Logo ECDL - European Computer Driving Licence
Logo ECDL Core

Certifikát Digitální fotografie

Certifikát Digitální fotografie

Certifikát Digitální fotografie (Digital Photography Certificate) – mezinárodní platný certifikát patřící do programu ECDL Endorsed. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má komplexní znalosti a dovednosti v oblasti digitální fotografie.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými Sylaby Digitální fotografie.

Podmínky vydání certifikátu:

Zájemce o certifikát ECDL musí úspěšně složit všechny tři zkoušky programu Digitální fotografie. Doba od složení první a poslední zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Moduly DF1, DF2, DF3

Certifikát Digitální fotografie je vydáván výhradě v České republice a má časově neomezenou platnost.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena