rumunska: Ministerstvo školství Kypru se rozhodlo poskytnout žákům středních škol zdarma možnost certifikovat své digitální dovednosti pomocí konceptu ECDL a motivovat je tak k systematičtějšímu, efektivnějšímu a standardizovanému digitálnímu vzdělávání.
5. října 2017

Kancelář ECDL-CZ opět vyhlašuje národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestranějšího žáka či žákyni.

Do soutěže se mohou zapojit všechny školy, tedy nejen ty, které jsou akreditovanými testovacími středisky ECDL. Letos budou největší vahou hodnoceny zkoušky z oblasti práce s informacemi (Modul M15), z oblasti bezpečnosti (Modul M12) a z oblasti informatického myšlení a programování (Modul M16). Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky věnují (dle vlastního výběru!) ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

4. října 2017
Kůlatý stůl v Olomouci, který se konal 21. září 2017 zahájil Týdny vzdělávání dospělých. Pozornost byla věnována tématu digitální gramotnosti. V rámci příkladů z praxe se hovořilo o standardizaci výuky digitální gramotnosti a využití konceptu ECDL v souvislosti se vzdělávacím rámcem DIGCOM. Znění tiskové zprávy.
27. září 2017
Ke dni 12.9.2017 kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový modul M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování). Zájemci o zkoušku z tohoto modulu si mohou nyní vybrat mezi téměř 40 akreditovanými středisky. Ke dnešnímu dni také více než 70 testerů již získalo akreditaci pro tento mudul. Praktické testové úlohy jsou aktuálně k dispozici pro prostředí Python, úlohy pro C# a VBA budou k dispozici do několika týdnů.
1. září 2017
Manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil 4.8. v pořadu Události České televize. Reportáž byla zaměřena na připravenost tuzemských firem na nové technologie. Dle slov Ing. Chábery stále převládá počet firem, které nejsou na nové technologie dostatečně připravené. Celou reportáž můžete shlédnout na webu české televize (čas 41:44 záznamu).
28. července 2017
Sylabus 6.0 v české verzi již k dispozici. Kancelář ECDL-CZ uvolnila české verze revidovaných vzdělávacích obsahů pro čtyři moduly programu ECDL Core: M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace. Ke stažení u jednotlivých modulů.
27. července 2017
Digital Education Manifesto - dokument, který vznikl na základě dvoudenního setkání představitelů vzdělávací sféry v lednu 2017 pod záštitou Malty jako předsedající země EU. Jedním z tématů byla budoucnost digitálního vzdělávání. Klíčovou otázkou není "Jak přizpůsobit vzdělávání digitálnímu světu a digitálním technologiím?", ale naopak "Jak využít digitální technologie k zásadním změnám vzdělávacího systému?" Podrobnosti o dokumentu Digital Education Manifesto.
14. července 2017
Nejnovější verze evropského vzdělávacího rámce DigComp 2.1, která byla představena 12.5.2017 v Bruselu, obsahuje rozšíření dovednostních úrovní z původních tří na osm. Report seznamuje s příklady z praxe, vyzývá členské země EU i jednotlivé společnosti k implementaci tohoto vzdělávacího rámce. ECDL Foundation se účastnila oficiálního představení, kde prezentovala dokument ECDL a DIGCOMP.
11. července 2017
Dne 3. července 2017 ECDL Foundation oficiálně představila nový vzdělávací obsah - Sylabus 6.0 pro čtyři základní moduly programu ECDL Core: M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace. S rozvojem cloudových a online technologií bylo nutné přistoupit k revizi těchto modulů, změny nejsou zásadní, funkcionalita byla zachována. Informační letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o rozsahu příslušných ECDL zkoušek.
3. července 2017
Zástupci ECDL Foundation se zůčastnili konference 2017 World Conference on Computers in Education, která se konala od 3. do 6.7. v Dublinu. Podrobnosti zde.
26. června 2017
Maturanti OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň se zúčastnili semináře „Úřad práce a EURES“ - z cyklu „Škola končí. Život začíná!“ Poradce IPS Úřadu práce v Ústí nad Orlicí a kariérová poradkyně školy zdůraznili požadavky trhu práce na digitálně gramotné uchazeče a v této souvislosti poukázali na vhodnost využití mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL již při studiu na střední škole. Více informací zde.

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.