Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – základní mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá většinu hlavních oblastí a základních kompetencí vzdělávacího rámce DIGCOMP a je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu: 4 moduly z M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15

Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze čtyř z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom doba od složení první a čtvrté zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Moduly M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15

Certifikát ECDL Start je v některých zemích světa nazýván „ECDL Base Certificate” a má časově neomezenou platnost. Moduly M3 nebo M4 mohou být považovány za splněné, pokud žadatel o vystavení tohoto typu certifikátu úspěšně složil pokročilé moduly AM3 nebo AM4.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena