Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – nejnovější typ mezinárodně platného certifikátu, který má průřezový charakter. K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek konceptu ECDL, a to nezávisle na tom, do kterého programu je zkouška standardně zařazena.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro zápis každé konkrétní zkoušky do tohoto certifikátu je přesně popsán odpovídajícím mezinárodně standardizovaným ECDL Sylabem.

Podmínky vydání certifikátu:

Zájemce o certifikát ECDL Profile musí úspěšně složit nejméně jednu zkoušku z libovolného programu konceptu ECDL (ECDL Core, ECDL Advanced, Digitální fotografie, e-Citizen a řady dalších). moduly M2-M7, M9-M10, M12-M17, AM3-AM6, Foto1-Foto3, e-Citizen

Certifikát ECDL Profile se dříve v ČR nazýval „ECDL Modular Certificate” a má časově neomezenou platnost.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena