Logo ECDL - European Computer Driving Licence
Logo ECDL Core

Indexy ECDL

Každý zájemce, který má zájem absolvovat jakoukoli zkoušku nebo zkoušky ECDL z libovolného programu konceptu ECDL musí vlastnit některý z mezinárodně platných ECDL indexů vhodných pro konkrétní program ECDL. Přitom je jedno, zda cílem zkoušek je nebo není získat některý z ECDL certifikátů.

Index ECDL je doklad o registraci osobních údajů a procesních dat držitele v informačním systému konceptu ECDL. Základními osobními údaji v indexu jsou pouze jméno a příjmení, datum narození a pohlaví. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely vystavování mezinárodních certifikátů a nejsou poskytovány třetím stranám. Procesní data pak zahrnují datum a místo absolvovaných zkoušek, vybrané moduly, použité HW a SW prostředí a výsledky všech absolvovaných zkoušek.

Jednotlivé indexy se od sebe liší zaměřením na konkrétní program ECDL, počtem modulů, které lze s daným typem indexu absolvovat a dobou platnosti. Do indexů ECDL zapisuje akreditovaná osoba jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky. Neúspěšné zkoušky se do indexu nezapisují. Indexy lze používat opakovaně, ale jen na moduly v něm uvedené.

Index ECDL Select

Index ECDL Select – pro moduly M2, M3, M7 a libovolné 4 další existující, ale i budoucí moduly základního programu ECDL (min. 1, max. 7 modulů). Vyplněný doklad je podkladem pro vydání certifikátu ECDL Start, certifikátu ECDL nebo certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

Index ECDL Profile

Index ECDL Profile – pro libovolný počet existujících, ale i budoucích modulů základního programu ECDL. Vyplněný doklad je podkladem pro vydání certifikátu ECDL Start, certifikátu ECDL nebo certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky. Index zahrnuje výjimečně i nárok na bezplatné vystavení jednoho certifikátu ECDL Profile.

Index ECDL Single

Index ECDL Single – pro jeden libovolný existující, ale i budoucí modul libovolného programu ECDL. Vyplněný doklad je podkladem pro vydání odpovídajícího certifikátu.

Index ECDL Expert

Index ECDL Expert – pro moduly AM3, AM4, AM5 a AM6 pokročilého programu ECDL Advanced (min. 1, max. 4 moduly). Vyplněný doklad je podkladem pro vydání certifikátu ECDL Advanced nebo certifikátu ECDL Expert. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

Index Digitální fotografie

Index Digitální fotografie – pro moduly DF1, DF2 a DF3 programu Digitální fotografie (min. 1, max. 3 moduly). Vyplněný doklad je podkladem pro vydání certifikátu Digitální fotografie. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena