Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Certifikát ECDL Expert (ECDL Expert Certificate) – mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má v oblasti celé škály kancelářských aplikací profesionální uživatelské znalosti a dovednosti.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán odpovídajícími mezinárodně standardizovanými Sylaby ECDL Advanced.

Podmínky vydání certifikátu: 3 moduly z AM3, AM4, AM5, AM6

Zájemce o certifikát ECDL Expert musí úspěšně složit nejméně tři zkoušky ze čtyř následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru. Moduly AM3, AM4, AM5, AM6

Certifikát ECDL Expert má časově neomezenou platnost.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena