Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) – nejstarší mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně kvalifikovaný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro vstup na trh práce.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá poměrně detailně odpovídající oblasti vzdělávacího rámce DIGCOMP a je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Praktickou alternativou tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty. platová kartička ECDL Core

Podmínky vydání certifikátu:

7 modulů z M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15, M5, M6, M9, M10, M13, M16, M17

Zájemce o certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze sedmi z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom 4 musí být z nabídky světle modrých a 3 z tmavě modrých modulů. Doba od složení první a sedmé zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Moduly M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15

Certifikát ECDL je v některých zemích světa nazýván „ECDL Standard Certificate” a má časově neomezenou platnost. Moduly M3, M4, M5 nebo M6 mohou být považovány za splněné, pokud žadatel o vystavení tohoto typu certifikátu úspěšně složil pokročilé moduly AM3, AM4, AM5 nebo AM6.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena