ICDL Workforce
ICDL Workforce ICDL zrcadlo

Program ICDL Workforce

Program zaměřený na pomoc lidem, kteří vstupují na trh práce, mění zaměstnání nebo pracovní pozici.

Digital Literacy Skills (Dovednosti pro digitální gramotnost)

Program ICDL Digital Literacy skills
  • Computer & Online Essentials (Základy práce s počítačem a internetem) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu
  • Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu) – česká lokalizace dostupná od roku 2017 (Sylabus 1.0)
  • Online Collaboration (Spolupráce a výměna informací na internetu) – česká lokalizace dostupná od roku 2014 (Sylabus 1.0)
  • Application Essentials (Základy práce s aplikacemi) – lokalizace modulu pro ČR je v plánu
  • IT Security (Bezpečné používání informačních technologií) – česká lokalizace dostupná od roku 2016 (Sylabus 2.0)

Office Applications (Dovednosti pro kancelářské aplikace)

Program ICDL Office Applications
  • Word Processing (Zpracování textu) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
  • Spreadsheets (Práce s tabulkami) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)
  • Presentation (Prezentace) – česká lokalizace dostupná od roku 2018 (Sylabus 6.0)

Good Practise (Dovednosti pro dobrou praxi)

Program ICDL Good Practise
  • Data Protection (Ochrana osobních údajů) – lokalizace modulu pro ČR zatím není v plánu

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.