Logo ECDL - European Computer Driving Licence
Logo ECDL Core

Certifikát ECDL Expert

Certifikát ECDL Expert

Certifikát ECDL Expert (ECDL Expert Certificate) – mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má v oblasti celé škály kancelářských aplikací profesionální uživatelské znalosti a dovednosti.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán odpovídajícími mezinárodně standardizovanými Sylaby ECDL Advanced.

Podmínky vydání certifikátu: 3 moduly z AM3, AM4, AM5, AM6

Zájemce o certifikát ECDL Advanced musí úspěšně složit tři zkoušky ze čtyř následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru. Moduly AM3, AM4, AM5, AM6

Certifikát ECDL Expert má časově neomezenou platnost.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena